2/1/18

Μια επιστολή του 2010 για το Μακεδονικό προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που πρέπει να διαβαστεί ΚΥΡΙΩΣ σήμερα απ' όλους

Χάρτης του 1467 - Η περιοχή των Σκοπίων ΔΕΝ είναι Μακεδονία, ούτε υπό τη γεωγραφική έννοια - Λεπτομέρεις για το χάρτη ΕΔΩ
ΠΕΤΡΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ                                                                     Ξάνθη 15 Οκτωβρίου 2010
Δρ. Θ. - ιστορικός
Τρις βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών                           
Αντίκα 19 Ξάνθη. τηλ. 2541024872 Ανοιχτή επιστολή
Προς:
1. τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου, 
2. τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φ. Πετσάνλικον, 
3. τους κ. αρχηγούς των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής και 
4. όλους εν γένει τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 Αξιότιμοι Κύριοι,
Παρακολουθώ εξ αρχής, όσο μπορώ περισσότερο από την απόμακρη και ακριτική Ξάνθη, τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται γύρω από το θέμα της ονοματοδοσίας της χώρας που σήμερα φέρει την ονομασία Π.Γ.Δ.Μ. και τις θέσεις των ελληνικών κομμάτων γύρω από την υιοθέτηση ή μη της ονομασίας «Μακεδονία» ή «με προσθήκη γεωγραφικού προσδιορισμού» (π.χ. Άνω ή βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία του Βαρδάρη κ.λπ) ή τα «παράγωγα» αυτής, και απορώ γιατί όλοι αυτοί οι δόλιχοι και μαιανδρισμοί και δεν αξιώνετε να λάβει το δικό της όνομα, για το οποίο ευθύς στη συνέχεια ο λόγος.
Αρχικά θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ένας χώρος μόνον γεωγραφικά, χωρίς να υπεμφαίνεται αυτού η ιστορία.
Π.χ. δεν μπορούμε να λέγουμε «Θερμοπύλες» ή «Μαραθώνας» ή «Σαλαμίνα» χωρίς συνειρμικά να συνδέονται αυτοί με τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε κάθε χώρο. ΄
Αλλες λέξεσι η γεωγραφία και η ιστορία ενός χώρου είναι αλληλένδετες ώστε το ιστορικό γεγονός να συνδέεται άρρηκτα με κάποιο γεωγραφικό χώρο και τανάπαλι κάθε γεωγραφικός χώρος έχει την ιστορία του. Εάν χωρισθούν αυτά τα δύο τότε η ιστορία καταντά μύθος η δε γεωγραφία terra ingognita (χώρα παρθένα και ανεξερεύνητη).
Οσον αφορά στη χώρα που σήμερα «αυτοπροσδιορίζεται» ως Π.Γ.Δ.Μ. και φιλοδοξεί να «βαπτισθεί» διεθνώς ως «Μακεδονία», είναι απορίας άξιο γιατί δεν σας ενημέρωσαν εδώ και τόσα χρόνια οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι σύμβουλοί σας ή έστω τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της χώρας μας ή οι σοφοί αυτών καθηγητές, ότι η χώρα αυτή είχε επί χίλια και πλέον χρόνια δική της ονομασία, η οποία δεν είχε ποτέ καμιά απολύτως σχέση ούτε με την ονομασία Μακεδονία ούτε με τα γεωγραφικά ή ιστορικά παράγωγά της.
 Η περιοχή, αξιότιμοι κύριοι, που σήμερα παρουσιάζεται ως κρατίδιο με την ονομασία Π.Γ.Δ.Μ ή κοινώς των Σκοπίων, καθ΄ όλη τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή εποχή όχι μόνον δεν ελογίζετο ως Μακεδονία αλλ΄ ούτε ως τμήμα αυτής της «πρώτης» ούτε της «δεύτερης» , αλλ΄ ως εντελώς ιδιαίτερη χώρα που έφερε την ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΙΑ ».
Με αυτή την ονομασία ήταν γνωστή ήδη από τα χρόνια του Μ.Αλεξάνδρου, προχριστιανικά Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι το μεσαίωνα. Συγκεκριμένα (περιοριζόμενος μόνον σε ελάχιστες ιστορικές μαρτυρίες) :

