13/8/15

Το ευρωνόμισμα βλάπτει την υγεία μας.

Αρθρο του κ. Κώστα Κόλμερ * 13-8-15

Όπως το κάπνισμα έτσι και το ευρώ βλάπτει σοβαρώς την υγεία μας.  Το πρώτο 7μηνο του τρέχοντος έτους στην Ελλάδα, οι θάνατοι (74.060) υπερέβησαν κατά 41% τις γεννήσεις (52.395) και σχεδόν διπλασιάσθησαν έναντι του 2014 (θάνατοι 114.088 έναντι 93.429 γεννήσεων) .Η οικονομική κατάρρευσι δεν είναι άσχετη με την σοβούσα δημογραφική κρίσι της χώρας μας και δεν θα είχε συμβεί εάν την τελευταία 6ετία ,που το εθνικό εισόδημα υπεχώρησε 29% , το ευρώ δεν ήταν το νόμισμα της.
Πράγματι ,το ευρώ υπήρξε το βασικό αίτιο της οικονομικής κρίσεως όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης , που υπέστησαν την στασιμότητα και υποχώρησι της οικονομίας των  (Ιρλανδία , Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία , Μάλτα , Κύπρος κλπ.) την προηγηθείσα 6ετία.

Όταν το ευρωνόμισμα υιοθετήθη το 1999 (και καθελκύσθη το 2002) αποσκοπούσε στην ανάπτυξι της «Ευρωλάνδης» ,όπως αυτή ετιτλοφορείτο τότε. Προς τον σκοπόν αυτό ανελήφθη μία πολιτική χαμηλών (αλλά διαφορικών) επιτοκίων (ΣΣ:παράδοξη για νομισματικήν ένωσι) και χαλαρής νομισματικής πολιτικής ,ίδίως κατόπιν της Ελληνικής κρίσεως που κλόνισε τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες.
Μετά την αρχική ανατίμησι του ευρώ (έφθασε μέχρις 1,56 του δολλαρίου) εφηρμόσθη  μία προοδευτική υποτίμησι , στο 1,10 $ , που αντιστοιχεί εις απώλειαν ισοτιμίας 30% στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών.
Παρά την «ανταγωνιστική υποτίμησι» του ευρώ ,που εθεωρείτο ανάθεμα από τους δημιουργούς του  και την πρωτοφανή κάμψι της τιμής του πετρελαίου εφέτος (55% στα 45 $/β) , η ευρωλάνδη υποφέρει από υψηλή ανεργία (11% του ενεργού πληθυσμού) η οποία συγκρίνεται με την πολύ χαμηλοτέρα Αμερικανική ανεργία που έχει πέσει στο 5,3% αντιστοίχως. Στην Ελλάδα  του ευρώ ,η ανεργία πλησιάζει το 30% και προκαλεί ανθρωπιστική κρίσι στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού.

Η οικονομική αποτελεσματικότης της Ευρωπαϊκής οικονομίας υστερεί επίσης εκείνης της Βρεταννίας και Ελβετίας ,που είναι εκτός ευρωζώνης, της Σουηδίας και Δανίας που ναι μεν είναι στην Ευρωπαϊκήν ΄Ενωσιν αλλά διατηρούν το εθνικό των νόμισμα την Κορώνα . Αντιθέτως , η εσωτερική υποτίμησι στην χώρα μας κατά το 1/3 ουδόλως εβελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της.
Το γεγονός ότι η Βρεταννία, Ιταλία και Ισπανία δεν έχουν υποτιμήσει  την τελευταία 16ετία το νόμισμα των ,αποδυνάμωσε το γενεσιουργό (Γερμανικό) επιχείρημα υπέρ του ευρώ. Ακόμη και η Γερμανία υποφέρει τελευταίως από το υποτιμημένο ευρώ .Εάν είχε το μάρκο , η αναπόφευκτη (λόγω συνεχών εμπορικών πλεονασμάτων της) ανατίμησι θα είχε βελτιώσει την θέσι του μέσου Γερμανού εργαζομένου. Αδοκήτως ,το ευρώ έχει ανεβάσει το κόστος ζωής  , εις δυσθεώρητα ύψη αφ’ής η Ελληνική κυβέρνησι το απεδέχθη με πλαστά στοιχεία των ημεδαπών ευρωλάγνων αλλά και των Ευρωπαίων.  
Το «λόμπυ του ευρώ» ( άνω του 39% επί τη βάσει του τελευταίου δημοψηφίσματος εν Ελλάδι) πιστεύει ότι η τυχόν επάνοδος της χώρας στο εθνικό νόμισμα θα ήταν καταστρεπτική για την οικονομία. Θα προκαλούσε  κατάρρευσι του Τραπεζικού συστήματος και του Χρηματιστηρίου , την επιβολή ελέγχων εξαγωγής κεφαλαίων (capital controls), την μαζική απόσυρσι των καταθέσεων και συνεπώς την επιβολή περιορισμών στις ημερήσιες αναλήψεις από τα ΑΤΜ .Η  αύξησι των φόρων θα ήταν συνεπακόλουθο της ελλείψεως ρευστότητος ενώ οι συντάξεις και οι μισθοί θα εξανεμίζοντο. Τελικώς ,η αναπόφευκτη απουσία «πρωτογενούς πλεονάσματος» θα καθιστούσε το δημόσιο  χρέος απλήρωτο.
Αλλ΄ ακριβώς πάντα ταύτα συνέβησαν μέσα στο… ευρώ και όχι εκτός! Οι Τράπεζες έκλεισαν επί τρείς εβδομάδες , το Χρηματιστήριο Αθηνών επί πέντε. Οι απώλειες του πιστωτικού συστήματος υπολογίζονται στα 30 δις. ευρώ ,λόγω της απόσυρσης καταθέσεων και στο  50% των υφισταμένων δανείων .Η κεφαλαιοποίησι  του ΧΑΑ έχασε 7 δις. ευρώ εις τρείς μόνον ημέρας- όσο το 6% του εθνικού εισοδήματος. Περιουσίες μετόχων (Μητροπόλεων, ιδρυμάτων και κερδοσκοπικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων) εχάθησαν εν μια νυκτί –φοβούμαι δια παντός.
Οι μισθοί των υπαλλήλων και οι συντάξεις των απομάχων περιεκόπησαν δραστικά και οι αξίες των ακινήτων υπεχώρησαν κατά 60% συνολικώς ενώ οι μεταβιβάσεις ελάχιστες.
Το επιτόκιο των 3ετών Ελληνικών ομολόγων εξετοξεύθη και πάλι στο 20,8% ενώ η διαφορά των έναντι των Γερμανικών ανήλθε στις 1.115 μονάδες βάσης .
Όσον αφορά τέλος στο δημόσιον χρέος , ακόμη και το αδυσώπητο Διεθνές Νομισματικό Ταμείον παραδέχεται ότι είναι αδιατήρητο και απαιτεί την περιτομή του.
Για πρώτη φορά «Αριστερό μνημόνιο».
Με το νέο μνημόνιο ,το τρίτο κατά σειράν μέσα στο ευρώ ,οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι αυξάνονται μέχρις 25% , τα νέα «λουκέτα των επιχειρήσεων αναμένονται στις 150.000 το προσεχές εξάμηνο  και ο «αριθμός τους παραπέμπει στα όσα συνέβησαν  στην Ελληνική οικονομία  το 2011-12, την περίοδο της βαθειάς ύφεσης» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9.8.15) .Η διαρροή των επιχειρήσεων (business run) στο εξωτερικό (Βρεταννία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία , Κύπρο κλπ) εντείνεται παραλλήλως με την ανεργία (16.658 θέσεις πλήρους απασχολήσεως απωλέσθησαν με τους ελέγχους κεφαλαίων μόνο τον Ιούλιο).
Οι σημαντικότερες Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αποχωρήσει και τώρα ετοιμάζονται να φύγουν και οι ναυτιλιακές από την χώρα , η οποία εν τούτοις παραμένει ανυπερθέτως (;) προσδεδεμένη στο ευρώ.
Το δημόσιον χρέος  αυξάνεται με το νέο μνημόνιο , κατά 86 δις. ευρώ στα 411 δις. ευρώ ή στο 234% του εθνικού προϊόντος, όπου συνιστά θανάσιμο βρόχο στον αυχένα της εθνικής οικονομίας , η οποία ασφυκτιά λόγω των τεραστίων τόκων…

