30/9/10

Η αναγνώριση του Ισραήλ από την χώρα μας
Ιστορικό της de jure διαδικασίας αναγνώρισης


Από της συστάσεως του Κράτους του Ισραήλ, η Ελλάδα το αναγνώρισε de facto και όχι de jure. Το αναγνώριζε δηλαδή ως υπαρκτή πραγματικότητα όχι όμως ως κράτος υπό την διεθνή νομική έννοια. Αυτό είχε ως συνέπεια αρχικά να έχει τοποθετήσει μόνο Γενικό Πρόξενο στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος και εκπροσωπούσε την χώρα μας στο Ισραήλ. Σε μεταγενέστερο στάδιο τοποθετήθηκε Διπλωματικός υπάλληλος με Πρεσβευτικό βαθμό στην ισραηλινή πρωτεύουσα (Τελ-Αβίβ), υπό την ιδιότητα όμως του Μονίμου Αντιπροσώπου και όχι του Πρέσβεως.

Από τα τέλη του έτους 1986 έως και τον Μάϊο του 1990, υπηρετούσα ως διευθυντής της Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην αρμοδιότητα της οποίας υπήγοντο οι σχέσεις της Ελλάδος με τον Αραβικό κόσμο.

Περί τα μέσα του 1987 επρότεινα στον τότε Υπουργό Εξωτερικών κ. Κάρολο Παπούλια (Υπουργός από 26 Ιουλίου 1985 έως 2 Ιουλίου 1989) την αναγνώριση του Ισραήλ, προβάλλοντας μία σειρά επιχειρημάτων. Συγκεκριμένα το γεγονός ότι, μετά την αναγνώρισή του από την Ισπανία το 1986 είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που δεν το αναγνώριζε, ότι το εβραϊκό lobby, κυρίως στην Ουάσιγκτων, ήταν αρκετά ισχυρό, ότι η επιρροή μας έναντι του Ισραήλ, με οποιανδήποτε κατεύθυνση επιθυμούσε η Κυβέρνηση, θα ήταν ισχυρότερη μέσω των Εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι ακόμη και Αραβικά Κράτη έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ (Αίγυπτος και Ιορδανία), ότι η πολιτική των Αραβικών Κρατών έναντι του Κυπριακού δεν απεδείχθη η αναμενόμενη (τα Αραβικά Κράτη ήσαν εν πολλοίς δέσμια της Ισλαμικής Διάσκεψης η οποία είχε επανειλημμένως εκφρασθεί υπέρ των ομοθρήσκων Τουρκοκυπρίων) και γενικότερα ότι η αναγνώριση θα επέφερε θετικά αποτελέσματα.

Ο ΥΠΕΞ κ. Παπούλιας μου έδωσε την συγκατάθεσή του να προετοιμάσω την αναγνώριση. Δυστυχώς όμως μετά από λίγο διάστημα και ενώ είχα αρχίσει τις διερευνητικές και απολύτως μυστικές επαφές μου με τους εδώ Πρέσβεις των Αραβικών Κρατών άρχισε η Ιntifada και η όλη προσπάθεια επάγωσε, τουλάχιστον προς στιγμήν. Ιntifada είναι αραβική λέξη και σημαίνει την αντίσταση εναντίον των κατακτητών. Οι Παλαιστίνιοι άρχισαν την άοπλη στην αρχή αντίσταση κατά των Ισραηλινών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και εντός του εδάφους του Ισραήλ, με ανυπακοή προς τις Αρχές, με μη καταβολή φόρων, με μποϋκοτάρισμα των ισραηλινών προϊόντων κ.λ.π. και στην συνέχεια με βίαιες και ένοπλες αντιδράσεις, όπως πετροβολισμούς εναντίον αστυνομικών αλλά και πολιτών, βόμβες Μολότωφ κ.λ.π. Βίαιες αντιδράσεις εξεδήλωσαν και εναντίον Παλαιστινίων που συνεργάζοντο με τις ισραηλινές Αρχές.

Η ανάληψη της εξουσίας από την Ν.Δ. και ο διορισμός του κ. Αντώνη Σαμαρά ως Υπουργού Εξωτερικών, την 23η Νοεμβρίου 1989, με βρήκε Διευθυντή της ίδιας πολιτικής Διεύθυνσης. Επειδή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρέμενε η ίδια και δεν υπήρχε προοπτική κάποιας αλλαγής η δε Intifada συνεχίζετο και θα εξακολουθούσε να συνεχίζεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ ), εκπροσώπου του Παλαιστινιακού λαού, έκρινα σκόπιμο να επανυποβάλω την πρότασή μου περί αναγνωρίσεως του Ισραήλ, με τα ίδια επιχειρήματα, στον νέο Υπουργό.

Ο κ. Σαμαράς μου απήντησε ότι η πρόταση, ανεξαρτήτως του ορθού ή μη, έχρηζε πρωθυπουργικής συγκατάθεσης και ως εκ τούτου θα ζητούσε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ίδιο και τον υπογράφοντα. Η συνάντηση έλαβε χώρα, μήνες αργότερα, κατά την δεύτερη θητεία του κ. Σαμαρά ως Υπουργού Εξωτερικών (11 Απριλίου 1990 έως 14 Απριλίου 1992). Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε στην αρχή επιφυλάξεις φοβούμενος την αντίδραση των Αραβικών Κρατών γενικότερα αλλά και πιθανές, κάθε είδους άλλες αντιδράσεις, στην χώρα μας.

Διετύπωσα την άποψή μου στον Πρωθυπουργό ότι με κατάλληλη προετοιμασία και τήρηση μυστικότητας, η διαδικασία αναγνώρισης θα είχε αίσιο τέλος. Την άποψή μου είχε υιοθετήσει ο ΥΠΕΞ κ. Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε, τελικά, την ευθύνη της διαδικασίας της αναγνώρισης. Εννοείται ότι κάθε ενέργεια πριν λάβει χώρα ετίθετο υπόψη του Υπουργού και εν συνεχεία του Πρωθυπουργού.

Λόγω των αναμενόμενων αντιρρήσεων και αντιδράσεων εκ μέρους των Αραβικών Κρατών, πρώτο μέλημα υπήρξε η ενημέρωσή των με επιχειρηματολογία ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους αν οι σχέσεις μας με το Ισραήλ ελάμβαναν την μορφήν της de jure αναγνώρισης . Επισημάναμε ότι μετά την αναγνώριση θα αποτελούσαμε νόμιμο συνομιλητή του Ισραήλ και θα προωθούσαμε καλύτερα τις θέσεις μας υπέρ των Αραβικών συμφερόντων, έχοντας ισότιμη με τα λοιπά Κράτη βαρύτητα στις σχετικές αποφάσεις των Εταίρων μας στις Βρυξέλλες. Η ενημέρωση αυτή έγινε τόσο στην Αθήνα στους Πρέσβεις των Αραβικών Κρατών και στον Πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου όσο και στις κατά τόπους πρωτεύουσες των Αραβικών Κρατών. Λόγω του απορρήτου της διαδικασίας και προς αποφυγή οιασδήποτε διαρροής απεφασίσθη όπως η ενημέρωση των Αραβικών Κρατών γίνει μέσω απεσταλμένων μας από τη Αθήνα και όχι από τους τοπικά διαπεπιστευμένους Πρέσβεις μας στις Αραβικές πρωτεύουσες.

Το έργο αυτό ανέλαβαν οι Πρέσβεις κ.κ. Π. Οικονόμου, Γενικός Γραμματεύς την εποχή εκείνη του ΥΠΕΞ και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς Εμ. Μεγαλοκονόμος. Στον Πρέσβυ της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), στην οποίαν είχαν δοθεί, από την Ελληνική Κυβέρνηση, διπλωματικά προνόμια από το 1981, εξήγησα δια μακρών τους λόγους δια τους οποίους δεν μπορούσαμε πλέον να μη αναγνωρίσουμε το Ισραήλ. Συγχρόνως τον διεβεβαίωσα ότι θα αναβαθμίζαμε το καθεστώς της ΟΑΠ σε Γενική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης, πράγμα το οποίο και έγινε. Ιδιαίτερη προσοχή κατέβαλα στην ενημέρωση των ελληνικών Αρχών Ασφαλείας προς λήψη των απαιτουμένων μέτρων για την αποφυγή τρομοκρατικών εκδηλώσεων σε ευπαθείς στόχους.

Συγχρόνως άρχισα διακριτικές επαφές με τον εδώ Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ισραήλ Πρέσβυ κ. Moshe Gilboa, εξηγώντας του την ανάγκη τήρησης απόλυτης εχεμύθειας, καθόσον η Ελληνική κοινή γνώμη, λόγω των συμβαινόντων στην περιοχή της Παλαιστίνης, δεν διέκειτο ευμενώς προς την αναγνώριση. Οι διαπραγματεύσεις μας διήρκεσαν περί τους δύο μήνες προκειμένου το Ισραήλ να συγκατατεθεί για το περιεχόμενο όλων των Δηλώσεων, δηλαδή τόσο της Κοινής όσο και των εθνικών των δύο Κρατών. Συγκεκριμένα η ισραηλινή πλευρά ήταν απρόθυμη στην αναφορά του Πατριαρχείου μας στην εθνική της Δήλωση αφού, κατ’ αυτήν, η προστασία του Πατριαρχείου εκαλύπτετο από την ρητή αναφορά προστασίας όλων των θρησκευτικών Κοινοτήτων («…Worship of all religious communities…»). Ωσαύτως ήταν αντίθετη με το τόσο φιλοαραβικό, κατ’ αυτήν, κείμενο της εθνικής μας Δήλωσης.

Αντιρρήσεις είχε επίσης, αν και όχι πολύ σοβαρές, και στην αναβάθμιση του καθεστώτος της εδώ Αντιπροσωπείας της ΟΑΠ. Ήσαν τόσες οι προσπάθειές μου για την αποδοχή του περιεχομένου όλων των Δηλώσεων από τους Ισραηλινούς ώστε δεν πρόσεξα, και κανείς δεν πρόσεξε, ότι στο προοίμιο αλλά και στο κείμενο της ισραηλινής εθνικής Δήλωσης αναγράφεται « Τhe Hellenic Republic of Greece » (!). Μετά την έγκριση του κειμένου της κοινής Δήλωσης αλλά και των δύο εθνικών Δηλώσεων από τον Υπουργό κ. Σαμαρά και τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, παρώτρυνα τον Ισραηλινό Πρέσβυ κ. Gilboa να μεριμνήσει για την ταχεία ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Ahrens ώστε να δοθεί εκ μέρους του το πράσινο φως για την οριστικοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης.

O κ. Gilboa μου απήντησε ότι έπρεπε να μεταβεί στο Ισραήλ για την ενημέρωση του Υπουργού του. Του υπέδειξα όπως ζητήσει τηλεγραφικώς ή ακόμη και τηλεφωνικώς την συγκατάθεσή του προκειμένου να υπογραφεί το κείμενο της Κοινής Δήλωσης και να γίνουν αποδεκτά τα κείμενα των εθνικών Δηλώσεων από τον ίδιο ή άλλο εκπρόσωπο του γιατί κάθε καθυστέρηση, δεδομένων των συνθηκών στα κατεχόμενα, εκινδύνευε να ματαιώσει το όλο εγχείρημα. Ο κ. Ahrens έδωσε την συγκατάθεσή του και έτσι το μόνο που απέμενε ήταν η ημερομηνία και ο τόπος υπογραφής. Ο κ. Gilboa προτιμούσε την 20ή Μαΐου και εγώ του αντέτεινα επιμόνως την 21η.

Η υπογραφή αποφασίστηκε να γίνει στις Βρυξέλλες από τον Γενικό Γραμματέα Πρέσβυ κ. Π. Οικονόμου, στην κατοικία του Μονίμου Αντιπροσώπου Πρέσβυ κ. Κ. Λυμπερόπουλου. Επειδή όμως την τελευταία στιγμή επληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Λυμπερόπουλος θα απουσίαζε την 21η Μαΐου από τις Βρυξέλλες παρακαλέσαμε τον διμερή μας Πρέσβυ κ. Κ. Ηλιόπουλο να παρουσιασθεί ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος προκειμένου να γίνει χωρίς προσκόμματα η υπογραφή.

Το πρωΐ της 21ης Μαΐου μου τηλεφώνησε ο Υπουργός κ. Σαμαράς να μεταβώ, πριν φύγουμε με τον Γενικό Γραμματέα κ. Οικονόμου για τις Βρυξέλλες, στην οικία του γιατί «είχε κάποια σημαντική πληροφορία η οποία θα ανέτρεπε την όλη διαδικασία». Ο κ. Σαμαράς μου είπε ότι ο τότε Πρέσβυς μας στο Λονδίνο Γ. Παπούλιας τον ενημέρωσε, ενωρίς το πρωΐ, ότι έγινε σφαγή έξι Παλαιστινίων στα Κατεχόμενα. Ο Πρέσβυς μας Γ. Παπούλιας, ενημερωθείς, τότε, από τον Υπουργό, εξέφρασε την αντίρρησή του τονίζοντας ότι αν υπεγράφετο την στιγμή εκείνη η αναγνώριση το πολιτικό κόστος θα ήταν δυσβάστακτο. Την άποψη αυτή έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν ο κ. Υπουργός.

