24/3/17

Τό προδομένο ‘21

Κώστας Καραΐσκος
Ἔφτασε πάλι ἡ ἐπέτειος τῆς ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας καί πᾶμε γιά μιάν ἀκόμη φορά νά τήν προσπεράσουμε χωρίς νά ἀποκτήσουμε τήν παραμικρή ἰδέα γιά τό νόημά της. Τίς σκέψεις αὐτές πυροδότησε ἡ παρουσία μας σέ διάλεξη γιά τήν Ἐπανάσταση ὅπου ἐγέρθησαν πάλι τά γνωστά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, διατυπώθηκαν πάλι οἱ μετανεωτερικοί μῦθοι γιά τήν προέλευσή της ἀλλά καί βεβαιώθηκε πώς ἡ ἀρρώστεια τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους εἶναι πολύ βαθύτερη ἀπό τήν οἰκονομική δυσπραγία τῶν τελευταίων 7 χρόνων.

Δέν θά μείνω στά ἐπιμέρους ζητήματα πού ἀκούστηκαν, π.χ. τῆς γνωστῆς ἄμεσης (καί ἀνεδαφικῆς) σύνδεσης τοῦ ‘21 μέ τήν Γαλλική Ἐπανάσταση, ἤ πώς τά φιλελεύθερα πολιτικά κείμενα τῶν ἐπαναστατῶν – σάν τῆς Ἐπιδαύρου – ἦταν μόνο γιά τά μάτια τῶν Εὐρωπαίων (τή στιγμή πού τά συνέτασσαν ἐπαναστάτες / καρμπονάροι καί στήν Εὐρώπη κυριαρχοῦσε ἡ ἀπολυταρχία καί ἡ Ἱερά Συμμαχία!), ἤ πώς ἡ ἔμπνευση τοῦ ‘21 ἦταν ἡ ἀρχαιότητα κι ὄχι τό Βυζάντιο (ὅταν ὅλοι οἱ ἀγωνιστές ἀναφέρονται στήν Πόλη, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο κτλ). Θά σημειώσω ὅμως τόν διάλογο πού ἀκολούθησε σχετικά μέ τήν μελέτη τῆς ἱστορίας τοῦ ‘21 στό ἑλληνικό Πανεπιστήμιο. Ρώτησα λοιπόν τήν καθηγήτρια ἄν θεωρεῖ πώς ἡ Ἐπανάσταση αὐτή, ἡ ληξιαρχική πράξη γέννησης τοῦ κράτους στό ὁποῖο ζοῦμε, ἔχει τή θέση πού τῆς ἀξίζει στά προγράμματα σπουδῶν τῶν ἱστορικῶν Τμημάτων τῆς χώρας. Γιατί μέ μιά ματιά σέ 4-5 ἐξ αὐτῶν διαπίστωσα πώς τά σχετικά μαθήματα εἶναι μία ἐλάχιστη μειοψηφία μέσα σέ ἑκατοντάδες ἄλλα ἀπίθανα, ὅσον δέ ἀφορᾶ τά διδακτορικά ἐκεῖνα βρίσκονται κοντά στό ἀπόλυτο μηδέν. Ἡ ἀπάντηση ἦταν κάτι περί συνολικῆς θεώρησης, περί διεπιστημονικῆς ματιᾶς κτλ. Ἐπέμεινα ρωτώντας συγκεκριμένα γιά τούς ἱστορικούς καί ἡ περίεργη ἀπόκριση ἦταν πώς “τήν μελετοῦν ἀλλά δέν γίνεται ΟΛΑ τά διδακτορικά νά ἀφοροῦν τήν Ἐπανάσταση” (τή στιγμή πού δέν ἀσχολεῖται ΚΑΝΕΝΑ). Κι ὅταν ἔφερα τό παράδειγμα τῶν ἀγγλικῶν δανείων πού ἀκόμα δέν ξέρουμε ἄν μᾶς κατέστρεψαν πυροδοτώντας τόν Ἐμφύλιο ἤ ἄν μᾶς ἔσωσαν δεσμεύοντας τήν Ἀγγλία στό πλευρό μας, “πληροφορήθηκα” πώς δέν ὑπάρχει κεντρική κατεύθυνση καί καθένας ἐπιλέγει νά ἀσχοληθεῖ μέ ὅ,τι θέλει. Στήν τελευταία παρατήρησή μου γιά τό περιρρέον πνευματικό κλῖμα πού ἐπιβάλλει τήν κατεύθυνση, ἡ ἀπάντηση ἦταν πώς μόνο “ἄλλα” καθεστῶτα ἦταν ἐκεῖνα πού ἐπέβαλαν μιά συγκεκριμένη κατεύθυνση!!! (δηλαδή;;;)