-Πού είναι συνεπώς οι ωφέλειες από το ευρώ; Απλώς το συναίσθημα ορισμένων ότι «γίναμε ευρωπαίοι» ενώ η πλειονότης  δυστυχεί;

Υπόθεσις Εργασίας: Εάν το 2010 , η Ελλάς είχε επανέλθη στην δραχμή , πολλά από τα δεινά που μαστίζουν σήμερα την χώρα θα είχαν τώρα εκλείψει. Το εθνικό προϊόν  θα είχε ανακάμψει και η ανεργία υποχωρήσει. Η εγκληματικότης θα είχε περιορισθή , όπως και η εισροή των λαθρομεταναστών , που έλκονται από το μετατρέψιμο ευρώ. 

Το δημογραφικό πρόβλημα θα ήταν διαχειρίσιμο και γενικώς η ζωή θα ήταν ευκολωτέρα ,εν σχέσει με τις σημερινές δυσκολίες και τ’ αδιέξοδα . Θα διεφαίνετο μια ελπίς που σήμερα έχει χαθή παντελώς απ’ τον χρονικόν ορίζοντα. Υπό την προϋπόθεσι βεβαίως επιλύσεως του πολιτικού προβλήματος από το οποίον υποφέρει η Ελλάς μετά την κολοβή μεταπολίτευσι.
Καιρός λοιπόν να κόψουμε το «κακό συνήθειο» του ευρώ και του ακράτου κομματισμού , που ομολογουμένως βλάπτει την υγεία του έθνους. Ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγή ξενόφερτων συνηθειών.

Κώστας Κόλμερ
 
*Σημ.Αποστολέως: Ο κ. Κώστας Κόλμερ  (δι’ όσους τυχόν δεν έχουν διαβάσει βιβλία ή άρθρα του) είναι οικονομικός αναλυτής και Συγγραφέας. 
Από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της ειδικότητάς του, μιας άλλης εποχής και ποιότητας της ελληνικής δημοσιογραφίας, διαβαζόταν με προσοχή και περιεβάλλετο με σεβασμό από αξιοσέβαστες πολιτικές προσωπικότητες, δείγμα των οποίων δεν έχει απομείνει. 
Είναι ο πρώτος που –προ εικοσαετίας, αν δεν σφάλλομαι- είχε επισημάνει  τον αδρανή πλούτο  της χώρας σε υδατάνθρακες,  με σχετικό βιβλίο του και πρώτος, όταν όλοι εβαυκαλίζοντο με το ευρώ ως εισιτήριο στη χώρα της αφθονίας, προειδοποιούσε ότι επρόκειτο  για παγίδα καταστροφής.
 Θα πρέπει ίσως να υπογραμμισθεί ότι ο κ. Κόλμερ  μακράν απέχει και της υποψίας ότι είναι της αριστερής πλατφόρμας του Σύριζα…

Μιχ.Στυλιανού


32 σχόλια:

 1. Είναι δυστυχώς ένα ακόμα άρθρο παραπληροφορησης. Και πρόκειται για παραπληροφορηση γιατί αποκλείεται να μην γνωρίζει ο αρθρογράφος ότι το μέγιστο πρόβλημα δεν είναι άλλο από την χρεοκοπία. Επειδή δεν υφίσταται γυρισμός σε τίποτα παρά μόνον αλλαγή νομίσματος είναι τουλάχιστον ανήθικο κάποιος να γράφει μια ανάλυση χωρίς να μας λέει ότι η μετάβαση σε άλλο νόμισμα θα γίνει ύστερα από χρεωκοπία και χωρίς να μας λέει τίποτα μπορεί να σημαίνει αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ "Alexandre" κάνεις λάθος για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι ο κ Κώστας Κόλμερ είναι ένας από τους εγκυρώτερους και από τους πίο έγκριτους οικονομικούς συντάκτες που διαθέτει τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με το ευρώ ως εθνικό νόμισμα εκμηδενίστηκε η όποια πιθανότητα ανάπτυξης είχε η ισχνή οικονομία της μεταπολιτευτικής Ελλάδος. Βέβαια θα όφειλες να αναφέρεις εάν ήθελες να ήσουν αντικειμενικός και τα πλαστά οικονομικά στοιχεία με τα οποία μας έβαλε στην ευρωζώνη ο Σημίτης. Απο εκεί ξεκινάει όλο το οικονομικό πρόβλημα !!