Επέμεινα στον κ. Σαμαρά να προχωρήσουμε στην αποφασισθείσα αναγνώριση και να μη χάσουμε το momentum διότι, όπως έχουν τα πράγματα, δολοφονίες καθώς και βομβιστικές και τρομοκρατικές ενέργειες πάντα θα υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι της διευθετήσεως του Παλαιστινιακού. Τον παρεκάλεσα όπως, λόγω της σοβαρότητος του θέματος, επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη αλλά να του πεί και την δική μου άποψη. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως και έτσι ταξιδεύσαμε με τον κ. Π. Οικονόμου στις Βρυξέλλες. Η υπογραφή της Κοινής καθώς και των εθνικών Δηλώσεων έγινε από ελληνικής πλευράς από τον Πρέσβυ κ. Παν. Οικονόμου και από ισραηλινής από τον Γενικό Δ/ντή του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, κ. Reuven Merchav. Μετά την υπογραφή επιστρέψαμε αυθημερόν στην Αθήνα.

Τα θέματα ασφαλείας τόσο κατά την πτήση όσο και κατά την ολιγόωρο παραμονή μας στην Βελγική πρωτεύουσα είχε αναλάβει η ισραηλινή πλευρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από την κατοικία του Μονίμου μας Αντιπροσώπου διέκρινε κανείς την επιτήρησή της από άνδρες ασφαλείας του Ισραήλ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ουδεμία αντίδραση έλαβε χώρα ούτε στο Εξωτερικό ούτε στην Ελλάδα παρά την δημόσια αναγγελία περί συνάψεως διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ. Συγχρόνως με την αναγγελία της συνάψεως κανονικών διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ αναγγείλαμε επισήμως και την αναβάθμιση των σχέσεών μας με την Παλαιστίνη μετατρέποντας την εδώ διαπεπιστευμένη Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης σε «Γενική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης».

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα ο ΥΠΕΞ κ. Σαμαράς, κατόπιν προτάσεώς μου, προσέφερε γεύμα στο Υπουργείο Εξωτερικών προς τιμήν του Πρέσβυ πλέον και όχι Μονίμου Αντιπροσώπου του Ισραήλ κ. Gilboa, στο οποίο εκλήθησαν Έλληνες Υπουργοί, ξένοι Πρέσβεις και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο κ. Gilboa ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον υπογράφοντα στον οποίο μάλιστα εξέφρασε την απορία του για την επιμονή του όπως η υπογραφή γίνει την 21η και όχι την 20η Μαΐου. Συγχρόνως εκάλεσε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον υπογράφοντα σε πρώτη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.

Μετά την προσφώνηση του κ. Υπουργού έλαβα το λόγο απλώς για να λύσω την απορία του ισραηλινού συναδέλφου επισημαίνοντας ότι προτιμούσα διακαώς την 21η Μαΐου για να ενθυμούμαι πάντοτε ότι η υπογραφή της αναγνώρισης συνέπιπτε με την ημέρα των γενεθλίων μου!

Η επίσημη επίσκεψη έλαβε χώρα, αν ενθυμούμαι καλώς, το επόμενο έτος αλλά δυστυχώς δεν απετέλεσα μέλος της Αντιπροσωπείας μας καίτοι ήμουν ονομαστικά προσκεκλημένος από το Ισραήλ, ενώ στην Αντιπροσωπεία συμπεριελήφθησαν, μεταξύ πολλών υπηρεσιακών παραγόντων, και αρκετοί συνάδελφοι διατελέσαντες στο παρελθόν Μόνιμοι Αντιπρόσωποι ή Γενικοί Πρόξενοι στο Ισραήλ.

Ο κ. Σαμαράς προς τον οποίον εξάφρασα, μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης, την πικρία αλλά και την απορία μου γιατί δεν απετέλεσα μέλος της Αποστολής, μου απήντησε ότι η μη συμμετοχή μου ωφείλετο σε μη σκόπιμη παράλειψη.

Τα κείμενα της κοινής Δήλωσης όσο και των εθνικών Δηλώσεων παρατίθενται ακριβώς όπως υπεγράφησαν :


« JOINT STATEMENT

Delegations of the Governments of Greece and Israel met today in Brussels and have subsequently issued the following joint statement :

« In accordance with the principle of maintaining friendly relations with all States, the Government of the Hellenic Republic and the Government of the State of Israel have decided to upgrade the current status of their existing respective Deplomatic Representations to that of Embassies.

Consequently, the Heads of the above Missions shall be regarded henceforth as Ambassadors of their sending countries. The status of the consulate General of Greece in Jerusalem will not be affected by this fact.

Both Governments have issued separately their own national declarations on the matter.Done in Brussels Date 21.05.1990

[Υπογραφή] [Υπογραφή]

Panayotis Economou Reuven Merchav

Secretary General of Ministry of Director General of Ministry

Foreign Affairs of Greece of Foreign Affairs of Israel»« DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF GREECEThe Governement of Greece, guided by the principle of maintaining friendly relations with all countries, has decided to recognize de jure the State of Israel.

The Greek Government hopes that the upgrading of the diplomatic relationship between the two countries will lead to substantial normalization and progress of their bilateral relations.

In so doing, the Greek Government wishes to emphasize that its traditional policy of friendship and solidarity with the Arab world will be continued and even improved.

Greece reiterates its long-standing position not to recognize any territorial acquisition by the threat or the use of force and reaffirms that this is particularly applicable to the territories occupied by Israel since 1967. Furthermore, Greece is opposed to any unilateral change of the status of the city of Jerusalem.

In this context, Greece condemns the Israeli settlement policy and practices in the occupied territories, which constitute a serious obstacle to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East.

To that effect, Greece believes that time has come to promote the implementation of the two principles universally accepted by the international community : the right to existence and security of all states in the region, including Israel, and justice for all peoples, as well as the recognition of the legitimate rights of the Palestinian people, including the right to self-determination, with all that this implies.

A just, permanent and comprehensive solution of the Palestinian problem can only be reached by the convening of an International Peace Conference under the auspices of the United Nations.[Μονογραφή κ. Οικονόμου] Brussels, 21.05.1990 »DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF

ISRAEL CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF FULL

DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE HELLENIC REPUBLIC

OF GREECETHE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL EXPRESSES ITS SATISFACTION WITH THE ESTABLISHMENT OF FULL DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE HELLENIC REPUBLIC OF GREECE AND WELCOMES THE OPPORTUNITY TO STRENGTHEN AND ENHANCE THE BONDS BETWEEN THE TWO COUNTRIES. IT BRINGS TO AN END THE PREVIOUS ANOMALOUS SITUATION.

ISRAEL AND GREECE HAVE A JOINT HISTORIC AND GEOGRAPHIC PROXIMITY. BOTH ARE SITUATED ON THE MEDITERRANEAN BASIN; AND THE ANCIENT PEOPLES OF ISRAEL AND GREECE HAVE SIMILARLY CONTRIBUTED GREATLY TO THE HUMAN HERITAGE. OUR TWO COUNTRIES, TWO PEOPLES, TWO DIASPORAS AND TWO RELIGIONS HAVE THUS AN HISTORIC RESPONSIBILITY TO BUILT UPON AND ENHANCE THEIR MUTUAL RELATIONSHIP AND COOPERATION.

THE GOVERNMENT OF ISRAEL REITERATES ITS COMMITMENT TO RESPECT THE FREEDOM OF WORSHIP OF ALL RELIGIOUS COMMUNITIES INCLUDING THE LEGAL RIGHTS AND PRIVILEGES OF THE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE.

ISRAEL HAS EXTENDED ITS HAND IN PEACE TO THE ARAB COUNTRIES AND, SINCE ITS ESTABLISHMENT, EXPRESSED ITS READINESS TO BEGIN IMMEDIATELY AND WITHOUT PRECONDITIONS DIRECT NEGOTIATIONS ON PEACE AGREEMENTS.

ISRAEL HOPES THAT THE NEW RELATIONSHIP BETWEEN OUR TWO COUNTRIES, GREECE WILL CONTRIBUTE TO BRINGING ABOUT SUCH DIRECT NEGOTIATIONS.

ISRAEL IS CONFIDENT THAT THE HISTORIC BONDS BETWEEN THE JEWISH AND HELLENIC CIVILISATIONS WILL ONCE AGAIN SERVE AS A BEACON TO ALL MANKIND.[Μονογραφή κ. Reuven Merchav] BRUSSELS 21.05.1990
diplomatikoperiscopio

Israeli military offsets Turkey's loss with Greece, Romania


ANKARA - Hürriyet Daily NewsAmid severely damaged ties with Turkey, the Israeli army has moved to replace the formerly valuable military cooperation through newly developed relations with Athens and Bucharest. The Romanian element was publicly revealed only through the crash of an Israeli military helicopter

Since Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and Israeli President Shimon Peres clashed 20 months ago in Davos, Switzerland, the talk in Western capitals has been about whether Ankara has reversed its traditional pro-Western foreign policy. Being debated much less, however, are Israel's countermeasures to make up for lost military opportunities in Turkey.

Amid the severely damaged ties, the Israeli army has moved to replace its formerly valuable military cooperation with Turkey through newly developed relations with two Balkan countries, Greece and Romania. "The Israeli military in recent months has been very keen to develop a strong defense relationship with some Balkan countries near Turkey," said one Turkish defense source Tuesday.

Since Israel's creation in the late 1940s the two countries had strong, albeit pretty secret, political relations and security cooperation during the Cold War, although Ankara's formal diplomatic ties had remained at a low level. The ties reached a strategic level in the mid-1990s with the signing of a critical defense cooperation agreement in 1996, which also led to Turkey's purchase of Israeli defense equipment worth billions of dollars over the next decade.

At the zenith of the Turkish-Israeli relationship between the mid-1990s and the late 2000s, Israeli aircraft were training in the skies over Anatolia, and the militaries of the two then-allies had joint maneuvers several times each year.

But after January 2009, when Israel held a major offensive against Palestinians in the Gaza Strip, the two nations' ties suffered badly and the Israeli military's privileges in Turkey gradually came to an end. The Israeli Air Force's training program in Turkish airspace was halted and in October last year, Israel was expelled from Turkey’s annual international Air Force exercises.

Turkish-Israeli ties hit the bottom in late May when Israeli commandos attacked a Gaza-bound Turkish-led aid flotilla, killing nine onboard.

Israel's need to replace Turkey
Israel, whose size is nearly half of Turkey's central province of Konya, has very limited airspace. After Turkey's loss, its air force's modern fighters are now holding training flights in Greece's vast airspace over the Mediterranean, international defense analysts say.

In late July, Greek Prime Minister George Papandreou visited Israel, and less than a month later Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was hosted in Athens by Papandreou. Netanyahu became the first Israeli prime minister to visit Greece.

During his two-day stay in Athens, Netanyahu told reporters that the two nations were "opening a new chapter" and that he and Papandreou had discussed military cooperation. Papandreou said Greece and Israel were looking at expanding strategic ties.

Greece's ties with Israel, indeed, had remained tense for decades. Ironically, during the long rule of Papandreou's father, late Prime Minister Andrea Papandreou, Israel had accused Greece of favoritism toward the Arab side in the Arab-Israeli conflict and of tolerance for individuals Israel considered to be terrorists.

Former Aegean rivals Greece and Turkey have greatly improved relations especially in the past 10 years. Greece now backs Turkey's eventual membership to the European Union, and Ankara is preparing to remove Athens from a list of threats in its next national security document expected to be adopted soon.

Still, Athens' rapprochement with Israel comes at a time of an extreme mutual frustration in Israeli-Turkish ties. "We are not concerned over the new Greek-Israeli relationship. We are just trying to understand if it will affect us," said one Turkish diplomat. "We are trying to find out if there are elements that would seek to hurt us."

Romanian case
Romania is another Balkan country recently developing military cooperation with Israel, but nothing much is known about it publicly. Romania, a member of the former Warsaw Pact during the decades of the Cold War, had tense ties with Israel as part of the Soviet policies of the time.

But now Romania, which after the end of the Cold War "changed sides" and joined NATO in recent years, has become one of the staunchest supporters of the United States in the alliance and enjoys very good political ties with Israel. Romania earlier this year made it clear that it actively wanted to join a U.S.-led collective missile defense system to counter potential missile threats from Iran.

The Israeli-Romanian military cooperation inadvertently became public when an Israeli heavy-lift military helicopter crashed in Romania's Carpathian Mountains area in late July. Several Israeli soldiers were killed in the incident.

The helicopter, which probably crashed due to bad weather conditions, was a U.S.-made CH-53 Sea Stallion, called the Yasour by the Israelis. "One might wonder why an Israeli helicopter was in Romania in the first place. The answer is that every long-range Israeli Air Force operation today, wherever it may take place in the world, including in Israel, takes into consideration 'third-sphere threats' like Iran, which are far from Israel," the Jerusalem Post, a top Israeli newspaper, said in an analysis published just after the July 26 accident.

"The Yasour helicopters in Romania this week, for example, flew nonstop from Israel and received midair refueling over Greece, something they do not get to do every day. That is why these training exercises are so important," the Jerusalem Post said. "Israeli airspace is limited and flying in places like Romania, with lots of open spaces, also gives Israeli pilots the ability to train in new and unfamiliar terrain, especially mountainous areas similar to those in Lebanon."

Nεαροί Κούρδοι περιεργάζονται UAV

Στην πόλη Cukurca στην επαρχία Χακάρι νεαροί Κούρδοι ποζάρουν στο φακό με ενα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) το οποίο βρέθηκε στο έδαφος
http://www.internethaber.com/insansiz-hava-ucagi-oyuncak-oldu-297157h.htm

Τουρκία: Δημοσίευμα για κοινές αεροπορικές ασκήσεις Κίνας- Τουρκίας

Κοινές αεροπορικές ασκήσεις με την Κίνα πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο στο Ικόνιο η τουρκική πολεμική αεροπορία, αναφέρει σε δημοσίευμα η τουρκική εφημερίδα "Ταράφ" και σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Άγκυρα πληροφορίες.

