21/9/10

Ἡ ἀρχαιολογική διάσταση τοῦ νεο-οθωμανισμοῦ

http://www.agiasofia.com/turco/ottoman_tortures2.jpg

Στά Γιάννενα, στήν Καβάλα, στή Βέροια, στή Χαλκίδα, στά Χανιά, στή Θεσσαλονίκη, παντοῦ στήν Ἑλλάδα ἀναστηλώνονται μουσουλμανικά τεμένη καί ἄλλα ὀθωμανικά κτίσματα. Ἀλλοῦ τόν τελικό λόγο γιά τή νέα χρήση τους ἔχουν οἱ τοπικές μητροπόλεις κι ἀλλοῦ ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση ἤ τό ΥΠΠΟ. Στήν πρώτη περίπτωση συνήθως ἀποφεύγουμε τά παρατράγουδα. Στή δεύτερη ὅμως γίνεται συχνά μία προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ τῆς Τουρκοκρατίας διά τῆς ἀποκρύψεως καί τῆς προπαγάνδας. Tείνει νά ἐπιβληθεῖ στή χώρα μας ἡ ἀναστήλωση τζαμιῶν καί ἡ χρήση τους εἴτε ὡς μουσείων εἴτε ὡς χώρων πολιτισμοῦ* (καί μελλοντικά λατρείας;) ἀπό τούς τζουτζέδες τῆς πολυπολιτισμικότητας καί τά ἴτς - ὀγλάν τοῦ νεο-οθωμανισμοῦ. Τήν ἰδεολογική ὑπεράσπιση αὐτῆς τῆς ἐπιχείρησης ἔχει ἀναλάβει ἕνα κομμάτι τοῦ (δῆθεν) πνευματικοῦ κόσμου τῆς χώρας, μέσα φυσικά ἀπό τόν κατεστημένο Τῦπο τῶν λαμογιοσυγκροτημάτων μά καί τό Διαδίκτυο.
Τελευταῖο δεῖγμα γραφῆς αὐτοῦ τοῦ κόλπου δόθηκε μέ ἀφορμή τή χρήση τοῦ ἀναστηλωμένου ὀθωμανικοῦ Μεντρεσέ (δηλαδή ἱεροδιδασκα-λείου) Βεροίας ὡς («Παύλειου») πολιτιστικοῦ κέντρου ἀπό τήν τοπική Μητρόπολη. Μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς σαβουροφυλλάδας τοῦ Ἀλαφούζου, παρακολουθήσαμε τήν ἐπίθεση κατά τοῦ μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσσης Παντελεήμονα καί διαβάσαμε τρεῖς ἀπόψεις ...ἀπολύτως ταυτόσημες γιά τό θέμα! Ἐκεῖ οἱ γράφοντες σκίζονταν ὑπέρ τοῦ «Ἄλλου», τοῦ «σεβασμοῦ» στίς ἄλλες θρησκεῖες, τοῦ «ἱστορικοῦ μας παρελθόντος» κτλ κτλ. Κατακεραύνωσαν μέ ἱερή ὀργή τήν «ἐθνικιστική ρητορεία», τήν «δυσκαμψία ἀποδοχῆς τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας καί τῆς πολιτισμικῆς ἐξέλιξης τοῦ τόπου» καί τήν ἀπαξίωση τῶν Ὀθωμανῶν καί τῆς κληρονομιᾶς τους. Μάλιστα ἕνας ξιπάστηκε καί μέ τήν τοποθέτηση τῆς εἰκόνας τοῦ ἀποστόλου Παύλου στόν «ἱερότερο χῶρο τοῦ τεμένους, στό μιχράμπ»!!! (καλέ, σώπα!)
Σύμφωνα μέ τίς ἀπόψεις τῶν ἑλληνόφοβων πάσης κοπῆς, λοιπόν, θά πρέπει νά ἀναστηλώνουμε καί νά διατηροῦμε τούς λατρευτικούς καί ἄλλους χώρους τῶν παλιῶν μας δεσμωτῶν, ὡς κομμάτι τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου. Ὄχι ὅμως μόνον αὐτό. Πρέπει μέ τή χρήση τους νά δείχνουμε ὅτι τιμοῦμε καί τήν παρουσία τους στά μέρη μας καί νά δεχόμαστε ὡς ἰσόκυρη μέ τήν ἑλληνική τήν πολιτισμική τους σφραγῖδα!
Ἡ δική μας ἀπάντηση, σέ ὅσο πιό κόσμιο ὕφος μποροῦμε, εἶναι ὅτι βρίσκονται εἴτε σέ πλάνη εἴτε σέ λάθος χώρα.
