23/12/11

Η τρανή απόδειξη! Η Γενοκτονία δεν έγινε «κατά λάθος»

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν σε καμία περίπτωση "ένα τραγικό αλλά μη σκόπιμο επακόλουθο του πολέμου", όπως την παρουσιάζει και προωθεί η Τουρκία στο Παγκόσμιο στερέωμα, αλλά ένα συντονισμένο στρατηγικό σχέδιο το οποίο -επιτευχθέντα- στόχο είχε την εξολόθρευση των αρμενίων και τον σφετερισμό των αρμενικών περιουσιών. Μετά από αυτή την εξέλιξη δημιουργήθηκε μια νέα εύπορη τάξη στη χώρα και έθεσε τις βάσεις για την ανάδυση του τουρκικού εθνικού κράτους.
 • Γιατί η Τουρκία αρνείται την Αρμενική Γενοκτονία;
 • Η Τουρκία προ των ευθυνών της
 • Ήταν προμελετημένο το έγκλημα
 • Η Τουρκία αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της
 • Διακυβεύεται η νομιμότητα του Τουρκικού κράτους
 • Στόχος της σφαγής η ανάδυση του τουρκικού εθνικού κράτους
 • Δημιουργήθηκε μια εύπορη τάξη η οποία ιδιοποιήθηκε τα πλούτη και τις περιουσίες των Αρμενίων

Oι μελέτες που προδίδουν την Τουρκία
Πρόσφατες μελέτες από δυτικούς και Τούρκους (βλ. Τανέρ Ακσάμ) ερευνητές υποστηρίζουν, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ) Χρήστο Ιακώβου, ότι όχι μόνο η αρμενική γενοκτονία δεν ήταν μη σκόπιμη, όπως υποστηρίζει η Τουρκία αλλά αντιθέτως υπήρξε πρόθεση και κεντρικός σχεδιασμός για συνολική ή μερική καταστροφή των Αρμενίων υπηκόων της αυτοκρατορίας. Η ιστορία της Τουρκίας την προδίδει, αφού καταδεικνύει με  περίλαμπρο τρόπο ότι η χώρα δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια εάν πρώτα δεν θέσει τους σχεδιασμούς της. Οι σφαγές μάλιστα των χριστιανών και η αρμενική γενοκτονία απετέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάδυση του τουρκικού εθνικού κράτους.

Βρίσκεται πλέον προ των ευθυνών της
Η απόφαση της Γαλλικής εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει σχέδιο νόμου, το οποίο καθιστά ποινικό αδίκημα την άρνηση της αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1915, έφερε εκ νέου στην επιφάνεια την πολιτική διάσταση του Αρμενικού Ζητήματος, αναφέρει ο κ. Ιακώβου. 

Μία βασική παράμετρος, η οποία αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις εξελίξεις είναι το ζήτημα της Τουρκικής ευθύνης, το οποίο αποτελεί και την ουσία της Τουρκικής άρνησης της Γενοκτονίας. Οι διαστάσεις και προεκτάσεις του άπτονται ενός ευρέως φάσματος της σύγχρονης Τουρκίας που αρχίζει από την επίσημη ιστοριογραφία και καταλήγει στην εξωτερική της πολιτική, προσθέτει ο διευθυντής του ΚΥΚΕΜ.


Τουρκία: "Η Γενοκτονία ήταν ένα τραγικό αλλά μη σκόπιμο επακόλουθο του πολέμου"
Η επίσημη τουρκική θέση είναι ότι ο θάνατος εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων (οι τουρκικές εκτιμήσεις κυμαίνονται από 300.000 έως 600.000) ήταν «ένα τραγικό αλλά μη σκόπιμο επακόλουθο του πολέμου». Το επιχείρημα αυτό στηρίζεται στον ισχυρισμό ότι οι οθωμανικές πηγές δεν περιέχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν διατεταγμένη πολιτική συστηματικής εξαφάνισης. Πρόσφατες μελέτες από δυτικούς και Τούρκους (βλ. Τανέρ Ακσάμ) ερευνητές υποστηρίζουν το αντίθετο.
Η Τουρκία και οι ενέργειες της προδίδεται για άλλη μια φορά από την ίδια της την ιστορία και την παρόμοια πολιτική που χρησιμοποιεί σε περισσότερα από ένα ζητήματα που την απασχολούν, αφού φαίνεται ότι χωρίς να θέσει τους σχεδιασμούς της, δεν προχωρεί στην υλοποίηση κανενός σχεδίου.