Η εφημερίδα γράφει ότι η κινεζική πολεμική αεροπορία μετείχε στις ασκήσεις με τα ρωσικής κατασκευής αεροσκάφη Mig 29 και Su 27. Σύμφωνα με το δημοσίευμα "τουρκικές και δυτικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν την πληροφορία περί κοινών ασκήσεων, αλλά απέφυγαν να δώσουν ακριβή στοιχεία για τις ημερομηνίες και τα αεροσκάφη, που πήραν μέρος".

Η "Ταράφ" γράφει ότι "για πρώτη φορά πραγματοποιούνται κοινές τουρκοκινεζικές ασκήσεις" και ότι "οι ΗΠΑ ζήτησαν σχετικές πληροφορίες από τα τουρκικά υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας".

Η εφημερίδα σημειώνει, επίσης, ότι οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν τις παραμονές της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στις 8 Οκτωβρίου στην Τουρκία ο Κινέζος πρωθυπουργός Γουέν Γιαμπάο.
Nooz.gr

Οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.Α. και του ΕΔΑΔ για την Κύπρο.

Το σύνολο του τουρκικού Τύπου από τις πρωινές ώρες αναφέρεται στις βαριές κατηγορίες που υιοθέτησε η αμερικανική βουλή των Αντιπροσώπων σε βάρος της Τουρκίας.
Με την απόφαση η Τουρκία καλείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Σ.Α. και του ΕΔΑΔ για την Κύπρο, να σταματήσει αμέσως η κατεδάφιση θρησκευτικών μνημείων, να σταματήσουν οι παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές,
να δοθεί τέλος στο παράνομο εμπόριο εικόνων, να αναζητηθούν όλα τα χαμένα έργα τέχνης και να επισκευαστούν, να οικοδομηθούν όλοι οι ιστορικοί χώροι που έχουν καταστραφεί, να δοθεί αμέσως τέλος στους θρησκευτικούς περιορισμούς που υφίστανται οι Ελληνοκύπριοι.

Με την απόφαση καλείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και το υπουργείο Εξωτερικών να κάνουν πρακτικά βήματα. Παράλληλα καλούνται οι χώρες μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας να απαγορεύσουν τη διακίνηση κλεμμένων έργων τέχνης από την Κύπρο και να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Άγκυρας.

Ανεπίσημα κατηγορείται η πρόεδρος της Αμερικανικής βουλής Νάνσι Πελόσι ότι εφάρμοσε διαδικασία εξπρές για ψήφιση της πρότασης.

Όπως έγινε γνωστό η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον θα στείλει επιστολή στην Πελόσι με την οποία θα εκφράζει τη δυσαρέσκεια της τουρκικής κυβέρνησης. Η πρεσβεία είχε καταβάλει προσπάθειες για αποτροπή ψήφισης της πρότασης. Η ψήφιση του νόμου θα αποτελέσει πλήγμα στις σχέσεις των δύο χωρών δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Τουρκο-αμερικανικών συλλόγων, σημειώνοντας ότι προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι βουλευτές ψήφισαν.

Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική όμως εκφράζει τη βούληση του αμερικανικού κογκρέσου για την επιβολή μέτρων και ποινών σε βάρος της Τουρκίας, καταλογίζοντας την ευθύνη στην Άγκυρα για όσα συμβαίνουν με την πολιτιστική κληρονομιά στα κατεχόμενα.
http://astra.mywebreview.com

Συζήτηση Τουρκίας-ΝΑΤΟ με την Κύπρο «μείζον σημείο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν μεταβαίνει στις 7 Οκτωβρίου στην Άγκυρα για να συζητήσει με τους Τούρκους ηγέτες τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην ατλαντική συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Οι δυσκολίες που συνδέονται με την τουρκο-κυπριακή διένεξη, οι οποίες εδώ και χρόνια δυσχεραίνουν πολύ οποιαδήπoτε επίσημη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, «θα είναι ένα μείζον σημείο στην ημερήσια διάταξη» της μονοήμερης επίσκεψης του Ράσμουσεν στην τουρκική πρωτεύουσα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει βυθίσει τους δύο οργανισμούς το δικαίωμα βέτο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και της Κύπρου στην ΕΕ, ο Ράσμουσεν έχει ανακοινώσει επανειλημμένα τις ιδέες του, προκρίνοντας την πραγματιστική αντιμετώπιση του θέματος. Η ΕΕ, εκτιμά ο Ράσμουσεν, πρέπει να περιλάβει τις χώρες όπως η Τουρκία που δεν είναι μέλη της στις συζητήσεις για τις εξωτερικές επιχειρήσεις της, ιδιαίτερα στη Βοσνία όπου το τουρκικό σώμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, η ΕΕ θα πρέπει να συνάψει μια "συμφωνία ασφαλείας" με την Τουρκία. Τέλος θα πρέπει να δώσει στην Τουρκία το ίδιο καθεστώς προσκεκλημένου που έχει η Νορβηγία --άλλη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλος της ΕΕ-- στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA).

Ο Ράσμουσεν φαίνεται πως υπολογίζει ότι μ' αυτές τις προϋποθέσεις η Άγκυρα θα δεχθεί την παρουσία της Κύπρου στις συνόδους ΕΕ-ΝΑΤΟ χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αρθούν δύο εξαιρετικά ευαίσθητες προϋποθέσεις: η επίσημη αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία και η ένταξη της τελευταίας στην ΕΕ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε φανεί αισιόδοξος σχετικά με τις πιθανότητες να αρθεί η εμπλοκή στις σχέσεις ανάμεσα στη συμμαχία και την ΕΕ ως τη σύνοδο κορυφής των 28 συμμάχων που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου στη Λισαβόνα. Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Αύγουστο 2009, ο Ράσμουσεν έκανε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα μία από τις προτεραιότητές του.

Η ΕΕ έδωσε από την πλευρά της εντολή στις 16 Σεπτεμβρίου στην επικεφαλης της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον να «σκεφτεί πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της διαχείρισης των κρίσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο διπλωμάτη της Συμμαχίας, ο Ράσμουσεν πρόκειται επίσης να θίξει με τους Τούρκους ηγέτες το σχέδιο του νέου «στρατηγικού δόγματος» του ΝΑΤΟ, ένα κείμενο αναφοράς περίπου δέκα σελίδων που θα υποβληθεί προς έγκριση στη σύνοδο της Λισαβόνας. Η Τουρκία είναι μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν ακόμη αμερικανικές ατομικές βόμβες που ρίχνονται από αεροπλάνα, στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ (ανατολική Τουρκία). Αντίθετα από άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, η Άγκυρα δεν επιθυμεί να επιταχυνθεί η αποπυρηνικοποίηση με την απόσυρση αυτών των βομβών, των τελευταίων που εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένες σε έδαφος συμμάχων των ΗΠΑ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.http://www.sigmalive.com

Γιώργος Παπανδρέου: «ευθύνες για την εισβολή έχει η Ελλάδα, όχι ο ελληνικός λαός»

Η Ελλάδα έχει ευθύνες για την εισβολή, αλλά δεν έχει ευθύνες ο ελληνικός λαός, ανέφερε ο Ελληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε συνομιλία που είχε σήμερα με τους πολιτικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 4 Οκτωβρίου του 2009.

Ερωτηθείς για τη συζήτηση που γίνεται στην Κύπρο ''περί δύο εισβολών'' στη μεγαλόνησο, με αφορμή σχετική αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι πρόκειται για μια γνωστή και τυπική θέση του ΑΚΕΛ.

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ευθύνες για την εισβολή, αλλά δεν έχει ευθύνες ο ελληνικός λαός. Η εισβολή του '74, πρόσθεσε, είναι τουρκική, εξελίχθηκε σε κατοχή η οποία μάλιστα παραμένει μέχρι σήμερα. Και οι ευθύνες είναι αποκλειστικά τουρκικές γι' αυτό, κατέληξε.
http://www.sigmalive.com

Οκτώ τουρκικά μαχητικά πάνω από το Αγαθονήσι!

Αποστολή εικονικής προσβολής του Αγαθονησίου εκτέλεσαν –σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας- τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Σχηματισμός οκτώ τουρκικών μαχητικών, αποτελούμενος από τέσσερα αεροσκάφη τύπου F-16 και ακόμη τέσσερα F-4 (Phantom) πέταξαν συντεταγμένα πάνω από το Φαρμακονήσι.

Τα οκτώ τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν υπερπτήσεις σε διάφορα ύψη. Άλλα πέρασαν χαμηλά στα 6.000 πόδια ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη που προσέφεραν κάλυψη πετούσαν ψηλά στα 24.500 πόδια.

Με την προσομοίωση βομβαρδισμού του Αγαθονησίου, αποστολή που επαναλαμβάνεται για τέταρτη φορά από την αρχή του χρόνου στο ίδιο νησί, τα τουρκικά μαχητικά ολοκλήρωσαν την παράνομη πτήση τους.

Ο σχηματισμός των οκτώ μαχητικών εισέβαλε στο FIR Αθηνών δύο λεπτά μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Πέμπτης από την περιοχή βορείως της Χίου, 25 λεπτά αργότερα πραγματοποίησε την υπέρπτηση στο Αγαθονήσι και στις 16.30 βγήκε εκτός του FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν εικονικά, σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες και κατά πάγια τακτική, από τετράδα δύο ελληνικών Phantom και δύο Mirage 2000 που βρίσκονταν σε επιφυλακή.

Η σημερινή εικονική προσβολή του Αγαθονησίου είναι η έβδομη πτήση τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικό νησί από την αρχή του 2010.

Η προηγούμενη πτήση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικό έδαφος καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου και πάλι στο Αγαθονήσι.

Τουρκικά μαχητικά είχαν και πάλι πετάξει πάνω από το νησί των Δωδεκανήσων στις 7 και στις 14 Ιουλίου, ενώ οι υπόλοιπες επιθετικές πτήσεις τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά εδάφη ήταν στις 5 Ιουλίου πάνω από τους Καλόγερους, στις 21 Μαρτίου και στις 9 Φεβρουαρίου πάνω από το Φαρμακονήσι.
http://www.protothema.gr

Το νέο βιβλίο του Τάσου Κοντογιαννίδη στην Καβάλα


Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 στις 19:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας Καβάλας, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Τάσου Κοντογιαννίδη «Αργοναύτες του Έρωτα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άγκυρα».
Θα μιλήσουν, ο Σάββας Εμινίδης βουλευτής, ο Αχιλλέας Καραγκιοζόπουλος τ. βουλευτής, ο γραμματέας της Ευξείνου Λέσχης Αθηνών Σάββας Καλεντερίδης και ο συγγραφέας.
Το βιβλίο στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ξεκινά από τη Γερμανία με τον έρωτα δύο νέων ανθρώπων του Κώστα (από τη Δράμα) και της Εμινέ (από τον Πόντο) και πορεύεται μέσα από συγκρούσεις των διαφορετικών ηθών, εθίμων και θρησκειών. Έχουμε από τη μια την άρνηση των γονέων του Κώστα που πηγάζει από τον πόνο που άφησε στις ψυχές τους η γενοκτονία και από την άλλη την αρρωστημένη ακραία ιδεολογία των γκρίζων λύκων στην οικογένεια του κοριτσιού. Οι δυο ερωτευμένοι καταφεύγουν τότε στον Πόντο, όπου καταφθάνει και ο πατέρας του Κώστα, Σταύρος, μετά τις απειλές του γιου του ότι θ’ αυτοκτονήσει, αν δεν γίνει ο γάμος... Η μοίρα, όμως, αλλάζει το παιχνίδι, όταν στην πλατεία του χωριού που γεννήθηκε ο Σταύρος, ένας Τούρκος τον οδηγεί μπροστά στην αδελφή του, την οποία είχε χάσει το ’22 και θεωρούσε νεκρή και της άναβε το καντήλι!... Κι ενώ ο θάνατος, που συμμάχησε με τον «Γκρίζο Λύκο» αδελφό της Εμινέ, παραμονεύει για να κόψει το νήμα της ζωής της και του παιδιού που κυοφορεί, μεσολαβούν συγκλονιστικά γεγονότα που κόβουν την ανάσα…
Στο βιβλίο του ο Τ. Κοντογιαννίδης αφήνει να ξετυλιχτούν τα γεγονότα αβίαστα μέσα από τα ήθη κι έθιμα των δύο λαών και στο τέλος, ο από μηχανής Θεός φέρνει τη λύτρωση κι ο έρωτας ξαναπαίρνει στα φτερά του, τους δυο ερωτευμένους!

