30/3/11

Πικρές αλήθειες για το 1821

Του Α. Φρυδά*
Σαν εισαγωγή στο θέμα για την Επανάσταση του 1821:
Την Επανάσταση είχαν προετοιμάσει, ιδεολογικά και οργανωτικά, άνθρωποι που εκπροσωπούσαν την αστική τάξη των Βιοτεχνικών Κέντρων στα Γιάννενα, τη Σιάτιστα, τις Σέρρρες, τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κτλ, διά της οποίας και είχε αναπτυχθεί μια ελληνική συνείδηση.


Όταν η τάξη των κέντρων αυτών είχε καταστραφεί, τα ηνία είχαν πάρει οι καραβοκυραίοι, οι κοτζαμπάσιηδες, οι αρματωλοί και κλέφτες (και οι καπεταναίοι τους), που έρχονται από τα πιο καταπιεσμένα στρώματα, δηλαδή από τον αγροτικό πληθυσμό.

Οι Φαναριώτες, που επίσης είχαν συμμετοχή στην Επανάσταση, ήταν μια κλειστή κάστα που είχεν υπηρετήσει τον διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχαν κοσμοπολίτικη νοοτροπία, μια και είχαν δεθεί με τα γαλλικά συμφέροντα τα οποία ως το 1812 περίπου ήλεγχαν τη Πύλη. Διώκτηκαν όταν τη προστασία της Αυτοκρατορίας ανέλαβε η Αγγλία, οπότε και η εμπορομεσιτική ελληνική αστική τάξη αλλάζει προστάτη και γίνεται μεσάζοντας των αγγλικών συμφερόντων. Αυτοί και ο ανώτερος κλήρος επεδίωξαν να αποκτήσουν ηγετικές θέσεις μέσα στο υπό δημιουργία κράτος.

Συνεπώς το νεοελληνικό κράτος γεννιέται όχι σαν αποτέλεσμα των ταξικών αγώνων της αστικής τάξης -όπως θέλουν οι κλασικές αναλύσεις- αλλά σαν αποτέλεσμα μιας εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης με όλες τις αντιφάσεις της, λόγω των διαφορετικών επιδιώξεων των κοινωνικών στρωμάτων που είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Είναι όμως σημαντικό ότι από την Επανάσταση δεν λείπει το κοινωνικό περιεχόμενό της, επειδή συμμετέχουν σ΄αυτή (ως η πολυπληθέστερη συνιστώσα)
τα πιο καταπιεσμένα αγροτικά στρώματα.

Όταν η Επανάσταση επικράτησε, το νέο κράτος ιδρύεται και αναγνωρίζεται λόγω και των αντιθέσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, και των μεταξύ τους συμβιβασμών γύρω από το Ανατολικό Ζήτημα.

Το πιο καθοριστικό στοιχείο όμως στο νεοσύστατο κράτος, είναι η εξάρτηση από τους ξένους που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες των κοινωνικών ομάδων που προαναφέρθηκαν.
Το νεοελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε επισήμως ως προτεκτοράτο, αφού οδηγήθηκαν οι Έλληνες σε εμφύλιο πόλεμο.

Η ρίζα της εξάρτησης βρίσκεται στην εμπορομεσιτική νοοτροπία για την οποίαν οι ξένοι ήταν ουσιαστικά οι εργοδότες. Και αυτό το κεφάλαιο θα παραμείνει στο χώρο της Αυτοκρατορίας μέχρι σχεδόν τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922.

Η οικονομία του νέου κράτους ουσιαστικά περιήλθε στον έλεγχο της Αγγλίας όταν το 1824 Άγγλοι κεφαλαιούχοι χορήγησαν το πρώτο δάνειο, ονομαστικής αξίας 800.000
στερλινών, με εγγύηση τις εθνικές γαίες και τα μελλοντικά έσοδα του κράτους στην Αγγλία! (πληρώθηκαν 298.700 λίρες).

