26/10/16

Ανάγκη ανάπτυξης του ΦΑ της Κύπρου περιλαμβάνεται σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Υιοθετήθηκε σήμερα στο Στρασβούργο
Στρασβούργο: Πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη των εγχώριων πόρων συμβατικού φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο, τονίζει σε ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τρίτη, εμπεριέχονται πολλές αναφορές στην Κύπρο.
Μεταξύ άλλων, το ΕΚ τονίζει ότι σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν στην περιοχή την ευκαιρία να αναδειχθεί ως δυναμικό κέντρο για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και πιστεύει ότι η νέα δυναμικότητα υγροποιημένου ΦΑ που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για έναν κόμβο υποδομών.

Το ΕΚ ζητεί επίσης να τεθεί σε προτεραιότητα η παραγωγή φυσικού αερίου στις περιοχές της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας, καθώς και η διασύνδεση περίκλειστων χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με αυτές τις νέες δυνατότητες, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι πηγές εφοδιασμού στις εν λόγω περιοχές.

Σημειώνει ότι αυτό θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ φυσικού αερίου διαφορετικής προέλευσης και θα αντικαταστήσει εισαγωγές όγκων φυσικού αερίου στο πλαίσιο συμβάσεων τιμολόγησης βάσει τιμής πετρελαίου, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαπραγματευτική ισχύ των κρατών μελών.

Τονίζει ότι καμία μεμονωμένη πηγή ενέργειας δεν θα μπορέσει ποτέ να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ και ότι η ποικιλομορφία τόσο από τις εγχώριες όσο και από τις ξένες αγορές είναι καθοριστική και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να επιδιωχθεί ενεργητικά η ανάπτυξη των εγχώριων πόρων συμβατικού φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο.

Επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιλογών ενεργειακού εφοδιασμού για την αύξηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας εφοδιασμού για την Ιβηρική Χερσόνησο, τη νότια και νοτιοανατολική περιφέρεια, τα κράτη της Βαλτικής και την Ιρλανδία, τα οποία δεν είναι καλά συνδεδεμένα και/ή ενσωματωμένα στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

Σημειώνει την ανάγκη να παρασχεθεί στήριξη στις πλέον ευάλωτες χώρες που εξακολουθούν να αποτελούν ενεργειακές νησίδες, όπως η Κύπρος και η Μάλτα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές και τις οδούς εφοδιασμού τους. Στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι το υγροποιημένο ΦΑ και η αποθήκευση φυσικού αερίου πρέπει να συμβάλλουν στον τερματισμό της κάθε είδους ενεργειακής απομόνωσης που πλήττει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Υπογραμμίζουν ότι ο διπλασιασμός της δυναμικότητας του αγωγού Nord Stream θα έδινε σε μία εταιρεία δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί και  θεωρούν ότι εάν, αντίθετα με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, κατασκευαστεί ο Nord Stream 2, θα απαιτηθεί κατ’ ανάγκη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της προσπελασιμότητας των τερματικών σταθμών υγροποιημένου ΦΑ και λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης πραγμάτων στον διάδρομο φυσικού αερίου Βορρά-Νότου·

Η Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο ΦΑ πρέπει να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό, να μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να προσφέρει προσιτές τιμές.

Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει ως στόχο τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ στο φυσικό αέριο σε μακροπρόθεσμη βάση, χρησιμοποιώντας το πιο αποτελεσματικά και καταργώντας σταδιακά τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων.

Η έκθεση, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΚ, ετοιμάστηκε από τον ευρωβουλευτή András Gyürk (ΕΛΚ, Ουγγαρία) με τίτλο “Η στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου”.

Πηγή: philenews / ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.