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στις 7 Οκτωβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν μεταβαίνει στις 7 Οκτωβρίου στην Άγκυρα για να συζητήσει με τους τούρκους ηγέτες τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην ατλαντική συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα Πέμπτη διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.
Οι δυσκολίες που συνδέονται με την τουρκοκυπριακή διένεξη, οι οποίες εδώ και χρόνια δυσχεραίνουν πολύ οποιαδήπoτε επίσημη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών, "θα είναι ένα μείζον σημείο στην ημερήσια διάταξη" της μονοήμερης επίσκεψης του Ράσμουσεν στην τουρκική πρωτεύουσα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διπλωμάτης.
Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε φανεί αισιόδοξος σχετικά με τις πιθανότητες να αρθεί η εμπλοκή στις σχέσεις ανάμεσα στη συμμαχία και την ΕΕ ως τη σύνοδο κορυφής των 28 συμμάχων που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου στη Λισαβόνα.
Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Αύγουστο 2009, ο Ράσμουσεν έκανε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα μία από τις προτεραιότητές του.
Η ΕΕ έδωσε από την πλευρά της εντολή στις 16 Σεπτεμβρίου στην επικεφαλης της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον να "σκεφτεί πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της διαχείρισης των κρίσεων".
Σύμφωνα με τον ίδιο διπλωμάτη της Συμμαχίας, ο Ράσμουσεν πρόκειται επίσης να θίξει με τους τούρκους ηγέτες το σχέδιο του νέου "στρατηγικού δόγματος" του ΝΑΤΟ, ένα κείμενο αναφοράς περίπου δέκα σελίδων που θα υποβληθεί προς έγκριση στη σύνοδο της Λισαβόνας.
Η Τουρκία είναι μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν ακόμη αμερικανικές ατομικές βόμβες που ρίχνονται από αεροπλάνα, στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ (ανατολική Τουρκία).
Αντίθετα από άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, η Άγκυρα δεν επιθυμεί να επιταχυνθεί η αποπυρηνικοποίηση με την απόσυρση αυτών των βομβών, των τελευταίων που εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένες σε έδαφος συμμάχων των ΗΠΑ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
Για να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει βυθίσει τους δύο οργανισμούς το δικαίωμα βέτο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και της Κύπρου στην ΕΕ, ο Ράσμουσεν έχει ανακοινώσει επανειλημμένα τις ιδέες του, προκρίνοντας την πραγματιστική αντιμετώπιση του θέματος.
Η ΕΕ, εκτιμά ο Ράσμουσεν, πρέπει να περιλάβει τις χώρες όπως η Τουρκία που δεν είναι μέλη της στις συζητήσεις για τις εξωτερικές επιχειρήσεις της, ιδιαίτερα στη Βοσνία όπου το τουρκικό σώμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο.
Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, η ΕΕ θα πρέπει να συνάψει μια "συμφωνία ασφαλείας" με την Τουρκία.
Τέλος θα πρέπει να δώσει στην Τουρκία το ίδιο καθεστώς προσκεκλημένου που έχει η Νορβηγία --άλλη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλος της ΕΕ-- στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA).
Ο Ράσμουσεν φαίνεται πως υπολογίζει ότι με αυτές τις προϋποθέσεις η Άγκυρα θα δεχθεί την παρουσία της Κύπρου στις συνόδους ΕΕ-ΝΑΤΟ χωρίς να υπάρχει ανάγκη να αρθούν δύο εξαιρετικά ευαίσθητες προϋποθέσεις: η επίσημη αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία και η ένταξη της τελευταίας στην ΕΕ.
emea

Κίνα: Μεταστροφή του τουριστικού ενδιαφέροντος προς Ελλάδα και ΕυρώπηΜεταστροφή του κινεζικού τουριστικού ενδιαφέροντος προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, με σημαντικό αριθμό κρατήσεων, φέτος, καταγράφουν κινεζικά τουριστικά πρακτορεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Κινεζικής Κυβέρνησης (china.org.cn), η υπερβολική αύξηση των τιμών ξενοδοχείων στη Sanya, το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Κίνας, έχει οδηγήσει σε αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

"Χώρες όπως η Ελλάδα, η Βρετανία και η Ισπανία δεν ήταν στο παρελθόν ελκυστικές, αλλά φέτος υπήρξαν πολλές κρατήσεις", αναφέρει εκπρόσωπος του 'Spring Tours', ενός από τα δέκα δημοφιλέστερα τουριστικά πρακτορεία της Σαγκάης.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το ίδιο τουριστικό πρακτορείο, η πτώση στις πωλήσεις για τη Sanya έχει βοηθήσει την εταιρία να αυξήσει τις πωλήσεις της στην Ευρώπη, οι οποίες καταγράφουν αύξηση της τάξης του 45% για τη φετινή περίοδο.

Η υπερβολική αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία της Sanya οδήγησαν σε πτώση- κατά 30%- των κρατήσεων από πρακτορεία της Σαγκάης, η οποία προωθεί το 25% των επισκεπτών στο κινεζικό θέρετρο.

Αντίστοιχη αύξηση των κρατήσεων για Ευρώπη καταγράφει και το τουριστικό πρακτορείο "Shanghai Ever Bright International Travel Agency", με τον πρόεδρο της εταιρίας να δηλώνει πως "παρά το γεγονός ότι ένα ταξίδι στο εξωτερικό είναι ακριβότερο, οι τουρίστες έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να επισκεφθούν την Ευρώπη φέτος, πιστεύοντας ότι θα κερδίσουν περισσότερο από τη σχέση κόστους και αξίας του προϊόντος".
express

Τουρκία - Δημοσίευμα για αμερικανική βάση στο Β. ΙράκΟι ΗΠΑ εγκρίνουν τη δημιουργία προσωρινής τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο Βόρειο Ιράκ, αλλά σημειώνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με έγκριση της κυβέρνησης της Βαγδάτης, που πρόκειται να σχηματιστεί, αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η τουρκική εφημερίδα “Ραντικάλ”

Σύμφωνα με το άρθρο του Μουράτ Γιετκίν, αμερικανική πηγή απαντώντας σε ερώτημα του ίδιου, ανέφερε ότι “οι ΗΠΑ στηρίζουν την ιδέα περί λήψης μέτρων εκ μέρους της Τουρκίας στο έδαφος του Ιράκ, στο πλαίσιο του δικαιώματος άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής στρατιωτικής βάσης.

Ωστόσο οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι, στο πλαίσιο του σεβασμού προς την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά από έγκριση της κυβέρνησης της Βαγδάτης”.
Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ στρατηγός Λοϊντ Ώστιν, στις συναντήσεις που είχε στις 28 Σεπτεμβρίου στην 'Αγκυρα με τον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Ισίκ Κοσάνερ και τον υπουργό εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάϊ “είχε συζητήσει και το θέμα της πρόσθετης στήριξης της Τουρκίας στη μάχη της εναντίον του ΡΚΚ”.

Προσθέτει μάλιστα ότι ο Αταλάϊ μετά τη συνάντηση του με τον αμερικανό στρατηγό είχε δηλώσει πως “η δυστοκία που υπάρχει ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης στο Ιράκ συνιστά εμπόδιο για τη μάχη μας εναντίον του ΡΚΚ”.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται ο αρθρογράφος, ο τούρκος υπουργός εννοούσε την έγκριση που ζητείται από τη Βαγδάτη για τα μέτρα που επιθυμεί να λάβει η 'Αγκυρα.
Ο αρθρογράφος σημειώνει επίσης ότι ο διοικητής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ) Χακάν Φιντάν, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποίησε επαφές αρχικά στο Ιράκ και στη συνέχεια στις ΗΠΑ.
express.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ολοκληρώθηκε το κατηγορητήριο αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Ζαμάν». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση που διεξήχθη λόγω των ισχυρισμών ότι θα πραγματοποιηθεί δολοφονική επίθεση εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Στο κατηγορητήριο που ετοίμασε η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζητείται ποινή φυλάκισης από επτάμισι έως δεκαπέντε χρόνια εναντίον του Ισμέτ Ρετζμπέρ που είχε συλληφθεί στο πλαίσιο των ανακρίσεων που διεξήχθησαν. Το θέμα είχε ξεκινήσει από καταγγελία στην οποία αναφέρθηκε πως θα γίνει δολοφονική επίθεση εναντίον έξι κληρικών και ότι οργανωτής είναι ο κατηγορούμενος Γκιουρμπούζ Τσαπάν στο πλαίσιο της δίκης Εργκενεκόν, αλλά δεν έχει προφυλακιστεί.
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Λευκή αξιολόγηση της Τουρκίας στο Κυπριακό, προανήγγειλε ο Εγκεμέν Μπαγίς

Βρυξέλλες: Προαγγελία «λευκής» ευρωπαϊκής αξιολόγησης της Τουρκίας τον Δεκέμβριο αναφορικά με τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έκανε ο Εγκεμέν Μπαγίς, ο οποίος υποκαθιστώντας την Ε.Ε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα έχουμε ούτε και εφέτος εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας» που οδηγεί την Τουρκία στην Ευρώπη.

Με ύφος χιλίων καρδιναλίων, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας χρησιμοποίησε ειρωνικά σχόλια για την επικείμενη αξιολόγηση και με προκλητικό τρόπο ανακοίνωσε και το αποτέλεσμά της, τρεις μήνες πριν αυτή λάβει χώρα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο, υπάρχει φόβος για εκτροχιασμό του τρένου. Κάθε χρόνος είναι κρίσιμος για το Κυπριακό πρόβλημα. Κάθε Δεκέμβριο η Τουρκία θα τεθεί εκτός τροχιάς. Ευχαριστώ τον Θεό, που ποτέ δεν είχαμε αυτό τον εκτροχιασμό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα έχουμε ούτε και εφέτος εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας» που οδηγεί την Τουρκία στην Ε.Ε, δήλωσε ο Εγκεμέν Μπαγίς. Φρόντισε μάλιστα να σημειώσει ότι «η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική για την Τουρκία»…

Η προαγγελία του αποτελέσματος της αξιολόγησης της Ε.Ε έγινε μετά από ερώτηση, στο πλαίσιο ομιλίας του κ. Μπαγίς στο European Policy Center. Είναι προφανές ότι η εν λόγω τοποθέτηση, αφήνει εκτεθειμένους τόσο τον Επίτροπο διεύρυνσης Στέφαν Φούλε, όσο και την Κομισιόν στο σύνολό της, αφού ο Εγκεμέν Μπαγίς «έβγαλε στη φόρα» τη στάση που θα τηρήσουν οι Βρυξέλλες στην έκθεση προόδου που θα εκδώσουν για την Τουρκία. Άλλωστε, ο κ. Μπαγίς συναντήθηκε προχθές με τον Τσέχο Επίτροπο και όπως απεκάλυψε ο «Φ» εξασφάλισε διαβεβαιώσεις για έκδοση λευκού φύλλου πορείας στο Κυπριακό κατά την επικείμενη αξιολόγηση της Τουρκίας, κάτι που επιβεβαιώνει πλέον και ο ίδιος ο Τούρκος αξιωματούχος…

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του, ο Τούρκος επίσημος επέκρινε «κάποιους πολιτικούς» στην Κύπρο ότι «εκμεταλλεύονται την ένταξη της Τουρκίας για λόγους εσωτερικής πολιτικής» κατανάλωσης. Ανάλογες κατηγορίες εκτόξευσε και κατά πολιτικών «στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία» που όπως υποστήριξε, εκμεταλλεύονται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης το Κυπριακό, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε «είναι άσχετο» με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στο πλαίσιο επαφών στην Ευρωβουλή, ο κ. Μπαγίς εστιάστηκε στην προώθηση του Κανονισμού για το απευθείας εμπόριο, ζητώντας από πολιτικές ομάδες και πρόσωπα-κλειδιά να στηρίξουν τα συμπεράσματα του 2004 για άρση της λεγόμενης «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων. Ζήτησε παράλληλα όπως ο Κανονισμός αυτός εγκριθεί «ανόθευτος» και χωρίς παραχώρηση «ανταποδοτικών οφελών» προς την Κυπριακή Δημοκρατία, απορρίπτοντας το πακέτο του Προέδρου Χριστόφια για επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στον ΟΗΕ, θέση με την οποία συμπλέει και η Κομισιόν, όπως έχει επισήμως καταγραφεί διά των δηλώσεων του αρμοδίου Επιτρόπου Στέφαν Φούλε.

"Είμαστε μίλια μπροστά" από τη Λευκωσία

Αιχμές κατά της Λευκωσίας για τήρηση ανελαστικής στάσης στην επίλυση του Κυπριακού άφησε ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκεμέν Μπαγίς. Δήλωσε ότι «από το 2002 προσπαθούμε να λύσουμε το Κυπριακό πρόβλημα», προσθέτοντας ότι «ισχυριζόμασταν ότι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά, αλλά τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε μίλια μπροστά».

Διατύπωσε μάλιστα τη θέση ότι «κάθε πρόταση που έχουμε υποβάλει έχει απορριφθεί και δεν έχουμε λάβει οποιεσδήποτε αντιπροτάσεις» από την Ελληνοκυπριακή πλευρά. Υπέδειξε μάλιστα προς τη Λευκωσία με χαρακτηριστικό τρόπο ότι «εάν ήμουν Κύπριος θα εργαζόμουν περισσότερο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε και από τον ίδιο τον επικεφαλής των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων. Δεν είναι λογικό», πρόσθεσε, «οι Κύπριοι να μπλοκάρουν την Τουρκία».

Κατέληξε δε υποστηρίζοντας πως «η συνύπαρξη μας στον ίδιο οργανισμό θα αποτελούσε το φθηνότερο συμβόλαιο ασφάλειας». Στη διάρκεια των επαφών του ζήτησε το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, με επίκεντρο «Ενέργεια» και «Παιδεία-Πολιτισμό», που μπλοκάρει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Του Παύλου Ξανθούλη από το σημερινό φύλλο του Φιλελεύθερου

Και είπεν ο κύριος Σύμβουλος...

Σχέδιο δράσης της Τουρκίας για τον περιορισμό της υποστήριξης του ΡΚΚ από το εξωτερικό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας todayszaman η Τουρκική Κυβέρνηση και οι αρχές ασφάλειας αρχές συμφώνησαν σε σχέδιο διπλής δράσης για την καταπολέμηση της δράσης του ( ΡΚΚ )

Στην εκτακτη σύσκεψη στο γραφείο του Τούρκου πρωθυπουργού, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη συμμετοχή των ανωτάτων αξιωματούχων των ενόπλων δυνάμεων και των αρχών ασφαλείας, που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες , εξετάσθηκε σχέδιο που προβλέπει να κλείσουν οι στρόφιγγες των πηγών χρηματοδότησης του PKΚ και παράλληλα να ληφθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τις χώρες εκείνες από τις οποίες προμηθεύεται τα όπλα το PKK.

