2/12/20

Μετακόμιση - Μεταφερθήκαμε στο infognomonpolitics.gr!


Παιδία! Αν μας ψάχνετε, μάταια μας ψάχνετε. Το Infognomon Politics έγινε και με τη βούλα ιστοσελίδα.

Οπότε αφήστε το Blog και μεταφερθείτε στο https://infognomonpolitics.gr/ ή  https://infognomonpolitics.gr/Blog