11/1/19

Ο Ηρώδης και η θυσία δύο γενεώνΟ Ηρώδης ήταν ένας φιλόδοξος και καπάτσος βασιλιάς. Βλέποντας καθαρά το προσωπικό του συμφέρον, άφησε κατά μέρους τα "Go back Ρωμαίοι" και έγινε φίλος τους. Έμεινε στην εξουσία χρησιμοποιώντας τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Και κυβέρνησε με την βοήθεια τους.
Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη ο Ηρώδης διέταξε την σφαγή των νηπίων φοβούμενος μήπως ο Ιησούς του πάρει τον θρόνο. Οι επιστήμονες Ιστορικοί λένε πως η σφαγή των νηπίων δεν έγινε ποτέ.
Έκανε όμως κάτι άλλο. Λίγο πριν πεθάνει και γνωρίζοντας ότι ο θάνατος του ήταν κοντά, έκανε κάτι πραγματικά ανατριχιαστικό.
Διέταξε μια μεγάλη ομάδα εξεχόντων Ιουδαίων να έρθει στην Ιεριχώ και έδωσε εντολή στην αδερφή του Σαλωμη και τον γιο του Αρχέλαο μόλις πεθάνει να θανατώσει και αυτούς μαζικά την ίδια μέρα. Έτσι θα εξασφάλιζε ότι όλη η Ιουδαία εκείνη την μέρα θα θρηνούσε.

Για τη συνέχεια Liberal

14 σχόλια:

 1. " Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη ο Ηρώδης διέταξε την σφαγή των νηπίων φοβούμενος μήπως ο Ιησούς του πάρει τον θρόνο. Οι επιστήμονες Ιστορικοί λένε πως η σφαγή των νηπίων δεν έγινε ποτέ."
  Ποιοί "'επιστήμονες ἱστορικοί"; Αὐτοί πού ψάχνουν χωρίς κοινή λογική; Πού δέν δέχονται γιά ἀλήθεια παρά μόνο ὅσα προκύπτουν ἀπό "ἐπίσημες" ἱστορικές πηγές, ἀπό γνωστούς ἱστορικούς;
  Τό πιθανότερο θά ἔχουν συμεπράσματα τῆς μορφῆς ὅτι "δέν ἐπιβεβαιώνεται" ἀπό τούς τάδε ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς, ἡ σφαγή τῶν παιδιῶν μέ διαταγή τοῦ Ἠρώδη....Δηλαδή ἡ ἴδια ἡ Καινή Διαθήκη,πού τά βιβλία της γραφῆκαν ἐν ὅσῳ ὁ χριστιανισμός ἦταν διωκόμενος, δέν ἦταν ἐπαρκής ἱστορική πηγή;

  Εἶναι γραμμένη ἀπο ἀνθρώπους πού λένε ψέμματα καί ἀνακρίβειες σωρηδόν; Ἀντιθέτως, αὐτοί καί τήν ζωή τους ἔδωσαν γιά τήν Ἀληθεια, καί θά διηγοῦνταν παραμύθια καί πρόχειρες ἀνακρίβειες; Δέν στέκει άτι τέτοιο.

  Γιά προσέξτε: Εἶναι κοινῶς γνωστό ὅτι στήν ἀρχαιότητα τά γεγονότα πολέμων, μαχῶν κλπ πού δέν ἔχουν εὑρύτερη στρατιωτική ἤ πολιτική σημασία δέν καταγράφονταν. Ἐνδιέφερε ἡ ζωή τῶν εὐγενῶν οίκογενειῶν, τῶν δημοσίων προσώπων. Καί οἱ πράξεις τους πού εἶχαν ἀποτελέσματα ἤ σοβαρές ἐπιπτώσεις στό πολιτικό ἤ στό στρατιωτικό πεδίο.
  Ἀκόμη καί ἡ σφαγή τῶν κατοίκων τῆς Μήλου στόν Πελοποννησιακό πόλεμο δέν θά εἶχε καταγραφῆ ἀπό τόν Θουκυδίδη, ἄν δέν ἦταν τόσο πολύ χαρακτηριστική τῆς "ἀνήθικα" ἐπηρμένης κατά τά ἤθη τῶν ἀρχάιων Ἐλλήνων νοοτροπίας τῶν Ἀθηναίων, ὡς αἰτία τῆς τελικῆς καταστροφῆς τῆς Ἀθήνας.
  Ἀλλά π.χ. βάρβαρες διαταγές Περσῶν σατραπῶν γιά τήν τήρηση τῆς βάρβαρης τάξεως σέ μιά σατραπεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μέ μερικές δεκάδες η καί ἑκατοντάδες δολοφονίες, δέν θά καταγραφόταν, ἄν δέν εἶχε ἐπίδραση στά μεγάλα γεγονότα τῆς ἱστορίας τῆς ἐποχῆς.
  Μέ τίς πολλές ταλαιπωρίες τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ δέν ἀσχολοῦνταν ἰδιαίτερα οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοί, ἀλλά μέ τά σπουδαῖα πρόσωπα μόνον, πού ἔφερναν πρός τό φῶς ἤ τό σκότος τά "ἔθνη" καί μεγάλα γένη τῆς τότε ἀνθρωπότητας.