Ἔχουμε λοιπόν στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μόνο τήν κ. Μαρία Εὐθυμίου νά διδάσκει τήν ἐπαναστατική περίοδο τοῦ 1821, ἐνῶ στό Ἰόνιο Πανεπιστήμιο μόνον ὁ κ. Διονύσιος Τζάκης. Χειρότερα εἶναι τά πράγματα στό Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Ἱστορίας στό Πάντειο, ὅπου ἀνάμεσα στούς Ἀλ. Ἡρακλείδη, Δημ. Χριστόπουλο, Στ. Πεσμαζόγλου κτλ καί τά δεκάδες ἀπίθανα μαθήματα (ὅπως “Οἱ Κομματικές Οἰκογένειες στήν Εὐρώπη” ἤ “Ἀλβανική Ἱστορία καί Πολιτισμός”) ἡ Ἐπανάστασή μας ἔχει ἐξαφανιστεῖ, τό δέ μόνο μάθημα πού θά μποροῦσε νά σχετίζεται (“Ἱστορία ἑλληνικοῦ κράτους, 19ος-20ος αἰώνας”) τό διδάσκει ἡ …Χριστίνα Κουλούρη! Ὁμοίως στό ἀκόμη πιό “ἐξωτικό” πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας καί Ἱστορίας στό Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, δέν ὑπάρχει οὔτε μία σχετική νύξη μεταξύ τῶν 70 συνολικά μαθημάτων! Γιά νά μήν μποῦμε στό ἀκόμη πιό σοβαρό θέμα τοῦ τί ἀκριβῶς (καί πῶς) διδάσκεται…
Ἡ ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 λοιπόν δέν εἶναι μόνο πού ἀπέτυχε, ἀφήνοντας στούς ξένους νταβατζῆδες (μέχρι σήμερα!) τό κουμάντο τοῦ κράτους πού αὐτοί ἔστησαν, εἶναι καί πού δέν ἔχει ἀκόμη κατανοηθεῖ ἀπό τούς νεώτερους Ἕλληνες. Τά κυριότερα ἐρωτήματα πού σφράγισαν τόν Ἀγώνα παραμένουν ἀναπάντητα: ἦταν ἐθνική ἤ χριστιανική ἡ ἐξέγερση; ἡ Φιλική Ἑταιρεία πῶς ἐξαφανίστηκε; ὁ ἐμφύλιος ὀργανώθηκε ἔξωθεν ἤ ἁπλῶς προέκυψε ἔσωθεν; οἱ ἀγγλικές λίρες μᾶς ἔσωσαν ἤ μᾶς δίχασαν; οἱ Μαυροκορδάτοι ἦταν ἤ ὄχι πράκτορες; τόν Καποδίστρια τόν φάγανε οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ἤ ἦταν πίσω τους ἄλλοι; Κτλ, κτλ. Μέ ὅλα αὐτά τά θέματα ἀνοιχτά καί ἀμφισβητούμενα, ὅταν γιά κάθε ἐνδιαφέρουσα καί σοβαρή ἀπάντηση προστρέχεις σέ συγγραφεῖς μή ἱστορικούς (παλιότερα Γ. Σκαρίμπας καί Κυρ. Σιμόπουλος, τώρα Γ. Καραμπελιάς), τό ἑλλαδικό Πανεπιστήμιο παραμένει στόν κόσμο του, τρέχοντας πίσω ἀπό κάθε δυτική μόδα καί ἀγνοώντας τήν ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ τόπου γιά αὐτογνωσία. Κι ἔχει συχνά καί τό θράσος νά περιφρονεῖ ὡς μή ἐπιστημονική τήν δουλειά ὅποιων τό ὑποκαθιστοῦν λόγῳ τῆς διαρκοῦς ἀπουσίας του!