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Κύριε Δήμου, είτε με ευρώ είτε με δραχμή είτε με όποιο άλλο νόμισμα θέλετε δεν αλλάζει ούτε ότι δεν παράγουμε τίποτα ούτε ότι έχουμε έναν κομμουνιστικό κρατικό μηχανισμό. Το νόμισμα δεν είναι η αιτία, είναι ένα μέσον!

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ κύριε Alexander, συμφωνώ μαζί σας, ότι το νόμισμα είναι η αιτία και όχι το μέσον. Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας, ότι η Ελλάς είναι ένα κομμουνιστικό κράτος που δεν παράγει τίποτα! Επιπλέον θα πρόσθετα, ότι τα τελευταία 40 χρόνια, από τα μέσα του '70, έκλεισαν ή χρεωκόπησαν όλες οι βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες (μικρές ή μεγάλες) που διέθετε η Ελλάς, όπως ΠΙΤΣΟΣ, ΑΙΓΑΙΟΝ, ΧΡΩΠΕΙ, ΙΖΟΛΑ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗ κλπ κλπ. Μετά από 3 συνεχόμενα οικονομικά μνημόνια στυγνής οικονομικής εκμετάλλευσης από τους δανειστές μας, η Ελλάς διέρχεται την μεγαλύτερη οικονομική, ηθική, εθνική παρακμή στην νεώτερη ιστορία της. Με κατεστραμένη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, βιοτεχνεία και βιομηχανία ! Με τους Έλληνες στα όρια της πείνας και της φτώχειας να πηγαίνει στα συσσίτια για 1 κιλό λάχανα και μαρούλια.... Με άνω των 200-300 χιλιάδων νέων να έχουν φύγει στο εξωτερικό, τα τελευταία έτη, των καλύτερων εγκεφάλων και περισσότερο ταλαντούχων της χώρας. Με χιλιάδες χιλιάδων λαθρομετανάστες να εισέρχονται κάθε έτος παράνομα στην πατρίδα μας, δημιουργόντας ήδη μια ασφυκτικά εκρηκτική κατάσταση. Κύριε Alexandre όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, ο κάθε ένας με την στάση, τις σκέψεις και τις πράξεις του, τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας! Αλλά τεράστιες ευθύνες βαρύνουν και τους κυβερνήτες αυτής της χώρας, τους "καπετάνιους αυτού του καραβιού" Δεν είναι άμοιροι ευθυνών !! Ευθύνες βαριές!! Με πράξεις και κινήσεις οι οποίες κινούνται στον χώρο της εθνικής προδοσίας. Πρώην πρωθυπουργοί και όλων των κατηγοριών υπουργοί (οικονομικών, παιδείας, εξωτερικών κλπ κλπ). Ας ελπίσουμε κύριε Alexander ότι ο καλός Θεός της Ελλάδος, θα στείλει για ακόμα μια φορά στην μακραίωνη ιστορία της, έναν ακόμα Ηρακλή για να καθαρίσει τον Κόπρο του Αυγείου!! Διότι συσσωρεύτηκε πολλή κοπριά και δυσωδία τις τελευταίες δεκαετίες....Αλλιώς εάν δεν βρεθεί ο ήρως αυτός, ο Ηρακλής αυτός, τότε η Ελλάς όπως την γνωρίσαμε μετά την Εθνεγερσία του 1821, είναι καταδικασμένη να θαφτεί και να σβήσει....

   Διαγραφή
  4. Καταρχήν συμφωνούμε ως προς την ανάγνωση των αιτιων της οικονομικής κρίσις αν και οι ρίζες των αιτιων για μένα είναι ακόμα πιο βαθείες και δεν έχουν να κάνουν τόσο με την οικονομία όσο με την κοινωνία, συμφωνούμε επίσης πως όλοι έχουμε τις ευθύνες μας ανάλογα βεβαια με τις πράξεις του καθενός και τις ευθύνες και θέσεις που κατείχε, δεν μπορεί να έχει την ίδια ευθύνη ο πρωθυπουργός με τον ξυλουργό. Ωστόσο γράφετε μια φράση πολύ σημαντική, "η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από τους δανειστές της" σε αυτή τη φράση υπονοείται η άποψη πως αυτή η επίθεση είναι ανήθικη, αναίτια, και δεν την περιμέναμε. Αν κάνω λάθος ως προς την ερμηνεία διορθώστε με. Ωστόσο πρώτος ο Πλούταρχος μας ενημερώνει λεπτομερώς για τα δεινα του δανεισμού ενώ και οι εμπειρίες της καθημερινότητας θα έπρεπε να μας έχουν προετοιμάσει ώστε να μην οδηγήσουμε την πατρίδα μας σε αλόγιστο δανεισμό, γιατί οι δανειστές κάνουν τη δουλειά τους και αν εμείς περιμέναμε διαφορετική αντιμετώπιση τότε είμαστε στην καλύτερη περίπτωση αγαθοί με την χειρότερη έννοια της λέξεως! Το ερώτημα λοιπόν είναι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει ακόμα και τώρα την υστατη ώρα?