1. Ο ιστορικός Αππιανός,
α) στα «Ιλλυρικά» του (1,1), έγραφε:
«Ιλλυριούς ΄Ελληνες ηγούνται τους υπέρ τε Μακεδονίαν και Θράκην <όντας>... Ιλλυριω δε παίδας Εγχελέα και Αυταριέα και Δάρδανω και Μαίδον...», 
β) στα «Μιθριδατικά» του (222,2) σημείωνε:
« Σύλλας... Ενετούς και Δαρδανέας και Σιντους, περίοικα Μακεδόνων έθνη, συνεχώς ες Μακεδονίαν εμβάλλοντα, επιών επόρθει» και
 γ) στον «Εμφύλιο πόλεμο» βιβλ.5, κεφ. 8 ανέφερε:
«τους δ΄ επί Δαρδανέας, έτερον Ιλλυριών γένος, αεί Μακεδονίαν επιτρέχοντας» 

2. Ο γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος στη Γεωγραφία του (βιβλ.3 κ.9) προσδιορίζει αυτή τη χώρα γράφοντας:
 «Κατέχουσι δε της επαρχίας... τα προς τη Μακεδονία Δάρδανοι» (δηλ. στα σύνορα προς τη Μακεδονία, όχι όμως μέσα στη Μακεδονία) και λίγο πιο κάτω κατονομάζει τις πόλεις αυτής « της Δαρδανίας δ΄ πόλεις : Ναϊσσός, Αρριβάντιον, Ουλπιανόν, Σκούποι (τα σημερ. Σκόπια)».

3. Ο έτερος γεωγράφος Στράβων γράφει στά «Γεωγραφικά» του, Βιβλ. 7 κεφ. 5:
«... και τοις άλλοις έθνεσι τοις ταύτη συνέβη... οι γαρ πλείστον δυνάμενοι πρότερον τελέως εταπεινώθησαν και εξέλιπον, Γαλατών μεν Βοίοι και Σκορδίσται. Ιλλυριών δε Αυταριάται και Αρδιαίοι και Δαρδάνιοι, Θρακών δε Τριβαλλοί υπ΄ αλλήλων μεν εξ αρχης, ύστερον δε υπό Μακεδόνων και Ρωμαίων εκπολεμούμενοι...» (Σχόλιον: Αρα οι Δαρδάνιοι δεν θεωρούνταν ως Μακεδόνες-Ελληνες αλλ'  ως Ιλλυριοί».
Και λίγο πιό κάτω Βιβλ. 7 κεφ. 5 προσθέτει:
« Δρίλων ποταμός ανάπλουν έχων προς έω μέχρι της Δαρδανικής, η συνάπτει τοις Μακεδονικοίς έθνεσι και τοις Παιονικοίς προς μεσημβρίαν», όπου διακρίνονται και πάλι οι Δαρδάνιοι από τα «Μακεδονικά έθνη». (άρα μαρτυρείται και εδώ ότι η Δαρδανία είναι μεν όμορος αλλά δεν είναι Μακεδονία.).
Σε άλλη δε ενότητα σημειώνει ο ίδιος γεωγράφος:
«άγριοι δ' όντες οι Δαρδάνιοι τελέως, ώσθ΄ υπό ταις κοπρίαις ορύξαντες σπήλαια ενταύθα διαίτας ποιείσθαι». 

4. Ο ιστορικός Πολύβιος εξιστορεί Βιβλ. 4 κεφ. 66 :
«Ετι δε περί ταύτα γινομένου του βασιλέως, παρήν εκ Μακεδονίας άγγελος διασαφών ότι συμβαίνει τοις Δαρδανείς, υπονενοηκόταν την εις Πελοπόννησον αυτού στρατείαν, αθροίζειν δυνάμεις και παρα-σκευήν ποιείσθαι μεγάλην, κεκρικότας εμβαλείν εις την Μακεδονίαν. Ακούσας δε ταύτα και νομίσας αναγκαίον είναι βοηθείν κατα τάχος τη Μακεδονία... μετά σπουδής εποιείτο την επάνοδον... Παραγενομένου δ΄ αυτού της Μακεδονίας, ακούσαντες οι Δαρδάνιοι παρά Θρακών τινων αυτομόλων την παρουσίαν Φιλίππου, καταπλαγέντες παραχρήμα διέλυσαν τήν στρατείαν, καίπερ ήδη σύνεγγυς όντες της Μακεδονίας. Φιλιππος δε πυθόμενος την των Δαρδανέων μετάνοιαν τους μεν Μακεδόνας διαφήκεν πάντας επί την της οπώρας συγκομιδήν..». 
Βλέπε καί βιβλ.5,97, βιβλ. 25,6 και βιβλ.28,8.

