18/11/19

Η λύση εναντίον του βίαιου εποικισμού της Ελλάδας


Δεν είναι άλλη από την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με το ερμητικό κλείσιμο των συνόρων της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Μάαστριχ ή/και με την ανάλογη συμφωνία του ΟΗΕ – αφού είναι αδύνατον η πιο χρεοκοπημένη χώρα στην παγκόσμια ιστορία να παρέχει άσυλο, πόσο μάλλον να φιλοξενεί παράνομους μετανάστες. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ξανά πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν υπάρχει – με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Ελλάδα να χαθεί ως Έθνος από το πρόσωπο της γης, χωρίς δυστυχώς οι Πολίτες της να το συνειδητοποιούν είτε επειδή φοβούνται να αντιδράσουν, είτε επειδή ευρίσκονται σε κατάσταση σοκ από τη χρεοκοπία που βιώνουν τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους πιστωτές να κατάσχουν τα πάντα ανενόχλητοι. Το πιθανότερο είναι λοιπόν να συνεχίσουν οι πολιτικοί να σκύβουν το κεφάλι στους ξένους ενδιαφερόμενοι μόνο για τον εαυτό τους αφού δεν πιέζονται από το λαό, καθώς επίσης να συνεχίσουν οι Πολίτες να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και να ενοχοποιούν κάποιους άλλους για τα δεινά τους – τους πολιτικούς, τη Γερμανία κοκ. Δυστυχώς όμως η Φύση είναι ανελέητη και δεν συγχωρεί ούτε τη δειλία, ούτε τα όποια σοκ – οπότε αυτό που θα ακολουθήσει, μία οδύνη δίχως τέλος, είναι νομοτελειακό, εάν συνεχιστεί η ίδια στάση των Πολιτών.
.

Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν λύσεις για την Ελλάδα – με μοναδική διαφορά το ότι, κάθε φορά που καθυστερούμε γίνονται όλο και πιο δύσκολες, ενώ κοστίζουν πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, το 2010 ήταν μεν υψηλό το δημόσιο χρέος (127% του ΑΕΠ), καθώς επίσης τα δίδυμα ελλείμματα του κράτους ως κληροδότημα του Κώστα Καραμανλή (ανάλυση), αλλά το ιδιωτικό ήταν αμελητέο, το ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερο και τα εισοδήματα των Ελλήνων σχεδόν κατά 40% υψηλότερα – ενώ τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα δεν είχαν απαξιωθεί, έχοντας κοστίσει μέχρι σήμερα πάνω από 1 τρις €.
Το αργότερο λοιπόν πριν την υπογραφή του εγκληματικού PSI από τους πατριδοκτόνους, η Ελλάδα θα έπρεπε να αμυνθεί απέναντι στους πιστωτές της, με την κυβέρνηση να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης – απαιτώντας το σταμάτημα των μνημονίων (=πολιτική λιτότητας), καθώς επίσης τη διαγραφή μεγάλου μέρους των χρεών της, τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ άλλων και με ευθύνη της ΕΚΤ (ανάλυση), κατά το παράδειγμα της διαγραφής χρεών της Γερμανίας το 1953. Εναλλακτικά την πληρωμή των γερμανικών επανορθώσεων – οι οποίες είναι υψηλότερες του δημοσίου χρέους.
Δεν το έκανε όμως καμία κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να βιώσουμε μία απίστευτη οικονομική καταστροφή, την ενδοτική παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας με αντάλλαγμα την επιμήκυνση των 96 δις €, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας που συνεχίζεται ασταμάτητα από τη νέα κυβέρνηση και τη δήμευση της ιδιωτικής – με παράνομους για την υπόλοιπη Ευρώπη ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Έτσι η χώρα βαδίζει ολοταχώς προς τη δεύτερη χρεοκοπία της – έχοντας όμως χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία με έναν εξαθλιωμένο, λεηλατημένο πληθυσμό, καθώς επίσης με ένα ΑΕΠ που κατέρρευσε. Αρκεί να γνωρίζει κανείς πως το 2009 το ΑΕΠ μας ήταν πάνω από 120 δις $ υψηλότερο από της Ρουμανίας (γράφημα), ενώ σήμερα 20 δις $ χαμηλότερο, για να συνειδητοποιήσει την καταστροφή που προηγήθηκε.
Με αφετηρία τώρα το 2015, ξεκίνησε ο εποικισμός της Ελλάδας – ο οποίος ευρίσκεται σε έξαρση σήμερα (άρθρο), χωρίς η Ελλάδα να αντιδράει. Η λύση είναι ξανά η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το ερμητικό κλείσιμο των συνόρων της, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Μάαστριχ (ακολουθεί στο τέλος*) ή/και με την ανάλογη συμφωνία του ΟΗΕ – αφού είναι αδύνατον η πιο χρεοκοπημένη χώρα στην παγκόσμια ιστορία να παρέχει άσυλο, πόσο μάλλον να φιλοξενεί παράνομους μετανάστες.
Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ξανά πολιτική βούληση που δυστυχώς δεν υπάρχει – με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Ελλάδα να χαθεί ως Έθνος από το πρόσωπο της γης, χωρίς δυστυχώς οι Πολίτες της να το συνειδητοποιούν είτε επειδή φοβούνται να αντιδράσουν, είτε επειδή ευρίσκονται σε κατάσταση σοκ από τη χρεοκοπία που βιώνουν τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους πιστωτές να κατάσχουν τα πάντα ανενόχλητοι. Το πιθανότερο είναι λοιπόν να συνεχίσουν οι πολιτικοί να σκύβουν το κεφάλι στους ξένους ενδιαφερόμενοι μόνο για τον εαυτό τους αφού δεν πιέζονται από το λαό, καθώς επίσης να συνεχίσουν οι Πολίτες να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και να ενοχοποιούν κάποιους άλλους για τα δεινά τους – τους πολιτικούς, τη Γερμανία κοκ. Δυστυχώς όμως η Φύση είναι ανελέητη και δεν συγχωρεί ούτε τη δειλία, ούτε τα όποια σοκ – οπότε αυτό που θα ακολουθήσει, μία οδύνη δίχως τέλος, είναι νομοτελειακό, εάν συνεχιστεί η ίδια στάση των Πολιτών.