Η Εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα της Κουρδικής Οργάνωσης στην Ρωσία σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών αμερικανικών υπηρεσιών οι οποίες και δόθηκαν στην Τουρκία και οι οποίες αναφέρουν οτι το 80% των όπλων που διαθέτει το PKK είναι ρωσικής προέλευσης, παράλληλα δε τα όπλα Κούρδων Μαχητών του PKK τα οποία έχουν κατάσχει οι Τουρκικές αρχές ασφαλείας είναι ρωσικής προέλευσης

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Cemil Τσιτσέκ , ο οποίος μετέβη στην Αγία Πετρούπολη για να παραστεί στην 12η Υπουργική Σύνοδο του EUR- OPA του Οργανισμού πρόληψης σοβαρών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,στο περιθώριο της συνάντησης συζήτησε με τις ρωσικές αρχές την εντατικοποίηση της συνεργασίας αναφορικά με την δράση του PKK και παράλληλα έθεσε υπόψην των ρωσικών αρχών τα αποτελέσματα έκθεσης που συνέταξε το Τουρκικό Γενικό Επιτελείο Αμυνας και που αποδυκνείει ότι 72% τοις εκατό των αυτομάτων όπλων τύπου Καλάσνικοφ που κατασχέθηκαν στα ήταν από τη Ρωσία , από την Κίνα το 14% από Ουγγαρία και Βουλγαρία το 4%.

Η Ρωσία είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών που χρησιμοποιούνται από το PKK . Περίπου 45% 5.713 αυτών ήταν ρωσικής προέλευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο το 13,2% από τις ΗΠΑ 9,4%.Από την Ρωσία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό ναρκών αντιαρματικών και εκτοξευτών ρουκετών με 88% και 85%, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ( ΜΙΤ ), ανέφερε ότι ο Mustafa Karasu,εκ των ηγετών του ΡΚΚ , είχε πρόσφατα συνομιλίες με τους Ρώσους εμπόρους όπλων και διαπραγματεύτηκε την αγορά ρωσικής κατασκευής πυραύλων .

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το PKK αγόρασε μια μεγάλη ποσότητα όπλων από Ρώσους εμπόρους το 2007.Το Ιράν και η Αρμενία είναι πιθανές διαδρομές του χρησιμοποιεί το PKK για να μεταφέρει τα όπλα στο βόρειο Ιράκ .

NEA, BHMA, EΘΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ κλπ: Γκρεμίζεται ένα σύστημα που στηρίχτηκε στο ψέμμα και την αδικία!

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/02/ceb2cebfcebcceb2ceb1cf81ceb4ceb9cf83cebccebfcf82-cf80cebbceb7cf81cebfcf86cebfcf81ceb9ceb1cf82.jpg
του Σάββα Καλεντερίδη
Επικράτησαν μετά τη Μεταπολίτευση στον τομέα της ενημέρωσης του ελληνικού λαού.
Ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις.
Χλεύαζαν και λοιδωρούσαν όποιον Έλληνα πολίτη έβαζαν στο στόχαστρο.
Από εκδότες και δημοσιογράφοι, μέσα από διαδικασίες που ο ελληνικος λαός ονομάζει ΕΚΒΙΑΣΜΟ και ΔΙΑΦΘΟΡΑ, έγιναν 'επιχειρηματίες' και 'παράγοντες' που επηρέαζαν την πορεία αυτού του τόπου, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
Η χυδαιότητα, η αμετροέπεια, η διαστρέβλωση της αλήθειας, η ασέβεια και η καταπάτηση κάθε αρχής δημοσιογραφικής δεοντολογίας και των βασικών αρχών της ισηγορίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας, έγιναν το λάβαρό τους.
Αντί να ασκούν έλεγχο στην εξουσία και να παρέχουν έγκαιρη, έγκυρη
και υπεύθυνη ενημέρωση στον ελληνικό λαό, έγιναν πεθήνια όργανα ή οι ίδιοι 'νταβατζήδες' και 'επιβήτορες' της εξουσίας .
Τώρα, η κρίση, της οποίας την έλευση, αντί για πρώτοι, όπως εκ καθήκοντος ώφειλαν, την αντιλήφθηκαν τελευταίοι, οι αχρείοι, τους παίρνει και αυτούς 'μέσα' και φυσικά μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, αφού θα χάσουν τη δουλειά τους και οι έντιμοι δημοσιογράφοι, εκείνοι που δεν 'μήδισαν'.
Περιμένουμε να δούμε την τελευταία πράξη του δράματος, με την ελπίδα ότι θα έλθει επιτέλους η κάθαρση, για να ξεβρωμίσει ο τόπος και η κοινωνία!

Από τα “πράσινα” στρατόπεδα στα ... “πράσινα” πρόστιμα

Σκιές στο πνεύμα των αμοιβαίων φιλοφρονήσεων και της «πράσινης» συνεργασίας που εγκαινίασαν προχθές οι υπουργοί Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη και Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, προβλέπεται να δημιουργήσουν οι «καμπάνες» που ετοιμάζεται να ρίξει το ΥΠΕΚΑ στην ΕΑΒ για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία που θεωρείται από τους κύριους υπεύθυνους στην ρύπανση της περιοχής του Ασωπού μαζί με την μεταλλουργία και τη χημική βιομηχανία, έχει μπει σε πρόγραμμα εντατικών ελέγχων από τις αρχές του έτους.

Από τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος προκύπτουν σημαντικές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να βεβαιωθεί το ύψος των προστίμων.

Μέχρι πρότινος, η εταιρεία δεν διέθετε έγκριση περιβαλλοντικών όρων ενώ πριν από δύο χρόνια ο χημικός και επικεφαλής του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης στα Οινόφυτα κ. Αθανάσιος Παντέλογλου είχε εξαπολύσει εναντίον της στοιχεία σοκ.

Στοιχεία σοκ!
Ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε υποστηρίζει ότι στις αίθουσες της ΕΑΒ, όπου ξεβάφουν τα αεροπλάνα και κάνουν την επιχρωμίωση, το περιβάλλον παραπέμπει σε Νταχάου, με αποτέλεσμα στο αίμα των εργαζομένων να ανιχνεύονται ποσοστά εξασθενούς χρωμίου από 4 έως 12 μικρογραμμάρια! Και όμως η υπόθεση θα ξεχαστεί, παρά τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν από την βιομηχανία.

Στην επιχείρηση έχουν επιβληθεί βαρύτατα πρόστιμα στο παρελθόν ενώ πριν από μερικούς μήνες επιστρατεύτηκε ολόκληρο κυβερνητικό σχέδιο για να παραμείνει σε λειτουργία, σε πείσμα της Νομαρχίας Βοιωτίας που ζητούσε την αναστολή της λειτουργίας της.

Επικαλούμενη συχνά την κρισιμότητα του ρόλου και των δραστηριοτήτων της αλλά και τα συμβόλαια συντήρησης αεροσκαφών με το ΝΑΤΟ, η διοίκηση της βιομηχανίας κατάφερνε εδώ και χρόνια να ξεγλιστρά από το νόμο και να ξεπλένει τις περιβαλλοντικές της αμαρτίες.

Η αποκάλυψη του μεγάλου οικολογικού σκανδάλου το 2007 κατέδειξε τα τεράστια κενά στην λειτουργία της.

Το ρόλο της ΕΑΒ στην ρύπανση του Ασωπού προσπάθησε να υποβαθμίσει πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης. Κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το ΥΠΕΚΑ, ο κ. Μπεγλίτης χαρακτήρισε «υπερτιμημένο» το πρόβλημα που έχει προκαλέσει η ΕΑΒ στον Ασωπό, ευχαριστώντας την κ. Μπιρμπίλη για την χορήγηση του «περιβαλλοντικού πιστοποιητικού».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, το ΣτΕ έδωσε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Νομάρχη που ζητούσε την παύση της λειτουργία της, επιβάλλοντας ένα αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθησης των αποβλήτων της βιομηχανίας, το οποίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίες δειγματοληψίες από την ίδια και σε μηναία βάση από ανεξάρτητο φορέα (ΕΜΠ).
http://www.protothema.gr

«Γύρω γύρω όλοι»Από την ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ

«Γύρω γύρω όλοι και στη μέση το Σύνταγμα των Σκοπίων» είναι η συντομότερη και... ακριβέστερη περιγραφή του προβλήματος της τελικής ονομασίας των Σκοπίων.

Ο ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ του ΟΗΕ, Μ. Νίμιτς, στη Νέα Υόρκη, μετά τις συναντήσεις του με την ελληνική και τη σκοπιανή πλευρά, έκανε πλάγια πηδηματάκια, επιμένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει άλλη πρόταση και ότι οι δύο πλευρές έχουν πλέον πλούσιο υλικό για να τα βρουν μεταξύ τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ των ΗΠΑ, κ. Μπάιντεν, συμβούλευσε εκ νέου τους κ. Παπανδρέου και Γκρούεφσκι να λύσουν σύντομα το πρόβλημά τους, αλλά οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, κ. Δρούτσας και Μιλόσοσκι, κατά τη συνάντησή τους επιβεβαίωσαν τις αποκλίνουσες «κόκκινες γραμμές» τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ Αθήνα, η σύνθετη γεωγραφική ονομασία «για πάσα χρήση» παραπέμπει σαφέστατα στην ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, ώστε να λυθεί κάθε μελλοντική «παρεξήγηση» για τη «μακεδονική» γλώσσα και την ιθαγένεια των γειτόνων. Τα στοιχεία αυτά είχε σπεύσει να εξαιρέσει από τον «λογαριασμό» πέρυσι ο έμπειρος κ. Νίμιτς στην τελευταία πρότασή του, με την κυβέρνηση της Ν.Δ. «στα κάτω» της και να μην έχει αντιστάσεις ώστε να απορρίψει την επικίνδυνη «στροφή».

ΓΙΑ ΤΑ Σκόπια η συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί γύρω από το αν τους αρέσει ή όχι η σύνθετη ονομασία με τη «Μακεδονία» και τον «Βαρδάρη», αλλά μόνον ως διπλή ονομασία στις διεθνείς σχέσεις, όμως ποτέ ως θέμα αναθεώρησης του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, το οποίο μάλιστα έχει «ευρωπαϊκή έγκριση και σφραγίδα» (;)

ΑΝ ΑΥΤΗ είναι η επιφάνεια των πραγμάτων, είναι άγνωστο τι γίνεται κάτω από αυτήν. Το σίγουρο είναι ότι «ανακατεύονται» πολλοί στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και συναντήσεις (π.χ. η ευρωβουλευτής Μ. Κοππά πέρυσι τον χειμώνα στις Βρυξέλλες και προσφάτως ο Αλεξ Ρόντος, που επανήλθε μετά τη «θητεία» του πέρυσι δίπλα στον κ. Σαλικασβίλι και πιθανότατα από τις επιχειρήσεις για το ξήλωμα των διασυνοριακών ναρκών στα Βαλκάνια κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας της Οτάβας).

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ, στην επιφάνεια των πραγμάτων το θέμα των Σκοπίων, «γυρίζει» γύρω γύρω όλοι.

ΤΟ ΘΕΜΑ θα επανακάμψει -ίσως όχι θεαματικά- στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα τον Νοέμβριο και «όπως είθισται», στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, όταν θα επανεξεταστεί για πολλοστή φορά η προοπτική έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε.

ΑΝ ΤΑ εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας ήταν διαφορετικά και η οικονομική κρίση βρισκόταν σε ύφεση, ίσως η κυβέρνηση Παπανδρέου να έσπευδε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Αλλά αυτό είναι δύσκολο.

ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη πλευρά, ο κ. Γκρούεφσκι δείχνει μυστηριωδώς να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον χρόνο, και στην πραγματικότητα δεν σπεύδει διόλου να λύσει την εκκρεμότητα στο όνομα, που εμποδίζει τη χώρα του να προχωρήσει στην Ε.Ε.

ΜΕ ΔΥΟ λόγια, όλοι ψάχνουν έναν από μηχανής θεό να λύσει το πρόβλημα. Και αυτός, για την ώρα τουλάχιστον, δείχνει να βαριέται...
ENET

Tο σύνδρομο της μυστικής διπλωματίαςΜε τον Σταύρο Καρκαλέτση
Eνώ η χώρα βρίσκεται μεσοπέλαγα της κρίσης, πληθαίνουν οι ενδείξεις πως πάμε για «τελικές λύσεις» σε Κύπρο και σκοπιανό. Και παράλληλα ανοίγει (βλέπε δηλώσεις Μόρνινγκσταρ και όχι μόνον…) ένα θέμα που για Κωνσταντίνο Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Σημίτη, κρατήθηκε επί δεκαετίες με ιερά εμμονή εκτός συζήτησης: Η συνδιαχείριση των (όποιων) πετρελαίων βρεθούν στο Αιγαίο.

