22/7/17

Ὑπάρχει ἑλληνική πολιτική γιά τή Θράκη;

Κώστας Καραΐσκος
Τό ἐρώτημα τοῦ τίτλου εἶναι προφανῶς ρητορικό. Στή χώρα μας δυστυχῶς δέν ὑπάρχει πολιτική γιά κανένα σοβαρό θέμα, ἀκόμα καί γιά ὅποια ἀγγίζουν τήν ἴδια τήν ἐπιβίωσή της. Ἔτσι μπορεῖ κάλλιστα καθένας νά αὐτοσχεδιάζει, ἀπό τόν πρωθυπουργό καί τόν ἁρμόδιο ὑπουργό μέχρι τόν τελευταῖο τοπικό παράγοντα, χωρίς νά ξιππαστεῖ κανείς. Εἶναι μιά κατάσταση πού προσιδιάζει στά προτεκτορᾶτα, ποιός λ.χ. φαντάζεται πώς ὑπάρχει πολιτική ἐθνικῆς ἀσφάλειας στό Τζιμπουτί;
Ἐπειδή ὅμως ἐμεῖς ζοῦμε συνειδητά στόν τόπο αὐτόν καί ἀκόμη μᾶς ἐπιτρέπεται νά ἐκφραζόμαστε, θά θέσουμε τά - κατά τή γνώμη μας - καίρια ἐρωτήματα δημοσίως, μήπως καί κάποιοι ἀντιληφθοῦν τό τεράστιο ἔλλειμμα. Αὐτό πού λέγεται δημοσίως ἀπό χρόνια εἶναι πώς ἡ ἑλληνική πολιτική στή Θράκη εἶναι αὐτή τῆς ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας (μέ νότες θετικῶν διακρίσεων). Μία φράση πού ἀκούγεται εὐχάριστα ἀλλά δέν λέει τίποτε, ἀφοῦ πρόκειται ἁπλῶς γιά τό αὐτονόητο πλαίσιο κάθε σύγχρονης χώρας. Ἀπό κεῖ καί πέρα πῶς ἐξειδικεύεται;
Πῶς λ.χ. ἀντιμετωπίζεις τήν δράση τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ὅταν ἀκόμη ἐπισήμως διαπιστώνεις πώς κεῖται πέραν πάσης δεοντολογίας; Ὅταν ἐμεῖς λέμε νά ξηλωθεῖ (ἤ ἔστω νά ξεδοντιαστεῖ) κάποιοι λένε "ὄχι, ἀρκεῖ νά πιεστεῖ νά λειτουργήσει ἐντός τοῦ διπλωματικοῦ πλαισίου". Λοιπόν τί μέτρα λαμβάνονται γιά νά γίνει αὐτό; Ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν ἀνυπαρξία ὁποιασδήποτε πράξης, πέρα ἀπό τά εὐχολόγια;

Στό θέμα τῶν μουφτειῶν, τί συμβαίνει; Πρίν λίγους μῆνες εἴδαμε μιάν ἀλλαγή προσώπων στό Διδυμότειχο, μέ ἀμφισβητούμενα ἀκόμη ἀποτελέσματα καί μία ἀπόπειρα ἀλλαγῆς στήν Ξάνθη πού ἐξελίχθηκε σέ φιάσκο. Μά καί πέραν τῶν προσώπων, πού προφανῶς δέν θά παραμείνουν ἐσαεί, τί σχεδιασμός ὑπάρχει; Ἐκεῖνο τό ὀργανόγραμμα πού θά δημιουργοῦσε μιά κανονική ὑπηρεσία καί ἐπί χρόνια μαγειρεύεται πότε θά περάσει; Ὑπάρχει μέριμνα γιά ὁμαλή μετάβαση σέ νέα κατάσταση, πού θά μᾶς βγάλει ἀπό τήν σημερινή ἀξιοθρήνητη χωρίς νά ρισκάρουμε ἐκλογές καί ἄλλα τινά; Ἡ ἐπιτροπή τοῦ ὑπουργείου Παιδείας πού πέρασε πρό τριμήνου τί ἔκανε, θά γίνει κάποιος διάλογος; Ἀντί νά τεθοῦν ἐπί τάπητος τά σοβαρά, βλέπουμε νά κουβεντιάζει ὁ κάθε ἄσχετος στήν Ἀθήνα τήν κατάργηση τῆς ...Σαρίας!

