14/6/18

Η εφημερίδα δημοκρατία πρωτοπόρος στον αγώνα για τη Μακεδονία - Κάθε μέρα έξω από τη Βουλή


2 σχόλια:

 1. Εὖγε!
  Καί κάτι οὐσιαστικό γιά τούς ὑπευθύνους τῆς Δημοκρατίας:
  Ἔσφαλε ὁ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πού νόμισε ὅτι σέ δέκα χρόνια θα τό ἔχουμε ξεχάσει.
  Ἔσφαλε ὁ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πού δέχθηκε τό ΠΓΔΜ.
  Ἔσφαλε διότι ὡς ἄνθρωπος εἶχε μία ἐσφαλμένη ἀντίληψη στό συγκεκριμένο θέμα καί ἐσφαλμένη γνώμη:
  Φανταζόταν, ἀπό τήν ἐπιτυχημένη ἐμπειρία του κατά τήν κατοχή, ὅτι ὅλα λύνονται μέ διάλογο, διότι νόμιζε ὄτι ὅλα εἶναι θέμα συμπτώσεως ἀτομικῶν βουλήσεων. Μία πρόχειρη δηλαδή θεώρηση τῶν νομικῶν τῆς πράξης, περί τῆς δικαιοπρακτικῆς βάσεως τῶν συμβάσεων. Μία νομική ἀντίληψη.
  Λειτούργησε ἡ νομικη ἀντίληψη αὐτή, πού εἶναι προτεσταντικῆς προελεύσεως, μεταξύ Ἐγγλέζων καί Γερμανῶν. Πολύ φυσικό, διότι εἶχαν αὐτήν τήν νομική βάση στίς ἀντιλήψεις τους.
  Λειτούργησε φαινομενικά ἡ νομική ἀντίληψη αὐτή, μεταξύ ἀριστερῶν καί δεξιῶν στήν Κρήτη καί ἀποφεύχθηκε ὁ ἐμφύλιος σπαραγμός ἐκεῖ. Ὄχι ὅμως, διότι εἶχαν τό ἴδιο θεωρητικό νομικό θεμέλιο στίς συμφωνίες τους, ἀλλά διότι ἦσαν ὅλοι Κρητικοί καί ταυτιζόταν ἡ βαθύτερη βούλησή τους νά μείνῃ ἡ Κρήτη ἑνωμένη καί νά μήν σφαχτοῦν μεταξύ τους.
  Ἀπό τήν ἐμπειρία του αὐτή, νόμισε Ὁ μακαρίτης Κ.Μ., ὅτι παρόμοια ἕνας συμβιβασμός, θά λειτουργοῦσε δημιουργικά γιά ἑνότητα ἡ εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδος μέ τά Σκόπια, ὑπό καί ἐντός τοῦ ΝΑΤΟ. Τό λάθος Ἰωαννίδη!
  Ὅτι δηλαδή τήν φιλία (Ἑλλάδος-Τουρκίας), κατά καί μετά τήν παρέμβασή του στήν Κύπρο, θά διασφάλιζε ἡ "συμμαχία" καί οἱ ΗΠΑ - χωρίς ἄλλες πραγματικές προϋποθέσεις ἰσορροπίας καί πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν δυνάμεων.
  Ὅπως ἡ "συμμαχία" καί οἱ ΗΠΑ ἔνιψαν τάς χείρας τους στό θέμα τῆς Κύπρου τό 1974, ἀλλά καί μετά, μέχρι σήμερα, ἔτσι θά πράξουν καί σέ ὅ,τι συμβῆ ἐκ μέρους τῶν Σκοπίων καί σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος.
  Διότι,
  α) ἐδῶ, εἶναι Βαλκάνια, δέν εἶναι σχέσεις μεταξύ στρατηγῶν Γερμανῶν καί Ἐγγλέζων, οὔτε μεταξύ Κρητικῶν,
  β) στά σχέδια τῆς "συμμαχίας", ἦταν μέχρι πρό τινος ἡ ὑποχώρηση τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων στίς Θερμοπύλες, σέ περίπτωση ἐπιτυχοῦς ἐπιθέσεως ἀπό τίς κουμμουνιστικές χῶρες (ὅπως καί τό σχέδιο της Ἀγγλίας τό 1940 γιά τήν σὐμπτυξη τοῦ μετώπου ὅταν εἰσέβαλαν οἱ Γερμανοί) - ἄρα, ἄν παγιωνόταν μία κατάσταση, θά διορθωνόταν (κατά τήν ἐγγλέζικη λογική, πού φοβᾶται Βυζάντιο μέχρι σήμερα) τό "λάθος" τῶν ἐτῶν 1912-1920).
  γ) ὁμοίως τά Σκόπια ὑποδαυλίζονται στόν ἀλυτρωτισμό τους ἀπό τίς ΗΠΑ (βλ. Μ. Βρετανία-ἄρα σήμερα καί Γερμανία), ὥστε νά σμικρυνθῆ ἡ Ἑλλάδα μέχρι τίς Θερμοπύλες,
  δ) συμπλέει καί ὁ Πάπας(βλ. δηλώσεις κα Μογκερίνικαί ἄλλων στήν ΕΕ) μέ τήν προώθηση μεγάλης Μακεδονίας σε βάρος τὴς Ελλάδος.
  Μέ ἕνα λόγο, ἔσφαλε σοβαρῶς ἀπό ἔλλειψη "πνευματικῆς διορατικότητας", καί λόγῳ ὑπέρμετρης φιλίας μέ τούς δυτικούς, στό συγκεκριμένο θέμα, ὁ κ. Κων. Μητσοτάκης.
  Οὐδείς λόγος, τό σφάλμα του νά μήν ἀναγνωρισθῆ ἀπό τούς πολιτικούς συνεχιστές του, ἔστω καί ἄν εἶναι παιδιά του.
  Ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα, μέ τή ἔννοια ὅτι τά σφάλματά τους εἶναι αἰτία διορθώσεως τῶν παιδιῶν καί ὄχι τιμωρίας αὐτῶν - ἐκτός καί ἄν....
  Ἐκτός καί ἄν ἔχουν τήν μωρία, νά τά διαιωνίζουν ἤ νά τά ἐπαναλαμβάνουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμπληρώνω: Τά προβλήματα διαστάσεως δικαιοπρακτικῶν ἤ μή βουλήσεων, λύνονται σωστά καί μέ διάρκεια, μόνο στήν βάση τῆς ἀλήθειας, καί δή τῆς ἱστορικῆς, πού δέν χειραγωγεῖται οὔτε φαλκιδεύεται μέ προπαγάνδες.
  Ὅσο χειραγωγεῖται ἤ φαλκιδεύεται μέ προπαγάνδες, ἡ ἱστορική ἀλήθεια, δηλ. ὅπως στήν περίπτωση τῆς ἀξιώσεως τῶν Σκοπίων γιά τό ὄνομα Μακεδονία, βάση συμφωνίας μπορεῖ νά ὑπάρξῃ μόνο ὅταν καταστραφῆ ἡ προπαγάνδα, εἴτε εἰρηνικά καί μέ παιδεία φιλαληθείας, εἴτε κατόπιν πολέμου μέ ἀπαγόρευση τῆς προπαγάνδας.
  Αὐτό πού ἀποκλείεται, εἶναι νά ἐπικρατήσῃ ἡ προπαγάνδα ἐπί τῆς ἀλήθειας, εἴτε ἄμεσα, εἴτε ὁριστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.