Το πρώτο ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσο το timing εξυπηρετεί τη δρομολόγηση λύσεων. Με την οικονομία παραπαίουσα και, προεκτατικά, την αμυντική και γεωστρατηγική επάρκεια της Ελλάδας να συρρικνώνεται, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για άρον άρον «κλεισίματα» των σημαντικότερων εθνικών ζητημάτων; Είναι τόσο δύσκολο να μελετήσουν κάποιοι βιαστικοί εν Αθήναις, Θουκυδίδη, και να καταλάβουν ότι την ώρα που είσαι αδύναμος (και οι αντίπαλοί σου γνωρίζουν βεβαίως την τρωτότητά σου) δεν προβαίνεις σε συζητήσεις που οδηγούν σε επιζήμιες διευθετήσεις;

Ερώτημα δεύτερο: Απαξιώνεται σταδιακά η εθνική άμυνα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, ναι ή όχι; Ο μόνος, για παράδειγμα, πυλώνας που στηρίζει (ακόμα) γεωστρατηγικά τη χώρα, η Πολεμική Αεροπορία, τι διαθεσιμότητες έχει στα μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς; Μήπως χαμηλές όσο ποτέ στο παρελθόν; (ευνόητοι λόγοι αναγκάζουν να μην γραφτούν λεπτομέρειες). Εν τέλει, η μείωση της αποτρεπτικής ελληνικής ικανότητας μήπως εμμέσως είναι σε κάποιους επιθυμητή, ακριβώς για να δικαιολογήσουν επικείμενες παραχωρήσεις προς τους Τούρκους;

Ερώτημα τρίτο: Είναι εκτός πραγματικότητας τα όσα από εγκυρότατους δημοσιογράφους γράφονται, περί μυστικής διπλωματίας και περίεργων μυστικοσυμβούλων της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού; Μυστικοσυμβούλων που σκωπτικά χαρακτηρίζονται ελληνόφωνοι, ακριβώς για να καταδειχθεί το απροσδιόριστο της προέλευσης και της παρουσίας τους; Οι κακές (πλην έγκυρες) γλώσσες, ισχυρίζονται πως η παραδοσιακή και έμπειρη διπλωματία του ΥΠ.ΕΞ., πρέσβεις τεχνοκράτες με άριστη γνώση των εθνικών θεμάτων, για πρώτη φορά είναι τόσο παραγκωνισμένοι και, βεβαίως, δυσαρεστημένοι. Αντίθετα με τη δική τους περιθωριοποίηση, γράφονται (και λέγονται ακόμη περισσότερα) για ειδικές αποστολές και ταξίδια-αστραπή διαφόρων εξωθεσμικών, που όπως φαίνεται έχουν αποσπάσει άτυπα αρμοδιότητες άλλων.

Βεβαίως, το σύνδρομο της μυστικής διπλωματίας δεν είναι φρέσκο προιόν. Ανέκαθεν λειτουργούσε υπόγεια και παράλληλα με το ΥΠΕΞ. Ας θυμηθούμε το 1959 και το όπως όπως κλείσιμο του Κυπριακού, με τους Καραμανλή - Αβέρωφ -Άγγελο Βλάχο να πρωταγωνιστούν σε ένα σκοτεινό παρασκήνιο, για εκτροπή του αιτήματος του κυπριακού Ελληνισμού για αυτοδιάθεση.

Όμως και σε περιπτώσεις σαν την παραπάνω (επαναλήφθηκαν συχνά στο παρελθόν), δεν έπαυαν να πρωταγωνιστούν, σε υπόγειες έστω διαδρομές, άνθρωποι του ΥΠΕΞ, υπουργοί ή τεχνοκράτες. Κάτι που μάλλον δεν συμβαίνει σήμερα, αφού δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα.

Συμπέρασμα, παραφράζοντας το παλιό αντικαπνιστικό σύνθημα: Μήπως η έλλειψη ορθολογισμού από τη μια, και η μυστική όσο και θολή διπλωματία από την άλλη, ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ την εξωτερική μας πολιτική; Και ακόμα σοβαρότερα τα ΔΙΚΑΙΑ του κυπριακού Ελληνισμού;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

Αμυντικός Αναλυτής, Πρόεδρος του ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α
www.elkeda.gr
SIGMALIVE

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Απορίες και ερωτήματα για τις προβοκάτσιες

Ερωτήματα για το κατά πόσο ο τουρκικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει και στο εσωτερικό της χώρας παρόμοιες πρακτικές με αυτήν που περιέγραψε πρόσφατα ο Τούρκος στρατηγός ε.α. Γιρμπιμπέσογλου, για την καταστροφή τζαμιών στην Κύπρο, με σκοπό την ανύψωση του ηθικού, θέτει ο τουρκικός Τύπος.

Με την πρόσφατη αποκάλυψη του Τούρκου στρατηγού ασχολείται άρθρο του Mustafa Akyol, στην αγγλόφωνη «Hurriyet Daily News», με τίτλο «Why the Turkish Military bombed mosques in Cyprus».

Όπως γράφει η «Taraf», o απόστρατος στρατηγός αναφέρεται στην τοποθέτηση βομβών στα τεμένη Bayraktar και Omerye της Λευκωσίας τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1962, επεισόδιο που εξαγρίωσε τους Τ/κ που διαδήλωσαν κατά των Ε/κ, τους οποίους θεώρησαν υπαίτιους.

Αυτό που απασχολεί εμένα ως Τούρκο, υπογραμμίζει ο αρθρογράφος, είναι το θλιβερό γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός θεωρεί ορθό να σκηνοθετεί τέτοιες επιχειρήσεις τρομοκρατίας, για να ανυψωθεί η ψυχολογία της δικής μας πλευράς.

Γράφει ότι η τακτική αυτή εγείρει ερωτήματα, όπως το κατά πόσο ο τουρκικός στρατός έχει κάνει κάτι παρόμοιο με την Κύπρο στην Τουρκία. Ερωτάται επίσης εάν, εφόσον ο στρατός έχει τοποθετήσει βόμβες για την «ανύψωση της αντίστασης» έναντι των «εξωτερικών εχθρών», έχει χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνικές κατά των «εσωτερικών εχθρών».

Ο αρθρογράφος συνεχίζει, γράφοντας ότι στη δίκη της Εργκενεκόν αποκαλύφθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δύο τρομοκρατικές ενέργειες το 2006, με την τοποθέτηση βόμβας στην κεμαλικού προσανατολισμού εφημερίδα «Cumhuriyet» και τον πυροβολισμό ενός κοσμικού δικαστή, ήταν στημένες ενέργειες για να αποδοθεί η ευθύνη στους ισλαμιστές.
SIGMALIVE

Αντιδράσεις της Τουρκίας για μνημείο στη γενοκτονία Ασσυρίων

"Το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών συνομιλεί με την Τουρκία σχετικά με το μνημείο Ασσυρίων που ανεγέρθη στο Σίδνεϊ, οι αντιδράσεις έναντι του οποίου θέτουν σε κίνδυνο πρόγραμμα χαρτογράφησης της χερσονήσου της Καλλίπολης", αναφέρει δημοσίευμα του αυστραλιανού πρακτορείου ειδήσεων AAP, με τίτλο "Μνημείο πολέμου προκαλεί τον θυμό της Τουρκίας".

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, "ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, Ογκούζ Οζγκέ (Oguz Ozge) δήλωσε ότι το συγκεκριμένο μνημείο, το οποίο ανεγέρθη στη μνήμη 750.000 Ασσυρίων, ανησυχεί την τουρκική κυβέρνηση. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Ζηλανδίας (Radio New Zealand), ο κ. Ozge είπε:

'Όσο δε λαμβάνονται μέτρα επανόρθωσης, σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης'.

Το εν λόγω μνημείο ανεγέρθη από ηγέτες της ασσυριακής κοινότητας στο Σίδνεϊ και χαρακτηρίζει ως 'γενοκτονία' τη θανάτωση Ασσυρίων από οθωμανικά στρατεύματα κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης Κρις Μπόουεν (Chris Bowen) παραβρέθηκε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου τον περασμένο Αύγουστο".

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, εκπρόσωπος του αυστραλού υπουργού Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ, δήλωσε ότι το αυστραλιανό ΥΠΕΞ συνομιλεί με το τουρκικό ΥΠΕΞ, ώστε να επιλύσει το θέμα της καθυστέρησης χορήγησης βίζας σε αυστραλούς αρχαιολόγους που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Πρόκειται για αρχαιολόγους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με συναδέλφους τους από τη Νέα Ζηλανδία και την Τουρκία, σε ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης της χερσονήσου της Καλλίπολης, όπου διεξήχθη η μάχη της Καλλίπολης κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η αναβολή του προγράμματος χαρτογράφησης, αλλά όπως δήλωσε ο πρέσβης της Τουρκίας ''μπορεί να συμβεί, ώσπου να βρούμε έναν τρόπο. Ελπίζουμε να δούμε την αυστραλιανή κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό (το μνημείο). Είμαστε σε επαφή με τις αυστραλιανές αρχές... Πρόθεσή μας είναι να βρούμε μια διέξοδο που θα είναι ικανοποιητική για όλους μας".

Σημειώνεται ότι ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου (Ahmet Davutoglou), έχει καταδικάσει την ανέγερση του μνημείου, κατηγορώντας όσους επιθυμούν ''να δηλητηριάσουν τις άριστες σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Τουρκίας και να ξαναγράψουν την ιστορία για πολιτικό όφελος''.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΑΑΡ, "βάνδαλοι έχουν επιτεθεί με σπρέι στο μνημείο και έχουν ζωγραφίσει τουρκικές σημαίες, και αναγράψει το σύνθημα 'ασσυριακά σκυλιά"'.NOOZ.GR

Ξέρει η Κομισιόν αλλά απλώς... παρακολουθεί

Επιμένουν οι Τούρκοι, να στήσουν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακούγιου, που, στο πολύ κοντινό παρελθόν, έχει δώσει κάτι σεισμούς πάνω από 6 Ρίχτερ, αδιαφορώντας, προφανώς, για το αν στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε ένα νέο Τσερνομπίλ, στη καρδιά της Μεσογείου.

Την ίδια ώρα, απλός θεατής, στις προθέσεις της παραμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα την ώρα που, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών της Τουρκίας, το συντομότερο δυνατό και ίσως εντός του Σεπτεμβρίου, θα έχει συσταθεί η εταιρία που θα κατασκευάσει το σταθμό.

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει, από γραπτή απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Φούλε, στους Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου και Ιωάννη Τσουκαλά, πάνω σε ερώτηση τους που αναφέρονταν στα ερωτηματικά που υπάρχουν, για τις ικανότητες της Τουρκίας, να προχωρήσει στο πυρηνικό αυτό εγχείρημα.

Επιβεβαιώνοντας τη θέση της Κομισιόν, ως θεατή στα πυρηνικά δρώμενα στην Τουρκία, ο Επίτροπος Φούλε ομολογεί ότι: «Η Τουρκία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοπροστασία, ούτε έχει προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων».

Στην απάντησή του, επισημαίνει ακόμη ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της νομοθεσίας, των πρακτικών και των διοικητικών ικανοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας».

Κατά δε την άποψη του Επιτρόπου Φούλε «η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία ευθυγράμμισης της νομοθεσίας της με το κεκτημένο της Ε.Ε.: θέσπισε έναν νόμο πλαίσιο για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πώλησης ενέργειας καθώς και κανονισμούς εφαρμογής, π.χ. για τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας καθώς και για ειδικές αρχές σχεδιασμού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών».

Καταλήγει, ωστόσο, ο Επίτροπος, λέγοντας ότι, «η Κομισιόν έχει σημειώσει την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της Ε.Ε. για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών πτυχών του».

Σ' όλες τις επαφές μας με τις τουρκικές αρχές, επισημαίνουμε το ενδιαφέρον μας, για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα σχέδια της Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, υπογραμμίζει ο Επίτροπος, τονίζοντας ότι:

«Πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι, η επιλογή του ενεργειακού μείγματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας. Εντούτοις, οι εθνικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει να βασίζονται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας».

Εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το τελευταίο κομμάτι της δήλωσης του κυρίου Επιτρόπου, που αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι διαθέσιμη, να παράσχει τις απαιτούμενες συμβουλές και στήριξη, ιδίως στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας».

Δηλαδή, εκτός από το να είναι απλοί θεατές, θα τους δώσουν και κοινοτικά κονδύλια και τεχνολογική υποστήριξη, για να στήσουν τον πυρηνικό σταθμό, σε μία κατ' εξοχήν σεισμογενή περιοχή;
topontiki.gr

Διόδια, η κλοπή του αιώνα. Κάποιος να βάλει τέλος σ' αυτήν την αθλιότητα!