Έρευνες αποδεικνύουν την ευθύνη της Τουρκίας για τη Γενοκτονία
Οι έρευνες αυτές, οι οποίες αποδεικνύουν την ευθύνη της Τουρκίας για τη Γενοκτονία, έχουν ένα στοιχείο που τις διαφοροποιούν ποιοτικά από τη συμβατική παράδοση της τουρκικής ιστοριογραφίας. Πρόκειται, σύμφωνα πάντα με το ΚΥΚΕΜ, για την πρωτοφανή -έως σήμερα- χρήση οθωμανικού αρχειακού υλικού γύρω από το Αρμενικό Ζήτημα. Το νέο αρχειακό υλικό από τουρκικά στρατιωτικά και δικαστικά αρχεία, πρακτικά κοινοβουλίου, επιστολές και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, σε συνδυασμό πάντοτε με την ιστορική αφήγηση, ανασυνθέτουν τη διαπλεκομένη ενορχήστρωση μεταξύ συντονισμένων τμημάτων του Οθωμανικού κράτους, του κυβερνώντος κόμματος των Νεοτούρκων, «Ένωση και Πρόοδος», καθώς επίσης και των στρατιωτικών δυνάμεων. Καταδεικνύεται, τονίζει ο διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, ότι αυτό που συνέβη στους Αρμενίους ήταν μια κεντρικά και επίσημα σχεδιασμένη επιχείρηση εξολόθρευσής τους.

Η ουσία του συμπεράσματος είναι σαφής, κρίνει ο κ. Ιακώβου. «Οι σφαγές των χριστιανών και η αρμενική γενοκτονία απετέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάδυση του τουρκικού εθνικού κράτους».

Στόχος η οικοδόμηση του Τουρκικού εθνικού κράτους
Στόχος ήταν η οικοδόμηση του Τουρκικού εθνικού κράτους, το οποίο δεν θα επιτυγχανόταν χωρίς τον συστηματικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική εκτέλεση της γενοκτονίας από τους Νεότουρκους οι οποίοι, στη συνέχεια, και υπό την ηγεσία του Κεμάλ Ατατούρκ οργάνωσαν την αντίσταση στην Ανατολία, αναφέρει ο κ. Ιακώβου.

Μετά την επιτυχή εξολόθρευση των Αρμενίων, δημιουργήθηκαν οι ιδανικές συνθήκες, από τους νεότουρκους ιδρυτές του τουρκικού κράτους, για την εμφάνιση μίας εύπορης τάξης η οποία ιδιοποιήθηκε τα πλούτη και τις περιουσίες των Αρμενίων οι οποίες, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΚΥΚΕΜ, είχαν δημευτεί από τους Νεότουρκους με διάταγμα του 1915 ως δήθεν «εγκαταλελειμμένες». Το διάταγμα του 1915 επανέφεραν οι κεμαλιστές το 1922, όταν είχαν πλέον επικρατήσει.

Η Τουρκία, για ένα αιώνα σχεδόν, κατέφερε να αποφύγει την ανάληψη της ευθύνης, υποδεικνύοντας τα αντικρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, τις προτεραιότητες του αναδυομένου τουρκικού εθνικού κινήματος και τις ανεπαρκείς απόπειρες της διεθνούς κοινότητας να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Γαλλικής Κυβέρνησης, απαντώντας στην Τουρκία, η οποία έβαλλε συστηματικά εναντίον της Γαλλίας για την απόφαση της Γαλλικής εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει το σχέδιο νόμου σχετικά με την Αρμενική Γενοκτονία, "κάθε χώρα θα πρέπει να έχει το θάρρος να δει την ιστορία της με αντικειμενικότητα".

Εντούτοις, η σημερινή Τουρκία δεν μπορεί εύκολα να συμφιλιωθεί ψυχολογικά με το ζήτημα της Αρμενικής Γενοκτονίας, τονίζει ο κ. Ιακώβου, εκφράζοντας την άποψη «ο ψυχολογικός παράγοντας ενισχύει τις δυσκολίες μίας ειλικρινούς ιστορικής επισκόπησης στην Τουρκία και ως εκ τούτου η τουρκική κοινωνία δείχνει απρόθυμη να εξετάσει το παρελθόν της».

