26/6/19

«Ο Πρώιμος Αιγυπτιακός Πολιτισμός και οι αλληλεπιδράσεις με το Αιγαίο»

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ινφογνώμων το νέο βιβλίο του Δημήτριου Κονιδάρη:
«Ο Πρώιμος Αιγυπτιακός Πολιτισμός και οι αλληλεπιδράσεις με το Αιγαίο»
Ο Αιγυπτιακός Πολιτισμός ανεπτύχθη κατ’ αρχήν στην Άνω Αίγυπτο, για να περιλάβει, αργότερα, και την Κάτω, όταν οι γεωλογικές συνθήκες έγιναν φιλικότερες. Θεωρείται από τους αρχαιότερους στην ιστορία και περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών οι οποίοι ήσκησαν την εντονώτερη και διαρκέστερη επίδραση στους λοιπούς πολιτισμούς.
Ο κλάδος της Αιγυπτιολογίας εκτιμάται ότι ιδρύθηκε από τον Petrie, στη συνέχεια δε κοσμήθηκε από μια ολόκληρη σειρά ανασκαφέων και μελετητών. Η ίδρυση ενός ενιαίου πολιτικού συστήματος οργανώσεως της χώρας, η εγκαθίδρυση φορολογικού συστήματος, η υιοθέτηση του ημερολογίου των 365 ημερών, η γραφή και η τήρηση βασιλικών αρχείων, καθώς και η λήψη μέτρων για τη θρησκευτική - ιδεολογική ομογενοποίηση της χώρας περιλαμβάνονται μεταξύ των σημαντικώτερων επιτευγμάτων του. Ως αποτέλεσμα, ο πολιτισμός αυτός ανεπτύχθη σε έξοχο επίπεδο, χαρακτηρίσθηκε δε από υψηλό καλλιτεχνικό αίσθημα, το οποίο αποτυπώθηκε στην ιδιαίτερη εικονογραφία του.

Τίτλος:
«Ο Πρώιμος Αιγυπτιακός Πολιτισμός και οι αλληλεπιδράσεις με το Αιγαίο»

Συγγραφέας:
Δημήτριος Ν. Κονιδάρης

Εκδότης: ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ
Φιλελλήνων 14, 10557 Αθήνα
Τ 2103316036, Φ 2103250421
info@infognomon.gr

Σελ.: 341
ISBN: 978-618-5219-69-7
Κωδ.: 86979ΙΣ25


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.