  Ἕνα "ἀστυνομικό" γεγονός, μιά διαταγή τελέσεως μαζικοῦ ἐγκλήματος ἀπό ἕναν ἐξουσιομανή Ἠρώδη,
  σέ μιά μικρή πόλη τῆς Ἰουδαίας, ποιός θά τό κατέγραφε τότε καί γιατί; Γιά νά φονευθῆ ἀπό τόν Ἠρώδη ἤ ἀπό τόν γυιό του πού τόν διαδέχθηκε;
  Αὐτό πού κατεγράφη στήν Καινη Διαθήκη εἶναι ἡ πλέον αὐθεντική μαρτυρία.

  Τέτοια "χαμηλά", ταπεινά γεγονότα, ἄρχισαν ἄλλωστε νά καταγράφονται ἀπό τήν ἱστοριογραφία, μετά ἀπό τήν ἔλευση τοῦ χριστιανισμοῦ.
  Μέχρι τότε, γιά νά τό ποῦμε κι αὐτό, μόνο στήν Παλαιά Διαθήκη κατέγραφαν οἱ τότε "ὀρθόδοξοι χριστιανοί" Ἑβραῖοι, ὅ,τι γινόταν ἀκόμη καί σέ ἀσήμαντους ἀνθρώπους καί ἦταν ἀπό τόν Θεό, ἤ ὅ,τι ἀφοροῦσε τήν γενεαλογία τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσία.
  Στά πλαίσια αὐτά, λοιπόν, κατεγράφη καί ἡ σφαγή τῶν νηπίων ἀπό τόν Ἠρὠδη, ὄχι ἀπό προφῆτες τῶν Ἑβραίων πλέον, ὅπως στή πρό Χριστοῦ ἐποχή, ἀλλά ἀπό τούς μαθητές καί διαδόχους τῶν ἀποστόλων.

  Μέ τά σημερινά πλέον καί χριστιανικά κριτήρια ἱστοριογραφίας γεγονότων καί προσώπων, τέτοιο γεγονός δέν θά ξέφευγε ἀπό τήν πένα τῶν "'επιστημόνων" ἱστορικῶν. Ἀλλά στή ἐποχή τοῦ Ἠρώδη, δέν ἦταν ἔτσι.

  Σιγά σιγά θά μᾶς ποῦνε μέ τέτοιους ἀναχρονισμούς, ὅτι καί οἱ διωγμοί κατά τῶν χριστινῶν εἶναι ὑπερβολές τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς τότε ἐποχῆς, ὅτι ὁ Χριστός δέν ὑπῆρξε διότι μιλάει γι' αὐτόν ὡς κάποιον ὄχι ἰδιαίτερα σπουδαῖον, μόνο ὁ Ἰώσηπος καί δυό-τρεῖς ἄλλες πηγές πού δέν εἶναι ἐπιβεβαιωμένες, καί πάει λέγοντας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ, καλά τα γράφεις αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω! Το να συζητάς με ορθολογιστές είναι χειρότερο από το να απευθύνεσαι σε κουφούς.

