3/2/16

Μοναδική Στρατηγική Επιλογή για τον Ελληνισμό της Κύπρου

 του Φοίβου Κλόκκαρη*           
Η επί μισό αιώνα απουσία στρατηγικής του ελληνισμού, για απελευθέρωση των κατεχομένων από την Τουρκία εδαφών της Κύπρου, η υποβάθμιση των συντελεστών εθνικής ισχύος και η πολιτική του κατευνασμού και των συνεχών υποχωρήσεων, οδηγεί τον Κυπριακό Ελληνισμό σε καταστροφική πορεία.
Η Τουρκική διπλωματία, πέτυχε να μετατρέψει ένα διεθνές έγκλημα εισβολής, κατοχής, εποικισμού και εθνοκάθαρσης σε δικοινοτική διαφορά.  Πέτυχε να επιβάλει ως λύση, την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) η οποία συζητείται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) και της «ΤΔΒΚ», της υποτελούς διοίκησης που εγκατέστησε η Τουρκία στην Κύπρο μετά την εισβολή, και η οποία, υποστηρίζει στις συνομιλίες τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος εκείνων της Κύπρου.  Όταν δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ δύο μερών, δεν μπορεί να συγκροτηθεί κοινό βιώσιμο κράτος. 
Οι διακοινοτικές συνομιλίες (ΔΣ) διεξάγονται υπό την απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων κατοχής και των παράνομων εποίκων.  Η Ελληνοκυπριακή (ΕΚ) πλευρά, υιοθέτησε τη λύση ΔΔΟ, παρά το γεγονός ότι αυτή η μορφή λύσης, απορρίφθηκε το 2004 με το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, και με τα κοινά ανακοινωθέντα των δύο τελευταίων κυβερνήσεων της ΚΔ (23.5.2008 και 11.2.2014) συμφώνησε  το βασικό περιεχόμενο λύσης, που ικανοποιεί τους Τουρκικούς όρους. Ιδιαίτερα τη περίοδο αυτή, η Τουρκία επείγεται για λύση ΔΔΟ, προκειμένου να αδρανοποιήσει τις στρατηγικές συνεργασίες της ΚΔ με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο που θέτουν σε κίνδυνο τα ενεργειακά της συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ουσιαστικά με τη λύση που συμφωνήθηκε, νομιμοποιούνται τα τετελεσμένα της κατοχής , διαλύεται η ΚΔ και αντικαθίσταται από ένα συνεταιρισμό δύο οιονεί κρατιδίων, που δεν θα είναι ούτε ομοσπονδία ούτε συνομοσπονδία και θα τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας.  Το Τουρκοκυπριακό (ΤΚ) κρατίδιο θα ελέγχεται από την Τουρκία, μέσω της παραμονής όλων των εποίκων, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία στα κατεχόμενα και μέσω του μεγάλου αριθμού διμερών συμφωνιών Τουρκίας – «ΤΔΒΚ», που καθιστούν το ΤΚ κρατίδιο, ουσιαστικά επαρχία της Τουρκίας, εξαρτημένο πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και στρατιωτικά, με δυνατότητα παρουσίας αεροναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας στην επικράτεια της Κύπρου χωρίς έγκριση του Κυπριακού κράτους. Οι διμερείς συμφωνίες, είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο Ανάν.

Το Κεντρικό κράτος, θα ελέγχεται από την Τουρκία, μέσω συνταγματικών ρυθμίσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί (συγκλίσεις στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης που έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο 9.7.2014, 17.11.2015, 13.12.2015 και δεν έχουν διαψευσθεί από την Κυβέρνηση). Οι συγκλίσεις προβλέπουν συναπόφαση των δύο κρατιδίων για όλα τα σημαντικά θέματα, υιοθέτηση του ΒΕΤΟ ως κυρίαρχου πολιτειακού συστατικού και προσφυγή σε ξένο δικαστή, για τα συνταγματικής φύσεως θέματα.  Αυτές οι ρυθμίσεις προδικάζουν αδιέξοδα και παράλυση της κρατικής μηχανής, ή συνεχείς υποχωρήσεις του ΕΚ κρατιδίου προς τις θέσεις της Τουρκίας για να μην καταρρεύσει το κράτος, με συνέπεια τη δημιουργία συνθηκών υποτέλειας και προσαρμογής προς τη βούληση του ισχυρού.

