22/8/12

Ομοσπονδία: Κίνδυνος να δημιουργηθούν ΕΟΖ στη Θράκη με εργάτες παράνομους μετανάστες

Tον κίνδυνο να δημιουργηθούν στη Θράκη ΕΟΖ που θα απασχολούν παράνομους μετανάστες σε ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παράσχει το ισχύον νομικό πλαίσιο τη μετανάστευση, επισημαίνει με επιστολή της προς τους αρμόδιου Υπουργούς και τους φορείς της Θράκης. 

Η επιστολή αναφέρει:
"Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών–Βιοτεχνών–Εμπόρων Ν.Ξάνθης, εν όψει της κατάστασης που διαμορφώνεται με την επιλογή της Περιφέρειάς μας ως τόπου συγκέντρωσης, σε συνθήκες κράτησης, παράνομων μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς «επιστροφής», και εκτιμώντας από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα επισήμως ότι –παρά τους, περί του αντιθέτου, ισχυρισμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης– πρόκειται  για μόνιμα επί της ουσίας μέτρα με πιθανές αλλαγές ή προσθήκες ως προς τους χώρους κράτησης των λαθρομεταναστών, επισημαίνει, με την παρούσα, τον κίνδυνο να μετατραπεί η περιοχή μας σε «αμπάρι ψυχών» για όλους μας (ελεύθερους πολίτες και κρατούμενους μετανάστες) ΕΑΝ υπογραφεί το Π.Δ. που ενεργοποιεί το άρθρο 37-5 του Ν.3907/2011 (Οδηγία 2008/115/ΕΚ για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών).


Τι λέει το άρθρο 37-5:
«Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημοσίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άμεσα βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να απασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής της απομάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν.3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής.» (Ν3907/26.01.2011)

Η Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. Ξάνθης, λαμβάνοντας υπόψιν:

1)      το άρθρο 37-5 του Ν.3907/26.01.2011 το οποίο προβλέπει ότι ο πληθυσμός των παράνομων μεταναστών που δεν είναι διαχειρίσιμος από το ελληνικό κράτος, μπορεί να κατευθυνθεί με ένα προεδρικό διάταγμα σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας για συγκεκριμένη απασχόληση με την ιδιότητα του «λαθρομετανάστη» να διατηρείται,
2)      το άρθρο 84 του Ν.4052/01.03.2012* του κεφαλαίου ΙΓ΄περί απαγόρευσης απασχόλησης παράνομων μεταναστών, το οποίο εξαιρεί από τη ρητή απαγόρευση του Νόμου όσες περιπτώσεις υπαχθούν στη διάταξη 37-5 του προγενέστερου Ν.3907/26.01.2011.
3)      την αναφορά της «Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ» στο πλαίσιο «του διαλόγου για το μεταναστευτικό και το άσυλο» στην Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάϊο και στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι αδυναμίες της διοικητικής κράτησης και το ανέφικτο των μαζικών απελάσεων για να προταθεί ως «λύση» για τους λαθρομετανάστες –στο πνεύμα της προαναφερόμενης διάταξης– η χορήγηση «άδειας εργασίας υπό προϋποθέσεις» σε ένα καθεστώς «προσωρινής παραμονής υπό ανοχή»**,
4)      την απόφαση «πιλοτικής» εγκαθίδρυσης Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην Περιφέρειά μας παρά τις επιφυλάξεις και διαφωνίες που έχουν εκφραστεί,
5)      το άρθρο 29-6 του Ν.4072/11.04.2012 που επιτρέπει την είσοδο σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (Ειδική Οικονομική Ζώνη, Ελεύθερη Τελωνειακή Ζώνη) βιομηχανικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και η κυκλοφορία τους στην αγορά απαγορεύθηκε λόγω κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, και
6)      το άρθρο 41-6 & 41-7 του Ν.4072/11.04.2012 που επιτρέπει, εντός των Ελευθέρων Τελωνειακών Ζωνών, ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας και επεξεργασία προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες,

Ζητούμε από τους συναρμόδιους, για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 37-5 του Ν.3907/26.01.2011, Υπουργούς, να μην προχωρήσουν αβασάνιστα στην υπογραφή σχετικής πρότασης Π.Δ. αλλά να λάβουν σοβαρά υπόψη τη βούληση της τοπικής κοινωνίας,

Καλούμε τους Βουλευτές της Θράκης να επαγρυπνούν για τα συμφέροντα της περιοχής και της κοινωνίας και να τα προασπιστούν απέναντι στα εν δυνάμει νομοθετήματα για τις ΕΟΖ και της πιθανής σύνδεσης της λειτουργίας τους με το «αναλώσιμο» εργατικό δυναμικό των λαθρομεταναστών – εξέλιξη που θα μετατρέψει τη Θράκη σε «αμπάρι ψυχών»***,
Καλούμε τα Κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου να προβληματιστούν με τη συνέργεια των προαναφερομένων, φαινομενικά αποσπασματικών, διατάξεων και νομοθετημάτων που προοιωνίζουν ανατροπές αγνώστων διαστάσεων στις τοπικές κοινωνίες για τις οποίες προορίζονται,

Καλούμε για άλλη μια φορά τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ να αναθεωρήσει την απόφασή του για εγκαθίδρυση ΕΟΖ στην περιοχή λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις που δεν μπόρεσε να αποτρέψει, ως ένδειξη του τι μέλλει γενέσθαι,
Καλούμε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Αν.Μακεδονίας & Θράκης να άρουν τη συναίνεσή τους στην προοπτική ΕΟΖ και να ηγηθούν μιας νέας πρωτοβουλίας επανεξέτασής τους ως δήθεν «αναπτυξιακής λύσης» για τον τόπο μας, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων.

Εν κατακλείδι, ζητούμε από την ελληνική Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να μας εξηγήσουν με πειστικό τρόπο,
Ø      γιατί, με τα 206,7 εκατ.ευρώ που, όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή****, έλαβε η Ελλάδα για το μεταναστευτικό μέσω των Ταμείων «Εξωτερικών Συνόρων», «Επιστροφής» και «Προσφύγων» την περίοδο 2007 – 2011, το πρόβλημα αντί να λυθεί, επιδεινώθηκε δραματικά.
Ø      Και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει η χώρα, με τα 86 εκ.ευρώ που προβλέπονται από τα ίδια ταμεία το 2012, να δώσει λύσεις με προοπτική στο διογκωμένο πλέον πρόβλημα."

1 σχόλιο:

  1. Για να δούμε τί εστί ΕΕ και τί μλκς ψηφίσαμε. Αν μείνουμε στην ΕΕ θα υποφέρουμε για τους Γερμανούς, αν φύγουμε για εμάς, καλύτερο το δεύτερο, άλλη λύση δεν υπάρχει. Από τη δουλία καλύτερη η επανάσταση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.