Μέ τούς ἰμάμηδες καί ἱεροδιδασκάλους πού τόσος ντόρος ἔγινε πρό ἐτῶν, τί συνέβη τελικά; Μᾶς μείνανε μόνο οἱ τουρκικές καταγγελίες στά διεθνῆ φόρα καί ἕνας λόχος ἀργόμισθων; Πόσοι ἐκ τῶν διορισθέντων ἀσκοῦν κανονικά καθήκοντα, ἔστω καί περιστασιακά; Εἶναι χαρακτηριστικό τό παράδειγμα τῆς Ἐσοχῆς στή Ροδόπη, ὅπου πέθανε ὁ προξενικός ἰμάμης καί ἀπό τούς ἑπτά (7!) διορισμένους ἰμάμηδες τοῦ χωριοῦ οὔτε ἕνας δέν ἔκανε αἴτηση γιά τή θέση! Καλύτερα δέν εἶναι νά πληρώνεσαι ἀπό τό κράτος καί νά δουλεύεις στή δική σου δουλειά; Μέ αὐτές τίς συνθῆκες περιμένουμε νά στηριχθοῦν οἱ νόμιμοι μουφτῆδες;

Στίς Διαχειριστικές Ἐπιτροπές Μουσουλμανικῆς Περιουσίας τό τοπίο ἄλλαξε. Στό Διδυμότειχο εἶναι ἀκόμη στά σκαριά ἐνῶ στήν Κομοτηνή ὁ νῦν πρόεδρος Ἰσά Σελήμ ἔφερε τά πάνω κάτω. Μέσα σέ λίγους μῆνες ἔκανε ὅσα δέν εἶχαν γίνει γιά δεκαετίες, κερδίζοντας τήν ἐκτίμηση τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας καί ἐκθέτοντας ἔτσι ὅλο τό βρώμικο κύκλωμα πού λυμαινόταν ἐπί χρόνια τή θέση. Ποιό ἦταν ὅμως τό ἀποτέλεσμα; Νά πιέζεται καί νά ὑπονομεύεται ἀπό κρατικούς παράγοντες μέ κάθε τρόπο! Εἶναι κρατική μας πολιτική ὁ ἀποκεφαλισμός τῶν ἱκανῶν κι ἐντίμων καί ἡ ἐπικράτηση τῶν διαδρομιστῶν καί τῶν λαμόγιων;

Στό μέγα ζήτημα τῆς ἐκπαίδευσης τί προσδοκοῦμε; Μᾶς πῆρε 15 χρόνια νά βάλουμε σέ κάποιον λογαριασμό τά παρανόμως λειτουργοῦντα (προξενικά) νηπιαγωγεῖα τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας, θά χρειαστοῦμε ἄλλα τόσα γιά τά (ὄχι καί τόσο) "κρυφά σχολειά" τῶν τουρκομουφτήδων, τά Κοράν Κουρσού; Πότε ἐπιτέλους θά λειτουργήσουν δημόσια σχολεῖα στά μειονοτικά χωριά, ὑπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, μέ δεδομένη τήν ἀποστροφή τῶν ἀστῶν μουσουλμάνων γιά τά μειονοτικά; Τά ἐκλογικά ποσοστά τοῦ DEB στίς περασμένες εὐρωεκλογές λένε πολλά γιά τό κλῖμα πού κυριαρχεῖ στήν θρακική ὕπαιθρο, ἐμεῖς ὅμως μᾶλλον δέν θέλουμε νά τά ἀκούσουμε.