Το νέο κράτος θα είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει λόγω δισλειτουργικότητας (ΒΕΤΟ, πολυπλοκότητα δομής, διαμοιρασμός εξουσίας/κυριαρχίας, διαρχία αξιωματούχων) οικονομικής δισπραγίας (3 κυβερνήσεις, 4 βουλές, 3 αστυνομίες, εις διπλούν ημικρατικοί οργανισμοί, αποζημιώσεις εφαρμογής της λύσης) παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλλειψης ασφάλειας.  Δεν θα υπάρχει πολιτική, στρατιωτική, ενεργειακή και δημογραφική ασφάλεια, αφού η Τουρκία θα είναι παρούσα στη Κύπρο και θα ελέγχει τις αποφάσεις του κεντρικού κράτους μέσω του ΤΚ κρατιδίου (επαρχία της), στη βάση των δικών της συμφερόντων.

Η λύση της ΔΔΟ οδηγεί σε ολοκλήρωση του στρατηγικού στόχου της Τουρκίας, που τέθηκε από τη δεκαετία του 1950 (εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ) για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου.  Η Τουρκία δεν θέλει πλήρη διχοτόμηση ή δύο τελείως ανεξάρτητα κράτη στη Κύπρο, αλλά έλεγχο ολόκληρης της νήσου, για λόγους ασφάλειας και επέκτασης της επιρροής της στη περιοχή.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, και προ του κινδύνου τουρκοποίησης ολόκληρης της Κύπρου, η μόνη στρατηγική επιλογή που μας απομένει, έστω και την υστάτη, είναι η ΑΠΟΤΡΟΠΗ και η ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Να αποτρέψουμε την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής και την επέκταση της Τουρκικής κυριαρχίας στις ελεύθερες περιοχές, με την απόρριψη λύσης ΔΔΟ, και να ενισχύσουμε τους συντελεστές εθνικής ισχύος της ΚΔ. Συγκεκριμένα:
1) Αποκήρυξη της ΔΔΟ, διακοπή των διακοινοτικών συνομιλιών, με επιχείρημα την εμμονή της Τουρκίας σε λύση Τουρκικών όρων, και επαναφορά του Κυπριακού στην ορθή βάση του ως διεθνές έγκλημα της Τουρκίας.  Ανάληψη αγώνα για εφαρμογή των ψηφισμάτων των ΗΕ για απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, για εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλη την Κύπρο.Επιλογή εξαιρετικά δύσκολη(φροντίσαμε να υιοθετηθεί η ΔΔΟ απο ΟΗΕ καιΕΕ) αλλά προτιμότερη απο τη ΔΔΟ, που τουρκοποιεί όλη τη Κύπρο .

Η ΚΔ εντάχθηκε στην Ε.Ε. ως ενιαίο κράτος, με αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές και ως τέτοιο πρέπει να παραμείνει, με όλες τις προσαρμογές που έγιναν έκτοτε, για να συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και άλλες που πρέπει να γίνουν για επανενσωμάτωση των ΤΚ και εκσυγχρονισμό του συντάγματος, με αποβολή των διχοτομικών και δισλειτουργικών στοιχείων του, αφού απομακρυνθούν οι κατοχικές δυνάμεις και έποικοι, και καταργηθούν οι συνθήκες εγγυήσεως – συμμαχίας.

2) Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών συντελεστών εξισορρόπησης ισχύος προς την Τουρκία: άμυνα, οικονομία, διπλωματία, πληροφορίες, δημογραφική και εθνική συνοχή, συμμαχίες και στρατηγικές συνεργασίες με γειτονικές χώρες,  χώρες της ΕΕ και του ΣΑ/ΟΗΕ ,    στη βάση κοινών συμφερόντων(ασφάλεια,οικονομία,ΑΟΖ) και  αναζωογόνηση δόγματος ΕΑΧ με Ελλάδα.Αν χαθεί η Κύπρος θα ακολουθήσουν και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.


* αντιστράτηγος ε.α.         