5. Ο ρήτορας Μάλχος έγραφε τον Ε΄αι. μ.Χ. στο « Εκλογαί περί πρέσβεων Ρωμαίων προς έθνη» για γεγονότα του 479 μ.Χ.:
« δειν ουν, ει αυτώ πείθοιτο, εκλιπείν μεν την Ηπειρον και τας αυτόθι πόλεις (ουδενί γαρ είναι φορητόν πόλεις ούτω μεγάλας, των οικητόρων εκβληθέντων, υπ΄αυτού κατέχεσθαι) ελθείν δε εις Δαρδανίαν»  (P.G. τ.113 στ.765) .
Και λίγο πιό κάτω σημείωνε:
 «....αλλά νυν μεν αυτούς εάν αυτού επιχειμάσαι, μήτε πρόσω χωρούντας <ων> έχουσι πόλεων μήτε επιφθείροντας συνθέμενον δε περί πάντων επί τούτοις άμα τω ήρι πέμψαι τον άξοντα επί την Δαρδανίαν....... »  (P.G. τ.113 στ.768).

6. Ο γραμματικός Ιεροκλής (εποχή Ιουστινιανού, 6ος αι. μ.Χ.) στον «Συνέκδημό» του (όπου καταχωρίζονται οι επαρχίες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας) γράφει ......:
 « ις΄ Επαρχία Δαρδανίας, υπό ηγεμόνα, πόλεις γ΄ Σκούπο (τα σημερινά Σκόπια) μητρόπολις, Μηρίων, Ουλπιανά»,

7. Αυτά ακριβώς επαναλαμβάνει και ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος (10ος αι. μ. Χ) στο «περί θεμάτων» έργο του. (P.G. τ.113 στ.145)

8. Τέλος και ο Ι. Ζωναράς στην επιτομή της ιστορίας του έγραφε (τ. 2 σ.294):
  « ...ως δε ο Απούσιος τη χώρα αυτού ισχυρώς ενέκειτο και οι Δάρδανοι την πρόσορον σφίσι Μακεδονίαν εκακούργουν, οικούσι δ΄ ούτοι υπέρ τε Ιλλυριών καί υπέρ Μακεδόνων» (΄Αρα και εδώ διακρίνονται οι Δαρδάνιοι των Μακεδόνων και η Δαρδανία της Μακεδονίας).

Εξ αυτών των ολιγίστων ιστορικών μαρτυριών συνάγεται ότι η Δαρδανία ποτέ δεν ήταν Μακεδονία αλλ΄ απλά «πρόσορος» (όμορος, γειτονική) και μάλιστα σχεδόν πάντοτε εχθρικά διακείμενη προς τη Μακεδονία.
Εάν η Δαρδανία εθεωρείτο Μακεδονία, άρα Ελλάδα, και οι Δαρδάνιοι ως Μακεδόνες-Ελληνες και όχι Ιλλυριοί τότε π.χ. ο Στράβων θα έγραφε «έστι μεν ουν Ελλάς και η Δαρδανία», όπως γράφει για τη Μακεδονία (Βιβλ. 7 κεφ. 1) ή έστω «έστι μεν ουν Μακεδονία και η Δαρδανία» ή θα έγραφε το: «εν Μακεδονία, η νυν Δαρδανία καλείται» όπως γράφει για τη Μακεδονία «εν Θρήκη, η νυν Μακεδονία καλείται» (Βιβλ. 7α κεφ.1).
 Εάν λοιπόν οι αγαπητοί μας γείτονες ορέγονται και επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιο ιστορικό όνομα, που να εκφράζει το παρελθόν τους, την ιστορία και τον χαρακτήρα τους, δέν έχουν παρά να αποδεχθούν αυτό που είχαν επί χίλια και πλέον χρόνια, πριν χάσουν την αυτοσυνειδησία και την ιστορική τους μνήμη και ταυτότητα. Ούτε απάτορες ούτε αμήτορες ούτε αγενεαλόγητοι ούτε «αβάπτιστοι» υπήρξαν και είναι (και πατέρες και μητέρες είχαν τους Δαρδάνιους ή Δάρδανες, και όνομα είχαν).
Αλλά το να θέλουν να απαλείψουν ή να λησμονήσουν το παρελθόν, την ονομασία και την ιστορία τους ή «ποιούμενοι τη νήσσα» να λοφάζουν και να μή θέλουν να βγάλουν στην επιφάνεια την πραγματική πατρογονική τους ονομασία αλλ΄ αντίθετα να ωρέγονται να ιδιοποιηθούν αλλότρια ονόματα, ιστορία, παρελθόν, ταυτότητα και συνείδηση, αποδεικνύει ότι όχι μόνον διακατέχονται από αισθήματα μειονεκτικότητας (πράγμα που δεν τους τιμά, διότι είναι ωσάν να θέλουν να διαγράψουν τους γονείς και προπάτορές τους ως και την ιστορική τους πραγματικότητα,) αλλά και επεκτατικές βλέψεις και μελλοντικές διεκδικήσεις σε βάρος της Μακεδονίας και κατ΄ επέκταση σε βάρος της Ελλάδας.
 Εσείς όμως κ.κ. Ελληνες Βουλευτές ως ταχθέντες και ορκισθέντες να φυλάσσετε τις «Θερμοπύλες» του έθνους, οφείλετε να αγρυπνείτε και να μη επιτρέψετε τη διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας.
Αντίθετα να επιμείνετε, ως σύγχρονοι Κυναίγειροι, η μεν χώρα τους να αποκαλείται εφεξής διεθνώς «ΔΑΡΔΑΝΙΑ» και οι ίδιοι «ΔΑΡΔΑΝΕΣ ή ΔΑΡΔΑΝΙΟΙ». Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν έχουν το ιστορικό δικαίωμα, πολύ δε περισσότερο και εσείς να συγκατανεύσετε, η χώρα τους να ονομάζεται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ούτε βέβαια έστω με κάποιον σύνθετο γεωγραφικό προσδιορισμό αυτής, ούτε οι ίδιοι «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ».
 Με τιμή ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ΄