Κι ἀναφορικά μέ τόν ἐθνοτικό προσδιορισμό, τό μόνιμο πλέον μότο τοῦ ΥΠΕΞ μας εἶναι πώς ἔχουμε μιά μειονότητα ἀποτελούμενη ἀπό τουρκογενεῖς, Πομάκους καί Ρομά. Σωστό μά κούφιο. Δέν θά ποῦμε ὅτι δέν γίνεται τίποτε γιά τούς δύο τελευταίους πληθυσμούς ἀλλά γίνονται ἀπειροελάχιστα καί χωρίς καμμία συνοχή καί συνέχεια. Ἄπειρα πράγματα μποροῦν νά γίνουν, σχεδόν χωρίς χρήματα, ἀλλά ποιός θά πείσει τόν ἑκάστοτε ὑπάλληλο, παράγοντα ἤ διευθυντή τῆς ΥΠΥ σχετικά; Ἐδῶ ἀκόμη δέν γνωρίζει τό ἴδιο τό κράτος ποῦ ζοῦνε οἱ Πομάκοι (ἤ οἱ Ρομά), δέν ἔχει καταγράψει τόν πολιτισμό τους, δέν περιφρουρεῖ τή γλῶσσα τους. Μόλις φέτος πρωτοασχολήθηκε τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο σοβαρά - σέ ἐπίπεδο συνεδρίου - μέ τήν ὕπαρξή τους, 42 χρόνια μετά τήν ἵδρυσή του! Ἀλλά καί γιά τούς Τούρκους στήν καταγωγή συντοπίτες μας, χρειαζόμαστε ἐξίσου πολιτική, μακρυά ἀπό ἐξωραϊστικές ἀφέλειες ἀλλά καί ἀπό ἄκαμπτα στερεότυπα. Δέν εἶναι δυνατόν νά τούς θεωροῦμε ἐκ προοιμίου πιόνια τοῦ κάθε Ταγίπ, ἐνῶ ζοῦνε δίπλα μας!

Ποιός θά τά κάνει ὅλα αὐτά; Μιά Ἐπιτροπή σάν ἐκείνην τοῦ 1990, πού τότε διακομματικά κάτι προχώρησε, προσαρμοσμένη στό σήμερα. Ἤ τώρα ἤ ποτέ, φτάνει μέ τούς ἐρασιτεχνισμούς!

Κ. Καραΐσκος, ἐφ. ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Κομοτηνή

14 σχόλια:

 1. Η Θράκη: μια άλλη Κύπρος;...
  http://www.press-gr.com/2010/11/blog-post_9678.html
  Του τ. πρέσβη κ. Θέμη Στοφορόπουλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το πρόβλημα θα λυθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ εάν κληθούν οι καταγόμενοι από την Θράκη που ζουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να μεταδημοτεύσουν εκεί.
  Αλλά να μπορούν και όσοι δεν κατάγονται από την περιοχή.
  Ετσι μόνο το πληθυσμιακό ισοζύγιο μπορεί να γείρει σε βάρος των τουρκογενών που χρησιμοποιούνται από την Τουρκία η οποία επικαλείται πλειοψηφίες κλπ.
  Στις εκλογές, δεν θα μπορούν να βγάζουν ούτε δημοτικό σύμβουλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να κληθούν να μεταδημοτεύσουν εκεί, πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα. Υπάρχουν;

   Διαγραφή
 3. Αφού λοιπόν συμφωνείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί εάν υπάρξουν κίνητρα (χρήμα), πάμε στο ποιά κυβέρνηση μπορεί να το κάνει.
  Η δημοκρατική/πατριωτική που θα έχει στα χέρια της το χρήμα.
  Και μη ρωτήσεις ποιά, πώς και πότε διότι την συζήτηση την έχουμε ξανακάνει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μία κυβέρνηση πατριωτική δεν χρειάζεται να είναι κατ' ανάγκη δημοκρατική. Το γράφω αυτό, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιείς αυτό το "δημοκρατική/πατριωτική".
   Δεν θυμούμαι να έχομε ξανακάνει καμμία συζήτηση σχετικά, αλά και δεν ενδιαφέρομαι να την κάνω.

   Διαγραφή
  2. Αν δεν είναι δημοκρατική, δεν είναι πατριωτική. Πες μια που ξέρεις να γελάσουμε!

   Διαγραφή
  3. Κυβέρνηση Μεταξά. Μπορείς να γελάσεις όσο θέλεις.