Γιατί εἴπαμε ὅτι τούς πληρώνουμε οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ὅλους αὐτούς;

*Εκδότης του "Αντιφωνητή"

15 σχόλια:

 1. K Kαλεντεριδη πολύ καλό το άρθρο που επιλέξατε .
  Φυσικά θα μπορούσατε να προσθέσετε και το Παιδαγωγικό με την Ρεπούση που κινηται σε ανάλογες αντεθνικές σφαιρες...
  Ωστόσο μια που ασκείτε κριτική στην ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ προπαγάνδα των Πανεπιστημίων μας,υποστηριζετε την ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ και ΕΘΝΙΚΟΥ Συντάγματος μας ?Για πείτε μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαρία
   στη ζωή μου έχω κάνει τόσα πολλά, που δικαιούμαι να πω ότι σε ερωτήσεις που γίνονται με τέτοιο τρόπο, δεν θέλω να απαντήσω.
   Μπες σε ένα λεξικό και μελέτησε τη λέξη αλληλοσεβασμός.

   Διαγραφή
  2. Κ.Kαλεντεριδη αντιλαμβάνομαι οτι θέλετε να πολιτευθείτε οποτε η ερώτησή μου είναι άμεση και δεν υπάρχει καμία ελειψη σεβασμού.
   Φυσικά με την αρνηση σας μου απαντήσατε και ξεκαθαρισε το τοπίο.Σας ευχαριστώ

   Διαγραφή
  3. Μαρία
   με κάθε ειλικρίνεια, να κοιτάξεις το θέμα της ψυχικής σου υγείας και ισορροπίας.
   Δεν πρέπει να είσαι καλά.
   Να το κοιτάξεις.

   Διαγραφή
  4. Πάραταύτα γιατί δεν απαντάτε; Ασχέτως αν θεωρείτε προσβλητικό τον τρόπο δεν είναι κακό με την κριτική σας να απαντούσατε ταυτόχρονα. Όντως είναι περίεργο γιατί δεν απαντάτε.Δεν την ξέρω την κυρία όμως για να θέτει ένα καλό ή κακό ερώτημα και να μην απαντάτε είναι περίεργο και ειλικρινά από την απάντησή σας γεννήθηκε και σε εμένα το ερώτημα που έθεσε η κυρία.Ισχύει;Γιατί το λέει;Ως πιστός άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι,όσο είμαι, θα ήθελα να γνωρίζω με σαφήνεια τη γνώμη επάνω στην πίστη μας των δημοσίων προσώπων.Γιατί πολεμάται και διαβάλλεται. Επίσης όσα και να έκανε κανείς στη ζωή του υπάρχει και το γηράσκω αεί διδασκόμενος. Επίσης παρακολουθώ που και πού την ιστοσελίδα σας για πράγματα ας πούμε γεωπολιτικής. Όμως άσχετα με το θέμα του άρθρου , όπως και με πολλά άρθρα ή το κλίμα διαφόρων ΜΜΕ,η κοινή λογική λέει ότι κάποιον τον καταλαβαίνεις ειδικά σήμερα όχι μόνο από αυτά που λέει αλλά και από αυτά που δεν λέει.Και πάρα μα πάρα πολλά σημαντικά δεν λέγονται κι εδώ και στα περισσότερα ΜΜΕ. Άλλωστε είναι από τις βασικές μεθόδους προπαγάνδας.Εκτός αν είναι πλημμελής η ενημέρωση από αμέλεια. Εκτός του κουρδικού γίνονται σημεία και τέρατα σήμερα και μπορεί να παρουσιάσει σωρεία αποδεδειγμένων γεγονότων και καταστάσεων με τηλεοπτικές πηγές είτε αρχειακό υλικό όχι ιστορικό αλλά σημερινό. Και όλοι τσιμουδιά.Μα δεν είναι παράξενο , ρητορικό το ερώτημα. Διότι όπως γνωρίζεται ο δημόσιος λόγος είναι παιδαγωγικός και με την παιδεία έχουμε πρόβλημα σήμερα.Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια αλλά και συγκροτημένη ενημέρωση αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και με την συνείδηση ήσυχη.Επίσης αν κάποιος μας προσβάλλει δεν είναι παιδαγωγικό να τον βγάζουμε κι εμείς δημοσίως τρελό ΄έστω με τρόπο έστω και λόγω κούρασης.Πολύ προσοχή λοιπόν στο δημόσιο λόγο .Δεν σας κάνω μάθημα όμως επειδή προφανώς για να παρακολουθώ την σελίδα σας, σας σέβομαι ως πρόσωπο γι' αυτό και εκφράζω τα ανωτέρω.Με εκτίμηση. Ευχαριστώ Υ.Γ. Αν θέλετε μην το αναρτάται λόγω της ελεγκτικής ίσως χρειάς,αλλά και του μακροσκελούς, δεν θα παρεξηγηθώ καθόλου.Με αγάπη και πάλι.