   Διαγραφή
 2. Ὁ κ. Αλέξανδρος μᾶλλον ἄθελά του, ἐπαναλαμβἀνει τήν ἀπίστευτα ἀνεύθυνη προπαγάνδα περί...."συμμορίας τῆς δραχμῆς".
  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι Ο κ. ΚΟΛΜΕΡ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΤΕΘΗ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ, σέ οἰκονομικά τοὐλάχιστον θέματα. ῾
  Παρεμπιπτόντως,
  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΉΦΘΗ ΟΤΙ Ο κ. ΣΌΊΜΠΛΕ πρὀτεινε νά πᾶμε στήν δραχμή καί.. νά μᾶς βοηθήσῃ (!), μόνο καί μόνο ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ὁ κ. Δραγασάκης, εἶπε ὅτι αἰφνιδιάσθηκαν ὅσοι στόν Σύρριζα πίστευαν ὅτι θά φοβόντουσαν οἱ Γερμανοί. Τό "ἔχαψαν", ὅτι δεν φοβόντουσαν οἱ Γερμανοί! Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟ!
  Μά φυσικά μία κατάρρευση τοῦ εὐρώ, λόγω της ἐπιστροφής τῆς Ἑλλάδας στήν δραχμή ἤ (ἀκόμη χειρότερα γιά τήν ΛΙΤΟΤΗΤΑ στην εὐρωζώνη), σέ ήλεκτρονικό εὐρώ προσωρινά, ἦταν καί εἶναι Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ γιά μία Γερμανική Εὐρώπη.
  Τώρα, πού σκόπιμιο θά ἦταν νά ζητούσαμε μία χρηματοδότηση γέφυρα τῶν 10-12 ευρώ, ἀφοῦ ὑποτίθεται ὅτι ἀποφασίσαμε (πότε καί πῶς καί γιατί;), νά μείνουμε στό εὐρώ, πάλι τό πρότεινε καί τό προτείνει ὁ Σόϊμπλε γιά νά μήν τό κάνουμε!
  Καί ἀφοῦ δέν κάνουμ,ε τά αὐτονόητα, ἀπό ἀνόητη κοπυτοπονηριά, ἀνθρώπων πού δέν ἔχουν ἰδέα ἀπό χειραγώγηση (ἐξαιρεῖται ὁ Βαρουφάκης), μᾶς δένει χειροπόδαρα, μέ δάνειο 92 ΔΙΣ!
  Γιά χάρη τοῦ εὐρώ!
  Ὅσο γιά τήν χρεωκοπία, ΜΟΝΟ τήν ἄτακτη πρέπει νά φοβόμαστε πού ἔρχεται, λόγῳ τῶν τρελλῶν δανείων καί τῆς ὑφέσεως, ὄχι τήν τακτική χρεωκοπία, στήν ὁποία μπορούσαμε καί μποροῦμε νά προχωρήσουμε μέ προετοιμασία καί σχέδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο τακτικής χρεοκοπίας και γιατί επιτέλους δεν το παρουσιάζει κάποιος; Βεβαίως και δεν μπορεί ο κύριος Κόλμερ να είναι απληροφόρητος, απλώς παραπληροφορεί! Δεν υπάρχει καμία επιστροφή πουθενά, υπάρχει υιοθέτηση εθνικού νομίσματος νέου, ύστερα από χρεοκοπία και το δεύτερο οι δραχμολάγνοι, γιατί άραγε δραχμή και όχι φοίνικας για παράδειγμα, αποσιωπούν σκοπίμως! Ο Βαρουφάκης φρόντισε να χειραγωγήσει τους Έλληνες φυσικά! Ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση κατάρρευσης του Ευρώ μέσω της Ελλάδας, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος; Ποιος εγγυάται ότι πηγαίνοντας σε εθνικό νόμισμα ο δρόμος θα είναι πιο εύκολος από αυτόν μέσω της Ευρώπης; Έχετε σκεφτεί όλες τις παραμέτρους Σωκράτη;

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να είναι στόχος της Ελλάδας η κατάρρευση του ευρώ. Άλλο αυτό, και άλλο όμως η σωτηρία της Ελλάδας από την οικονομική επίθεση πού δέχεται.
   Έ, λοιπόν είναι σαφές και στον πλέον αδαή, ότι η οικονομία μας δεν περπατάει μέσα στο ευρώ.
   Ονομάστετο το εθνικό μας νόμισμα φοίνικα ή δραχμή ή μνά, αλλά δεχθείτε ότι το ευρώ είναι καταστροφή, όχι για όλους, αλλά γιά τους λιγώτερο ισχυρούς της Ευρώπης.
   Καί γιά νά το κάνω λιανά, ΤΟ ΠΟΣΟ χρήμα κυκλοφορεί σε ευρώ, στην Ελλάδα, δεν προσδιορίζεται από τις ανάγκες και τις επιδόσεις της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Ελληνικής Οικονομίας, αλλά από τίς επιδόσεις της οικονομίας των αριθμών στην Ελλάδα και αλλού!
   Ας δουλέψουμε διπλά, παράγοντας διπλά και τριπλά, πάλι φτωχοί θα μείνουμε. Διότι τα ευρώ θα πάνε από μόνα τους, ή και από την ΕΚΤ, εκεί όπου η οικονομία των ΑΡΙΘΜΩΝ πάει καλλίτερα.
   Ποῦ; Ἐκεῖ ὅπου ἑδρεύουν οἱ πολυεθνικές καί ισχυρές ἐπιχειρήσεις, και ό,τι κερδίζουν παγκοσμίως εμφανίζεται τά κέρδη τους κλπ. Επί πλέον, στόν λαό π.χ. της Γερμανίας θά μοιραθεί - αναλογικώς προς τον πληθυσμό - περισσότερο μπαχτσίσι σέ ευρώ (μέσω μισθών και δημοσίων έργων), από ό,τι στον λαό μιάς Ελλάδας με τριπλασιασμένη την πραγματική της παραγωγή.
   ΤΩΡΑ, γιατί δεν φεύγουμε από το ευρώ; Ο πραγματικός λόγος; ΝΟΜΙΖΩ, διότι αν φύγουμε, οι τράπεζές μας θα χρεωκοπήσουν, θα πρέπει να κρατικοποιηθούν, και οι νέες διευθύνσεις τους θα ζητήσουν πίσω τά δανεικά και αγύριστα!
   Μόνο η Αγροτική μοίρασε στο προσωπικό του πολιτκού συτήματος και στο ίδιο το πολιτκό σύστημα 5 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα.... Από 1 εκατομμύριο να έχει μοιρασθεί σε 1000 άτομα, κεντρικά στο πολιτικκό σύστημα, τα υπόλοιπα 4 δις πού πήγανε; ....Μόνο από μία τράπεζα!
   Φαντάζεσθε λοιπόν πολιτκούς να επιστρέφουν ακίνητα ή και καταθέσεις τους από το εξωτερικό, στις Ελληνικές τράπεζες στις οποίες χρεωστούν, για να μην θεωρηθούν συμμέτοχοι στα σχετικά εγκλήματα;
   Τα περί λοιπῶν οικονομικών κινδύνων, είναι φαίνεται αντιμετωπίσιμα. Δείτε την ανάλυση σε βιβλίο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνωστό από εκπομπή του Ευαγγελάτου με τον καθηγητή Κατσανέβα, όπου "παρουσιαζόταν" αυτό το βιβλίο με ένα μοναδικό δημοσιογραφικό τρόπο .....(την εποχή πού έπαιζε η προπαγάνδα για την ..."συμμορία της δραχμής").
   Εκτός ίσως των αμέσων εθνικών και γεωστρατηγικών κινδύνων, από μία έξοδο από το ευρώ, οικονομικά ΔΕΝ υπάρχει άλλη οδός. Είναι θέμα χρόνου, αλλιώς τελείωσε η Ελλάδα μας. Θα βουλιάζει σε χρέη σε ευρώ και θα αναπτύσσεται μόνο στούς αριθμούς και με ξεπουλήματα δημοσίου και ιδιωτικιού πλούτου μπίρ-παρά (όπως λένε, αλλά καί όπως θέλουν, οι Τούρκοι...).

