Η δυναμική εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας που πυροδοτήθηκε από την τριμερή σύνοδο του Καΐρου αρχίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός νέου υποσυστήματος ασφάλειας στη Ν.Α. Μεσόγειο. Στο επίκεντρο αυτού του διαμορφούμενου υποσυστήματος βρίσκεται η κοινή αντίληψη της ανάγκης αντιμετώπισης του τουρκικού επεκτατισμού, όπως η κάθε μια πλευρά του υπό σύσταση γεωστρατηγικού  «τετραγώνου» την αντιλαμβάνεται.