17/5/16

Για να μην καταλήξουμε να γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ

Title
Μήγαρις ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλώσσα;

Εὐχαριστοῦμε κε Γιανναρᾶ, εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὸ ἔργο σας!


Καλῶς ὁρίσατε στὸν ἱστοχῶρο τῆς
Κίνησης Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ Συστήματος
Στὸν ἱστοχῶρο αὐτὸν θὰ βρεῖτε πληροφορίες καὶ ἀπόψεις πάνω στὸ πολυτονικὸ σύστημα, δηλαδὴ τὴν χρήση τῶν τριῶν τόνων (ὀξεία, βαρεία, περισπωμένη) καὶ τῶν δύο πνευμάτων (ψιλή, δασεία) στὸν γραπτὸ λόγο ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ἀρχαία, νέα, δημοτική, καθαρεύουσα) καὶ γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κείμενα (ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ διατριβὴ μέχρι τὸ παιδικὸ βιβλίο). Σᾶς προτείνουμε:

 • Ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του, συνοψίζοντας τὶς πολλαπλὲς πλευρὲς τοῦ προβλήματος.
 • Ὅσο γίνεται περισσότερες καὶ χρησιμότερες ἀπόψεις/μαρτυρίες Ἑλλήνων ἢ ἑλληνομαθῶν πολιτῶν, γραμμένες εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας.
 • Ἀξιόλογα κείμενα ποὺ εἴτε γράφτηκαν εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας εἴτε προέρχονται ἀπὸ ἔντυπο ὑλικό μετὰ ἀπὸ σάρωση καὶ ὀπτικὴ ἀναγνώριση.
 • Ἱστορικὰ στοιχεῖα ξεκινώντας ἀπὸ τὴν λεγόμενη «Δίκη τῶν Τόνων» (1942) καὶ καταλήγοντας μέχρι τὶς τελευταῖες συζητήσεις στὴ Βουλή.
Ἐλπίζουμε ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ νὰ πείσει ὅσους ἐπισκέπτες θεωροῦν τὸ πολυτονικὸ ξεπερασμένο καὶ ἄχρηστο ὅτι συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας· θεωροῦμε δὲ ὅτι ἡ «μονοτονικὴ μεταρρύθμιση» τοῦ 1982 ἦταν ἕνα τραγικὸ λάθος εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ τὸ χειρότερο: ἡ μονοτονικὴ γραφὴ ἐπιβλήθηκε τότε ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία στὰ σχολεῖα (συχνὰ μὲ τὴν συνένοχη συμμετοχὴ ἀνενημέρωτων ἢ ἀνευθύνων δασκάλων καὶ καθηγητῶν φιλολόγων) μὲ ἀποτέλεσμα οἱ σημερινοὶ νέοι νὰ μεγάλωσαν μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶναι ἄχρηστοι καὶ ἀνήκουν στὸ παρελθόν. Εἶναι χρέος μας νὰ ἐπανορθώσουμε αὐτὸ τὸ λάθος.
Ἂν δὲν μάθατε ποτὲ τοὺς κανόνες τονισμοῦ ἢ τοὺς ἔχετε ξεχάσει, σᾶς προτείνουμε τὴν ἀνάγνωση τῶν κανόνων τοῦ Τριανταφυλλίδη καὶ τοῦ Τσοπανάκη. Ἄλλωστε τὸ πολυτονικὸ δὲν ἔπαψε νὰ μᾶς συντροφεύει ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ φωτογραφίεςπολυτονικῶν ἐπιγραφῶν γύρω μας.
Ἂν θέλετε νὰ γράψετε πολυτονικὰ στὸν ὑπολογιστή σας, σᾶς προσφέρουμε πληκτρολόγια καὶ ἄλλες τεχνικὲς πληροφορίες καὶ παραπομπὲς σὲ ἐργαλεῖα ποὺ θὰ σᾶς ἐπιτρέψουν τὴν εὔκολη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἐπεξεργασία κειμένων ἢ δημιουργία ἱστοσελίδων.
Γιὰ ὅσους ἀπὸ σᾶς θὰ ἤθελαν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ διορθώσουμε αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ λάθος καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ γραπτοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, προτείνουμε κάποιες ἰδέες στὴν ἐπιλογὴ «Τί μπορῶ νὰ κάνω» καὶ σᾶς εἴμαστε ἐκ τῶν προτέρων εὐγνώμονες γιὰ κάθε εἴδους βοήθεια.
Τέλος, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς τὸ πολυτονικὸ ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον Ἕλληνες καὶ ἑλληνομαθεῖς, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν, θρησκευτικῶν ἢ φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων, ἡ στοιχειώδης ἠθικὴ μᾶς ἐπιβάλλει ὁ ἱστοχῶρος αὐτὸς νὰ εἶναι ἕνα οὐδέτερο πλαίσιο μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο κάθε πολίτης ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν γλώσσα μας, νὰ μπορεῖ ἐλεύθερα καὶ ἀπροκατάληπτα νὰ ἐκφράσει τὶς ἑκάστοτε ἀπόψεις του.
Γιάννης Χαραλάμπους
Καθηγητὴς Πληροφορικῆς στὴν Ἀνωτάτη Ἐθνικὴ Σχολὴ Τηλεπικοινωνιῶν Βρετάνης (Βρέστη, Γαλλία)