   Διαγραφή
  3. >μᾶς δένει χειροπόδαρα, μέ δάνειο 92 ΔΙΣ! <

   Μόλις χθες ή προχθές σε ρώτησα πού είναι δημοσιευμένο αυτό και, ως συνήθως, έκανες την πάπια. Γιατί; Είχες ισχυρισθεί ως πηγή το Μπλούμπεργκ. Πού είναι;

   Διαγραφή
  4. Πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἶχα δεῖ στό Μπλούμμπεργκ τό ποσό 92 δις ως ὕψος τοῦ δανείου που θα δοθῆ, και δεν είχε διευκρίνιση αν επρόεκιτο για ευρώ ή για δολλάρια. Μέ μία πρόχειρη ἔρευνα βρῆκα στό Μπλούμπεργκ, τά ἴδια περίπου νούμερα - ἤτοι 85 δις ευρώ ή 95 δις δολλάρια. Δείτε :
   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-12/greece-s-third-bailout-at-a-glance-five-things-you-need-to-know ¨"The Greek government presented a raft of reform proposals to lawmakers in Athens early on Wednesday as mandated by its international creditors for a rescue package that can pave the way for 85 billion euros ($95 billion). In return for the funds -- which will be Greece’s third bailout in five years -- Europe’s most indebted nation must submit to additional fiscal austerity measures and an increased debt load, as well as market-opening steps ....
   Δεῖτε ἀκόμη καί :
   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-11/greece-s-preliminary-bailout-deal-faces-german-turbulence, καθώς καί
   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-05/here-s-how-to-make-money-out-of-greece-advice-from-ireland -ΠΡΟΣΟΧΗ: Στό τελευταῖο σάητ,, προτείνεται, οὐσιαστιικά,, πῶς νά ἐλεγχθῆ τό ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ τῆς Ἀθήνας, μέ τήν ἀγορά μετοχῶν τῆς ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ἑταιρείας πού τό διαχειρίζεται!!!.

   Διαγραφή
  5. Σοῦ ἀπάντησα ἤδη ποῦ βρῆκα για τά 92 δίς (δέν ἤξερα ἄν μιλοῦσαν γιά δολλάρια ἤ γιά ευρώ.): Στό Μπλούμπεργκ τό διάβασα (ἤ τό ἄκουσα σέ βίντεό του) καί τό θεώρησα ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ καί γι'αὐτό δέν κράτησα τήν διεύθυνση.
   ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, ἤδη ἀναδημοσιεύεται πάλι καί πάλι στό Μπλούημπεργκ το ποσό που μᾶς χρεώνουν, καί πού είναι 85 δίς ευρώ ἤ 95 δις δολλάρια,
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΔΕΝ ἔψαξες στοιχειωδώς στό Μπλούμπεργκ κ. Νάτιβιστ, και αδικαιολόγητα μοῦ ἐπιτίθεσαι ἀπρόκλητα, ἀναίτα καί ἀστήρικτα! Ὕστερα, ἐγώ ἀπαντοῦσα παραπάνω στόν λεγόμενο Αλέξανδρο, καί ὄχι στόν Νάτιβιστ.
   Ἄν πουθενά ἀλλοῦ ἔχεις σχολιάσει κύριε Νάτιβιστ σχόλιό μου καί δέν τό εἶδα, δέν τό γνωρίζω, καί πάντως δέν σημαίνει αὐτό ὅτι "κάνω τήν πάπια". Πές μου καλλίτερα, σέ ποιά σελίδα τοῦ μπλόγκ αυτού ἤ ἀλλοῦ (ὅλα νά τα πέριμένει κανείς πιά) ζήτησες νά πῶ ποῦ βρῆκα γιά τά 92 δις τοῦ ὑπό κατασκευή καί ψήφιση νέου μνημονίου.

   Διαγραφή
  6. Συμπληρωματικά πρός κο Νάτιβιστ και γενικά:
   Μοῦ κάνει μεγάλη έντύπωση ἡ ἄγνοια στήν ὁποία τηρεῖται ὁ Ἑλληνικός λαός, ἀλλά καί γενικῶς ἐνημερωμένοι δημοσιογράφοι ἤ σχολιαστές, σχετικά μέ τό ὕψος τοῦ δανείου τοῦ νέου μνημονίου.
   Ξέρετε, εἶναι μέθοδος χειραγωγήσεως καί τοῦτο: Σέ πείθουν νά δεχθῆς κάτι, καί σοῦ ἀποκρύπτουν τό ἀντάλλαγμα, τό ὁποῖο ἄν γνώριζες ἀξ ἀρχῆς, δέν θά ἔδινες καθόλου τήν συγκατάθεσή σου. Μαθαίνεις δηλαδή ποιό εἶναι τό δάνειο-βρόγχος, ἀφοῦ ἔχεις πρῶτα πεισθῆ ἤ καί ἐνεργήσει γιά νά λάβης μέτρα, προκειμένου νά ξελασπώσῃς παίρνοντας δάνειο. ...ὝΣΤΕΡΑ μαθαίνεις ὅτι τό δάνειο δέν εἶναι π.χ. 20 δις ευρώ, ἀλλά 90 δίς ευρώ!
   ΞΥΠΝΑΤΕ!