Στην επικρατούσα κουλτούρα, όχι μόνον η γενοκτονία των Αρμενίων αλλά μεγάλο μέρος της πρόσφατης ιστορίας της Τουρκίας παραδίδεται στη σιωπή – δύο παραδείγματα είναι το κουρδικό και ο ρόλος του στρατού, επισημαίνει ο κ. Ιακώβου.

Αδυναμία της Τουρκίας να διαβάσει την ίδια της την ιστορία
Τεκμηριώνοντας τη θέση του, ο διευθυντής του ΚΥΚΕΜ τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 1928, η οποία άλλαξε την τουρκική γραφή από αραβικά σε λατινικά στοιχεία ενέτεινε το πρόβλημα. Η Τουρκία, αναφέρει ο κ. Ιακώβου, είναι μία κοινωνία που δεν είναι σε θέση να διαβάσει τις ίδιες της τις εφημερίδες, τις επιστολές και τα ημερολόγια στις περιπτώσεις που αυτά γράφτηκαν πριν από το 1928.


Γράφει την νεότερη ιστορία της κατά πώς τη συμφέρει
Δεν έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε συνέβη πριν από εκείνη την ημερομηνία. Το αποτέλεσμα είναι η σύγχρονη Τουρκία να εξαρτάται πλήρως από την ιστορία όπως την έχει καθορίσει και συγγράψει το κράτος.

Διακυβεύεται  η νομιμότητα του ίδιου του Τουρκικού κράτους
Η νομιμότητα του ίδιου του Τουρκικού κράτους διακυβεύεται από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ιστορία, για αυτό η τουρκική κοινωνία αποφάσισε συνειδητά να παραδώσει τη γενοκτονία των Αρμενίων στη λήθη και την άρνηση.

Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν δύο αφηγήσεις και δύο ιστοριογραφικές προσεγγίσεις για την μεταβατική περίοδο από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου. Παραθέτοντας τις, αναφέρει ότι από τη μια, υπάρχει η ιστορία της αυτοκρατορίας που διαμελίζεται από τις Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδικασίας. Η εκδοχή αυτή βοήθησε στη δημιουργία μίας ισχυρής αίσθησης σύγκρουσης με τη Δύση για την επιβίωση του τουρκικού έθνους, δημιουργώντας έντονα αντιδυτικά αισθήματα και καχυποψία, ιδιαιτέρως ανάμεσα στην κυρίαρχη ελίτ, τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, καταλήγει το ΚΥΚΕΜ, υπάρχει η ιστορία των διώξεων των σφαγών και της εξόντωσης διαφορετικών θρησκευτικών και εθνικών ομάδων, στα πλαίσια των οποίων συνετελέσθη η Αρμενική Γενοκτονία.
athanasiout@sigmalive.com

9 σχόλια:

 1. HENRY I MORGENTHAU,
  American Ambassador at Constantinople from 1913 to 1916


  "I think that these old Turks present the most complete illustration in history of the brigand idea in politics. They were lacking in what we may call the fundamentals of a civilized community. They had no alphabet and no art of writing; no books, no poets, no art, and no architecture;

  they built no cities and they established no lasting state. They knew no law except the rule of might, and they had practically no agriculture and no industrial organization. They were simply wild and marauding horsemen, whose one conception of tribal success was to pounce upon people who were more civilized than themselves and plunder them. In the fourteenth and fifteenth centuries these tribes overran the cradles of modern civilization, which have given Europe its religion and, to a large extent, its civilization."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aν προσέξετε, ο Μοργκενχάου αναγνωρίζει ότι τό Βυζάντιο αποτελεί τό λίκνο τού σύγχρονου πολιτισμού πού έδωσε στήν Ευρώπη τήν θρησκεία της καί σέ κάποιο βαθμό τόν πολιτισμό της, πρίν καταληφθεί τόν 14ο καί 15ο αιώνα από τούς απολίτιστους νομάδες.