9 σχόλια:

 1. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι θα εξυπηρετήσει η ψιλή, η βαρεία, και η άλλη πως την λένε. Η οξεία. Ούτε που φαίνονται όταν διαβάζεις απο υπολογιστή. Και δεν ξέρω και πως θα πληκτολογείς με τόσους τόνους σε κάθε λέξη.. (ψιλή, δασεία βαρεία οξεία περισπωμένη..)

  Αν οι υποστηρικτές του πολυτονικού πιστεύουν ειλικρινά σε αυτό που κάνουν, θα έπρεπε να ζητάνε την εισαγωγή της δασείας, άντε και της περισπωμένης. Το πολύ.

  Αλλιώς ζητάνε κάτι που δεν γίνεται, άρα φασαρία κάνουν παρά ζητάνε κάτι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τὸ λὲς πολὺ σωστά: «δὲν μπορῶ νὰ καταλάβῳ». Μέχρι ἐκεῖ πῆγες καλά, ἀπὸ ἐκεῖ κι ὕστερα ἄρχισες τὶς νεομαρξιστικὲς προσεγγίσεις ποὺ διαλαλοῦν κατὰ κόρον οἱ ἀγράμματοι, ἀμόρφωτοι, ἀναιδεῖς καὶ κακότροποι δημοσιογράφοι.

   Ἐὰν μία γλῶσσα πρέπει νὰ βανδαλισθῇ «ἐπειδὴ δὲν φαίνεται στὸν ὑπολογιστή», δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ αἰτιολόγηση οὔτε μεταξὺ ἀνθρώπων μὲ πλήρη ἄγνοια.

   Τὸ ὅτι δὲν ξέρεις πῶς νὰ πληκτρολογῇς ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ ἐπιχείρημα διότι δὲν εἶχες κανένα πρόβλημα νὰ μάθῃς τὰ δεκάδες νέα σύμβολα, greeklish, emodicons κ.λ.π. ἀλλὰ καὶ δεκάδες καινούριες ῥουτίνες ποὺ σὲ ὁδηγοῦν σὲ διάφορες ἐφαρμογές, συνεπῶς, τὸ νὰ μάθῃς ἀπὸ ποῦ μπαίνουν οἱ τόνοι εἶναι ὑπόθεση ἀπομνημονεύσεως 6 πλήκτρων. Ἐὰν θέλεις νὰ δηλώσῃς ἀδυναμία μαθήσεως 6 πλήκτρων, ἀποσύρω αὐτὴν τὴν ἐπιχειρηματολογία.

   Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς (καὶ ὄχι τοῦ πολυτονικοῦ ὅπως συνηθίζουν νὰ λένε οἱ δημοσιογράφοι), δὲν βλέπουν κανένα λόγο νὰ κάνουν «ἐκπτώσεις» στὴν γλῶσσα, ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτα φυσικό. Μὲ ποιά δικαιολογία κάποιος προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν μέθοδο τῆς ῥαστώνης θὰ βανδαλίσῃ τὴν γλώσσα του; Ἐπιπλέον, ὅπως γνωρίζουμε ὑπάρχουν δεκάδες γλῶσσες ποὺ τονίζονται, Γερμανικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ἀραβικά, ἀλλὰ δὲν ἔχει γίνει ΠΟΤΕ λόγος γιὰ κατάργηση τοῦ τονισμοῦ των· Γιατί;

   Διότι ἡ γλῶσσα ἀποτελεῖ ἐθνικὴ καὶ φυλετικὴ κληρονομιά, καὶ οὔδεὶς ἀνέχεται ἐπέμβαση στὴν γλώσσα του πλὴν τῶν ἀριστερῶν ἀνοήτων νεόπλουτων χαζοελλήνων ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ θυσιάσουν ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο ἔχουν προκειμένου νὰ «δείξουν» ὅτι εἶναι προοδευτικοί, δηλαδὴ κομπλεξικοί. Αὐτὸ τὸ μοντέλο βοηθᾶ κάποια ἄλλη φυλὴ ποὺ φυσικὰ σὲν δέχεται έκπτώσεις στὸ παραμικρὸ καὶ χρηματοδοτεῖ καὶ ὑποσκάπτει τὴν ἀκεραιότητα τῆς δικῆς μας γλῶσσας πρὸς ὄφελος τῆς ἐπικρατήσεως τῆς δικῆς τους ἐν γένει.

