Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυρηνικά στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ και οι Ρώσοι έχουν αποδείξεις. Πέρα από αυτές τις αποδείξεις, τα στατιστικά σωματικών παραμορφώσεων  σε ορισμένες περιοχές αυτής της χώρας αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την εισβολή του 2003, μεταξύ άλλων στη Φαλούτζα.

Russia's Zakharova Slams West for Anti-Russian Hysteria & Hypocrital Info War on Syria (Aleppo) 

ScreenHunter_641-Oct.-11-19.30 
ScreenHunter_642-Oct.-11-19.30 
ScreenHunter_643-Oct.-11-19.31 
ScreenHunter_644-Oct.-11-19.31