   >Αν δεν είναι δημοκρατική, δεν είναι πατριωτική<

   Σε ποια λογική βασίζεις αυτό σου το δόγμα;

   Διαγραφή
  4. Πρώτα να γελάσω: χαχα!!!
   Οι αποφάσεις που αφορούν το συμφέρον της πατρίδας και των πολιτών, να λαμβάνονται με δημοκρατικό τρόπο από τους ίδιους αφού αυτοί ξέρουν πολύ καλά ποιό είναι αυτό το συμφέρον και όχι κάποιοι αυτόκλητοι σωτήρες.
   Αν αποφασίσουν ελεύθερα και δημοκρατικά, σχεδόν ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να κάνουν λάθος. Εάν παρόλα αυτά κάνουν λάθος (άνθρωποι είμαστε), μπορούν αμέσως να το αντιληφθούν και να το διορθώσουν. Και να μην επαναλάβουν το ίδιο.

   Διαγραφή
  5. 43 χρόνια ελεύθερα και δημοκρατικά αποφασίζουν και μάλλον δεν αποφασίσουν σωστά.

   Τελικά, ο πατριωτισμός με την δημοκρατία έχει τόση σχέση, όση ο φάντης με το ρετσινόλαδο.

   Σχετικά με την κυβέρνηση Μεταξά, δεν μού απάντησες αν την θεωρείς πατριωτική ή όχι. Πρώτα απαντάς και μετά γελάς, άλλως κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς.

   Διαγραφή
  6. Αφού πρώτα συμφώνησες ότι αυτό μπορεί να συμβεί εάν υπάρξουν κίνητρα (χρήμα), μετά συμφώνησες και στο ότι μπορεί να γίνει με πατριωτική κυβέρνηση. Το μόνο που σε χαλάει είναι το αν θα είναι δημοκρατική.
   Κοίταξε να το διορθώσεις με κάποιο τρόπο.
   Οι μιχαλολιάκοι το άφησαν στην τύχη του και κατάληξαν εγκληματική οργάνωση με τελεσίδικες καταδίκες και με άλλες να εκκρεμούν στην Δικαιοσύνη.
   Αν τα τελευταία 43 χρόνια είχαμε έξι ακόμα επταετείς χούντες αλα παπαδόπουλο ιωαννίδη και σία, μετά την Κύπρο, στο Αιγαίο θα μετρούσαμε έξι νησιά λιγότερα.
   Τον δε Μεταξά χαρακτηρίζω ανθέλληνα, αφού και κατ΄ομολογία του ήταν ναζιστής.

   Διαγραφή
  7. 1) Δεν συμφώνησα. Εγώ το είπα (22 Ιουλίου 2017 - 2:09 μ.μ.)

   2) Το ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πατριωτική, το θεωρώ αυτονόητο. Δεν με "χαλά" το "δημοκρατική", απλώς το θεωρώ άσχετο με το "πατριωτική". Φρόντισε να καταλαβαίνεις τι σού γράφουν.

   3) "Οι Οι μιχαλολιάκοι το άφησαν στην τύχη του..." Ποιο; Δεν καταλαβαίνω τι λες. Εσύ;

   4) Δεν είπα ότι κάθε μη δημοκρατική κυβέρνηση είναι απαραιτήτως και πατριωτική (εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις το σού γράφουν). Εκτός αυτού, άλλο χούντα Παπαδόπουλου μέχρι το την 26/11/1973, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για το Κυπριακό, κι άλλο χούντα Ιωαννίδη. Βασικά πράγματα, που κάθε ενήλικος γνωρίζει. Βέβαια, κάνεις "γαργάρα" το τι έγινε με τις δημοκρατικές κυβερνήσεις των τελευταίων 43 ετών.

   5) Μακάρι να μάς κυβερνούσαν "ανθέλληνες", σαν τον Μεταξά, ο οποίος ουδέποτε είπε ότι είναι ναζιστής. Αν εσύ έχεις τέτοια ομολογία του, προσκόμισέ την. Αλλά και να ήταν θαυμαστής τού γερμανικού προτύπου, το αποτέλεσμα μετρά, όπως και το τετραετές έργο του, τής διαγραφής τού χρέους συμπεριλαμβανομένης, που είχε δημιουργήσει η δημοκρατική κυβέρνηση Βενιζέλου (χρεοκοπία 1932). Άνοιξε κανένα βιβλίο Ιστορίας, αντί να γράφεις όλε μέρα εδώ μέσα (και ίσως όχι μόνον εδώ μέσα).