   Διαγραφή
  5. Αναρτώ ένα άρθρο για το προδομένο '21, για τον ιερό αγώνα της Παλιγγενεσίας, και αφού πρώτα προβαίνει η κύρια σε μια αυθαίρετη διαπίστωση ότι θα πολιτευθώ και μια βορβορώδη εκτίμηση, ότι επειδή θα πολιτευθώ, στην ουσία υποκρύπτω πράγματα και υποκρίνομαι, δέχομαι μια ερώτηση, που υποβάλλεται με αναίδεια, σαν να ζητάμε από τον άλλον να γίνει δηλωσίας.
   Και σαν να μην έφθανε αυτό, έρχεται ένας άλλος πολίτης και κλιμακώνει.
   Ευτυχώς που δεν απελπίζομαι εύκολα.
   Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να μη με κάνει να λυπάμαι.
   Λυπάμαι πράγματι για το πώς μας κατάντησαν.
   Κρίμα.

   Διαγραφή
  6. Savvas Kalenteridis 25 Μαρτίου 2017 - 9:21 π.μ. τό κακό εἶναι ὅτι μεγαλώνουμε καί ἀνεχόμαστε ὅλο καί λιγώτερα, εἰδικά τά λεγόμενα αὐτῶν πού δέν σκέφτονται πρίν μιλήσουν. Ὑπομονή, αὐτά ἔχει ὁ δημόσιος διάλογος, ἄντε τώρα νά ἀποκτήσει γεωπολιτική σκέψη καί λογική, ὅποιος σκέπτεται βάσει συνωμοσιολογικῶν δεδομένων.

   Διαγραφή
  7. Δεν είναι θέμα ανοχής και υπομονής.
   Είναι θέμα διαπίστωσης της τραγικής κατάστασης που έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης.
   Έχασε τη δυνατότητα να σκέφτεται απλά και λογικά.
   Αυτό και τίποτε άλλο.
   Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη.
   Κριτική σε αυτά που γράφω και όχι αυτές τις παλαβομάρες που βλέπουμε από δω κι από κει.

   Διαγραφή
 2. Χρόνια Πολλά σε όλο τον απανταχού Ελληνισμό!
  Ζήτω η Εθνική Παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου του 1821!
  Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Καραϊσκο, πράγματι είναι για δέσιμο το μεγαλύτερο μέρος του ακαδημαϊκού μας κόσμου. Η ιστορία μας είναι κατα πολύ σημαντικότερη και ενδοξότερη από αυτή που μας έχουν μάθει.
  Η επανάσταση του 1821 ήταν άριστα σχεδιασμένη, πανελληνική και ταυτόχρονη με όλους τους λαούς των Βαλκανίων. Κατεπνίγει με τη συνεργασία όλων των τότε μεγάλων δυνάμεων, μουσουλμάνων και χριστιανών μαζί. Συμφώνησαν να μην επιτραπεί στον Ελληνισμό να αναγεννηθεί διότι είχαν φοβίες πως και πάλι θα γίνει κυρίαρχος του κόσμου. Αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε τα ίδια τα λόγια των τότε ισχυρών. Αυτή την ψύχωση τους πληρώσαμε και το 1922.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης η ιστορία μας δεν περιορίζεται στο χρυσό αιώνα του Περικλή,το ΄21 και το ΄40 όπως εντέχνως έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι συνεχής, αδιάλειπτη, εξόχως ενδιαφέρουσα και καθοριστική στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.

