7/11/12

ΕΛΛΑΣ ΤΟP-10 Αλυσίδες λιανικής για το 2011 – (5)

Βερόπουλος, ισχυρή αντίσταση στην κρίση με καταλυτικό «όπλο» την εξωστρέφεια
Βερόπουλος στο Βελιγράδι
Ο Όμιλος «Βερόπουλος», πέμπτος στον κατάλογο των 10 κορυφαίων αλυσίδων λιανικής της χώρας μας (για την ιστορία του Ομίλου βλπ. άρθρο μας 28/5/2010  Βερόπουλος: Μια ιστορία που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας…),  ήταν έγκαιρα και απόλυτα «προσγειωμένος» στις συνέπειες της παρατεταμένης ύφεσης που περνάει η Ελληνική οικονομία αλλά και της δραματικής συρρίκνωσης της καταναλωτικής δαπάνης.

Έτσι φρόντισε να λάβει εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προβάλλει ισχυρή αντίσταση στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης:


Μείωσε –μεταξύ άλλων- τα συνήθη για εποχές καταναλωτικής ευμάρειας αποθέματα των εμπορευμάτων που διαθέτει μέσα από τα καταστήματα του προκειμένου να βελτιωθεί η ρευστότητα του Ομίλου, προϋπολόγισε έγκαιρα με υψηλά ποσοστά «ασφαλείας» την αναμενόμενη μείωση των πωλήσεων εντός Ελλάδος (τελικά επιτεύχθηκε πολύ καλύτερη απόδοση από την αρχικά υπολογισθείσα και μάλιστα με λιγότερα καταστήματα), αξιοποίησε την εξωστρέφεια του Ομίλου με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις εκτός Ελλάδος που είχαν πραγματοποιηθεί πολλά χρόνια νωρίτερα επιτυγχάνοντας τώρα έντονους, διψήφιους αριθμούς αύξησης των πωλήσεων  (Σκόπια, Σερβία) και κάλεσε τους 7.100 εργαζόμενους στον Όμιλο να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Με όλα αυτά (και αρκετά άλλα) ο Όμιλος «Βερόπουλος», πέτυχε τελικά τον στόχο του, να προβάλλει δηλαδή ισχυρή αντίσταση στην τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, όχι μόνο διατηρώντας την θέση του στην Ελληνική αγορά αλλά επιτυγχάνοντας και ραγδαία ανάπτυξη εκτός Ελλάδος, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι με την κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ* ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009-2011 

Κύκλος Εργασιών ΕΛΛΑΔΑ
Κύκλος Εργασιών ΣΚΟΠΙΑ
Κύκλος Εργασιών ΣΕΡΒΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κύκλου Εργασιών
ΔΙΑΦΟΡΑ%


2009
839,6
53,6
38,5
931,2

2010
848,6
59,0
41,0
948,6
+ 1,8%
2011
808,5
69,3
53,0
930,8
-1,8%
Πίνακας: Λ.Κουμάκης  *Σε εκατομμύρια Ευρώ  Τα αποτελέσματα αυτά προήλθαν με ένα συνολικό, μειωμένο αριθμό καταστημάτων που αντιστοιχεί στην συνολική (περίπου) μείωση του κύκλου εργασιών, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ με τις διάφορες κατηγορίες και τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων του Ομίλου: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ:  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 


Δεκέμβριος 2009
Δεκέμβριος 2010
Δεκέμβριος 2011
Αθήνα  (Βερόπουλος)
86
89
86
Εκτός Αθηνών (Βερόπουλος)
87
92
92
Σύνολο καταστημάτων ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
173
181
178
ΤΡΟΦΙΝΟ
11
11
11
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
36
38
38
ΣΚΟΠΙΑ
 8
 9
 9
ΣΕΡΒΙΑ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ)
 3
 3
5
ΣΥΝΟΛΟ καταστημάτων ΟΜΙΛΟΥ
231
242
240
Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης 