13 σχόλια:

 1. Μόνο μια αμερικανικού τύπου ομοσπονδία θα μπορούσε να διασώσει την Κύπρο με Ευρωπαϊκά στρατεύματα χωρίς Τουρκικά στρατεύματα φυσικά και με μια ανακατανομή των εποίκων αποζημιώνοντας τους η Τουρκία τους δικούς της έποικους. Μια άλλη μορφή ομοσπονδίας είναι η Γερμανική που ομολογουμένως είναι επιτυχημένη. Όποια ηδύποτε άλλη μορφή ομοσπονδίας διζωνικές bi-national and bi-lateral bi-federal είναι γενικώς πολύ μπαϊ κατάσταση. Ήθελα να ήξερα πότε θα ξυπνήσετε για τα αυτονόητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *Οπότε συμφωνούμε με τον Αντιστράτηγο FEDERAL σκετο

   Διαγραφή
 2. Α_ «Αν χαθεί η Κύπρος θα ακολουθήσουν και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» , καί σύντομα μετά, ἡ λοιπή Ἑλλάδα.
  Β_ Ἡ ἐθνοκάθαρση τῶν Ἑλληνοκυρπίων ἀπό τό βόρειο τμήμα τῆς Κύπρου, πρέπει νά μήν ἀναγνωρισθῆ ἐπ’ οὐδενί λόγῳ. Χωρίς ἐποίκους ἡ Κύπρος, ἀρέσει δέν ἀρέσει στούς Τούρκους, εἶναι ἡ μόνη ὁδός γιά λύση βιώσιμη.
  Γ_ Τό σύστημα τῶν καντονίων τῆς Ἑλβετίας, μέ ἔμφαση στήν τοπική αὐτοδιοίκηση τῶν Κοινοτήτων α) Ἐλληνοκυπριακῶν, β) Τουρκοκυπριακῶν καί γ) Μαρωνιτικῶν ἤ μικτῶν, εἶναι πολύ πιό σύμφωνο μέ τήν ἱστορική-πληθυσμιακή σύνθεση τῆς Κύπρου. Το σύστημα αὐτό για νά λειτουργήσῃ δέν χρειάζεται τόν ξένο παράγοντα. Οὔτε τά βέτο, ἐκτός ἀπό θέματα τοπικῆς αὐτοδοικήσεως μικτῶν κοινοτήτων. Τά βέτο πρέπει πάντως νά ἀποκλεισθοῦν τελείως ὡς ἐργαλεῖα κάποιας κοινότητας ἤ ἐκπροσώπων της, ἐναντιούμενα στήν ἄλλη κοινότητα ἤ στήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ κράτους.
  Δ _ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ «ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ». ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ! Κι οὔτε ὡς ἐδῶ, γιατί εἶναι ἤδη πολύ τό ἄδικο. ΠΙΣΩ! Πίσω οἱ Τοῦρκοι ἔποικοι στήν Τουρκία. Πίσω στήν Τουρκία τά λοιπά στρατεύματα κατοχῆς.
  Ε_ Ἡ Κύπρος, ἤ θά πρέπει νά εἶναι ὁλόκληρη κι ἐλεύθερη ἀπό τούς Τούρκους μέσα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἤ ἀλλιῶς, θά πρέπει νά ἀπελευθερωθῆ κάθε σπιθαμή της ἀπό τούς Τούρκους πάσῃ θυσίᾳ, ἀκόμη δέ/ἰδίως δέ, καί μέ τήν βοήθεια τῆς Ρωσίας. (Μόνο αὐτό καταλαβάινουν μερικοί στήν Δύση, ὅπως ἄλλωστε καί οἱ Τοῦρκοι. Τἰποτε ἄλλο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όσοι γράφουν "να φύγουν οι έποικοι", έχουν σκεφτεί καλά τι λένε; Πόσοι είναι οι έποικοι σήμερα; Πόσοι απ' αυτούς έχουν γεννηθεί στην Κύπρο κι έχουν κάνει οικογένειες εκεί με Τ/κ; Μιλάμε για 42 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι παίξε-γέλασε.