  Αυτά τά πράγματα τά έχετε ακούσει από Έλληνα πολιτικό; Τήν βυζαντινή αυτοκρατορία έχουν πάρει όλοι οι νεοραγιάδες ένα φτυάρι καί τήν θάβουν. Κάνουν τά πάντα γιά νά τήν ξεχάσουμε. Δέν πρέπει νά θυμόμαστε τήν κατάκτησή της από τούς βαρβάρους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Α-
  Από το βιβλίο του George Horton, επί 30ετία Προξένου και Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στην Εγγύς Ανατολή, «Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ».

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ: «... το σύνολο των συστηματικών σφαγών, των εκτοπίσεων, της ληστείας και των βιασμών, που υπέστησαν οι χριστιανοί της άλλοτε εύπορης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, αποτελεί μία από τις μαύρες και βρομερές σελίδες, ακόμη και για την τουρκική ιστορία. Και ιδού το αποτέλεσμα της συστηματικής εκστρατείας σφαγών, απαγχονισμών, εκτοπίσεων, εμπρησμών και βιασμών : οι ανθούσες κοινότητες της Αμάσσειας, της Καισάρειας, της Τραπεζούντας, της Χαλδαίας, της Ροδόπολης, της Κολώνειας, κέντρων Ελληνικού πολιτισμού επί πολλές εκατοντάδες χρόνια, έχουν κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Τα θύματα ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες και ανεβάζουν σε ενάμισι εκατομμύριο ψυχές τον συνολικό αριθμό των Αρμενίων και των Ελλήνων που εξοντώθηκαν σε ολόκληρη την παλιά ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Να πως δημιουργήθηκε αυτή η ανανεωμένη Τουρκία, η οποία συγκρίνεται σήμερα από κάποιους κύκλους με την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ: «Οπωσδήποτε, στη Σμύρνη δεν έλειπε τίποτα από την ωμότητα, την αγριότητα, την ακολασία και όλη εκείνη τη μανία του ανθρώπινου πάθους που, όταν τους δοθεί η ευκαιρία, υποβιβάζουν το ανθρώπινο γένος σε ένα επίπεδο κατώτερο κι από του αγριότερου και αχρειότερου κτήνους. Γιατί, στη διάρκεια του σατανικού αυτού δράματος, οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τις ληστείες και τους βιασμούς....... Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής γιατί ανήκα στο ανθρώπινο είδος».

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ: «Όταν οι Τούρκοι ακούμπησαν τελικά τα χέρια τους επάνω της, η Κωνσταντινούπολη διασκόρπισε τον πολιτισμό της σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναγέννησε τη Δύση. ...... Αν η Κωνσταντινούπολη είχε γλιτώσει και αν ο χριστιανισμός της Μικράς Ασίας είχε σωθεί, οι συνέπειες για την εξέλιξη του πολιτισμού θα ήταν ανυπολόγιστες. Τι λαμπρή πόλη θα ήταν σήμερα μια Ελληνική Κωνσταντινούπολη αν είχε μείνει πάντα ελληνική με τις αρχαίες της παραδόσεις και τους αναρίθμητους θησαυρούς του αρχαίου πολιτισμού ! Ένα άλλο, πιο όμορφο Παρίσι, καβάλα στον Βόσπορο, μεγάλο στο εμπόριο, τη μάθηση, την επιστήμη, με όλες τις χάρες και την επιρροή του χριστιανικού πολιτισμού.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Β-
  Την ιστορία που αποτυπώνεται στις άνω φωτογραφίες (μεταξύ πάρα πολλών, αμέτρητων άλλων ντοκουμέντων) παλεύουν να υπερασπιστούν οι τούρκοι ; Με τι κριτήρια ; Είναι άλλο είδος ανθρώπου οι τούρκοι ; και τι θέση φιλοδοξούν να έχουν στον κόσμο ; με τον σημερινό μια χαρά ταιριάζουν βέβαια, η βία έχει άπειρες μορφές, τότε οι άνθρωποι σφαγιάζονταν ανελέητα, σήμερα οι άνθρωποι αγοράζονται, πωλούνται, εκπορνεύονται, υποβιβάζονται σε καταναλωτικά αντικείμενα υπό τις ορέξεις των πολυεθνικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται πως οι κυβερνήσεις τους (μας) τους (μας) πωλούν, τους (μας) εξαπατούν, τους (μας) προδίδουν, τους (μας) ληστεύουν. Παντού. (αν και οι «δικοί» μας γεννιούνται μάλλον με κληρονομικό χάρισμα).

