7/6/16

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων» - Απαντά το Πατριαρχείο Μόσχας

Με ανακοινωθέν καλεί να συμμετάσχουν άπαντες στην Μεγάλη Σύνοδο
Αντωνιάδου Μαρία   
Να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμμετάσχουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας καλεί με ανακοινωθέν του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Συγκεκριμένα «καλεί άπαντας να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων και να μετάσχουν εις τας, κατά τας πρωκαθωρισμένας ημερομηνίας, εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». 
Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:
«Συνήλθε σήμερον εκτάκτως, υπό την προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος, τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εις συνεδρίαν, η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς επισκόπησιν της πορείας της χάριτι Θεού συγκληθείσης και ήδη επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος, μετ' εκπλήξεως και απορίας επληροφορήθη τας εσχάτως εκφρασθείσας θέσεις και απόψεις ενίων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και, άξιολογήσασα αυτάς, διεπίστωσεν ότι ουδέν θεσμικόν πλαίσιον υφίσταται προς αναθεώρησιν της ήδη δρομολογηθείσης συνοδικής διαδικασίας. Οθεν, αναμένεται, οι Προκαθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συμφώνως προς τον Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, να προσκομίσουν τας τυχόν «προτάσεις τροπολογιών, διορθώσεων ή προσθηκών εις τα ομοφώνως εγκριθέντα κείμενα υπό Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων και των Συνάξεων των Προκαθημένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως» (βλ. άρθρον 11), προς τελικήν διαμόρφωσιν και απόφανσιν κατά τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τη επικλήσει του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος.
Το Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, ως πρωτεύθυνος Εκκλησία δια την διασφάλισιν της ενότητος της Ορθοδοξίας, καλεί απαντάς να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων και να μετάσχουν εις τας, κατά τας προκαθωρισμένας ημερομηνίας, εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως πανορθοδόξως απεφασίσθη και υπεγράφη τόσον υπό των Προκαθημένων εις τας Ιεράς Συνάξεις αυτών όσον και υπό των εξουσιοδοτημένων εκάστοτε Αντιπροσωπειών καθ' όλην την μακράν προπαρασκευαστών της Συνόδου διαδικασίαν».

«Τορπίλη» Πατριαρχείου Μόσχας στην Πανορθόδοξη Σύνοδο

Απαντά στο Φανάρι με κωλυσιεργία απαιτώντας πλήρη ομοφωνία
Επιμένει στις θέσεις του και στις απόψεις του το Πατριαρχείο Μόσχας. Έτσι παρά την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία καλούσε τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας, «υπουργός Εξωτερικών» του Πατριαρχείου Μόσχας, μιλώντας σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι η προετοιμασία «της Μεγάλης Συνόδου διήρκεσε 50 χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί διότι κάποιες Εκκλησίες δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους για κάποια κείμενα.
»Και ήδη μία Ορθόδοξη Εκκλησία, η βουλγαρική, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ αναμένεται το ίδιο να πράξουν και άλλες δύο Εκκλησίες. Εάν επιλυθούν τα ζητήματα θα προχωρήσουμε, εάν δεν επιλυθούν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε...»

«...Υπάρχουν θέματα νομιμότητας, καθώς απαιτείται ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων στη Σύνοδο. Τι ομοφωνία θα υπάρξει αν λείπουν Εκκλησίες;» κατέληξε.
ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.