Δέν ὑπάρχει ἱστορία «τοῦ τόπου», ὑπάρχει ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλλάδος.
Μπορεῖ γιά αἰῶνες ὁλόκληρους νά ἤμασταν σκλάβοι σέ Τούρκους ἤ Δυτικούς, μπορεῖ νά πέρασαν κι ἄλλοι ἀπό τά χώματά μας, ὅμως ἡ ἑλληνικότητα ἔζησε καί νίκησε καί διαρκεῖ χιλιετίες ὁλόκληρες.
Ἔτσι, ἄν μπῆκε κάποιος στό σπίτι μου καί κράτησε ἐπί μακρόν ὅμηρους τούς γονεῖς μου καί στό τέλος τούς σκότωσε, πράγματι μετά τήν ἐκδίωξή του τό ὅπλο του κάτι θά μοῦ θυμίζει. Δέν θά τό κάνω ὅμως καί εἰκόνισμα, οὔτε καί ποτέ θά τόν θεωρήσω «παλιό συγκάτοικό μου»! Πόσο μᾶλλον ἄν βλέπω ὅτι ξαναρχίζει νά καλοβλέπει τό σπίτι μου...
Τό τούρκικο ποδάρι ἔφερε στόν τόπο μας τήν πιό σιχαμερή βαρβαρότητα πού ἐμφανίστηκε στήν οἰκουμένη. Τά μνημεῖα τους στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα μποροῦν νά διατηρηθοῦν μόνο γιά νά θυμίζουν τή βαρβαρότητα ἐκείνη πού πῆγε τό Γένος μας 500 χρόνια πίσω. Γιά παράδειγμα φέρνω τό τέμενος Ἀσλάν Πασά στά Γιάννενα, πού σήμερα στεγάζει τό δημοτικό Μουσεῖο τῆς πόλης. Πότε τό ἔχτισε ὁ ὁμώνυμος πασάς; Ὅταν κατέστειλε τήν ἐπανάσταση τοῦ Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου («Σκυλόσοφου») τό 1611, γιά νά πανηγυρίσει τήν ἐπικράτησή του.
Μήπως θά ἔπρεπε νά τό διατηρήσουμε ὡς εἶχε, νά θυμόμαστε ὅτι ἔγδαρε ζωντανό τόν Διονύσιο καί γέμισε τό δέρμα του μέ ἄχυρα κι ἀκαθαρσίες;
Νά θυμόμαστε τά 300 κεφάλια ἐπαναστατῶν πού ἐστάλησαν στήν Πόλη καί τήν θανάτωση στή φωτιά τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ Διονυσίου Λάμπρου καί Ντεληγιώργου;
Ἔτσι, πράγματι, «θά σεβόμασταν τήν ἱστορική πραγματικότητα».
Μά μήπως καί τό Φετιχιέ τζαμί στό Μοναστηράκι, πού ὁ Ἐρντογάν ζητᾶ τήν ἀπόδοσή του ὡς λατρευτικοῦ χώρου, δέν χτίστηκε ἀπό τόν ὀθωμανό Ὀμάρ πού κατέκτησε τήν Ἀθήνα τό 1456, ὡς μνημεῖο ἀκριβῶς τῆς κατάληψης αὐτῆς; Καί τί νά ποῦμε γιά τίς δεκάδες τζαμιῶν πού προέκυψαν ἀπό τήν μετατροπή χριστιανικῶν ναῶν;
Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγμα, ἀκόμη καί ἡ πιό ἀνθρώπινη ἱστορία νά ἀφορᾶ ἕνα συγκεκριμένο τζαμί, τίποτε δέν τό ἀποσπᾶ ἀπό τό συνολικό πλαίσιο τῆς ὑποδούλωσης, τῶν σφαγῶν, τοῦ παιδομαζώματος, τῶν ἐξισλαμισμῶν. Ὅποιος χάφτει τά νεο-οθωμανικά παραμύθια περί ἀνεκτικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ὀσμανλήδων, εἶναι δικό του πρόβλημα. Αὐτό πού καταγγέλουμε εἶναι ἡ προσπάθεια ὁρισμένων νά τό κάνουν πρόβλημα αὐτοσυνειδησίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

* Μέχρι καί στή Νέα Ἀπολλωνία τῆς Θεσσαλονίκης τό δημοτικό συμβούλιο σκέφτεται ν' ἀναστηλώσει ἕνα τζαμί ἕνα χαμάμ κι ἕνα χάνι μά καί νά ὁριοθετήσει μουσουλμανικό νεκροταφεῖο!

