8/1/19

Στα... σκουπίδια έχουν πάει 51,2 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια το ελληνικό Δημόσιο για την πληρωμή προστίμων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που παραμένουν ενεργοί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 61,2 εκατ. ευρώ.
Το χειρότερο όμως, είναι ότι το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι ανύπαρκτο, με τις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας που σχεδιάζονταν, με την μορφή των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σε περιοχές, όπως η Αττική και η Κέρκυρα, να έχουν ακυρωθεί. Αλλά και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάψει να εμπιστεύεται την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως προς την πρόοδο που υποστηρίζει ότι έχει κάνει.

Για τη συνέχεια  Capital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.