Άρθρο 78 Μάαστριχ (πρώην άρθρο 63 παράγραφοι 1 και 2 και πρώην άρθρο 64 παράγραφος 2 της ΣΕΚ, πηγή)

1.Η ΕΕ αναπτύσσει κοινή πολιτική στον τομέα του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας, η οποία έχει ως στόχο να παράσχει σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας επαρκές καθεστώς και συμμόρφωση με την αρχή της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και άλλες συναφείς συνθήκες.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν μέτρα σχετικά με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο περιλαμβάνει:
(α) ενιαίο καθεστώς ασύλου για υπηκόους τρίτων χωρών που ισχύσει σε ολόκληρη την ΕΕ
(β) ένα ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν λαμβάνουν το ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου αλλά χρειάζονται διεθνή προστασία,
(γ) ένα κοινό καθεστώς για την προσωρινή προστασία των εκτοπισθέντων σε περίπτωση μαζικής εισροής,
(δ) κοινές διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του ενιαίου ασύλου ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας,
(ε) κριτήρια και διαδικασίες για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,
(στ) πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής των προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική προστασία,
(ζ) συναδελφικότητα και συνεργασία με τρίτες χώρες για τον έλεγχο της εισροής προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρικής ή προσωρινής προστασίας.
3. Εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου εξ αιτίας ξαφνικής εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί, με πρόταση της Επιτροπής, να θεσπίσει προσωρινά μέτρα υπέρ των ενδιαφερομένων κρατών μελών.Αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

9 σχόλια:

 1. Πολύ καλά τα λέτε! !!!
  Έτσι η χώρα βαδίζει ολοταχώς προς τη δεύτερη χρεοκοπία της !!
  Που είναι η σοβαρή δικαιοσύνη ; απούσα !!! Που είναι οι σοβαροί ηγέτες !!! Άπαντες απόντες !!!!!
  Μπουρδελο κράτος !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα ο Κουλης το δηλωσε δημοσια στην Βουλη: τοχει ονειρο να καταστρεψει την χωρα. Ονειρευεται ειπε την μετατροπη της σε αχταρμα πολιτισμων απολιτιστων λαων.
  Απο κατω ...χειροκροτουσαν 157 βουλευτες ..Ηδονιστηκαν με την ιδεα την ομορφη.
  Ουτε ο Νερωνας δεν ειπε τετοια αθλιοτητα..
  Αλλα αυτοι εδω ηδονιζονται κι ο λαος ..περα βρεχει.Τωρα δινουν και ...αεροδρομια σε εποικους.(Αγρινιο)...Συνοπτικα εχουμε τα εξης : 1) ο στρατος ταιζει.2) το ναυτικο μεταφερει 3) η αεροπορια οικοδομει.
  Η Τουρκια ειναι για ...αν ...οταν...ισως...ποτε. Δεν ειναι θεμα βουλησης τελικα.
  Ειναι θεμα απουσιας νου του κοσμου. Κι αφου ειναι ετσι ..απορω γιατι δεν ..βοηθαμε πιο θερμα την κυβερνηση να πετυχει τον αφανισμο μας. Καλο θαταν να πετυχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H πολιτική Μητσοτάκη, είναι ακριβώς η πολιτική Ρέντσι (ανθρωπιά, χοτ σποτ-->διανομή σε όλη την Ιταλία σε ξενοδοχεία). Η διαφορά είναι πως ο Ρέντσι το δήλωνε ανοιχτά πως είναι αριστερός ο άνθρωπος.

   Ο Σαλβίνι ο δόλιος πρέπει να βλέπει την Ελλάδα και να δαγκώνει τα χέρια του. Σκεπτόμενος ότι "εγώ ίδρωσα να πάω στο 34%. Αν είχα κι εγώ ψηφοφόρους που έχασαν το 26% του ΑΕΠ και παρόλα αυτά, επί 4 χρόνια τους βάζουν να πληρώνουν από το φόρο τους για εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες προκειμένου να εξισλαμιστούν, τώρα θα ήμουν στο 80%, αντί να κυνηγάω με το τουφέκι κάθε ψήφο".

   Διαγραφή
 3. Εξαιρετική ανάρτηση .
  Το πρόβλημα ΤΕΛΙΚΑ είναι ΟΤΙ ΩΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.
  Για αυτούς που αποφασίζουν ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ποιότητας ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕ.
  ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ αλλά καταντησαμε ΦΟΒΙΚΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιατί ὁ κ. Μητσοτάκης δέν κάνει γιά Πρωθυπυργός τῆς Ἐλλάδος, πα:ρά ὅλως προσωρινῶς:

  Α) Δέν πρέπει ἡ Ἑλλάδα νά γίνῃ μιά ἀγνώριστη χώρα σέ δύο χρόνια.
  Β) Δέν ένδιαφέρει τήν Τουρκία νά ἔχῃ καλές σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα, οὔτε καλά-καλά μέ τήν Εὐρωπαϊκκή Ἕνωση - καί συνεπῶς: Δέν λύνεται τό μεταναστευτικό μέ προσφυγή τῆς Ἑλλάδος στά ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
  Γ) Τό νά παραβιάζῃ ἡ Τουρκία τίς συμφωνίες της μέ τήν ΕὐρωπαΪκή Ἕνωση γιά τό μεταναστευτικό, εἶναι μέρος τῆς πολιτικῆς της, ἀπό τήν ὁποία θά κερδίσῃ κι ἄλλα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί μόνο μέ βύθιση 2-3 σκαφῶν θά παύσῃ τό πήγαινε ἔλα μεταξύ Ἑλληνικῶν νησιῶν καί Μικρασιατικῆς Ἀκτῆς, ἀπό τούρκους διακινητές
  -ἄλλο τό ὅτι θά πρέπει να σώσουμε τούς λίγες δεκάδες μεταφερομένους ψευτοπρόσφυγες καί να τούς πᾶμε ἀμέσως πίσω στίς πατρίδες τους, ὅπου δέν γινεται πόλεμος, ἤ μέ εἰδική πτήση ὅλους μαζί σέ ἕνα ὡραῖο χάπενιγκ πακέτο στίς Βρυξέλλες ἔξω ἀπό τήν ΕὐρωπαΪκή Ἐπιτροπή, μέ δική μας ΜΚΟ..., ἐνώ πρέπει τούς διακινητές νά τούς συλλάβουμε καί νά τούς βάλουμε ἰσοβίως φυλακή στήν Ἑλλάδα).
  Δ) Ὅταν λές ὅτι δέν θά δεχτῆς κάτι ἄλλο πλέον, π.χ. τήν ροή μεταναστῶν ἀπό Τουρκία, τότε πρέπει να ἔχῃς καί τόν τρόπο νά πείσης αὐτούς πού δέν ἔχουν συμφέρον καί λόγο νά σοῦ δώσουν σημασία.... ἀλλιῶς, κούφια λόγια λές καί κούφια λόγια θά ἀκούσης.
  Ε) Θά ἔβλαφτε πολύ ἄν ἡ Ουγγαρία ἤ ἡ Πολωνία ὑποδέχονταν ἑκατό ἔστω ἀπό τά 4.000 "παιδιά" (ἤτοι ἐφήβους κλπ), που ἀποφάσισε ὀ κ.Μητσοτάκης νά κρατἠσῃ ἡ Ἑλλάδα στήν ἐνδοχώρα μας, διότι ἔτσι θά ἄνοιγε ὁ δρόμος γιά τήν διάλυση τῆς κοινωνίας καί τῶν χωρῶν αὐτῶν.
  ΣΤ) Λαϊκισμός εἶναι τά χάριν δημαγωγίας ψέμματα γιά τήν ἀντιμετώπιση ὑπαρκτών προβλημάτων καί ὄχι ἡ μή ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων αὐτῶν, ὅπως τῶν προβλημάτων ἀπό τήν παράνομη μετανάστευση, - μή ἀντιμετώπισή τους, πού λέγεται
  1ον) ἐθνική προδοσία διά καταργήσεως τῶν συνόρων καί δή πρός Τουρκία μεριά, καί
  2ον) ἐσχάτη προδοσία, μέ ἀλλαγή τοῦ Λαοῦ ὡς κυριάρχου πηγῆς τῆς Κρατικῆς ἐξουσίας καί τῆς Δημοκρατίας, μέ δημιουργία πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας ἐκεῖ ὁπού ἔχεις τό Ἐλληνικό ἐθνικό κράτος. Ἄ! καί τά ζητήματα αὐτά ἔχουν χαρακτῆρα ἐθνικοῦ συμφέροντος καί τυχόν ἐθνικῆς προδοσίας ἤ έσχάτης προσδοσίας, καί ὄχι χαρακτῆρα ὑπαρξιακό γιά ἄτομα.