   6) Έχεις εντελώς συγκεχυμένα τα πράγματα στο μυαλό σου, διότι σαφώς ο πατριωτισμός δεν έχει καμμία σχέση με το πολίτευμα μιάς χώρας. Εκτός αν θεωρείς "ανθέλληνα" (sic) και το Καποδίστρια, ο οποίος ανέστειλε το Σύνταγμα και συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του!

   Διαγραφή
 4. Ο Παπαδόπουλος προετοίμασε με βάση το αμερικανικο σχέδιο (αυτό για το οποίο ο Κλίντον ζήτησε συγγνώμη) την τουρκική εισβολή όταν έφερε πίσω την Μεραρχία από την Κύπρο. Και γι αυτό καταδικάστηκε εις θάνατον για εσχάτη προδοσία.
  Δεν είχε άλλο λόγο να κάνει το πραξικόπημα το ΄67. Ο Ιωαννίδης το αποτελείωσε. Και οι μετέπειτα κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για το κυπριακό, στο ίδιο βιολί (υπέρ σχεδίου Ανάν κλπ).
  Η αποστολή για την διαγραφή του χρέους προς τις βελγικές τράπεζες είχε εγκατασταθεί και ξεκινήσει τις νομικές παρεμβάσεις της στο τότε διεθνές δικαστήριο, πολύ πριν την 4η Αυγούστου 1936.
  Ο επικεφαλής νομικός, ο καθηγητής Γιούπης, δέχθηκε να συνεχίσει την προσπάθεια και επί Μεταξά, διότι προείχε το πατριωτικό καθήκον. Με τα λεφτά που γλύτωσε η Ελλάδα, χρηματοδοτήθηκε γενναία το ΙΚΑ του οποίου οι βάσεις είχαν μπει από πριν.
  Διάβασε στα απομνημονεύματα του Μεταξά την επιστολή που ο ίδιος είχε στείλει στον Χίτλερ και εκεί θα δεις εάν ήταν εθνικοσοσιαλιστής (δηλαδή ναζιστής) ή όχι.
  Στο ίδιο βιβλίο αλλά και σε συνεντεύξεις του, εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο αναγκάστηκε να απορρίψει το ιταλικό τελεσίγραφο.
  Διότι με τον βασιλιά στο πλευρό των άγγλων και τον λαό σφόδρα στον αντιφασισμό, πόσες μέρες θα είχε το κεφάλι του στην θέση του εάν έλεγε "ναι περάστε";
  Το ότι είχε προετοιμάσει την κατάσταση ώστε να γίνει μια αψιμαχία με τους ιταλούς και να υποχωρήσει ο ελληνικός στρατός στον Καλαμά, είναι επίσης γνωστό από τα επίσημα αρχεία. Το ότι πήραμε τους ιταλούς στο κυνήγι, οφείλεται στον στρατηγό Κατσιμήτρο και στον Διάκο που μαζί με το σύνολο σχεδόν των αξιωματικών από ταγματάρχη και κάτω δείχνοντας τον γνωστό τοις πάσοι ηρωισμό, δεν υπάκουσαν στις εντολές της Αθήνας. Ο Μεταξάς, αν και πρώην στρατιωτικός, ΟΥΔΕΠΟΤΕ μετέβει στο μέτωπο.
  Βέβαια αυτά για σένα είναι ψιλά γράμματα για να ασχοληθείς.