Πηγή: ANTΙΦΩΝΗΤΗΣ

15 σχόλια:

 1. Τι διάολο; Πολύ ευαισθησία δείχνουν ορισμένοι σε κάθε τι το οθωμανικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ"
  ΑΘ.ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΣΧΟΛΗΣ [Α.Π.Θ.]

  "Το Μεσολογγι ειχε κατα τον Τρικουπη,πριναπο την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,
  5.550 ΠΕΡΙΠΟΥκατοικους.Μονο 40-50
  ηταν Τουρκοι.Ο Οικονομου υπολογιζει
  στην αρχη της Επαναστασεως το
  Μεσολογγι ειχε περιπου 3.000
  Αργοτερα ομως συνερευσαν απ'ολη τη
  Δυτικη Ελλαδα και αλλου οικογενειες
  ,ωστε στο τελος του 1822 η στις
  αρχες του1823 ο αριθμος ειχε
  διπλασιαστει...
  Συνθηκες διατροφης
  Απο την αρχη της πολιορκιας μεχρι την ηρωικη εξοδο[δηλαδη ενα
  περιπου χρονο]οι "ελευθεροι πολιορκημενοι",αντιμετωπισαν σε ποικιλλοντα βαθμο το φασμα της
  πεινας,με δραματικο αποκορυφωμα τους τελευταιους μηνες της πολιορκιας....
  Οι πολιορκημενοι μετα την εξαντληση σχεδον των αποθεματων τροφιμων,αναγκαστηκαν να καταναλωσουν οτιδηποτε ηταν δυνατον να μασηθη.
  Στην αρχη καναλωσαν ολα το κατοικιδια ζωα που υπηρχαν :αλογα
  μουλαρια,γιδουρια,σκυλους,γατες,
  καμηλες.Και στη συνεχεια ποντικους
  και καθε αλλο "ακαθαρτο ζωο"
  "Και ω πεινα και φρικη
  Δε σκουζει σκυλι"Δ.Σολωμου.


  Νοσολογικη κατασταση

  ..Η πεινα και οι αρρωστειες
  συντροφιαστα ηταν τους τελευταιους
  κυριως,μηνες της πολιορκιας οι
  χειροτεροι εχθρα των πολιορκημενων.
  Το υγρο κλιμα του Μεσολογγιου
  συντελουσε,κατ'αρχην,στην προκληση
  ρευματισμων και ελονοσιας.
  Το γλυφο νερο των πηγαδιων
  και κυριως οι αλμυρες φυτικες τροφες της λιμνης["αλμιρικια"],που ετρωγαν τον τελευταιο μηνα της πολιορκιας,προκαλουσαν μια ακατασχετη διαρροια,που εξαντλουσε
  περισσοτερο τους ηδη εξησθενημενους
  οργανισμους των πολιορκημενων.
  Συγχρονως οι ακαταλληλες και μολυσμενες τροφες,στις οοιες αναγκαζονταν να καταφευγουν πανω στην απελπισια τους,οι πολιορκημενοι,προκαλουσαν μια επικινδυνη συσεντερια.Ο Ν.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ γραφει:"Οι περισσοτεροι της Φρουρας επασχον απο δυσεντεριαν μαλιστα εκειναις ταις ημεραις,εγω ο ιδιος εφθασα
  να εβγω 70-80 χερια την ημεραν".
  Με το συχνο αυτο μαλιστα πηγαινε-ελα σκοτωνοναν και αρκετοι.
  Εκδηλα ηταν και τα συμπτωματα
  αβιταμινωσεων,κυριως αβιταμινωσες
  c[σκορβουτο].
  Η ελλειψη,παλι,καθαριοτητας ειχε σαν συνεπεια την ταλαιπωρια των πολιορκημενων και απο τις
  ψειρες.περισσοτερο βασανιζονταν απ'αυτες οι ασθενεις και πληγωμενοι,που στερουνταν περιποιησεως.
  Τελος,πτωματα που εμεναν αταφα στους δρομους αποτελουσαν εστιες συσοσμιας και αρρωστειας.
  Οι πολιορκημενοι πανω στην απογνωση τους,αναγκαστηκαν να καταφυγουν και στη νεκροφαγια.Εφαγαν πτωματα πεθαμενων
  και μαλιστα και συγγενων τους.