13 σχόλια:

 1. Το όνομα του κρατιδίου θα μπορούσε να είναι "Δημοκρατία του Βαρδάρ", από το "Επαρχία του Βαρδάρ" ή "Vardar Banovina", όπως επισήμως ονομάζετο η περιοχή από το 1929 έως το 1941.

  Vardar Banovina

  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Locator_map_Vardar_Banovina_in_Yugoslavia_1929-1939.svg

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Banovine_Jugoslavia.png

  The Vardar Banovina or Vardar Banate or Banate of Vardar (Вардарската бановина, Serbian: Вардарска бановина, Vardarska banovina) was a province (banate) of the Kingdom of Yugoslavia between 1929 and 1941. It was located in the southernmost part of the country, encompassing the whole of today's Republic of Macedonia, southern parts of Southern and Eastern Serbia and southeastern parts of Kosovo and Serbia. It was named after the Vardar River and its administrative capital was the city of Skopje.
  According to the 1931 Constitution of the Kingdom of Yugoslavia, the Vardar Banovina was bounded on the north by the boundaries of the Zeta and Morava Banovinas, and on the east, south and west by the State frontiers with Bulgaria, Greece, and Albania.
  In 1941, the World War II Axis Powers occupied the Vardar Banovina and divided it between Bulgaria, German-occupied Serbia, and Albania under Italy. Following World War II, the southern portion of the region became Socialist Republic of Macedonia while the northern portions were made a part of the Socialist Republic of Serbia, both within the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Yugoslavia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σλαβιλλυρία!Ακόμα κ η ''Δημοκρατία του Βαρδάρη'' εμπεριέχει αλυτρωτισμό. Ο Βαρδάρης για οσους ξερουν φτάνει έως την Θεσσαλονικη...Το Σλαβιλλυρία ή Σλαβοιλλυρία είναι το πιο χαρακτηριστικό ονομα που περιγραφει το συνονθύλευμα Αλβανων κ Σλάβων.Τωρα μαλιστα που στην βουλη τους, ψήφισαν να διδάσκεται ΚΑΙ η Αλβανική ως επισημη γλωσσα στα σχολεία τους ανα επικράτεια κολλάει περισσότερο αυτη η ονομασία.Σλαβιλλυρική διάλεκτο,Σλαβιλλυρική ταυτότητα,Σλαβιλλυρικό κράτος είναι αυτο που θα επρεπε να επιδιωκει η Ελλαδα για ονομασια σε αυτο το κρατίδιο.Κ ας μεταφερουν τα αγαλματα τους απο τα Σκοπια που γεωγραφικά δεν υπάγονται στην Μακεδονια,στο Μοναστήρι(Μπίτολα) που είναι σε Μακεδονικο εδαφος κ να πουλανε το παπαντζιλίκι τους περι Μακεδονιας που τοσο γουσταρουν.Οπως κ εμεις εχουμε στα Βορεια μας την Μακεδονικη περιφέρεια έτσι να δημιουργήσουν κ αυτη στα Νότια τους αντίστοιχα την Μακεδονικη περιφερεια.Οχι ομως κ ως κρατος.Δεν ειναι Μακεδονια μεχρι το Τετοβο.Αν ειναι ετσι να μετονομασουμε κ εμεις την Ελλαδα ολοκληρη Μακεδονια.