΄

Η χρήση των ελβετικών αυτοκινητόδρομων και οδών ταχείας κυκλοφορίας υπόκειται για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα σε υποχρέωση πληρωμής διοδίων. Για μηχανοκίνητα οχήματα με μέχρι 3,5 t (ΕΙΧ, μοτοσικλέτες και τροχόσπιτα) υπάρχει υποχρέωση ειδικού σήματος (βινιέτας). Πριν από τη χρήση αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας πρέπει να αγοραστεί μία βινιέτα, η οποία ισχύει για απεριόριστες διαδρομές σε όλους τους αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας ταξίδεψαν αυτή την εβδομάδα στο εξωτερικό, βρέθηκαν με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελβετία και αγόρασαν μια vignette. Το κόστος της; 31 Ευρώ για όλο το χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2010, με τη δυνατότητα χρήσης απεριόριστων διαδρομών, εννοείται και των πολυάριθμων τούνελ της ορεινής χώρας.
Δηλαδή, ο Ελβετός πολίτης πληρώνει 31 ευρώ το χρόνο και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ελεύθερα ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας του.
Ο Έλληνας πολίτης, π.χ. ο κάτοικος Κατερίνης που εργάζεται στην Θεσσαλονίκη και πηγαινοέρχεται καθημερινά, πληρώνει 1.344 Ευρώ μόνο γι αυτή τη διαδρομή (20 εργάσιμες Χ 12 μήνες Χ 5,80 ? καθημερινά) και δεν έχει τη δυνατότητα αγοράς εκπτωτικής κάρτας, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο!
Οι Ελβετοί συνάδελφοι των φίλων μας δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, λέγοντας: «Αυτό λέγεται κλοπή!». Οι δε πολιτικοί που υπέγραψαν την παραχώρηση της χρήσης των εθνικών μας δρόμων, κάτω από τέτοιους όρους, είναι πουλημένα τομάρια!
Αυτό, το τελευταίο, δεν είπαν οι Ελβετοί! Το είπαν οι Τσέχοι που καθόταν στο ίδιο τραπέζι! Κι εμείς βέβαια τους εξηγήσαμε, πως. απλά «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ».
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας

Σημεία των καιρών. Οι αξιωματικοί δεν εμπιστεύονται πλέον πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Πως θα πας στο μέτωπο, όταν δεν εμπιστεύεσαι τα νώτα σου;

Έρευνα κόλαφος για τις ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων

Η πρόσφατη έρευνα της εταιρείας VPRC, που έγινε για το περιοδικό «Monthly Review», εκτός από τα άλλα ευρήματα καταδεικνύει ότι τα στελέχη των ΕΔ, σε συγκριτικό ποσοστό 8 στους 10, δεν είναι ικανοποιημένα ούτε από την πολιτική ούτε από τη στρατιωτική ηγεσία τους.
Τα ποσοστά αυτά δυσπιστίας αποτελούν κόλαφο για την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία. Και όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν ξάφνιασε, αφού εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα απαξίωσης της πολιτικής. Όμως ως προς τις ηγεσίες των Γενικών Επιτελείων τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και συγχρόνως ανησυχητικά και θα πρέπει να προβληματίσουν τους Αρχηγούς, διότι τα στελέχη δείχνουν πλέον να μην εμπιστεύονται τη φυσική τους ηγεσία.
Όπως λένε οι γνωρίζοντες, αυτό συμβαίνει διότι με τη συμπεριφορά και τη στάση τους σε διάφορα σοβαρά θέματα, τα οποία είχαν σχέση με τη λειτουργία των ΕΔ ή με τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών τους, δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν αντέτειναν έναν λόγο τέτοιο που να δείχνει ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους και λιγότερο για το πώς θα εδραιώσουν τις σχέσεις τους με το υπουργείο. Γι' αυτό ποτέ τα στελέχη δεν εισέπραξαν ότι οι φυσικές τους ηγεσίες είχαν το σθένος και τη διάθεση να συγκρουσθούν διεκδικώντας τα αυτονόητα γι' αυτούς.
Όταν τα στελέχη εισπράττουν με διάφορες δηλώσεις, όπως συνέβη πρόσφατα, την απαξίωση από την πολιτική ηγεσία και βλέπουν εμβρόντητα την ηγεσία τους να παρακολουθεί απαθής, χωρίς να είναι σε θέση να αρθρώσει μία λέξη για «την τιμή των όπλων», απογοητεύονται και δικαίως.
Όταν ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγ. Βενιζέλος καταθέτει στη Βουλή και ψηφίζει έναν νόμο που αφορά τη διαδρομή των στελεχών στις ΕΔ ο οποίος:
• δεν προωθεί την αξιοκρατία, αλλά αντιθέτως μετατρέπει τα Ανώτατα Στρατιωτικά Συμβούλια σε αίθουσες δικαστηρίων,
• νομιμοποιεί τις κομματικές μεταθέσεις με τη δημιουργία συμβουλίων μεταθέσεων,
• δημιουργεί από τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη αξιωματικούς δύο ταχυτήτων,
• αντί να επιλύει, δημιουργεί προβλήματα,
• και κυρίως στα κρίσιμα σημεία δεν έχει καν τη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Επιτελείων, αγανακτούν και δικαίως.
Και ενώ συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, οι στρατιωτικές ηγεσίες δεν έχουν το θάρρος να επιδείξουν πυγμή και να εκπέμψουν το μήνυμα προς τα στελέχη ότι πάνω από όλα θέτουν την εύρυθμη λειτουργία και το κύρος των ΕΔ και όχι τις σχέσεις τους με τον πολιτικό τους προϊστάμενο με σκοπό την παραμονή τους για έναν ακόμη χρόνο στην καρέκλα τους.
Άρα λοιπόν εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ποιοι ευθύνονται για την εικόνα που αποτυπώνεται σε αυτήν την έρευνα της εταιρείας VPRC.
Αμετροέπειες..
• Ο υπουργός Άμυνας κ. Ευάγγ. Βενιζέλος δηλώνει: «Δεν θα εισάγονται αιτήματα προμηθειών σε έναν κατάλογο σαν να έχουμε μια λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ», υπονοώντας ότι τα Επιτελεία εισάγουν τέτοιους καταλόγους.
• Ο κ. υπουργός δεν έχει, φαίνεται, ενημερωθεί αρκούντως. Δεν διάβασε ποιες διαδικασίες προηγούνται των «καταλόγων», οι οποίες, βέβαια, δεν είναι οι αθωότερες, αλλά οπωσδήποτε και αποτελέσματα υπουργικών προαποφάσεων.
• Υπενθυμίζουμε ότι το όργιο επιλογής οπλικών συστημάτων και αρπαγής του δημοσίου χρήματος έγινε τελευταία αποκλειστικά από τα υπουργικά γραφεία, τις εξωθεσμικές «παρέες», συμπραττούντων, ενίοτε, και στρατιωτικών «αδύνατου χαρακτήρος».
«Ικανοποιητική» απάντηση
• Οι παραιτήσεις των 3 Ναυάρχων προκάλεσαν ανησυχία όχι μόνο στο Στράτευμα και τους πολίτες, αλλά και στους κοινοβουλευτικούς.
• Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Κοραντής υπέβαλε ερώτηση (2113/31.8.10), αναφερόμενος ειδικά στην παραίτηση των Ναυάρχων κ. Φενέκου και Παπαϊωάννου.
• Ιδού η καταπληκτική απάντηση του κ. Βενιζέλου (Φ 900α/8076/ 11214/15-Σεπτ-10): «Η παραίτηση είναι δικαίωμα κάθε αξιωματικού, ο οποίος αξιολογεί τα δεδομένα της σταδιοδρομίας του και πράττει ανάλογα. Εξετάζει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, βλέπει πού βρίσκεται στην ιεραρχία και αποφασίζει...»
• Όπως βλέπετε, για την ταμπακέρα ουδέν... Παγίωση της αρχής «άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε»...
• Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά...
Κανονιές και αναχαιτίσεις...
• Συνήλθε το περιβόητο ΚΥΣΕΑ προς λήψη απόφασης για τα πυρομαχικά αρμάτων και τα ανταλλακτικά κινητήρων μαχητικών, εν κρύπτω. Ουδεμία ανακοίνωση... «Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα» (κ. Βενιζέλο), όπως λέει ένα ωραίο άσμα του Μούτση, τραγουδισμένο από την αξέχαστη Σωτηρία Μπέλλου.
• Στην πραγματικότητα, ουδέποτε «συνήλθε». Είναι κι αυτό εν αφασία, όπως όλη η κυβέρνηση.
• Δεν γνωρίζω αν προήδρευσε ο διαρκώς ταξιδεύων κ. πρωθυπουργός, ο «πολλά βαρύς» κ. αντιπρόεδρος ή ο πρωθυπουργεύων κ. Ραγκούσης. Τελικά, και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε, έγινε «διά περιφοράς». Αποφάσισαν οι κ. Ρέππας, Παπουτσής, Μπιρμπίλη, Ξενογιαννακοπούλου κ.ά., ουχί όμως ο Α/ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος, γιατί, απλούστατα, δεν εκλήθη.
Ένας χρόνος και ακόμα τίποτα;
• Με εκείνη τη ληστεία με λεία 150.000 ευρώ, όπου έκοψαν με τροχό το χρηματοκιβώτιο στο θέρετρο της Πολεμικής Αεροπορίας στο ΚΕΔΑ/Ζούμπερι πριν από έναν χρόνο, βρήκαν τίποτε;
• Οι έρευνες συνεχίζονται ή πάνε να το καλύψουν;
• Τα χρήματα τελικά ποιος θα τα πληρώσει;
• Κύριε υπουργέ Άμυνας, κύριε αναπληρωτή, κύριε Α/ΓΕΕΘΑ και κύριε Α/ΓΕΑ, όλος ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι κανένας δεν τιμωρείται, όλα κουκουλώνονται. Και τώρα βλέπει ότι αυτό συμβαίνει, δυστυχώς, και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Λύση βρέθηκε… αλλά ακριβή
• Αν είναι εντάξει ο «Παπανικολής» και δεν γέρνει, γιατί τον πουλάμε και χάνουμε 500 εκατ. ευρώ;
Την εβδομάδα που πέρασε συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συνολικής συμφωνίας διευθέτησης του θέματος των υποβρυχίων (Υ/Β) και της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (σε ποσοστό 75,1%) από τους Γερμανούς της Τίσεν Κρουπ στην εταιρεία Άμπου Ντάμπι Μαρ.
Η Νέα Δημοκρατία, όπως αναμενόταν, καταψήφισε το σχέδιο νόμου επί της αρχής. Η διαφωνία της βασικά δεν εστιάζεται στην πώληση, με την οποία συμφωνεί, αλλά στην απευθείας ανάθεση κατασκευής δύο νέων υποβρυχίων όμοιων με τα 4 (τύπου 214) που έχουν ήδη κατασκευαστεί αλλά δεν έχουν παραληφθεί. Ο λόγος απλός. Σε καιρό τέτοιας δημοσιονομικής ασφυξίας και λιτότητας, 1 δισ. ευρώ που στοιχίζουν τα νέα υποβρύχια είναι μάλλον πολλά, όταν υπήρχε ήδη από το 2008 γερμανική πρόταση για κατασκευή δύο επίσης νέων υποβρυχίων, αλλά λίγο μικρότερων (τύπου 209), με τα ίδια οπλικά συστήματα και χωρίς αύξηση του συμβατικού κόστους.
Επίσης η παραλαβή του πρώτου υποβρύχιου, του «Παπανικολής», που έγερνε και όπως διαβεβαιώνουν όλοι αποκαταστάθηκε και πλέον δεν... γέρνει, δημιουργεί ένα ερώτημα: Αν είναι απολύτως εντάξει, τότε γιατί να το πουλήσουμε, όπως έχει πει επανειλημμένα ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγ. Βενιζέλος; Προσφορότερο δεν θα ήταν να κρατήσουμε το «Παπανικολής», να το εντάξουμε στη δύναμη του ελληνικού στόλου και να κατασκευάζαμε μόνο ένα νέο υποβρύχιο τύπου 214. Έτσι θα κέρδιζε το ελληνικό Δημόσιο 500 εκατ. ευρώ.
Πάντως, σε τελική ανάλυση, για το πολύπλοκο αυτό θέμα δόθηκε λύση από τον κ. Βενιζέλο, έστω κι αν δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε την ευκαιρία και την έχασε, γιατί ανέχτηκε τις απίστευτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις του πρώην και νυν ΓΔΑΕΕ Ευάγγελου Βασιλάκου.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα επόμενα 9 χρόνια το ελληνικό κράτος θα πληρώσει 1.300 εκατομμύρια ευρώ με ετήσιες δόσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο Θεός να βοηθήσει να τα 'χουμε.

Διπλωματία επωμίδων
• Στην Κίνα βρέθηκε πρότινος ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος κ. Κλόκοζας, όπου οι Κινέζοι του έκαναν θερμή υποδοχή επιδεικνύοντας, φυσικά, και τα εξοπλιστικά επιτεύγματά τους.
• Στην Τουρκία και τη Γεωργία, εξάλλου, ταξίδεψε ο Α/ΓΕΣ Αντγος κ. Φραγκούλης Φράγκος. Συνομίλησε με τους ομολόγους του. Με τον Τούρκο μάλιστα... τουρκιστί, γιατί ο Αρχηγός ομιλεί άριστα την τουρκική, είχε μάλιστα υπηρετήσει ως ακόλουθος Άμυνας στην Άγκυρα.

