29/8/18

4 μέτρα ύψους χρυσό άγαλμα του σουλτάνου στη Γερμανία!

1 σχόλιο:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.