   Διαγραφή
 2. The guardians of Greece's interests are getting fewer and fewer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια κύριε ΠΕΤΡΟ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ , τέτοια άρθρα δεν γράφονται συχνά !!
  Τώρα , οι Ελληνες πολιτικοί είναι στο σύνολο τους αμόρφωτοι , δεν έχουν βασικές γνώσεις οχι μόνο Ιστορίας αλλά και πολιτικής !!! Για τους δε συμβούλους ή έστω τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της χώρας ή οι σοφοί αυτών καθηγητές.... ενα εχω να πω γι αυτούς !!! Ο μισθός να πέφτει και ολα τα άλλα δεν τους νοιάζουν .. Όλοι έγιναν ( με την κακή έννοια ) δημόσιοι υπάλληλοι!!! Βρισκόμαστε σε παρακμή του κράτους , η Ιστορία έχει διδάξει και το τέλος αυτών των καθεστώτων και την αναγέννηση των κρατών αυτών!!! Ας αναμένομεν τας εξελίξεις !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νικος
   Γιατι ξερουν απο αλλες επιστημες ?? Τρια επσγγελματα ξερουν λιγο....νομικη..ιατρικη...λογιστικη.....κι σν ...

   Διαγραφή
 4. Ταϋγέτη.

  Τὴν δημιουργία Μακεδονικοῦ κράτους τὴν ἐπιδιώκουν αὐτοὶ ποὺ ὀνομάζουν τὴν Θεσσαλονίκη "Νέα Ἰερουσαλήμ"καὶ"Μητέρα τοῦ Ἰσραὴλ",γι᾿αὐτὸ καὶ ἡ τόσο μεγάλη ὑποστήριξη ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχώς οι πολιτικοί και οι συμβουλοι τους γνωριζουν Πολύ καλά τα θέματα αλλά "επι χρημασει ενεργουντες".
  Οταν ισχυριζομασται το αντίθετο τους δινουμε ελαφρυντικα. Άλλωστε μετά απο καποια χρόνια βγαίνει η αληθεια οπως πχ για το Σχ.ΑΝΑΝ διερευσαν οι Αμερικανοι οτι στους υποστηριχτες διανεμηθηκαν πολλα €.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΡΆΦΟΝΤΑ Κο Π.Γεωργατζή και στον κο Σάββα Καλεντερίδη για την ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ

  Ναι! Μέγα Λάθος η σταλθήσα επιστολή…

  Είναι δυνατόν ο γράψας αυτήν, να την έστειλε χωρίς μετάφραση στα Νεοελληνικά;

  Ο ΓΑΠ πότε έμαθε ανάγνωση για να έχει αντίληψη της Κοινής Διαλέκτου;

  Ο Πετσάνλικος και Σία, είχαν αίσθηση του τι διάβαζαν;

  Είναι σίγουρο ότι το «μηδέν στο Πηλήκιο» εξέφρασε γνώμη ή τ’ άφησε στην αδελφή του;

  Πάντοτε Φιλικά

  Δρ. Ευάγγελος Αρκάς
  Λονδίνο, ΗΒ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Βαφτισια εχουμε...αλλαμουρα θα γινει μετα....
  Ριχνω κι εγω ενα ονομα με υπολειψη στην πιατσα...ΝΟΤΙΑ ΡΩΣΙΑ......
  Αφου ετσι κι αλλιως δεν θαχουν σχεση με το ονομα....κι οι Ρωσοι ειναι και σλαβοι....
  Τα βαφτισια δεν θελαν οι αμερικανοι ?? Θα ταχουν....το ονομα ας ειναι με μεγαλη υπολειψη...Η ρωσια εχει τετοια πια ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όπως λέει και η κοπέλα από την Σερβία,ονομάζονται Βαρδάσκα Μπανόβινα...

  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/balanthsberoia-duo-11-2018-10-subscribe.html

  Κοπέλα από Σερβία πήγε στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία για να φωνάξει η Μακεδονία είναι Ελληνική

  Το διαβάσαμε από το: balanthsberoia duo Δημοσιεύτηκε στις 11 Φεβ 2018 Εγγραφή 10 χιλ. Subscribe Subscribed Unsubscribe Κοπέλα από Σερβία πήγε στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία για να φωνάξει η Μακεδονία είναι Ελληνική (vid) http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/balanthsberoia-duo-11-2018-10-subscribe.html#ixzz5JRqVbYTx


  https://youtu.be/NI4FMD3ETpo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μόνο οι Συριζαίοι δεν θέλουν να τα γνωρίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.