   Διαγραφή
  2. @ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΞ ΑΚΑΝΘΩΝ

   Δηλαδή, να μην συζητά με ορθολογιστές, αλλά με παραμυθάδες και μάλιστα αφελέστατους;

   Η Βηθλεέμ και σήμερα ακόμη είναι μία κωμόπολη (25,000 κάτοικοι). Την εποχή που υποτίθεται ότι έγινε η σφαγή, κατά τον Ιώσηπο, καλό γνώστη τής περιοχής, είχε περίπου 1000 κατοίκους, μαζί με τα περίχωρά της. Συνεπώς, πού βρέθηκαν ... 14.000 (sic) νήπια και μάλιστα ηλικίας μέχρι δύο ετών;

   Το γεγονός ασφαλώς δεν αναφέρεται από κανέναν ιστορικό τής εποχής και δη τον προλεχθέντα, ο οποίος θεωρείται ο εγκυρότερος για την συγκεκριμένη περιοχή (Ιουδαία) την συγκεκριμένη εποχή. Κι ένα τέτοιο γεγονός δεν θα ήταν δυνατόν να παραβλεφθεί. Επίσης, αποκλείεται οι Ρωμαίοι να είχαν αφήσει έναν τρελό να σφάξει 14.000 νήπια, διότι θα είχε ξεσηκωθεί όλη η Ιουδαία (οι Ρωμαίοι συχαίνονταν τούς ξεσηκωμούς, όπως ο διάολος το λιβάνι) και θα είχαν χάσει μελλοντικούς φορολογουμένους.

   Από τα τέσσερα Ευαγγέλια, άλλωστε, μόνο αυτό τού Ματθαίου κάνει λόγο για το "γεγονός". Οι άλλοι φαίνεται ότι δεν το ξέρανε...

   Η λογική υπό διωγμόν...

   Διαγραφή
  3. Ο Ηρώδης ως βασιλιάς

   Ο φόβος του Ηρώδη, μήπως χάσει το θρόνο του, τον οδήγησε σε ακραίες πράξεις. Δεν εκτέλεσε μόνο τους γιους του, αλλά και πολλές από τις συζύγους του. Έγινε βασιλιάς της Ιουδαίας το 39 π.Χ. Ο δρόμος προς την εξουσία δεν ήταν ομαλός. Χρειάστηκε να έρθει σε συνεννόηση με τους Ρωμαίους, οι οποίοι εκτέλεσαν τον Αντίγονο, τον ανιψιό του, που ήταν ο βασιλιάς.

   Ο δρόμος για τη βασιλεία του Ηρώδη είχε ανοίξει διάπλατα με ένα φονικό. Θα ακολουθούσαν και άλλα. Για την «εξυπηρέτηση» που του έκαναν, οι Ρωμαίοι απαίτησαν την τυφλή υπακοή του Ηρώδη, καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας του.

   Οι εκτελέσεις της οικογένειάς του

   Συνολικά, απ’ τα κοντινά μέλη της οικογένειάς του, ο βασιλιάς Ηρώδης εκτέλεσε μία σύζυγό του, τρεις γιους του, την πεθερά και τον γαμπρό του.
   Ο ιστορικός Ιώσηπος, που ακολούθησε όλη τη ζωή του Ηρώδη, έγραψε, ότι το 29 π.Χ, ο βασιλιάς εκτέλεσε τη δεύτερη γυναίκα του, Μαριάμη. Την κατηγόρησε για μοιχεία και στη δίκη, κεντρικοί μάρτυρες, ήταν η αδερφή του, Σαλώμη και η μητέρα της, Αλεξάνδρα. Η τελευταία εμφανίστηκε, επειδή ήξερε, ότι ήταν η επόμενη στη λίστα για θανάτωση, και ήλπιζε ότι θα αλλάξει τη γνώμη του βασιλιά.

   Η Μαριάμη εκτελέστηκε και η Αλεξάνδρα διακήρυξε τον εαυτό της βασίλισσα της Ιουδαίας, υποστηρίζοντας ότι ο Ηρώδης ήταν τρελός και ακατάλληλος βασιλιάς. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της. Ο Ηρώδης την εκτέλεσε επιτόπου, χωρίς να τη δικάσει καν.

   Το 28 π.Χ, εκτέλεσε τον Κόστομπαρ, τον σύζυγο της αδερφής του Σαλώμης, επειδή πίστευε ότι συνωμοτούσε εναντίον του. Το 8 π.Χ, κατηγόρησε για προδοσία του γιους του, από τον γάμο του με τη Μαριάμη, τον Αλέξανδρο και τον Αριστόβουλο. Πίστευε, ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν για τον θάνατο της μητέρας τους. Η δίκη έγινε ένα χρόνο αργότερα, στη Βηρυτό. Οι γιοι του κρίθηκαν ένοχοι και εκτελέστηκαν.