   Τὸ δυστύχημα ἀγαπητέ μου εἶναι ὁτι δὲν ζητᾶμε, οὔτε ἀπαιτοῦμε, διότι δὲν μποροῦμε. Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἁλωθεῖ ἐκ τῶν ἔσω καὶ ἔχουν ἐπικρατήσει διότι ὁ κόσμος ῥέπει πρὸς τὴν εὐκολία καὶ τὸν ἀρρωστημένο «μοντερνισμό». Εἶναι γήτημα νὰ ἔχουν μείνει ἕνα ἑκατομμύριο ἀνθρώπων ποὺ νὰ γράγουν τὴν γλῶσσα ὅπως πρέπει καὶ μοιραῖα λιγοστεύουν. Ἂν σκεφτόσουν μὲ λίγο πιὸ εὐρὺ πεδίοὅσον ἀφορᾷ τὰ ὀφέλη τῆς ὀρθῆς παρουσιάσεως τῆς γλῶσσας, πιθανῶς θὰ εὔρισκες πολλοὺς λόγους γιὰ τὴν διατήρηση τῆς γραφῆς.

   Κλείνοντας θὰ ἀφήσῳ ἕνα ὑπονοούμενο καὶ ἂς εἶναι δύσκολο νὰ τὸ ἀποδείξῳ. Μετὰ τὴν κατάργηση τοῦ τονισμοῦ, ἐμφανίστηκαν ὥς διὰ μαγείαςχιλιάδες δυσλεκτικὰ παιδιά καὶ ἑκατοντάδες κέντρα λογοθεραπείας.

   Διαγραφή
 2. Ἄν εἶχες μελετήση τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα θὰ εἶχες καταλάβει τὴν ἀξία τῶν τόνων καὶ τῶν πνευμάτων.
  Τὰ πληκτρολογεῖς ἔτσι ὅπως τὰ πληκτρολογῶ καὶ ἐγώ ἄνετα καὶ χωρίς καμμία δυσκολία.

  Γιατὶ μόνο τὴν δασεία καὶ περισπωμένη;
  Ὅλα τὰ προφέρης,ἀκόμα καὶ τὸ Ὠμέγα καὶ τὸ Ὀμικρον καὶ ὅλους τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα.
  Μόνο ποὺ στὴν καθημερινή γρήγορη ὁμιλία κανείς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται.

  Ἄλλωστε ἀγαπητέ,ἡ ἱστορικὴ,ἐτυμολογικὴ καὶ γραμματικὴ ἐνασχόλησις*

  μὲ τὴν σπουδαιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου,ὄχι μόνο θὰ σὲ μαγεύση ἀλλὰ θὰ τρίβης καὶ τὰ μάτια σου μὲ τὸ τί θησαυρὸ κατέχεις σὰν Ἕλληνας,καὶ δὲν θὰ τὸ θεωρῆς "φασαρία" πλέον.