Ναι Μίκη, οι βάρβαροι διάβηκαν. Ποιός ήταν/είναι ο Εφιάλτης;


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ομολογώ ότι σήμερα 25.8.10, ξύπνησα αποφασισμένος να αποσυρθώ δια παντός από τα κοινά αναμένοντας ήρεμος στη γωνιά μου το αναπόφευκτο. Κι αυτό γιατί άρχισα να ντρέπομαι, καθώς η φωνή μου κατάντησε φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η ζωή, η σκέψη , το έργο και η στάση μου στηρίχθηκαν αποκλειστικά επάνω στον ελληνικό λαό, τον τωρινό, τον χθεσινό, τον παντοτινό. Η σκληρή διαπίστωση λοιπόν ότι αυτή σχέση δεν υπάρχει πια ήταν φυσικό να με αφήσει μετέωρο. Δεν διαμαρτύρομαι. Δεν κραυγάζω. Άλλωστε αν και ξένος και μόνος στον τόπο που αγάπησα, είμαι εν τούτοις πλήρης αναμνήσεων που μπορούν να γεμίσουν την μοναξιά μου. Αυτά λοιπόν σκεφτόμουν έως ότου βρήκα στο γραφείο μου το «Πανανθρώπινον Μαραθώνιο Κάλεσμα» του Αλέξανδρου Χάχαλη μαζί με την πρόκληση του Δημάρχου Μαραθώνα Σπύρου Ζαγάρη για την Τελετή Μνήμης στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων.
Ώστε λοιπόν δεν είμαι τόσο μόνος όσο νομίζω. Φτάνει φυσικά η ωραία τελετή σας να μην μια πράξη τυπική αλλά ουσιαστική, προς την κατεύθυνση μιας προσπάθειας για να ξυπνήσουν επιτέλους οι Έλληνες από τον λήθαργο στον οποίο τους έχει καταδικάσει αυτή η πρωτοφανής εισβολή των νεοβαρβάρων, που αυτή τη φορά δεν ήρθαν με ακόντια και σπαθιά που τρυπούν τις σάρκες αλλά με μεθόδους που παραλύουν τη σκέψη και υποτάσσουν τις ψυχές.
Έτσι μεθοδικά προσπαθούν να μεταλλάξουν τον ελληνικό λαό σε κάποιον άλλον με άλλες δοξασίες, αντιλήψεις, αρχές, συνήθειες και με άλλο ήθος, σε ανθρώπους υπάκουους που θα ακολουθούν υποταγμένοι και σιωπηλοί τη Μοίρα που τους επιφυλάσσουν οι σύγχρονοι Εξουσιαστές, Έλληνες και Αλλοδαποί.
Και πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι ορατές και αόρατες δυνάμεις έχουν ήδη αιχμαλωτίσει την πλειοψηφία του λαού μας, ενώ η μειοψηφία είναι χωρισμένη, διάσπαρτη, αμήχανη χωρίς πυξίδα και οδηγό, έτοιμη να γίνει κι αυτή βορά στην προσπάθεια για την γενικευμένη πολτοποίηση του λαού μας. Έως ότου, όπως είπα, προκύψει ένας άλλος λαός, που ουσιαστικά θα καγχάζει με το παρελθόν του, καθώς θα τον έχουν μεταβάλει και καταστήσει οργανικό μέρος της διεθνούς στρατιάς των παγκοσμιοποιημένων απρόσωπων ιδιωτών.
Από πού λοιπόν θα πιαστούμε όλοι εμείς οι εραστές της αιώνιας Ελλάδας; Εδώ σ’ αυτά τα ιερά χώματα δεν έγινε απλώς μια στρατιωτική σύρραξη αλλά γεννήθηκε ένας νέος κόσμος. Ο Κόσμος του Ελληνισμού. Ο Κόσμος της Λογικής, του Πολιτισμού, της Φιλοσοφίας, της Δημοκρατίας, της Επιστήμης και της Τέχνης. Ο Κόσμος του νεότερου ανθρώπου, που εγκαινιάζει την μεγαλύτερη ιστορική αλλαγή των αιώνων.
Πιστεύω ότι οι δυνάμεις του Χάους, που τώρα επικρατούν διεθνώς βυθίζοντας καθημερινά όλους τους λαούς σε βαθειά πολύπλευρη κρίση, θα ηττηθούν μόνο όταν όλες οι εναπομείνασες δυνάμεις της Αρμονίας συνενωθούν σε μια προσπάθεια να φωτίσουν και να κερδίσουν την πλειοψηφία των ανθρώπων, ώστε να την καταστήσουν δύναμη ιστορική.
Το σύμβολο της Μάχης του Μαραθώνα μπορεί να αποτελέσει μέσα σ’ αυτή την κοσμογονική σύγκρουση την σπίθα και την φλόγα που όσο θα απλώνεται μέσα στους ανθρώπους, τόσο θα συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, θα αντλούν θάρρος και θα ακονίζουν τη θέλησή τους να παλέψουν για να σωθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες ο Άνθρωπος και η Ανθρωπότητα.
Ο Μαραθώνας ξανάναψε μέσα μου στη σβησμένη σπίθα, την χαμένη ελπίδα. Χαίρομαι γι’ αυτό. Σας συγχαίρω. Σας ευχαριστώ. Και δηλώνω «παρών».

Αθήνα 25.8.2010 Μίκης Θεοδωράκης

Οι αιώνιοι φοιτητές μας

της Ελίνας Γαληνού
Η ελεύθερη παρακολούθηση μαθημάτων και η παράταση χρόνου σπουδών επ΄αόριστον, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ευεργετικά κοινωνικά μέτρα, προκειμένου να βοηθήσουν φοιτητές που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Διότι όταν ένας φοιτητές σπουδάζει και πρέπει ταυτόχρονα να εργάζεται, εννοείται ότι δεν θα έχει τον ίδιο διαθέσιμο χρόνο να μελετά και να παρακολουθεί παραδόσεις, με κάποιον άλλον που δεν έχει ανάλογες δεσμεύσεις. Οπότε τα πράγματα για τον εργαζόμενο φοιτητή, καθίστανται δύσκολα και τα περιθώρια χρόνου αποπεράτωσης σπουδών του, λογικό είναι να αντιμετωπίζονται με ελαστικότητα.
Οπως γνωρίζουμε όμως, το απεριόριστο χρόνου σπουδών, ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές στην χώρα μας. Είτε είναι εργαζόμενοι είτε όχι, έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται κάποτε σε μια Σχολή και να...ξεχνούν να τελειώσουν, ή να μην τελειώνουν ποτέ. Ωστόσο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στις Σχολές επ΄αόριστον και τα Πανεπιστήμιά μας είναι γεμάτα από φαινόμενα τέτοιου είδους, που φέρονται ως φοιτητές με αρκετές πολυετίες. Εδώ όμως βρίσκεται το παράδοξο. Υποτίθεται ότι όταν κάποιος εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο, έχει σαν κίνητρο να σπουδάσει κάτι που είτε τον ενδιαφέρει, είτε να λάβει ένα πτυχίο-τυπικό προσόν, ή εφόδιο στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, κατά πόσον το πτυχίο του Πανεπιστημίου αποτελεί εφόδιο για την εύρεση εργασίας, αμφισβητείται και σε αρκετά μεγάλο βαθμό δικαίως, καθώς μας το βεβαιώνουν πάμπολλα ζωντανά παραδείγματα στην καθημερινότητα. Αυτό βέβαια, μπορεί να αποτελεί μια πραγματικότητα για την αξία των πτυχίων, αλλά όχι δικαιολογία για τους "αιώνιους φοιτητές".
Ωστόσο, το πρόβλημα της αιώνιας φοίτησης αν και έχει επισημανθεί από πολλές κυβερνήσεις, έχει μέχρι στιγμής παραμείνει άλυτο, ενώ "προσδίδει" παράλληλα και μια (αρνητική) πρωτοτυπία στον τομέα της Παιδείας της χώρας μας. Σε ποιά άλλη χώρα άραγε, ισχύει το "μείνε όσο θέλεις φοιτητής, αφού ο χρόνος δεν σε πιέζει να αποφοιτήσεις"; Και όποιος πολιτικός ως τώρα τολμούσε να το θίξει, βρισκόταν με μια "καυτή πατάτα" στα χέρια του, γιατί τα όποια μέτρα περιορισμού, θα ξεβόλευαν πολλούς και θα τάραζαν πολλαπλά κακώς κείμενα. Τι κι΄αν αυτή η κατάσταση έχει σαφείς και ευνόητες επιπτώσεις στην σοβαρότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής μας; Αρκεί που υπήρξαν ως τώρα πρυτάνεις οι οποίοι υποστήριζαν "ότι οι αιώνοι φοιτητές δεν επιβαρύνουν τα Ιδρύματα". Οικονομικά μπορεί όχι, όμως η ποιοτική υποβάθμιση δεν μετράει; Και τι νόημα έχει η απεριόριστη παράταση χρόνου φοίτησης, όταν δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους φοιτητές; Είδαμε όμως, ότι το πρόβλημα αυτό, δηλαδή της οριοθέτησης χρόνου σπουδών, δεν αναφέρθηκε μέσα στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προωθείται τώρα. Θα απασχολήσει άραγε το νέο συμβούλιο διοίκησης, τα περιφερειακά συμβούλια ή τους πρυτάνεις που θα διαχειρίζονται τα ακαδημαικά θέματα; Διότι αν μιλάμε για "βαθιές τομές" που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, υποτίθεται ότι υπάρχει η τόλμη να θιγούν μερικά "κακώς κείμενα" αφού στο κάτω-κάτω της γραφής, η κυβέρνηση αυτή έχει δηλώσει ότι δεν φοβάται το πολιτικό κόστος.

Σε υποβάθμιση της Ισπανίας προχώρησε η Moody΄sΟ οίκος Moody's προχώρησε τελικά σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που επικρατούσαν στις αγορές τις τελευταίες ημέρες.

Η αξιολόγηση της Ισπανίας από "ΑΑΑ" αναθεωρείται σε Αa1 με σταθερό outlook και όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Moody's "η δέσμευση της κυβέρνησης της Ισπανίας προς την μείωση του ελλείμματος είναι ο βασικός παράγοντας για την υποβάθμιση της αξιολόγησης κατά μόνο μία βαθμίδα".

Η Moody’s είχε θέσει εδώ και τρεις μήνες σε καθεστώς αναθεώρησης την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτίες της υποβάθμισης είναι οι αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης και «οι προκλήσεις που δημιουργούνται (από την αδύναμη ανάπτυξη) για την βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης», ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για «σημαντική επιδείνωση της δημοσιονομική ισχύ της κυβέρνησης».

Βάσει των εκτιμήσεων της Moody’s, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ισπανίας θα περιορίζεται στο 1% κατά μέσο όρο τα επόμενα χρόνια.

Το υπουργείο Οικονομικών της Μαδρίτης, έχει ήδη αντιδράσει στην ανακοίνωση της Moody’s χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολικά απαισιόδοξη». Παρόλα αυτά, δηλώνει «ικανοποίηση από την αξιολόγηση των δημοσιονομικών μέτρων που έχει λάβει η Ισπανία.
euro2day

Οχι στην Ουάσιγκτον κ. ΧριστόφιαTου Αθανασιου Ελλις

Η δήλωση του Κύπριου προέδρου, Δημήτρη Χριστόφια, στην Ουάσιγκτον ότι «οι αποκαλούμενες μητέρες πατρίδες έχουν ουσιαστικά εισβάλλει στην Κύπρο», ήταν μια ατυχής διατύπωση που δείχνει έλλειψη διπλωματικών ανακλαστικών και σίγουρα δεν βοηθά την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού

Είναι γνωστές οι ευθύνες της χούντας για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και το πρόσχημα που προσέφερε στην Τουρκία για να εισβάλει. Η συζήτηση στο εσωτερικό της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας, για τον ρόλο και την πολιτική φαυλότητα των δικτατόρων διεξάγεται εξαντλητικά τις τελευταίες δεκαετίες και θα συνεχισθεί. Αποτελεί εύλογη ενασχόληση ακαδημαϊκών και ιστορικών, ενίοτε και πολιτικών. Ομως, 36 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, όποιος εγείρει το συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας ατυχείς διατυπώσεις που επιτρέπουν παρερμηνείες, σίγουρα δεν προσφέρει υπηρεσίες στο εθνικό θέμα.

Μιλώντας στην Ουάσιγκτον, το ισχυρότερο κέντρο αποφάσεων του κόσμου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός. Απευθυνόμενος σε διπλωμάτες, ακαδημαϊκούς, αναλυτές και δημοσιογράφους σε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της αμερικανικής πρωτεύουσας, παραπονέθηκε ότι και η Ελλάδα έχει εισβάλει στη χώρα του. Στα μάτια κάποιων εξίσωσε το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας με την οργανωμένη τουρκική εισβολή που προκάλεσε χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους και πρόσφυγες, αλλά και την απώλεια του ενός τρίτου του κυπριακού εδάφους.

Το ακροατήριό του αποτελείτο από ανθρώπους επιρροής μεν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Brookings, Στρόουμπ Τάλμποτ, οι οποίοι, όμως, δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες ενός πολύπλοκου προβλήματος, όπως είναι το Κυπριακό. Αποτελεί ατόπημα η προβολή σε αυτό το κοινό μιας θέσης που αποδυναμώνει την επίρριψη ευθυνών στην Τουρκία.

Μετά το πέρας της ομιλίας, υπήρχε προβληματισμός και αμηχανία σχετικά με την επίμαχη αποστροφή του Κύπριου προέδρου. Στις επίμονες ερωτήσεις κάποιων για το «πότε εισέβαλε η Ελλάδα στην Κύπρο», ο γράφων μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο ο κ. Χριστόφιας, γιατί απλούστατα δεν συνέβη ποτέ.

Η τοποθέτηση του Κύπριου προέδρου σίγουρα δεν βοηθά και το έργο του Ελληνα πρωθυπουργού, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία τον στηρίζει πλήρως, κάτι που ο ίδιος ο κ. Χριστόφιας αναγνώρισε μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά «από την καρδιά μου» τον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Δρούτσα, για όσα κάνουν για την Κύπρο, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι όλοι οι Ελληνες πρωθυπουργοί έχουν προσφέρει ανεκτίμητη υποστήριξη στον αγώνα της Κύπρου.

Μιλώντας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του κ. Χριστόφια ότι η Κύπρος υπήρξε θύμα εισβολής και από την Ελλάδα, ο Δ. Δρούτσας επανέλαβε ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και παράνομης κατοχής από την Τουρκία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τόσο η πολιτική τοποθέτηση του κ. Δρούτσα όσο και η προσωπική του εμπειρία -γεννήθηκε στη Λευκωσία και ως μικρό παιδί βίωσε την τουρκική εισβολή- χάνουν τη σημασία τους από ατυχείς δηλώσεις, όπως αυτή του κ. Χριστόφια.

Η σύγκρουση Αριστεράς - Δεξιάς στο εσωτερικό και η εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών είναι ένα πράγμα. Αλλά η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες ή το Λονδίνο, δεν προσφέρονται για δηλώσεις και αναφορές που προκαλούν σύγχυση και αποδυναμώνουν τη θέση της ίδιας της Κύπρου έναντι της διεθνούς κοινότητας.