   Ο Ηρώδης άλλαξε τη διαθήκη του και ονόμασε διάδοχό του τον Αντίπατρο, τον γιο του με την πρώτη σύζυγό του, Ντόρις. Εκτελέστηκε κι αυτός, με τη σειρά του, τέσσερα χρόνια μετά, επειδή υποτίθεται ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του πατέρα του.

   https://www.mixanitouxronou.gr/giati-istoriki-amfisvitoun-ti-sfagi-tou-irodi/

   Διαγραφή
  4. @ Fotis V

   Αντέγραψες άσχετα με την συζήτηση πράγματα (δεν καταλαβαίνω γιατί) κι αγνόησες την παραπάνω από το κείμενο παράγραφο, που αναφέρεται στο θέμα:

   "Καμία πηγή, σύγχρονη του Ηρώδη, δεν αναφέρει το γεγονός. Δεν υπάρχει καταγραφή, ούτε καν απ’ τους υπόλοιπους τρεις Ευαγγελιστές, πέρα απ’ τον Ματθαίο. Ούτε από αριθμητική άποψη στέκει η θεωρία. Η Βηθλεέμ ήταν ένα μικρό χωριό και ακόμα και με τις τριγύρω περιοχές, θα ήταν αδύνατο να βρεθούν χιλιάδες αγόρια μέχρι δύο ετών. Στην καλύτερη περίπτωση, λένε οι ιστορικοί, ο αριθμός των αρσενικών νηπίων θα έφτανε τα 20...."

   Διαγραφή
  5. Νάτιβιστ, ἄνοιξε καί λίγο τήν Καινή Διαθήκη καί μή πιστεύεις τούς "ἱστορικούς": Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο δέν ἀναφέρεται ὁ ἀριθμός τῶν φονευθέντων νηπίων τῆς Βηθλεέμ.
   Ἐπομένως, γιατί νά γραφῆ στό γεγονός τῆς σφαγῆς τῶν νηπίων, ἀπό ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς, ὡς μεγάλο γεγονός; Ἄν τά φονευθέντα νήπια ἦσαν π.χ. 100 ἤ 300;

   Ἀλλά οὔτε ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας κάνει λόγο γιά ...14000 νήπια! Ποῦ τόν βρῆκαν αυτόν τόν ὑπερβολικό ἀριθμό;
   Μά στήν φαντασία τους, ὅσοι θέλουν νά ἀρνηθοῦν καί τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, καί τῆς ἀληθείας τῆς Καινῆς Διαθήκης, πού ἔτσι, μέ ψεῦδος περί τοῦ τί γράφει, ἐμφανίζεται νά ψεύδεται!

   Ὕστερα, ὁ ἀριθμός τῶν 1000 κατοίκων ἀναφέρεται, ὑποτίθεται κατά τόν κ. Νάτιβιστ, στόν συνολικό ἀριθμό τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ καί τῶν πέριξ. Ὀπότε τά κάτω τῶν 2 έτῶν νήπια πού ἐφονεύθησαν θά ἀνέρχονταν - ἄν τότε πέθαιναν οἱ ἄνθρωποι περίπου 40 μέ 45 ἐτῶν κατά μέσον ὅρο - σέ 2/42,5 ἤ 20/425 ἤ 200/4250 ἤ 400/9500. Δηλαδή ἐφονεύθησαν ἄνω τῶν 400 νηπίων,
   κε Γεννήσιε ("Νάτιβιστ")!

   Διαγραφή
  6. Κατ' αρχάς, άσε το δήθεν ειρωνικό υφάκι, γιατί δεν σού πάει. Η ΚΔ είναι γραμμένη από αγνώστους και αναφέρεται σε γεγονότα ιστορικά αναπόδεικτα. Συνεπώς, δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιστορική πηγή. Μάλλον εσύ πρέπει να κάνεις τον κόπο να διαβάσεις κάποιες ιστορικές πηγές, αντί να πιστεύεις τυφλά σε ό,τι αναπόδεικτα φληναφήματα σού σερβίρουν.

   Επίσης, άνοιξε τα στραβά σου και διάβασε τι γράφω. Είπα εγώ ότι στο κατά Ματθαίον αναφέρεται αριθμός βρεφών (πού το γράφω;), ή ότι μόνο σ' αυτό αναφέρεται η δήθεν σφαγή, που σαφώς ουδέποτε έλαβε χώρα;

   Αντί να διερωτάσαι πού βρέθηκε ο αριθμός 14.000, μπορείς να ψάξεις. Αλλά άμα διαβάζει τα ... "θεόπνευστα" (sic) βιβλία μόνο και εν συνδυασμώ με δικές σου φαντασιώσεις γράφεις απίστευτα κατεβατά, απλώς μού τρως τον χρόνο.