Τέλος, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ με βασικά οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, η επιθετική πολιτική τιμών των κορυφαίων αλυσίδων λιανικής της χώρας σχεδόν καθ΄ όλη την διάρκεια του 2011, σε συνδυασμό με την συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης και τις (φυσιολογικές και αναμενόμενες) επιπτώσεις των σημαντικών επενδύσεων των προηγούμενων ετών σε Σκόπια και Σερβία, υποχρέωσαν και τον Όμιλο «Βερόπουλου» σε πολιτικές περιορισμού των περιθωρίων κέρδους αλλά και σε (έστω, περιορισμένες) ζημιές χρήσεως για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, με ταυτόχρονη όμως μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣΕΤΟΣ
Κύκλος Εργασιών 
Μικτά κέρδη 
Καθαρά κέρδη προ φόρων  
Σύνολο υποχρεώσεων
2007
848.515.806
193.653.090
11.219.422
339.226.439
2008
922.926.196
211.902.086
4.318.57
396.605.100
2009
931.723.592
214.084.656
2.974.052
416.297.915
2010
948.604.064
222.107.230
2.399.477
426.249.926
2011
930.840.046
222.469.806
-2.369.238
401.357.939Πίνακας: Λ. Κουμάκης -  Πηγή: Βερόπουλος 
Βερόπουλος στα ΣκόπιαΕξ άλλου, όπως άλλωστε προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, η εξαιρετική πορεία όχι μόνο των επενδύσεων σε Σκόπια και Σερβία αλλά και της αλυσίδας «Χαλκιαδάκης» στην Κρήτη, (πλειοψηφικά ανήκει στον Όμιλο), τροφοδότησαν επίμονες φήμες για προτάσεις εξαγοράς των αναπτυσσόμενων και κερδοφόρων τομέων των δραστηριοτήτων του Ομίλου «Βερόπουλος» από πολυεθνικές οι οποίες (προφανώς) απορρίφτηκαν: Οι εποχές δεν επιτρέπουν επικερδής επιχειρηματικές αποφάσεις όταν στις μέρες μας τα ξένα κεφάλαια απαιτούν «ξεπούλημα» και οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες το γνωρίζουν πολύ καλά – πολύ περισσότερο όταν δεν έχουν καμιά απολύτως διάθεση να πουλήσουν την επιχείρηση τους!

Ο «Βερόπουλος» διαθέτει μια πλούσια σειρά προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» σε πάρα πολλές κατηγορίες προϊόντων, δίδοντας έμφαση σε προϊόντα ελληνικής παραγωγής τα οποία προωθεί και σε όλα τα εκτός Ελλάδος καταστήματα του. Επί πλέον, ο Όμιλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση Ελλήνων παραγωγών – προμηθευτών της αλυσίδας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία που είναι πολλαπλά ωφέλιμη στην έντονα αρνητική οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας.

Ο Όμιλος «Βερόπουλος» συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής της χώρας, από τις οποίες οι τρεις (Carrefour / Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης και Βερόπουλος) είναι 100% ελληνικών συμφερόντων και οι δύο (ΑΒ Βασιλόπουλος / Delhaise, Lidl) ανήκουν κατά 100% σε ξένες πολυεθνικές εταιρίες. Το 2011 πέτυχε μια ισχυρή και αποτελεσματική «αντίσταση» στην οικονομική κρίση με σύμμαχο την εξωστρέφεια που εγκαινίασε –πρώτος και μέχρι πρότινος μόνος από όλες τις ελληνικές αλυσίδες λιανικής- στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες!Λεωνίδας Κουμάκης


Ο Λεωνίδας Κουμάκης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις δεκαετίες, με την ιδιότητα του Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής Οινοβιομηχανίας, ταξίδευσε στις 4από τις 5 ηπείρους του πλανήτη μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε 32 χώρες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία» (1992, η τέταρτη έκδοση το 2008) και «Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997).Άρθρα αυτής της σειράς 
ΕΛΛΑΣ TOP 10 Αλυσίδες λιανικής / χονδρικής το 2011 – (1)
ΕΛΛΑΣ TOP 10 Αλυσίδες λιανικής / χονδρικής το 2011 – (2)
ΕΛΛΑΣ TOP 10 Αλυσίδες λιανικής / χονδρικής το 2011 – (3)
ΕΛΛΑΣ ΤΟP-10 Αλυσίδες λιανικής για το 2011 – (4)
ΕΛΛΑΣ ΤΟP-10 Αλυσίδες λιανικής για το 2011 – (5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.