6/8/17

Ο τζόγος στην Παιδεία και στη Σημαία

Σκίτσο του Ηλία Μακρή
Καθημερινή

1 σχόλιο:

 1. Μία ἐμβληματική περίπτωση ὁ κ. Γαβρόγλου - Δέν ὑπάρχουν "ἰδεολογικές πεποιθήσεις"

  Ὅλα ξεκίνησαν, ὅταν ὁ κ. Γαβρόγλου δέν ὑπηρέτησε στόν στρατό, ὅπως τά "κορόϊδα" ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, πραγματικοί Ρωμηοί.
  Τότε, αὐτός ἀντί νά καταλάβῃ ὅτι ἡ πατρίδα, δηλαδή ἡ κοινωνία τῶν Ἑλλήνων στήν διαχρονικότητά της, τόν ἀπήλλαξε ὡς νέο πού σπούδαζε γιά τό καλό τῆς κοινωνίας μας αὐτῆς, ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων,
  θεώρησε ἀτομοκεντρικῶς καί μέ φιλαυτία τήν ἀπαλλαγή του, ὡς ἀτομικό του «λαχεῖο»!
  Πάνω σέ αὐτόν τόν καπιταλιστικότατο ἀτομοκεντρισμό του, θεμελίωσε στήν συνέχεια τίς πολιτικές πεποθήσεις του (δέν ὑπάρχουν «ἰδεολογικές» πεποιθήσεις, ὁ ὅρος αὐτός εἶναι ἐφεύρημα διεθνισμῶν, γιά νά μήν καταγγέλλονται ἐγκαίρως ἐπιβλαβεῖς ἐθνικῶς πολιτικές) καί τίς πράγματι ἀντεθνικές του πεποιθήσεις:
  Δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ πραγματική του πατρίδα, ἡ πραγματική μας κοινωνία στήν διαχρονικότητά της, ἀλλά μιά φαντασιακή πατρίδα τοῦ τζόγου καί τῆς καλοπέρασης ὅλων τῶν ὁμοίων του (οἱ ἄλλοι, ἄς δουλεύουν, εἶναι τά κορόϊδα, καί αὐτός ἀπό τήν μεριά τῶν "ἔξυπνων", τῶν "winners").
  Αὐτά δέ, σέ περιτύλιγμα καί ποοοδευτισμοῦ-ἐκσυγχρονισμοῦ, καί φιλοτουρκισμοῦ, ὥστε νά τά ἔχῃ μέ ὅλους καλά, καί νά κοιμᾶται ἥσυχος. Ἀκόμη καί ὅταν εἶναι ξύπνιος.
  Νομίζει δέ, ὅτι ὅποιος τόν ξυπνάει, τό κάνει ἀπό κάποια κακία. Ἔτσι, καταφέρνει καί δέν ξυπνάει.
  Ἐκφράζει μάλιστα ὁ συγκεκριμένος τήν ὀργή του πού τόν ἀφύπνισαν, νηφάλια καί "τούρκικα", μέ κάποιους λόγους ἀ-νοησίας, ὥστε νά μήν ξυπνήσῃ. Γοητεύοντας ὁμοίους του, πού τοῦ λένε «ἄφεριμ».
  Καί ἀπό τίς δύο πλευρές, καί τοῦ Αἰγαίου, καί τοῦ Ἀτλαντικοῦ.
  Αὐτή εἶναι ὅλη κι ὅλη ἡ ψυχολογία τῆς ἐθνικῆς προδοσίας. Ἐμβληματικῶς.
  Ἰσχύει λοιπόν καί γιά τούς λοιπούς κανακάρηδες πού δέν ὑπηρέτησαν τήν θητεία τους πράγματι ἤ τήν ὑπηρέτησαν ὑποτυπωδῶς, καί ἀσχολήθηκαν ἤ ἀκόμη ἀσχολοῦνται, ἐθνοπροδοτικά ἤ/καί καταστροφικά, μέ τήν πολιτική.
  Ἠθικόν δίδαγμα: Ὅποιος δέν ὑπηρετεῖ κανονικά τήν στρατιωτική του θητεία, νά μήν ἔχἡ δικαίωμα νά ἐκλέγεται. Εἶναι τόσο μεγάλο τό κακό πού λίγοι τέτοιοι μποροῦν νά προκαλέσουν, πού καλλίτερα νά μήν ἔχει δικαίωμα νά ἐκλέγεται κανείς τους. Ἄλλωστε, ἀπαλλάσσονται τῆς θητείας τους, ὅταν σπουδάζουν ἤ ἐργάζονται χρόνια μέ ἐπιτυχία στό ἐξωτερικό, ὄχι μόνο ἀπό ἀνθρωπιστικούς λόγους, ἀλλα καί ἀπό ἐθνικούς. Δηλαδή, προκειμένου νά ὠφελήσουν τήν κοινωνία μας καί τό ἔθνος μας, μέ ἄλλους τρόπους, ὡς ἐπιστήμονες, ἤ ὡς ἐπιχειρηματίες, ἤ ὡς εἰσάγοντες συνάλλαγμα. Ὄχι γιά νά μᾶς καβαλήσουν μέ τίς διασυνδέσεις τους καί τήν τυχόν ραστώνη τους, ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση τέτοιου «πολιτικοῦ» .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.