29/10/13

Η Γερμανία αφαιρεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό απότην Ευρώπη


Σύμφωνα με τα επίσημα γερμανικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του πληθυσμού αλλοδαπών στη Γερμανία, οι αλλοδαποί κάτοικοι της Γερμανίας που προέρχονται από χώρες οι οικονομίες των οποίων αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα έχουν αυξηθεί αισθητά από το 2009 στο 2012. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του αριθμού των αλλοδαπών κατοίκων στη Γερμανία στην εν λόγω περίοδο έχει ως εξής για τις κάτωθι επιλεγμένες χώρες:

Χώρες προέλευσης            31.12.2009            31.12.2010            31.12.2011            31.12.2012

Βουλγαρία            61.854            74.869            93.889            118.759
ΕΛΛΑΣ            278.063            276.685            283.684            298.254
Ιρλανδία            9.899            10.164            10.595            11.130
Ισπανία            104.002            105.401            110.193            120.231
Ιταλία            517.474            517.546            520.159            529.417
Κόσοβο            84.043            108.797            136.937            157.051
Λεττονία            11.650            14.257            18.263            21.790
Λιθουανία            21.423            23.522            27.751            32.523
Ουγγαρία            61.417            68.892            82.760            107.398
Πολωνία            398.513            419.435            468.481            532.375
Πορτογαλία            113.260            113.208            115.530            120.560
Ρουμανία            104.980            126.536            159.222            205.026
Σερβία            164.942            179.048            197.984            202.521
Τσεχία            34.337            35.480            38.060            41.865

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ            5.327.406            5.374.592            5.509.146            5.726.902

ΑΦΡΙΚΗ            267.900            270.962            275.634            287.954

ΑΣΙΑ            812.321            821.578            852.290            896.931

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            6.694.776            6.753.621            6.930.896            7.213.708

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει, ότι η Γερμανία αφαιρεί ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Ευρώπη, ενώ οι νέοι μετανάστες στη Γερμανία από την Ασία και την Αφρική είναι περιορισμένοι σε αριθμό. Η μεγαλύτερη αφαίμαξη πραγματοποιείται από τις Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία.


Γεώργιος Ε. Δουδούμης
Οικονομολόγος - Συγγραφέας
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.