  Βαρβαρότητα ατελείωτη η σημερινή παγκόσμια κατάσταση, για παράδειγμα, 800 ΔΙΣ δολλάρια, με μετριοπαθείς υπολογισμούς, στοίχισε στις ΗΠΑ η «μεγαλειώδης εκστρατεία» στο ΙΡΑΚ, όπου «έσωσαν» τους Ιρακινούς δολοφονώντας τα παιδιά τους και καταστρέφοντας την χώρα τους, την ώρα που στις ΗΠΑ 1.500.000 παιδιά είναι άστεγα.... (!)

  Σ’ αυτόν τον κόσμο οι τούρκοι βρίσκουν ατελείωτα άλλοθι να υπερασπίζονται την γενοκτονική «ιστορία» τους. Δυστυχώς. Κάτι άλλο όμως ψάχνει και αναζητά η ανθρωπότητα, και εκεί δεν χωρούν ούτε οι γενοκτόνοι, ούτε οι υποκριτές, ούτε οι σκοτεινοί επικυρίαρχοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων μία, μόνο μία, από τις άνω φωτογραφίες της ανάρτησης να αντίκρυζε, δεν θα ήθελε να ξανααντικρύσει κανέναν αμετανόητο τούρκο μπροστά της, όχι να κάτσει να ακούει εμετικές και προκλητικές αηδίες, περί υπεράσπισης της «ιστορίας» τους. Κι αυτή είναι η ελπίδα όλων μας. Ελπίζω μόνο να μην πεθαίνει η ελπίδα τελευταία, δηλαδή μετά από εμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πάντως, η Τουρκία με την τωρινή στάση που επιδεικνύει προς το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων, δηλώνει απερίφραστα ότι παραμένει πάντα ΙΔΙΑ, καμαρώνοντας ως βάρβαρος κατακτητής.
  Να τη χαίρονται οι υποστηρικτές της λοιπόν και να την δούν καλά-καλά οι ευρωπαικοί λαοί.
  Ελίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρίκα, πιστεύω ότι αυτήν την εποχή, πολλοί στην Ευρώπη θα ανατρέχουν στα κείμενα του Χόρτον και του Μοργκεντάου.
  Η Τουρκία βλέπεις, έκανε ό,τι μπορούσε για να επιβεβαιώσει αυτά τα κείμενα που γράφτηκαν σχεδόν έναν αιώνα πρίν!!
  Καλά έλεγε ο Ναπολέων "άσε τον εχθρό σου να τρέχει στον κατήφορό του..."
  Ελίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είδες Ελίνα, τι κάνει η μέθοδος της στρουθοκαμήλου που ακολουθούν οι γείτονες. Χώνουν το κεφάλι στην άμμο, είναι και το στρατηγικό βάθος βλέπεις, πόσο βαθιά πάει η κεφάλα τους, και ενώ νομίζουν ότι δεν τους «βλέπει» κανείς, .... τους βλέπουν όλοι. Τους είδαν πια. Καλά το έλεγε ο Ναπολέων. Είναι αυτό που λένε «έχε εμπιστοσύνη στον κακό χαρακτήρα του εχθρού σου.»
  Πάντως η έλλειψη αυτογνωσίας και η αδυναμία έκφρασης συγγνώμης είναι ένδειξη χαμηλής νοημοσύνης. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό τα γειτονάκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ, ΝΙΚΟΛΟ Δεν βλέπουμε πώς ενεργούν οι Τούρκοι, όπου επικρατούν; Δεν αφήνουν ούτε χορτάρι μη τούρκικο να φυτρώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ALBERT SOREL, LA QUESTION D'ORIENT AU 18ÈME SIÈCLE Δεν υπάρχει Τουρκικό Έθνος αλλά μόνο κατακτητές που στρατοπεδεύουν ανάμεσα σε εχθρικούς πληθυσμούς. Οι Τούρκοι δεν σχηματίζουν Κράτος αλλά μόνο Στρατό που διατηρείται με την κατάκτηση και τείνει να διαλυθεί όταν υποχρεώνεται να σταματήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.