   Η σφαγή τών 14000 νηπίων από τον Ηρώδη και ο συμβολισμός τους

   Ήταν 14.000 τα νήπια που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη;

   Τέλος, οι μαθηματικοί (sic) υπολογισμοί σου είναι ακατανόητοι, τουλάχιστον σε μένα. Δεν ξέρω τι εννοείς με την προσφώνηση "Γεννήσιε" και ούτε μ' ενδιαφέρει. Απλώς, είναι άλλη μία ανοησία, από τις τόσες που γράφεις.

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 2. Δεν ειναι ορθολογιστες....δεν εχουν ορθο λογο.Νομιζουν οτι ειναι...οπως ενας παρανοικος νομιζει οτι τουρθει....και το πιστευει αυτο που τουρθε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἔνα ἄλλο σχόλιο γιά τό ἀνωτέρω ἄρθρο:
  Πάλι λέμε καί ξαναλέμε ὅτι ὑποθηκεύθηκε ἡ δημόσια περιουσία μας κλπ γιά 100 χρόνια, τόσο πού θα τό πιστέψουμε τελικά ὅτι ὅλα ἔγιναν νόμιμα!,
  ὅτι δέν ὑπάρχει πλέον κυρίαρχο Ἑλληνικό κράτος!,
  ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε δίκαιο πού στήν Ἑλάδα ἐμπόδιζε καί ἐμποδίζει ὅλες αὐτές τίς αὐθαιρεσίες,
  ἐπειδή τό ΣτΕ δίστασε νά πῆ ὅταν ἔπρεπε, ὅτι τά μνημόνια εἶναι ἀντισυνταγματικές διεθνεῖς συμβάσεις σέ συγκεκριμένα τους σημεῖα.

  Ποτέ δέν εἶναι ἀργά.
  Γιά κανένα ὄργανο τοῦ Ἐλληνικοῦ κράτους.
  Ἀρκεῖ νά νά λειτουργήσουν,ὡς ὄργανα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

  Ἄλλωστε, μιά δικαστική ἀπόφαση μέ τήν ὁποίς κρίνεται κάτι ὡς συνταγματικό (=ὅτι κάτι δέν εἶναι ἀντισυνταγματικό) ἔχει νομική δεσμευτικότητα μόνο γιά ὅσα ἐπιχειρήματα ἀντιμετώπισε ρητῶς. Ὄχι γιά ὅ,τι δέν ὑπῆρξε κρίση.
  Καί τά μνημόνια, κρίθηκε ἁπλῶς, ὅτι ὡς πολιτικοῦ χαρακτῆρα συμφωνίες (συμφωνίες κυρίων) δέν δεσμεύουν τόν Ἕλληνα Νομοθέτη (καί ὅτι γι' αὐτό δέν εἶναι ἀντισυνταγματικά).