  Αντίθετος σέ ὅλα τά ἀνωτέρω σημεῖα κοινῆς λογικῆς, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης σέ συνέντευξή του στην Handelsblatt: https://www.kathimerini.gr/1052336/article/epikairothta/politikh/mhtsotakhs-h-toyrkia-paraviazei-thn-eyrwpaikh-symfwnia-gia-to-metanasteytiko
  α) "η Ελλάδα «θα είναι μια άλλη χώρα σε δύο χρόνια από σήμερα»"
  β) "δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι....» απαντά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης το μεταναστευτικό για να αναγκάσει την Ευρώπη.... «Ανέφερα πολύ ανοιχτά στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται τους μετανάστες και τους πρόσφυγες αν θέλει να έχει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα»..."
  γ) "«Τον τελευταίο καιρό, όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την τουρκική ακτοφυλακή και επισημαίνουμε ότι έφυγε μια βάρκα με μετανάστες από τις τουρκικές ακτές, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πλευράς τους. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί παραβιάζει τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το μεταναστευτικό», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης."
  δ) "Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις χώρες άφιξης όπως η Ελλάδα ως βολικούς χώρους “στάθμευσης” για πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι αυτό ευρωπαϊκή αλληλεγγύη; Όχι. Δεν θα το δεχτώ άλλο»".
  ε)"ο κ. Μητσοτάκης στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα των 4.000 ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα: «Γνωρίζετε τι θα συμβεί αν δεν φροντίσουμε αυτά τα παιδιά στα κατάλληλα ιδρύματα; Θα πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Θα έβλαπτε τόσο πολύ την Ουγγαρία ή την Πολωνία αν υποδέχονταν εκατό από αυτά τα παιδιά;»"
  στ) "Η Ελλάδα «γραμμή άμυνας κατά του λαϊκισμού»...(προβλήματα:) τεχνολογικό χάσμα, ..ζητήματα ταυτότητας που σχετίζονται με το πρόβλημα της μετανάστευσης ...οι μεγάλες πόλεις αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς αφήνοντας πίσω τις περιοχές της υπαίθρου. ... ζητήματα που έχουν ... υπαρξιακό χαρακτήρα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αν υπήρχε πολιτική βούληση θα κάναμε ότι θέλαμε. Και το διεθνές δίκαιο και ως κυρίαρχο κράτος, όχι μόνο σύνορα κλείνουμε, αλλά και βάρκες βουλιάζουμε αν θέλαμε. Αλλά αν θες να αυτοκτονεις κάθε μέρα ως έθνος και ως κράτος κάνεις αυτό ακριβώς που κάνει και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση,υποτελης σε ξένα συμφέροντα, αδύναμοι πολιτικοί, χωρις προσωπικότητα, ηττοπαθεις, φοβικοι, ανεπαρκείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητοί μου συνέλληνες

  Εγώ απορώ, αν και αμφιβάλω η Εκκλησία να μην έχει ξενώνες για άστεγους, έχει, δηλαδή πιθανότατα, ξενώνες για άστεγους στο κοινωνικό της πρόγραμμα, πως γίνετε όμως να μην πρότεινε για το έκτακτο μεγεθυμένο από την οικονομική κρίση πρόβλημα των Ελλήνων αστέγων, που ακούγεται ότι ο αριθμός τους είναι περί των 20.000, πως και δεν διέθεσε για αυτούς χώρους για μαζική στέγαση όπως έκανε με τους αλλοδαπούς. Αυτή είναι η απορία μου. Που όμως δυστυχώς πίσω από την απορία αυτή συναγείρω με φυσική ακολουθία ως αίτιο, μια σημαντικότατη διαπίστωση αλλά πολύ πικρή.

  Πως όχι η Εκκλησία αλλά η διοίκηση της (ανώτερος κλήρος) απόλεσε τον χαρακτήρα και τα ιδεωδοι που εμφορείται από την φύση της, την προστασία των Ελλήνων πολιτών δηλαδή, οι οποίοι αναγνωρίζουν την Εκκλησία ως μάνα Εκκλησία. Και ποια μάνα είναι αυτή που θα βάλει στην αγκαλιά της ξένα παιδιά όταν η πράξη αυτή με γεωμετρική συνέπεια και αδιαμφισβήτητη ακολουθία θα προσθέσει σοβαρούς υπαρξιακούς κινδύνους για τα δικά της παιδιά;;;

  Δυστυχώς η Εκκλησία, δηλαδή οι εκπρόσωποι της, και η ελληνική πολιτική τάξη, έπεσαν μέσα στην παγίδα της πλάνης. Διότι υφίστανται στρεβλής αντιληπτικής ενέργειας σχετικά με το θέμα της "μετανάστευσης". Και αντιμετωπίζουν το ζήτημα οι πρώτοι μεν με το φίλτρο του ευαγγελικού λόγου, οι δεύτεροι δε με το φίλτρο του "ανθρωπισμού". Και τούτο είναι μέγιστο σφάλμα.

  Διότι η φύση του προβλήματος, την οποία διαμορφώνει το μέγεθος του, αποκαλύπτει πως είναι αμιγώς πολιτικό και δεν πρέπει να θεωρείτε ούτε δια θρησκευτικής συνείδησης και ορολογίας ούτε δια "ανθρωπιστικής" συνείδησης και ορολογίας.