  Όταν γινόταν το έγκλημα του εποικισμού, ο τότε "πολιτισμένος" κόσμος και ο καφενές του ΟΗΕ αρκούνταν σε καταδικαστικά ψηφίσματα, τα οποία η Τουρκία πετούσε στον κάλαθο των αχρήστων. Σήμερα, 42 χρόνια μετά, πώς θα ξεχωρίσει κανείς και πώς θα διώξει αυτούς τούς επήλυδες; Κι ας μην βιαστεί κανείς να απαντήσει ότι εδώ διώξαμε τούς Τούρκους μετά από 400 χρόνια, διότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πιστεύω να είναι κατανοητό αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανῶς δέν εἶναι δύσκολο νά ξεχωρίσουν οἱ ἔποικοι ἀπό τούς τουροκυπρίους, ὡς γνωστόν, καί αὐτό βάσει τῶν πρό τοῦ 1974 ἐκλογικῶν κατσλόγων...., πλήν ἐάν ἔχουν παντρευθῆ μέ τουρκοκύπριο/α, ὁπότε καί ΜΟΝΟΝ, τίθεται πραγματικό ἠθικό θέμα γιά τήν ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ παρανονή τους.
   Ἀλλιῶς, εἰσῆλθαν σέ ξένες περιουσίες, καί βρίσκονται σέ ξένη χώρα. Εἶναι κατακτητές, σχεδόν πάντα δέ, εἶναι πρώην μέλη τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ ἐπί τῆς Κύπρου. ΣΥΝΕΠΩΣ, δέν ἔχουν κανένα ἀτομικό ἤ ἄλλο δικαίωμα παραμονῆς.
   Γιά τήν ὅποια ἀποζημίωσή τους γιά τό ὅτι βλάπτονται μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητας , μποροῦν νά ἀπευθυνθοῦν στίς ἀρχές τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία καί εὐθύνεται. Ὅσο γιά τούς γεννηθέντες στήν Κύπρο, Τούρκους ἐποίκους, καί αὐτοί τό ἴδιο, ἀπλῶς τό δικαίωμά τους γιά ἀποζημώιση ὅταν ἐπιστρέψουν στήν Τουρκία, εἶναι μεγαλύτερο.
   Ἄλλωστε, ἡ Τουρκία εἶναι ὑπεύθυνη ἀπεναντί τους καί ὑπόλογη ἐνώπιον καί τοῦ ΕΣΔΑ. Τούς περιμένουν λοιπόν τεράστιες ἀποζημιώσεις ἀπό τήν παραβίαση τῶν δικαωμάτων τους ἀπό τήν Τουρκία, πού τούς ἔδωσε "πατρίδα" πού δέν τῆς ἀνῆκε, καί περιουσίες πού δέν τούς ἀνῆκαν.
   Ὡς μονο ἐξαιρετικό δικαίωμά τους , τῶν γεννηθέντων στήν Κύπρο ΤΟΥΡΚΩΝ, θά μποροῦσε νά ἀνγνωρισθῆ τό ὅτι , σέ περιορισμένο κάθε φορά συνολικό ἀριθμό τους, θά μποροῦν νά ἐπισκέπτονται τήν Κύπρο - ὅπως ἄλλωστε πράττουν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (πού μάλιστα δέν ἦσαν έκεῖ στήν Μικρά Ἀσία παρανόμως). Κατά μείζονα λοιπόν λόγο οἱ Τοῦρκοι αὐτοί δέν μποροῦν νά ἔχουν περισσότερα δικαιώματα.
   ΔΕΝ πρέπει νά σεβασθοῦμε 40 χρόνια ἱστορίας συγκεκριμένων τούρκων ἀτόμων καί μάλιστα παρανομούντνων ἀτόμων, καί νά παραγράψουμε δικαιώματα καί ἱστορία αἰώνων δική μας. Ἔτσι πρέπει νά τά ζυγίσουμε καί θά ζυγίσουμε δίκαια.
   Ρεαλιστικά δέ, μέ τούς Τούρκους ἐποίκους ὡς ἔχουν ἤ ἄν μείνουν πολλοί ἀπό αὐτούς μετά τῶν Τουρκοκυπρίων, στήν Κύπρο, μέ νοοτροπία δηλαδή ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΗ, ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ περιμένει ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξῃ βιώσιμη λύση;

   Διαγραφή
  2. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο πια, διότι δεν είναι Τούρκοι-Έλληνες, Μωαμεθανοί-Χριστιανοί, αλλά όλοι Τούρκοι Μωαμεθανοί.