  Συνεπῶς, πῶς προκύπτει ὅτι ὅ,τι δόθηκε, καλῶς δόθηκε, καί πάει τέλειωσε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Ελληνισμός δεν έχει καμία σχεση με τον εβραιοχριστιανισμό. Δεν μπορεις να είσαι Έλληνας και να είσαι εβραιοχριστιανός. Όπως δεν μπορείς να είσαι Έλληνας και να είσαι ισλαμιστής κοκ. Υπάρχουν οι άφθονες ιστορικές πηγές να μελετηθούν όλα αυτά. Ο εβραιοχριστιανισμός επεβλήθη δια πυρός και σιδήρου. Μετά τον Μάρκο Αυρηλιο και για 200 χρόνια γίνεται μάχη μεταξύ του ελληνορωμαικού κόσμου και των στρατιωτικών διοικητων, οι περισσότεροι εκ των οποίων χριστιανοί, και οι οποίοι τελευταίοι χαμηλού πνευματικού επιπέδου, στις ανατολικές κυριως επαρχίες, επανδρώνουν το στρατό. Γιατί δυστυχώς οι ανωτερες τάξεις και μορφωμένες αφήσαν αυτό το κενό στο στρατό, ήταν το μεγάλο λάθος τους. Τελικά ο πανούργος Κωνσταντίνος είδε πως 7 από τους 10 διοικητές είναι χριστιανοί και έκανε τις επιλογές του. Γύρω στο 300μ.χ οι χριστιανοί είναι γύρω στο 5% του πληθυσμου και επισης αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες δεν δικαιωνουν τις θεωρίες περι κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες ανέδειξαν το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός εδραιώθηκε γιατί πολλοί τυχοδιώκτες χριστιανοι γεμισαν το κενό που δημιουργήθηκε στο στρατο. Ειναι γνωστό πως την εξουσία την παιρνεις ή με τα όπλα ή με χρήματα.
  Τα άλλα όλα είναι γνωστά. Ηρθε ο μεσαίωνας, ο καισαροπαπισμός, το σκοτάδι, ες εδαφος φερειν, ο απηνης διωγμός των Ελλήνων. Το γκρέμισμα όλων των ναών. Πολλοι από τους λεγόμενους αγίους ήταν στυγνοι εγκληματίες. Ο Τρούμαν και ο Αλ Καπόνε μπροστά τους θα κοκκινιζαν. Για να πας 2-3 μερες διακοπές θες χρήματα. Πόσο μάλλον να διαδώσεις μια χαμηλού επιπέδου θρήσκεία σε ένα περίλαμπρο ελληνικό κόσμο. Μία τεράστια μπιζνα με σκόπο τον έλεγχο του κόσμου στήθηκε από γνωστους και αγνωστους αφεντες και του σύγχρονου κόσμου. Οι Ελλήνες δεν έιχαν ανάγκη κανένα σαούλ να τους πει και να τους μάθει τίποτα. Τον χλέυαζαν όταν ήρθε στην Αθήνα, δεν τολμούσε να πάει στην αγορα. Αλλά με όλα τα πρόστυχα μέσα επεβλήθηκε τελικά ο εβραιοχριστιανισμός, αυτή η παγκόσμια θρησκεία με όλες τις πονηρές προσαρμογέςς της ανάλογα τον τόπο και το λαό. Μετά ηρθε ευτυχώς η Αναγεννηση και ο Διαφωτισμός και έβγαλε τον κόσμο από το σκοτάδι. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε ακόμα σε βαθυα σκοτάδια. Γιναμε ελληνοεβραίοι μετά από τόσα χρόνια μεσαιώνα. Πολλόι είναι δήθεν επιστήμονες και αντί να έχουν στο σπίτι και γραφείο τους εικόνες τους μεγάλους Ελληνες, τους μεγάλους της Αναγεννησης και του Διαφωτισμού, έχουν παπάδες και ψευτοαγίους. Που χωρίς Αναγέννηση και Διαφωτισμό, ποια θα ήταν η θέση της γυνάικας σήμερα, θα είχαν μορφωθεί όλοι αυτοί; όχι. Θα ήταν στην καλύτερη κολιγες σε κανένα βυζαντινό οθωμανικό τσιφλίκι. Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από του νικητές. Και ο ελληνικός κόσμος νικηθηκε από τον πονηρό εβραισμό και όλα τα παραγωγά του. Και οι πολλόι Ελληνες τα χριστιανομαθαίνουν και διαποτίζονται από μικρή ηλικία και η ζημια γίνεται. Θα έρθει όμως ο καιρός που ο Ελληνισμός θα επιστρέψει και όλα τα ξενόφερτα θα πάνε στον αγύριστο.
  Με εκτίμηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ΜΝ Ελληνισμός και Ορθόδοξος Χριστιανισμός πάνε μαζί... ΑΝ θέλεις δες τα βίντεο που πρότεινε η φίλη τής ιστοσελίδας Μαρία Π. σε προηγούμενη συζήτηση: https://www.oodegr.com/neopaganismos/diogmoi/pateres1.htm

   Υπάρχουν και 2 εξαιρετικά επεισόδια από τη σειρά: Δεν είσαι μόνος
   ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ «Συνάντηση Ελληνισμού - Χριστιανισμού» (Επεισόδιο 4)
   https://www.youtube.com/watch?v=pDgrSakeJDE
   ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ Μέγας Βασίλειος το Λιοντάρι του Χριστού
   https://www.youtube.com/watch?v=9NQ3EafufPM

   Διαγραφή
 5. Επίσης @ΜΝ γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: "Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τή εορτή. 21 ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. 22 έρχεται Φίλιππος και λέγει τώ Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τώ Ιησού· 23 ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου…» (Ιω. 12, 2023).... Δηλαδή προφήτευσε ο Ιησούς Χριστός ότι ΘΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ από τους Έλληνες, προφητεία με δυναμική 2000 ετών και έως το τέλος τού ορατού κόσμου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.