   Διαγραφή
  7. Εκεί που έψαξα εγώ (άλλωστε, δεν είμαι υποχρεωμένος να ψάχνω εγώ, για να επαληθεύω αυτά που λες εσύ!), γράφει αυτό που αναφέρεις παραπάνω:

   "..that can pave the way for 85 billion euros ($95 billion)..."

   Σημαίνει αυτό ότι φορτωθήκαμε € 85 δισ. χρέος; Πού λέει ότι υπογράψαμε και "δεθήκαμε χειροπόδαρα", όπως λες;

   Διαγραφή
  8. Η απάντηση, που σού έδωσα και που δεν έχει ακόμα εμφανισθεί, είναι αρκετή για να δούμε ποιος πρέπει να ξυπνήσει. Αν "μαθαίνεις" έτσι που μάς μαθαίνεις εσύ, καλύτερα να μην μαθαίνεις!

   Διαγραφή
  9. Βρέ καλέ Νάτιβιστ, γιατί παραποιείς "λίγο" αυτό πού ἔγραψα, τόσο, ὅσο γιά νά βγῆς δικαιωμένος στίς ἄδικες ἐπικρίσεις σου ἐναντίον μου; Γιά πρόσεξε καλλίτερα:
   ΔΕΝ ἔγραψα πουθενά ὅτι ΗΔΗ "υπογράψαμε και δεθήκαμε χειροπόδαρα" με 92 δίς ευρώ.
   Ἔγραψα παραπάνω: "ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΉΦΘΗ ΟΤΙ Ο κ. ΣΌΊΜΠΛΕ πρὀτεινε νά πᾶμε στήν δραχμή .... μόνο καί μόνο ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ; ...Τό "ἔχαψαν", ὅτι δεν φοβόντουσαν οἱ Γερμανοί! Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟ! ....Τώρα, πού σκόπιμιο θά ἦταν νά ζητούσαμε μία χρηματοδότηση γέφυρα τῶν 10-12 ευρώ, πάλι τό πρότεινε καί τό προτείνει ὁ Σόϊμπλε γιά νά μήν τό κάνουμε! Καί ἀφοῦ δέν κάνουμε τά αὐτονόητα, ἀπό ἀνόητη κοπυτοπονηριά, ... μᾶς δένει χειροπόδαρα, μέ δάνειο 92 ΔΙΣ! Γιά χάρη τοῦ εὐρώ! "
   ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝΕΙ, ἤτοι εἴμαστε ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ,ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ὕψους 90 περίπου δίς ευρώ. Τελεία καί παῦλα.

   Διαγραφή
 3. Κριστιάν,

  Μία ερώτηση: Πού δημοσιεύτηκε το άρθρο αυτό; Πού είναι δημοσιευμένο το πρωτότυπο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζω. Ο διακομιστής προς Ινφογνώμονα είναι ο φίλος του ιστολογίου Μιχ. Στυλιανού, όπως αναφέρεται στο τέλος της ανάρτησης.

   Διαγραφή
  2. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν θα έπρεπε να δώσει την πηγή ο κ. Στυλιανού ; Ακόμη μπορεί να το κάνει.

   Διαγραφή
  3. Kαλά ρε Κριτστιάν, πού τη βρήκε τη λέξη "διακομιστής" και μου θύμισες των κομιστή...
   Τον θυμάται κανείς άραγε;

   Διαγραφή
  4. 1. Μ’ αρέσει που και που να πειράξω (ελαφρά) τον φίλο μου τον Νατιβίστ με λίγο προκλητική γλώσσα στα όρια της γλωσσικής ορθότητας και ελάχιστη συνομοσιολογία, που είναι και τα δυο από τα «αγαπημένα» του.
   2. Τον κομιστή μου το θυμίζεις κάθε μέρα καθώς το 80% των αναρτήσεων σου διακομίζονται στο ιστολόγιο από την εφημερίδα του. Συγνώμη, «αλλά το είπα!», με αγάπη.

   Διαγραφή
  5. Μα δεν μπορείς να με πειράξεις, αφού δεν ξέρω ούτε τον Μ. Στυλιανού, ούτε την εφημερίδα του.
   Έχω δει άρθρα, που γράφουν "μετάφραση Μιχ. Στυλιανού", αλλά δεν έχω προσέξει να παραπέμπουν σε κάποια εφημερίδα.

   Κι έπειτα, τι έχει να κάνει αυτό με την συνωμοσιολογία; Δεν καταλαβαίνω.

   Το πείραγμά σου είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Το ξέρεις αυτό.

   Διαγραφή
  6. Γράφει ο Κόλμερ στην Agora Dialogue, κι αυτή το έχει πάρει απ' αλλού; Δεν ξέρω, ρωτώ.

   Διαγραφή
  7. Ο κ. Μ. Στυλιανού είναι δημοσιογράφος της γενιάς Κολμέρ-Μαρίνος, ήταν διευθυντής της ελληνικής εκπομπής της ORTF στη περίοδο της χούντας (αλλά είναι γαλλόφωνος), φίλος του Σάββα από τον οποίον τον γνώρισα. Γράφει τακτικά άρθρα στο Παρόν και μας τιμά συνεχώς με τα άρθρα και μεταφράσεις που γράφει. Τα στέλνει και σε άλλα ιστολόγια, όπως η Αγορά Διάλογος, Ολυμπία και άλλα.
   Όταν θα ευκαιρήσω, θα του ρωτήσω πια ήταν η πηγή του, αν και υποπτεύομαι ότι πρέπει να είναι από το έγγραφο τύπο.

   Τη συνωμοσιολογία που αναφέρω έχει σχέση με τη λέξη «κομιστή» (διακομιστής) και την συνδεδεμένη με τη λέξη υπόθεση που την έκανε δημοφιλή.

   Διαγραφή
  8. Κριστιάν,

   Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Δεν τον γνωρίζω τον κ. Μ. Στυλιανού, ούτε στο "ΠΑΡΟΝ" θυμάμαι να έχω διαβάσει άρθρα του. Ίσως να έχω διαβάσει και δεν το θυμούμαι.