   Περιττό να μού εξηγείς ότι καταπάτησαν ξένες περιουσίες και ότι είναι κατακτητές. Παραπάνω μίλησα για έγκλημα και εννοώ έγκλημα πολέμου, βάσει τού Διεθνούς Δικαίου.

   Οι μεικτές οικογένειες, σαφώς δυσχεραίνουν το πράγμα.

   Ακόμη κι αν ήταν εύκολο να τούς ξεχωρίσεις, πώς θ' αναγκασθεί η Τουρκία να τούς πάρει πίσω; Ό,τι χάνεται με πόλεμο, κερδίζεται μόνο με πόλεμο.

   Τις αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων και λοιπών ανοησιών, η Τουρκία τις γρέφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι.

   Διαγραφή
  3. Ὅποιος στίς διαπραγματεύσεις ξεκινάει ἀπό τό ὄντως δίκαιο, τό πολύ νά μήν τό ἐπιτύχῃ στό ἀκέραιο. Ὄχι ὅμως καί νά ξεκινάῃ ἀπό τό ὅτι ...τό ἄδικο ἐπικράτησε.
   Οὔτε ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι δέν κάνουν πίσω, νά δεχθοῦμε ὄτι αὐτός εἶναι λόγος νά ὑποχωρήσουμε ἐμεῖς.
   Δέν ἔχουμε μέ τό μέρος μας μόνο τό διεθνές δικαιο καί τό δίκηο μας, ἀλλά καί τήν βιωσιμότητα τῆς λύσεως, ἡ ὁποία, δηλαδή, ἄν δέν εἶναι ΒΑΣΙΚΩΣ δικαία, δέν εἶναι βιώσιμη.
   Καί μέ τούς ἐποίκους ἐπί τῆς Κύπρου δέν θά εἶναι βιώσιμη γιά τούς Ἑλληνοκυπρίους. Ἐδὼ, δέν εἶναι βιώσιμη ἡ συγκατοίκησή τους γιά τούς ἴδιους τούς Τουρκοκυπρίους, οἱ μισοί ἀπό τούς ὁποίους ἐγκατέλειψαν τά κατεχόμενα!
   ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ Η ΜΗ ΛΥΣΗ καί ἡ ἑτοιμασία γιά πόλεμο, ὥστε νά βρεθῆ δίκαιη καί βιώσιμη λύση, στόν κατάλληλο καιρό.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΥΤΟ, ἀκόμη κι ἄν περάσουν 100 καί 200 χρόνια: Οἱ Τοῦρκοι ἐνεργοῦν μέ κατακτητική σέ βάρος μας προοπτική αἰώνων - καί ἐμεῖς νομίζουμε ὄτι ὁ "χρόνος" δουλεύει σέ βάρος μας; Οἱ Τοῦρκοι δουλεύουν σέ βάρος μας, ὄχι ὁ χρόνος.
   Καί ἄν ἐμεῖς εἴμαστε σταθεροί, καί ὄχι ἀτομοκεντριστές ὥστε νά ἔχουμε προοπτική 40-50 χρόνων, μόνον, ὁ χρόνος θά δουλεύει ὑπέρ μας. Διότι ὁ χρόνος δουλεύει σέ βάρος τῶν ἀδικούντων πάντοτε, ὑπόκεινται στήν φθορά τῆς ἀδικίας, καί ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ. Ἐμεῖς τούς δίδουμε παράταση ζωῆς, μέ τίς ἁμαρτίες μας, τά συνακόλουθα αὐτῶν λάθη μας, καί μέ τήν ὡς ἐκ τούτων ὑποχωρητικότητά μας.

   Διαγραφή
  4. Κατ' αρχάς, μην μού βάζεις λόγια στο στόμα, που δεν είπα. Πού λέω εγώ ότι πρέπει να υποχωρήσουμε; Απλώς, επεσήμανα την πραγματικότητα, για να προσγειωθείτε μερικοί σχεδιάζοντες επί τού πληκτρολογίου.