  Οι γιατροι,επιστημονες και πρακτικοι...ηταν
  ο Ελβετος φιλελληνας Μαγερ [johan jacod Meyer]
  Bιτσεντσος μαυρικιος και ο
  ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ [ο Πετρος Στεφανιτσης μαλιστα,για τις υπηρεσιες του στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ αναδηρυχθηκε "ΠΟΛΙΤΗΣ"της πολεως.
  Ο Μαγερ ,παλι,στην επιστολη του στη
  "GALLIGNANI'S MESSENGER"γραφει,
  "Κατηντησαμεν εις τοιαυτην αναγκην,ωστε να τρεφωμεθα απο τα πλεον ακαθαρτα ζωα και πασχωμεν ολα τα φρικτα αποτελεσματα της πεινης και της διψης....Ποσοι
  γενναιοι ανδρες μετ'ολιγας ημερας δεν θελει εισθαι πλεον ειμη σκιαι,
  κατηγορουσαι,ενωπιον του Θεου την
  αδιαφοριαν του χριστιανικου κοσμου εις τον αγωνα,οστις ειναι ο αγων της θρησκειας."
  Οι ελευθεροι πολιορκημενοι"ξοφλησαν υπερμετρα το χρεος τους στις αιωνιες και ακαταλυτες της πατριδος,της θρησκειας,της ελευθεριας,της αξιοπρεπειας.Αληθειες,που το αιμα του τοπου αυτου τις εχει πολιτογραφησει ελληνικες.
  Οι φλογες του Μεσολογγιου φωτισαν τις σκεψεις και τις συνειδησεις της Ευρωπης,ωστε να παρη πλεον οριστικα και θετικα στο πλευτο της μαχομενης Ελλαδος.
  Η μερα της λευθεριας οριστικα φημερωνε."
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ιδιο ισχυει και με τις συναγωγες.Φυτρωνουν σαν τα μανιταρια ακομα και σε περιοχες που δεν ειχαν εγκατασταθει Εβραιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάντε μία ανάρτηση γιά τήν Πέμπτη Φάλαγγα πού είχε στήσει ο Χίτλερ στήν Δυτική Ευρώπη, γιά νά καταλάβει ο κόσμος πού δουλεύει η Τουρκία πού έχει ναζιστικού τύπου νοοτροπία καί πώς δουλεύουν οι πράκτορές της στήν χώρα μας.

  O Αλαφούζος καί ο κάθε Αλαφούζος απλά τά παίρνει χοντρά, γιατί είναι νεοέλληνας καί σάν νεοέλληνας απλά του αρέσει νά πλουτίζει μέ οιονδήποτε τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν οι ελληνικές αρχές απαγόρευαν προσευχή των μουσουλμάνων στήν πλατεία Κοτζιά, θά είχε ξεσηκωθεί τό σύμπαν στήν Ελλάδα. Από τόν Αλαφούζο μέχρι τήν Ελευθεροτυπία, από τόν Συνασπισμό μέχρι τή Ν.Δ., από τό Παρατηρητήριο του Σόρος μέχρι τήν Αρμοστεία του ΟΗΕ, από τό MEGA μέχρι τήν ΕΡΤ πού πληρώνουμε όλοι, από τούς καθηγητές της Παντείου μέχρι τα Συνδικάτα των οικοδόμων κτλ κτλ.


  Γιά μία προσευχή στήν Αγιά Σοφιά, πού τή δικαιούμαστε ύστερα από 500 χρόνια οθωμανικής κατοχής, καί η οποία δέν έγινε, κανένας ευαίσθητος δέν είπε κουβέντα.

  Η Αγιά Σοφιά είναι ένας χώρος που γεμίζει ρίγος καί συγκίνηση όποιον Ελληνα τήν αντικρύζει. Ανήκει σέ εκείνους πού τήν κατασκεύασαν καί όχι σέ αυτούς πού τήν έκλεψαν.