  Ένας πολύ μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είπε πως εάν κάνεις μίξη της θρησκείας με την πολιτική το δημιούργημα σου θα είναι ένα τέρας.

  Αυτό το τέρας, δυστυχώς, άθελα τους δημιουργούν οντολογικά εν εαυτό στο υπαρξιακό τους και άρα στο συνειδησιακό τους επίπεδο οι λειτουργοί της Εκκλησίας και Πολιτείας, διότι ένα αμιγώς πολιτικό θέμα το διαχειρίζονται, πρώτιστα εννοιολογικά, με όρους θρησκευτικούς οι πρώτοι, με "ανθρωπιστικούς" δε οι δεύτεροι, κι ακριβώς αυτή είναι η μίξη που επιτυγχάνουν από την μία το είδος της διαχειριστικής τους κι από την άλλη το είδος του προβλήματος, μίξη η οποία γεννά ένα τέρας.

  Είπαμε ότι το μέγεθος του προβλήματος διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, την ίδια την φύση του. Ομιλούμε για όχι μεμονωμένα περιστατικά ούτε για έκτακτων μικρών ομάδων συλλογικά, δυο τινά τα οποία και καλύπτει η ελληνική νομοθεσία καθώς αυτά είχε κατά νου ο νομοθέτης όταν συνέθετε τα νομικά κείμενα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το μέγεθος του προβλήματος, η ποσότητα που το συνθέτει δηλαδή, εκδηλώνεται ως ένα κράτος υπηκόων να επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί σε ένα άλλο κράτος. Ακριβώς αυτό υποφέρει σήμερα η ιερή Πατρίδα Ελλάδα. Γιατί το τέρας που αποφασίζει (Εκκλησία-Πολιτεία) είναι συγκαταβατικό στην επιθυμία του ξένου κράτους να εγκατασταθεί στο δικό του κράτος.

  Τις συνέπειες της εγκατάστασης του ξένου κράτους στο δικό μας θα τις διαμορφώσουν μακροπρόθεσμα οι ποιοτικές δομές του προβλήματος που βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση έως βαθμού σύγκρουσης με τους κατοίκους του δικού μας κράτους. Ομιλούμε για πολιτισμούς ασύμβατους μεταξύ τους και άκρα αντίθετους σε σημείο συγκρουσιακό. Χαρακτηριστικά να πούμε μόνο πως ο ένας πολιτισμός διδάσκει τον σεβασμό των νομιζομένων του , κάτι που αγνοεί ο άλλος πολιτισμός καθώς σε ίδιο επίπεδο διδάσκει την επιβολή των δικών του νομιζομένων σαφώς ακόμη και έξω από τους κόλπους του.

  Η πολιτική τάξη των κομμάτων του Κοινοβουλίου τουλάχιστον (εκτός Βελόπουλου) και η Εκκλησία (η πλειοψηφία των ιεραρχών τουλάχιστον) αποφάσισαν ασυνείδητα και σε πλήρη πλάνη την καταστροφή του Έθνους των Ελλήνων.

  Συνέλληνες μου, αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι η σπορά των αιτιών της καταστροφής και εξαφάνισης του γένους μας, της φυλής μας, του έθνους μας όπως μας το γνώρισαν και παρέδωσαν ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και οι απελευθερωτές του '21 μαζί με την Εκκλησία.

  Μας πρόδωσαν όλοι οι εξέχοντες άρχοντες της κοινωνίας μας. Είμαστε μόνοι μας. Και μόνο μια ένοπλη συλλογική επανάσταση θα επιτρέψει να αποκτήσουμε μια πατρίδα όπως την οραματίστηκε ο Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, Παπαφλέσσας, Καποδίστριας και όλοι που συνετέλεσαν στην ίδρυση και ελευθερία της Ιερής Πατρίδας Ελλάδας.


  Γεώργιος Τσαχουρίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το ανήρτησα με το σχόλιο: "Οι προδότες εντός των τειχών"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.