  *
  καταργήσαμε τὴν 3η κλίσι,τὴν ὑποτακτικὴ,τὴν εὐκτικὴ καὶ κάναμε τὴν γλῶσσα μας σὰν τὴν ἀγγλικὴ,δλδ τοῦ συρμοῦ ποὺ τὴν μαθαίνουν ὅλες οἱ κυρά-κατίνες γιὰ νὰ ψωνίζουν ἐσώρουχα στὸν Marks & Spencer.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είμαστε οι μόνος λαός (απ' όσα γνωρiζω) που τροποποιήσαμε βάναυσα την γραφή και τον λόγο μας τόσες φορές. Μακάρι να γυρίσουμε τουλάχιστον (αν όχι στην απλή έστω καθαρεύουσα) στην πολυτονική γραφή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἡ κατάργηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς ἧταν μιά πράξη ἀντισυνταγματική καί ἔγινε μέ τόν γνωστό τους πραξικοπηματικό τρόπο. Ἀσέλγησαν ὅπως πολύ καλά ξέρουν νά κάνουν στά θεμελιώδη τῆς ἑλληνικῆς ἰδιαιτερότητας, σέ μιά γλῶσσα πού γραφόταν, ἐπί 2300 χρόνια μέ τέτοιο τρόπο πού ἀπέδιδε τή μουσικότητά της. Αὐτός εἶναι ὁ ρόλος τῶν τόνων. Εἶναι τά στοιχεῖα ἐκείνα πού προφυλάττουν ἀπό τήν παραφωνία. Τά προβλήματα ὅμως δέν σταματοῦν μόνο στή μελωδικότητά της. Ἀμέσως ἀντιλαμβάνεται κάποιος καί τή δυσκολία στήν κατανόησή της.
  "... χωρίς τόνους, σύν τοῖς ἄλλοις, δυσχεραίνεται ἡ διάκριση θεμελιακῶν στοιχείων τοῦ λόγου, ὅπως οἱ ἀντωνυμίες, οἱ πτώσεις ἤ τά μόρια, καί καταστρέφεται ἡ ἀρχέγονη μουσικορρυθμική διάστασις τῆς γλώσσας μας, πού μνημειώνεται στούς τόνους καί τά πνεύματα καί ἐπηρεάζει ἔμμεσα τήν λειτουργία τῆς συνολικῆς ἐκφράσεως, καί κατά συνέπεια στήν τονική ἁπλοποίηση χορδίζεται μοιραῖα παραφωνία{...} Γιά παράδειγμα: ἄν δέν τονισθεῖ τό "τούς", ἡ φράση "η αλλαγή τους προκάλεσε αίσθηση" θἄχει δύο ἐρμηνεῖες: εἴτε σάν "ἡ ἀλλαγή τούς προκάλεσε αἴσθηση", εἴτε σάν "ἡ ἀλλαγή τους, προκάλεσε αἴσθηση". (Ρόης Παπαγγέλου)
  Μ΄ ἕνα μικρό σημεῖο στή μονοσύλλαβη λέξη "με" διαλέγουμε νά πιάσουμε τούς ἐχθρούς ἤ οἱ ἔχθροί νά μᾶς πιάσουν:
  "βούλεσθαι λαβεῖν μέ τούς πολεμίους". Ἀριστοτέλης, Περί Ποιητικῆς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η πολυτονικη γραφή ήταν ίδιον της καθαρεύουσας που δίχασε το λαό περισσότερα από 100 χρόνια. Η οξεία από μόνη της σήμερα καθιστα δυσκολη την εκμαθηση των ελληνικων απο ξενους που πρεπει ν θυμουνται πού τονίζεται η λέξη. Κ αυτή είναι η μαγεία της γλώσσας. Η μουσικότητα. Διδασκω αρχαία ελληνικά και μου είναι πολύ δύσκολο να εξηγησω στα παιδιά γιατί το ω ήταν μακρό και το ι δίχρονο, και γιατι επρεπε να μπει εκει περισπωμένη και αλλού δασεία. Πόσο μάλλον σε ένα παιδί πρώτης δημοτικού. Καταλαβετε επιτέλους ότι η γλώσσα δεν είναι μια στατική σύμβαση επικοινωνίας, αλλά έχει δυναμική, απλοποιείται και επανασυντιθεται. Θεωρείτε ότι η ελληνική κινδυνεύει απο την κατάργηση της περισπωμένης; χαχαχα ειναι ό,τι πιο γελοίο έχω διαβασει για το θέμα. Ξεχνάτε όρι τ προβλημα ξεκινάει από την απομάκρυνση του βεοέλληνα από το γραπτό λόγο. Φτίαξτε έναν σύλλογο για την προώθηση της φιλανάγνωσης καλύτερα. Όσο δε, για την απάντηση προς το σχόλιο του πρώτου, ο άνθρωπος δεν είπε κάτι. Ούτε έβρισε κανέναν. Αμεσως οι "περισπωμενιστές" έπεσαν να τον φάνε. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν, το ήθος όσων απαντούν υπερασπιζόμενοι αυτή την παιδαγωγική και μη χρηστική παρανοια. Αυτό που πρεπει είναι να καλλιεργήσουμε τον ήδη υπάρχοντα λόγο και έκφραση της γλώσσης μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αρχαία Ελληνικά απο το δημοτικό. Χωρίς την σωστή εκμάθηση της Ελληνικής δεν υπάρχει παιδεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάπου είχα διαβάσει, ότι αν ήθελαν, θα μπορούσαν να διδάξουν τα Αρχαία Ελληνικά στο δημοτικό, με τον ίδιο τρόπο που διδάσκουν τα φροντιστήρια τις ξένες γλώσσες.
   Πρώτα γνωριμία με τις λέξεις,μετά γραμαμτική και αργότερα συντακτικό.
   Πάντως όχι με τον βάναυσο τρόπο που προσπαθούσαν να μας διδάξουν στο παρελθόν.

   Διαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.