   Διαγραφή
  2. Πέστα Κωνσταντίνε. Η Ελληνική ιστορία ακόμα και από το 1453 μέχρι το 1821 ήταν η σημαντικότερη ιστορία της Ευρώπης. Χωρίς εμάς με τις πολλαπλές τεράστιας κλίμακας επαναστάσεις η Ευρώπη πιθανότατα να είχε γονατίσει μπροστά στο Ισλάμ. Δεν μας διδάσκουν ότι το μεγαλύτερο διάστημα από το 1453 μέχρι το 1821 τα περισσότερα ορεινά μέρη και οι θάλλασσες ουδέποτε υποδουλώθηκαν. Η ιστορία που μαθαίνουμε για όλες σχεδόν τις εποχές είναι σκέτη απάτη.

   Διαγραφή
 4. Είναι τόσο άγνωστη η πρόσφατη ιστορία μας που πολλά σημαντικά γεγονότα τα αγνοούμε παντελώς ακόμα κι αν έγιναν στον τόπο μας. Παράδειγμα πως η πρώτη (1η) μαζική σφαγή πληθυσμού έγινε στην Σαμοθράκη όπου σφαγιάσθηκαν ΟΛΟΙ οι κάτοικοι (απέμειναν μόνο 33 οικογένειες στο βουνό)την 1η Σεπτεμβρίου του 1821 (λόγω της συμμετοχής όλου του νησιού στην εθνική προσπάθεια) δηλαδή πολύ πιό μπροστά από τις σφαγές της Χίου, Κάσου, Ψαρών. Πόσα πράγματα αγνοούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέστα ΖτΕ, επίσης κανένας δεν μας διδάσκει για το γενοκτονία των Κψνσταντινουπολιτών το 1821, η οποία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των τότε Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Τα κεφάλια χριστιανών τα έκαναν λόφους, μηδέν όμως στα μαθήματα της ιστορίας μας μαθαίνουμε. Η επανάσταση ξεκίνησε από Έλληνες και άλλους με Ελληνική μόρφωση στα Βαλκάνια, κι ήταν μια μόνο από ολόκληρη τεράστια σειρά επαναστάσεων. Πολλά μέρη δεν έπεσαν ποτέ στους Τούτκους, οι απόγονοι του στρατού του Κροκόδειλοι Κλαδά ουδέποτε γονάτισαν. Τα Άγραφα, η Χειμάρρα το Σούλι, η ορεινή Κρήτη, η Κέρκυρα και πολλά άλλα νησιά ουδέποτε γονάτισαν, το Αιγαίο τα περισσότεα χρόνια ήταν ελεύθερο, για ποια 400 χρόνια σκλαβιά μας μιλάνε τα ακαδημαϊκά λαμόγια, 400 χρόνια πόλεμο είχαμε.

   Διαγραφή
 5. πολυ καλο αρθρο...και νομιζω αρκετα εξυπνο...
  τολμω δε να δωσω την εξης απαντηση: Εμεις και μονο εμεις φταιμε και κανεις αλλος...κιη επανασταση ηταν παλι ενας ακομη εμφυλιος αναμεσα στους τοσους ανα τους αιωνες...
  Κιοι Μαυροκορδατοι δεν ησαν πρακτορες αλλα λιγο σημασια εχει κιοι Μαυρομιχαλαιοι ησαν οι δολοφονοι του Καποδιστρια κιο Καποδιστριας αυτος που προκαλεσε την δολοφονια του και...και...και...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.