  Οι ευαίσθητοι πολυπολιτισμίκοί προδοδευτικοί δέν έχυσαν κανένα δάκρυ συγκίνησης όπως έκανε ο Οικονομέας καί ο Καμπουράκης όταν έβλεπε τούς μουσουλμάνους να γονατίζουν στήν πλατεία Καμπούλ, Κοτζιά ήθελα νά πώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είπε ο Πάγκαλος, πώς δεν είπε; Ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και γεμίζει ρίγος εκεί μέσα τόσον ο Κινέζος, όσο και ο Αφρικανός.

  Εγώ γιατί δεν νιώθω ρίγος όταν μπαίνω σε παγόδες άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπράβο γιά τό πολυτονικό ἄρθρο.
  Εἶναι τό πρῶτο σ᾽αύτήν τήν ἰστοσελίδα ἤ κάνω λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 2010 8:38 μ.μ.
  Δεν αναφέρεται σε σένα ο Πάγκαλος, ούτε σε ανιστόρητους κινέζους ή αφρικανούς !!!
  Σε πόσες παγόδες πήγες (σε καμία) και τι ξέρεις από την Ιστορία των λαών που τις έχουν;;;
  ΤΙΠΟΤΑ !!!

  τζιμης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΞΙΟΙ !ΑΞΙΟΙ ! ΟΙ ΑΣΛΑΝ ΟΙ ΚΑΡΑΤΣΟΓΛΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΜΑΣΟΝΟΓΕΝΙΤΣΑΡΑΚΙΑ ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΤΑΚΑΡΑΠΑΠΑΚΑΡΑΤΖ ΝΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ{εκσαλου τους τοχετε υποχρεωσει σας γαλουχησαν 40 χρονια ,τωρα σας εδωσαν η θα σας δωσουν δουλειτσα}ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΔΩ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΓΚΡΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "53 ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ "ΒΕΖΙΡΙΔΕΣ" ΣΤΗ ΠΟΛΗ ! ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΜΠΡΑΒΟ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΛΑ ΤΕΛΕΙΑ 21ΣΕΠΤΕ 2010 7.17Μ.Μ.FSTAV

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. τα μνημεία των κατακτητών πρέπει νά φέρονται ες έδαφος.Αυτή είναι η ομηρική προσταγή από τά βάθη τών αιώνων.πληρώστε κορόϊδα γιά νά καταστραφεί ό,τι απέμεινε από τήν πάλαι ποτέ χώρα σας.αναστηλώνουν μνημεία κατακτητών τήν ίδια ώρα πού αφήνουν στό έλεος τών καιρικών φαινομένων καί τών αρχαιοκαπήλων τά μνημεία τών δικών μας προγόνων. κατακαημένη Ελλάδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. >τα μνημεία των κατακτητών πρέπει νά φέρονται ες έδαφος<

  Σωστό. Κατεδάφισε τα κάστρα των Ιπποτών στην Κέρκυρα και τα Ενετικά τείχη του Ηρακλείου! Στο πυρ το εξώτερον το Παλαμίδι και ό,τι άλλο έχει μείνει από κατακτητάδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ fstav

  "Γιά μία προσευχή στήν Αγιά Σοφιά, πού τή δικαιούμαστε ύστερα από 500 χρόνια οθωμανικής κατοχής, καί η οποία δέν έγινε, κανένας ευαίσθητος δέν είπε κουβέντα."

  Δεν επρόκειτο για μία απλή προσευχή, αλλά για ολόκληρη ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ. Έτερον εκάτερον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΠΡΟΣ 22 Σεπτεμβρίου 2010 11:40 π.μ.

  άνετα...ΟΛΑ τά μνημεία κατακτητών ες έδαφος.Στίς ΑΡΧΕΣ δέν κάνεις εκπτώσεις.άν κάνεις λαμβάνεις τίς συνέπειες.καί όσο κι άν σου φαίνεται περίεργο τίς πληρώνεις ήδη...κατακαημένη Ελλάδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν πρόκειται ούτε για προσευχή ούτε για Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για Τούρκικο σοου με εγκληματική συνενοχή μας...
  Κύριε που θα λατρεύουμε τον Θεό στο όρος Γαριζιν ή στο Ναό του Σολομώντος; Και ο Κύριος απάντησε: - "Ήρθε η ώρα που οι άνθρωποι δεν θα λατρεύουν το Θεό ούτε στο Γαριζίν ούτε στο ναό του Σολομώντος, αλλά μια άλλη λατρεία θ’ αρχίσει πάνω στη γη. Θα είναι λατρεία «εν πνεύματι και αληθεία». Όλα τα άλλα είναι πολιτικαντισμοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.