   >ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ Η ΜΗ ΛΥΣΗ καί ἡ ἑτοιμασία γιά πόλεμο, ὥστε νά βρεθῆ δίκαιη καί βιώσιμη λύση, στόν κατάλληλο καιρό<

   Άφερημ. Όλα τ' άλλα είναι για να γίνεται κουβέντα. Ή ελευθερώνεται το νησί εντελώς και χωρίς όρους, ή δεν γίνεται τίποτε. Με ό,τι άλλη λύση, ουσιαστικά το χαρίζομε στους Τούρκους.

   Διαγραφή
 4. Ο Φοίβος Κλόκκαρης έχει πολύ σημαντική συμβολή στην στρατηγική σκέψη του τόπου αφού είναι εξαίρεση ανάμεσα στους πραγματικά άσχετους και επικίνδυνους του κυπριακού πολιτικού συστήματος.

  Με λίγα λόγια ο στρατηγός μιλάει για:
  1) Αποκύρηξη της ΔΔΟ ως διευθέτηση (α)τουρκικών όρων (β)άδικη (γ)δυσλειτουργική
  2) Διακοπή των συνομιλιών λόγω της εμμονής της τουρκικής πλευράς σε διευθέτηση ουσιαστικής τουρκοποίησης
  3) Ενίσχυση ΟΛΩΝ των συντελεστών ισχύος της ΚΔ για προστασία του ελληνισμού εν πρώτοις και εν συνεχεία για επέκταση της κυριαρχίας της ΚΔ σε όλη την επικράτεια της όσο καιρό και αν πάρει και με όσα και όποια μέσα χρειαστούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι έχει δίκιο. Ο,τιδήποτε άλλο θα είναι υπέρ της Τουρκίας και θα επιβραβεύσει τα εγκλήματα του ΑΤΤΙΛΑ.

   Διαγραφή
  2. Έχουμε αγώνα να κάνουμε και ο αγώνας δεν είναι απλά για ένα ΟΧΙ σε επόμενο δημοψήφισμα αλλά για αποτροπή διεξαγωγής οποιουδήποτε δημοψηφίσματος και διακοπή των συνομιλιών της τουρκοποίησης ως πρώτο βήμα επιβιώσης του ελληνισμού.

   Διαγραφή
  3. «Οποιοδήποτε δημοψηφίσματος» εννοώντας οποιοδήποτε δημοψηφίσμα απορρέει από τέτοιες συνομιλίες. Τα σχέδια τουρκοποίησης δεν πρέπει να τα συζητούμε καν.

   Διαγραφή
 5. Και για όσους ενδιαφέρονται, ο Μαρίνος Σιζόπουλος ενδεχομένως να έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να καταθέσει σήμερα σε εκδήλωση στην Λεμεσό.

  «Την πρώτη ανοικτή εκδήλωση με τίτλο «Ελάτε να μάθετε αυτά που σας αποκρύβουν» πραγματοποιεί απόψε στη Λεμεσό η ΕΔΕΚ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για ενημέρωση του λαού σε σχέση με τη μέχρι στιγμής πορεία των συνομιλιών, τις συγκλίσεις, τις διαφωνίες και τα θέματα που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, αλλά και για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα που επηρεάζονται με βάση τις συμφωνίες Αναστασιάδη-Ακιντζί.

  Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, «στόχος είναι η ορθή, αντικειμενική αλλά πλήρης ενημέρωση των πολιτών για τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις συνομιλίες για το Κυπριακό, στη βάση της ενημέρωσης που έτυχαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας».

  Ο σοσιαλιστής πρόεδρος ανέφερε πως δεν μπορεί ο λαός να κληθεί και πάλι την τελευταία στιγμή να εκφραστεί με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» για ένα θέμα τεράστιας σημασίας, «πολύ περισσότερο όταν επιχειρείται συστηματικά να δημιουργηθεί ένα ύποπτο κλίμα πλασματικής αισιοδοξίας από κύκλους του εξωτερικού αλλά δυστυχώς και του εσωτερικού».

  Για κάθε θεματική ενότητα η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων, γνωματεύσεων ειδικών και αναλύσεων εμπειρογνωμόνων.

  Η αποψινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στο ΤΕΠΑΚ.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.