   Ακριβώς αυτό ρώτησα κι εγώ: Σε ποιο έντυπο έχει πρωτοτύπως δημοσιευθεί, διότι θα μ' ενδιέφερε να παρακολουθώ την αρθρογραφία του Κ. Κόλμερ, τον οποίο δεν διαβάζω πια, διότι δεν βρίσκω τα άρθρα του. Τον διάβαζα από την δεκαετία τού '70 και τον απολάμβανα για τις γνώσεις του, την οξυδερκή και πρακτική του σκέψη, αλλά και για τον άψογο χειρισμό τής ελληνικής γλώσσας και τον γλαφυρό τρόπο γραφής του. Είναι, ξέρεις, πολύ δύσκολο να γράφεις για οικονομικά, ένα πεζό θέμα, κι εντούτοις να κάνεις τα άρθρα σου ευχάριστα στον αναγνώστη.

   >και την συνδεδεμένη με τη λέξη υπόθεση που την έκανε δημοφιλή<

   Όχι, ακόμη δεν κατάλαβα, δυστυχώς! Μάλλον γέρασα :(

   Διαγραφή
  9. Να πω πάλι κάτι: Καλό θα ήταν να βγάλετε τον μετριασμό και να σβήνετε εν ψυχρώ τούς τρολάκηδες. Λιγότερος κόπος θα ήταν για σάς και δεν θα εμπόδιζε τον διάλογο.

   Διαγραφή
 4. Θα συνιστούσα να αναγνωσθεί η διάλεξη του κ.Κόλμερ στην σχολή εθνικής αμύνης το 2012, με διακριτικό τίτλο:
  Εθνική ανεξαρτησία και Οικονομική κρίση.
  Το περιεχόμενο της διάλεξης από το antibaro.
  http://www.antibaro.gr/article/4237

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν χρειαζόμασταν στρατιές ξένων συμβούλων, οι οποίοι ούτε γνώστες της ελληνικής πραγματικότητος είναι, ούτε τής οικονομίας καν. Διότι η οικονομία δεν έχει συνταγές, όπως την μαγειρική και την ζαχαροπλαστική, που να μπορούν να εφαρμοσθούν παντού.

   Ανθρώπους σαν τον Κόλμερ είχαμε ανάγκη τουλάχιστον από την αρχή τής "κρίσης" (τα εισαγωγικά αφορούν στο ότι δεν πρόκειται μόνο για μιαν απλή κρίση), οι οποίοι θα αναλάμβαναν την χάραξη συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο ίσως θα είχε καταφέρει να μάς βγάλει από τον φαύλο κύκλο, στον οποίο έχομε περιέλθει. Και αυτούς τούς ανθρώπους, που ασφαλώς θα έπρεπε να είναι υπεράνω κομμάτων, δεν θα έπρεπε να εμποδίζει καμμία Βουλή και κανένας πολιτικάντης, που το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι να μάς πάνε από το κακό, που μάς έριξαν, στο χειρότερο. Πολύ αργά πια.

   Βέβαια, προσωπικά πιστεύω ότι ότι ούτε το 2010, ούτε πολύ περισσότερο τώρα, ήμασταν/είμαστε σε θέση να επσιστρέψομε σε εθνικό νόμισμα, διότι η χώρα δε έχει παραγωγικό ιστό. Αλλά δεν θα μπω τώρα στην συζήτηση αυτή, διότι την έχομε κάνει πολλές φορές και πάντα οι απόψεις διίστανται.

   Διαγραφή
  2. Νομίζω ότι σημασία έχει το βάθος χρόνου της κρίσης το οποίο επισημαίνει ο Κόλμερ και το οποίο θα βιώσει ο ελληνικός.

   Διαγραφή
  3. Η διαρκής και μόνιμη θέση του κ. Κολμέρ (συντηρητική-φιλελεύθερη) –από τότε που διαβάζω τα άρθρα του- ήταν και είναι ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να ενταχθεί στο ευρώ.
   Ούτε η παράταξη στην οποία ανήκε και ανήκει πολιτικά τον άκουσε, για να μη πω ότι τον εξαφάνησε.

   Διαγραφή
  4. Όχι τον μόνο!