  Ο Καποδίστριας έδειξε τον δρόμο για το πώς μια χώρα, μετά την Ελευθερία της, κερδίζει και την Ανεξαρτησία της.
  Αφού κερδίσουμε την ελευθερία μας στέλνοντας τους κατακτητές/δανειστές και τα δοσιλογικά τσιράκια τους στον αγύριστο (δηλαδή στις φυλακές), η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που θα προκύψει, θα προχωρήσει μέσω συντακτικής εθνοσυνέλευσης στην σύνταξη νέου δημοκρατικού Καταστατικού Χάρτη και σε σύντομο χρονικό διάστημα σε πραγματικά δημοκρατικές εκλογές από τις οποίες θα προκύψει βουλή και κυβέρνηση που θα εκπροσωπούν τον λαό και θα ενεργούν σύμφωνα με την θέλησή του (λαική κυριαρχία).
  Από εκεί και πέρα, ό,τι αποφασίζει ο λαός και όχι κάποιος αυτόκλητος σωτήρας...
  Νομίζω εξηγηθήκαμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Εξηγηθήκαμε" ότι γράφεις ό,τι σού κατέβει. Δεν υφίσταται επιστολή τού Μεταξά προς τον Χίτλερ στο Ημερολόγιό του (δεν υπάρχουν "απομνημονεύματα Μεταξά"). Προφανώς, κάτι έχεις ακούσει για επιστολή προς τον Χίτλερ (την κορωνίδα τής ελληνικής δημοσιογραφίας, ειρήσθω εν παρόδω) και ... τα υπόλοιπα τα έφτιαξε η φαντασία σου.

   Πώς "Η αποστολή για την διαγραφή του χρέους προς τις βελγικές τράπεζες είχε εγκατασταθεί και ξεκινήσει τις νομικές παρεμβάσεις της στο τότε διεθνές δικαστήριο, πολύ πριν την 4η Αυγούστου 1936", αφού η άρνηση για πληρωμή έγινε το 1936;

   >Στο ίδιο βιβλίο αλλά και σε συνεντεύξεις του, εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο αναγκάστηκε να απορρίψει το ιταλικό τελεσίγραφο<

   Αυτό που εγώ διαβάζω και ξέρω είναι ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ήταν «έτοιμος από καιρό» να πει το OXI.... Μάλλον έχει γράψει κάποια κρυφά "απομνημομεύματα", τα οποία έχεις διαβάσει μόνον εσύ! :-))

   Εξηγηθήκαμε, εξηγηθήκαμε, ας μην συνεχίσομε άλλο.

   Διαγραφή
  2. Απομνημονεύματα Ιωάννη Μεταξά
   €70.00
   Τίτλος : Απομνημονεύματα Ιωάννη Μεταξά
   Εκδόσεις : Γκοβόστης
   Τόμοι : 8
   ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!!!

   Ο ...πατριώτης Μεταξάς, πιό πολύ κυνήγησε τους Ελληνες ενώ καθόλου τους τούρκους, τους γερμανούς, τους ιταλούς και τους βούλγαρους. Ομοιδεάτες γαρ!
   «Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήσει ότι ο πρόεδρος Κεμάλ Αττατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι σφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τις δύο χώρες μας εν τω κοινώ ιδεώδες της ειρηνικής συνεργασίας. Θα διατηρήσει πιστώς την συγκινημένης ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη δια παντός τα τύχας του ευγενικού τουρκικού έθνους»
   Ως συμβολικό επιστέγασμα της συνενοχής του Ιωάννη Μεταξά στη Μικρασιατική Καταστροφή μπορεί να θεωρηθεί η ευγενική χειρονομία που έκανε με αφορμή το θάνατο του Τούρκου δικτάτορα το 1938. Με αφορμή το θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ -που ήδη είχε πάρει το προσωνύμιο «Ατατούρκ», δηλαδή «γεννήτορας του τουρκικού έθνους»- μετονόμαζε προς τιμήν του την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ.
   Ρε μανία όλοι οι ανθέλληνες χουνταίοι να θέλουν κοληγιά με τους τούρκους!
   Το οθωμανικό του ήθελε και ο Παπαδόπουλος που είχε προτείνει να ενωθούμε Τουρκία και Ελλάδα σε ...Συνομοσπονδία!!!

   Στο απόσπασμα της απόφασης του PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE αναφέρεται ως ημερομηνία αθέτισης πληρωμών της Ελλάδας, άρα και η έναρξη εκδίκασης της διαφοράς προς την "Societe Commerciale De Belgique" η 3η Ιανουαρίου 1936 όταν πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Δεμερτζής και όχι ο Ι. Μεταξάς.

   Διαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.