Ο Ιωάννης Καποδίστριας -ο πρώτος κυβερνήτης- προσπάθησε (1827-1831) να οργανώσει ένα σύγχρονο και κυρίαρχο κράτος και προσπάθησε να απαλλαγεί από την υποθήκευση του κράτους στην Αγγλία. Γι΄ αυτό και είχε συνάψει δεύτερο δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων, για να απελευθέρωνε τις δεσμευμένες εθνικές γαίες. Το δάνειο δεν το πήρε ποτέ. Οι Άγγλοι κυρίως, αλλά και οι Γάλλοι, δεν ήθελαν να είναι ανεξάρτητο το νεοελληνικό κράτος.

Υ.Γ.
Με τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 χάθηκε και η ιστορική ευκαιρία για τη δημιουργία κράτους αυτοτελούς και ανεξάρτητου. (Μήπως βλέπετε σχέση με όσα σήμερα συμβαίνουν στο μίζερο έθνος;)

*Ο Α. Φρυδάς, είναι πτυχ. Πολιτικών και Νομικών Σπουδών.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 29/03/2011

4 σχόλια:

 1. Τών Ελλήνων οι κοινότητες


  Μιά τέτοια κοινότητα,πού έγινε γνωστή καί έξω από τά όρια τής τότε Ελλάδας,ήταν η κοινότητα τών Αμπελακίων,πού η δράση της έγινε έντονη και μεγάλη κατά τό 1795 μ.χ.
  Τά Αμπελάκια ευρίσκονται στή δεξιά μεριά τού Πηνειού ποταμού τής Θεσσαλίας.
  Συνενώθηκαν όλες οι κοινότητες καί αναπτύχθηκε μιά βιοτεχνία μέ μορφή συνεταιριστική,γιά νά εφοδιάζει τόν ελληνικό χώρο μέ εκλεκτά προιόντα.αλλά καί έκανε καί εξαγωγές στή Γερμανία,Βιέννη,Τεργέστη κ.λπ.Είχαν επιτροπή πού εξελεγαν οι ίδιοι,έκανε καταμερισμό εργασίας,ανάμεσα σέ άνδρες,γυναίκες και παιδιά.Τά μερίσματα όρίσθηκαν κατά 10% σέ κάθε χρόνο,ως αμοιβή,καί τά υπόλοιπα έ μ ε ν α ν στήν κοινότητα γιά ανανέωση υλικών καί επέκταση τών εργασιών.Ο πληθυσμός τής Κοινότητας τών Αμπελακίων υπολογίζεται,τήν εποχή αυτή,γυρω στίς 4.000 κατοίκους.Δέν επέτραπαν νά πατήσει Τούρκου πόδι στήν κοινότητά τους.Οι ηρωικοί κάτοικοι τών Αμπελακίων μόλις οι Τούρκοι τής Λάρισας πήγαν νά τούς υποδουλώσουν ,άρπαξαν τά όπλα καί λιάνισαν τούς επιδρομείς!
  Ο Συνεταιρισμος αυτός έδρασε έως τό 1811 πού διαλύθηκε γιά δυό λόγους:από τό φθόνο τού Αλή-Πασά,καί από τήν χρεωκοπία τής Αυστρίας.Έχασε η κοινότητα 10 εκατομμύρια φράγκα πού είχαν κατατεθεί σέ Αυστιακές Τράπεζες!
  Τήν ίδια εποχή στήν Αγγλία αναπτύσσεται η νηματουργία,πού έδωσε τήν χαριστική βολή κατά τού βιοτεχνικού τής νηματουργίας στή Θεσσαλία.
  Δέν είναι μόνο τα Αμπελάκια.Είναι καί άλλεςς κοινότητες πού ακμάζου τό τέλος τού 17ο μ.χ.αι..Είναι τά 24 χωριά τού Πήλίου...έχουν δημιουργήσει σχολεία καί διαπαιδαγωγούν τή νεολαία,πάνω στά εθνικά ιδεώδη.Υπάρχουν οι κοινότητες τής Ηπείρου,στη Θεσσαλία,στή Μακεδονία,στήν Πελοπόννησο όπου οι κάτοικοι όπως μάς λέει ο Άνθιμος Γαζής:
  "Είναι φιλόκαλοι,φιλοπάτριδες,γενναίοι,αγίνοες,έστιν ότε καί αυτοφυείς ιατροί,τό οποίον τούτο αποδεικνύει τήν έμφυτον αυτών πρός τάς μαθήσεις διάθεσιν."
  Λειτουργούν καί ομοσπονδιακές κοινότητες,μέ ανάπτυξη καί μόρφωση ελληνική,γιά νά γλυκοχαράξει η Ώρα(Ηγεμόνη) πού έχει σημαδέψει τό 1821.Η δομή τών κοινοτήτων ήταν τέτοια πού διαμόρφωσε ελεύθερους πολίτες,σέ αντίθεση μέ τούς Τούρκους πού ήταν ένας λαός μέ τυφλή πειθαρχία,μέ πίστη τυφλή στό "κισμέτ",δούλοι τών ασιατών Δεσποτάδων.
  Αυτή η "κοινοτική ανεξαρτησία"καταλύθηκε μετα τήν Συνθήκη τού Κιουτσούκ Καιναρτζή τό 1784 καί τελειωτικα τό 1787 από τόν Αλή Πασά τού Τεπελενλή,πού έδωσε τήν χαριστική βολή στήν κοινοτική αυτοδιοίκηση καί στό αρματολίκι,τοποθετώντας επί κεφαλής ΤουρκοΑλβανούς καπεταναίους.Μέ αυτή τήν καταπίεση τών υποδούλω Ελλήνων ,ξεπήδησαν,ξεπετάχτηκαν οι
  κ λ έ φ τ ε ς,ως προστάτες τών αδυνάτων καί τιμωροί τών πασάδων καί τών άθλιων συνεργατών τους.
  "Ακόμα τούτη η ά ν ο ι ξ ι.-Ραγιάδες,ραγιάδες,-τούτο τό καλοκαίρι-καυμένη Ρούμελη,-όσο νά ρθή ο Μόσκοβος,-ραγιάδες,ραγιάδες,-νά φέρη τό σεφέρι,
  -Μ ω ρ ι ά καί Ρ ο ύ μ ε λ η."

  Πολύβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ορθόν=αγχίνοες,οι κάτοικοι.

  Πολύβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. >Το πιο καθοριστικό στοιχείο όμως στο νεοσύστατο κράτος, είναι η εξάρτηση από τους ξένους που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες των κοινωνικών ομάδων που προαναφέρθηκαν.<

  Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που είχε κόμματα με επίσημες ονομασίες «Αγγλικόν» (Μαυροκορδάτος), «Γαλλικόν» (Κωλέττης) και «Ρωσσικόν» (Κολοκοτρώνης). Οι Έλληνες κατάφεραν να ξεφορτωθούν τον κατακτητή, όχι όμως και τον ραγιαδισμό. Έδιωξαν τους Οθωμανούς, αλλά φρόντισαν να τους αντικαταστήσουν με αφεντικά πιο ... εξευγενισμένα. Επίσης, μάς έμεινε η ανατολίτικη διαφθορά, το «μπαξίσι». Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.


  >Με τη δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 χάθηκε και η ιστορική ευκαιρία για τη δημιουργία κράτους αυτοτελούς και ανεξάρτητου. (Μήπως βλέπετε σχέση με όσα σήμερα συμβαίνουν στο μίζερο έθνος;)<

  Συμφωνώ απολύτως, στην δε ερώτηση απάντησα ήδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυστυχώς! Η μεγαλύτερη απογοήτευση στη ζωή μου, μετά από τις τόσες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, ήταν ότι κατέληξα στο βασανιστικό συμπέρασμα ότι από τότε που "ελευθερωθήκαμε", δημιουργήσαμε ένα ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ !!!
  Δημοσθένης ο Μακεδών

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.