   Διαγραφή
 5. Ο Κόλμερ είναι φανατικός Νεοφιλελεύθερος και ως τέτοιος σιχαίνεται το ευρώ (όπως κάνουν οι Νεοφιλελεύθεροι από τον Φρίντμαν μέχρι την Θάτσερ).
  Όσο για τα περί ''κομμουνιστικού κράτους'' μόνο γέλιο προκαλούν.
  Για το ότι δεν φταίει το νόμισμα κλπ.: Σαφώς και φταίει το ότι μπήκαμε στο ευρώ και όλο το χρέος μας μετατράπηκε σε ξένο νόμισμα (μέχρι τότε ήταν κατά 80% σε δραχμές και αν έμενε έτσι δεν θα χρεοκοπούσαμε). Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας πήγε περίπατο (12% έλλειμμα στο ΙΤΣ καθ' όλη την επταετία του ευρώ μέχρι το 2009) πράγμα που έγινε αιτία να διπλασιαστεί το δημόσιο χρέος (από τα 145 στα 298.5 δισ. ευρώ) επειδή το κράτος εξέδιδε ομόλογα σαν εγγυήσεις για α δανείζονται οι τράπεζες από την ΕΚΤ).
  Οι παραγωγικές εταιρείες μας άρχισαν από το 1998 με την σύνδεση της δραχμής με το μάρκο, να μεταναστεύουν στην Βουλγαρία. Το χρέος των πολιτών ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ.
  Η εσωτερική υποτίμηση (μειώσεις μισθών) γίνονται επειδή δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμα.
  Όλα αυτά κάνουν την ανάγκη για εθνικό νόμισμα μονόδρομο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Διαβάζοντας το άρθρο του κ. Κόλμερ θυμήθηκα ένα άρθρο πού είχε γράψει στο 1986 στην εφημ. Ελεύθερος Τύπος από συνέντευξη πού πήρε από τον τότε Πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Χαρακτηριστικά ρωτούσε τον κ. Παπανδρέου. Κύριε Πρόεδρε εσείς σαν καθηγητής Οικονομικών πού είσθε ( αφού είναι γνωστό ότι ο κ .Παπανδρέου διετέλεσε καθηγητής σε πανεπιστήμιο του Σικάγου) με το ρυθμό των δανείων πού παίρνουμε σαν κράτος δεν φοβάστε ότι κάποια στιγμή θα χρεοκοπήσουμε; και η απάντηση ηταν η εξής. Όταν θα χρεοκοπήσουμε εγώ θα έχω πεθάνει. Και αυτό συνέβη. Ο κ. Παπανδρέου πέθανε το 1996 και το 2010 χρεοκοπήσαμε. Παρεπιμπτώντος το δάνειο πού πήραμε και στο οποίο αναφερόταν ο κ. Κόλμερ το εξοφλήασαμε το 2010.Τό αν φταίει το ευρώ πού φθάσαμε σ' αυτήν την κατάσταση σαφώς και ευσταθεί. Το ότι παρεχωρήθη σε ιδιωτική τράπεζα να τυπώνει το ευρώ και όχι το κρατος και να δανείζεται από την τράπεζα το ευρώ για να πληρώνει μισθούς συντάξεις κλπ πληρώνοντας ένα ποσοστό τόκου αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι σύν το χρόνο συνέχεια θα πρέπει να δανείζεται για να πληρώνει τά προηγούμενα δάνεια και ούτω καθ' εξής. Βέβαια δε παραβλέπουμε την κακοδιαχείρηση, την διαφθορά, τις μίζες στα Δημόσια έργα, στα εξοπλιστικά προγράμματα , τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλα πού χαρακτηρίζουν εμάς τους νεοέλληνες .Βολευτήκαμε στις επιδοτήσεις, σταματήσαμε να παράγουμε, ξερρισώσαμε τις ελιές , τά αμπέλια, τσιμεντόσαμε τά χωράφια μας για να τοποθετήσουμε Φωτοβολταικά, Ανεμογεννήτριες και αντί να παράγουμε σιτάρι γίναμε παραγωγοί ρεύματος στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης πιστοί στα παραμύθια της δήθεν Υπερθέρμανσης του πλανήτη. Εισάγουμε εξοπλισμό για τις ΑΠΕ τονώνοντας το ΑΕΠ της Γερμανίας με χρήματα πού δεν έχουμε και δανειζόμαστε όταν οι εγχώριοι λιγνίτες μας μένουν ανεκμετάλευτοι.. Ξέρουμε ολοι τις αλχημείες πού έγιναν για να μπούμε στην Ευρωζώνη και το ευρώ ( Γκόλμαν Σάκς) και με την εγκληματική ισοτιμία 340,75 δρχ. το ένα ευρώ. Και είδαμε την επομένη προιόντα πού πρίν αγοράζαμε π.χ 50 δρχ να τά αγοράζουμε 50 λεπτά. .Μόνο τώρα πού το μισό ευρώ αντιστοιχούσε σε τριάμισι πρώην πενηντάδραχμα.Τό ευρώ επινοήθηκε για να κερδίζει η Γερμανία και οι βόρειοι δορυφόροι της, Φιλανδία, Νορβηγία κλπ.Ας δεχτούμε όπως είπε και ο εθνικός ολετήρας πρώην Πρωθυπουργός ΓΑΠ ότι κυβερνώ μια χώρα διεθφαρμένη και ότι εμείς είμαστε τεμπέληδες. Ολοι οι υπόλοιποι νότιοι Ευρωπαίοι, Ιταλοί, Ισπανοί , Πορτογάλλοι, Γάλλοι ολοι είναι διεθφαρμένοι και τεμπέληδες; Υστερα για πιά Ευρωπαική Ενωση μιλάμε .Υπάρχει κοινό Σύνταγμα, κοινή οικονοκική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή Αμυνα; μόνο το ευρώ είναι κοινό. Τό ευρώ είναι ένα νόμισμα. Από πότε ένα νόμισμα μπορεί να θεωρηθή η κατάκτηση του αιώνα .Σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να καταργηθεί.Ηδη η Βρεττανία θα κάνει δημοψήφισμα όχι να μπεί στο ευρώ αλλά να φύγει και από αυτήν την Ευρώπη Ενωση.. Αυτή πού δυστυχώς σήμερα από Ευρώπη των λαων πού τη οραματιζόντουσαν οι εμπνευστές της μετατράπηκε σε Γερμανική Ευρώπη.Ενα ακομα πιο βασικό είναι ότι με το ευρώ χάσαμε την Εθνική κυριαρχία μας. Την οποια κυριαρχία είχαμε.Πολλοί εγκριτοι οικονομολόγοι ,Ελληνες και ξένοι νομπελίστες ακόμη υποστηρίζουν ότι μόνο με επιστροφή σε εθνικό νόμισμα αν γυρίσουμε υπάρχει πιθανότητα( ίσως) να γλυτώσουμε με οποιες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται. Απλά με το ευρώ δεν υπάρχει ελπίδα .Θα γεράσουν τά εγγόνια μας και θα χρωστάνε, πέρα πού θα μας τά πάρουν όλα. Αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, νερά ,Ενέργεια, υδρογονάνθρακες.
  Σήμερα το χρέος μας είναι 175% του ΑΕΠ. Αν πάρουμε και τά 86δις με το τρίτο μνημόνιο το χρέος θα πάει στο 234%. Υπάρχει κανένας νοήμων πού πιστεύει ότι είναι βιώσιμο και μπορεί να εξυπηρετηθεί;
  Ο καθ.κ. Μαυρανέας του οικονομικού πανεπιστημίου Μακεδονίας υποστηρίζει ότι ηδη από χθές να φεύγαμε από την Ευρωζώνη και καλύτερα θα ήταν να μην μπαίναμε κάν το 1980 στην τότε ΕΟΚ.Μία Ευρωπαική Ενωση πού μάλλον πρέπει να μετονομασθεί σε Ευρωπαική Ενωση Επιχειρηματιών.Μετεξελλίχθη σ΄ένα κλάμπ μαφιόζων εκβιαστών.Αυτήν την Ευρώπη θέλουμε και σ' αυτήν να ανήκουμε;
  https://www.youtube.com/watch?v=U5CJrLMBu-U

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.