11/9/19

Η Σερβία αγοράζει 9 κινέζικα UAV


Serbia is getting nine Wing Loong unmanned air vehicles from China, local media has reported. The drones will be delivered within the next six months and there is a possibility of a follow-on order for 15 more.

Alert5

1 σχόλιο:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.