20/11/12

Ενισχυμένες Ειδικές Δυνάμεις Συγκροτήθηκε πρόσφατα η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων

Φωτογραφία
Μεγαλύτερη δυναμική προσδίδει στην Εθνική Φρουρά η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων. Η μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων έχει συσταθεί πρόσφατα με εντολή του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Στυλιανού Νάσου, και αποτελείται από επίλεκτα τμήματα της Διοίκησης Καταδρομών, Διοίκησης Ναυτικού και της Διοίκησης Αεροπορίας.
Όπως ανέφερε στον «Φ» εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, η συγκρότηση της νέας μονάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δομής και οργάνωσης των Ειδικών Δυνάμεων, η οποία δίνει έμφαση στη διακλαδικότητα στα πλαίσια ανασυγκρότησης της Εθνικής Φρουράς. Η Διακλαδική Διοίκηση αποτελείται από μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς το οποίο εθελοντικά εκπαιδεύτηκε και αποτελεί μέρος του επίλεκτου αυτού σώματος. Τη νέα ειδική ομάδα Ειδικών Δυνάμεων, αποτελούν εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να φέρνουν σε πέρας ειδικές και επικίνδυνες αποστολές. 

Η εκπαίδευσή του προσωπικού διήρκησε έξι μήνες. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης προβλέπει σκληρές και επίπονες διαδικασίες και η ολοκλήρωσή του απαιτεί ψυχικό σθένος, δύναμη και οξυδέρκεια. Εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε στον «Φ» ότι η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων είναι μια δύναμη με εξειδικευμένες δυνατότητες, οπλισμό, υλικά και μέσα τελευταίας τεχνολογίας, για εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων. «Η δύναμη αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των σύγχρονων στρατών του κόσμου. Σχεδιάζει και εκτελεί επιχειρήσεις και διοικείται από τον συστατικό Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. 

Η δημιουργία της Διακλαδικής Διοίκησης αποσκοπεί στην επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ με δυνατότητα ανάληψης αποστολών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, ακόμα και κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η δομή της νέας ομάδας των ειδικών δυνάμεων έχει δοκιμαστεί στα σύγχρονα πεδία μάχης, 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Η δημιουργία της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και η οργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς, αποτελεί σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας καινοτομία για τα δεδομένα των ενόπλων μας δυνάμεων. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Δημήτρη Ηλιάδη, «η Εθνική Φρουρά αναδιοργανώνεται με στόχο να καταστεί ένας ευέλικτος, αξιόμαχος και σύγχρονος στρατός ευρωπαϊκών προδιαγραφών ικανός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών». Σύμφωνα με τον κ. Ηλιάδη, η Εθνική Φρουρά, με την ηγεσία της, βρίσκεται σε μια δυναμική φάση ανασυγκρότησης, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων. «Η υπεύθυνη και σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα τα οποία είναι πλέον εμφανή στην οργάνωση, λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ΕΦ», κατέληξε ο υπουργός. 

Αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων στρατών Η ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΔιοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι όλων των σύγχρονων στρατών. Σχετικά πρόσφατα συγκροτήθηκε και στην Ελλάδα. Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Πολυχρόνης Ναλμπάντης, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, επεξηγεί το όραμα της αντίστοιχης ομάδας στον ελληνικό Στρατό, κάνοντας αναφορά σε έξι νέες επιχειρησιακές έννοιες/ιδέες.

1,Προβολή αποτροπής. Ικανότητα της Διακλαδικής Δύναμης να αποτρέπει ένα δυνητικό αντίπαλο να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες και συμπεριφορές του και να εφαρμόσει κάποια ανεπιθύμητη πολιτική ή στρατιωτική ενέργεια.
 
2Έγκαιρη Αντίδραση (αμυντική, επιθετική/αντιεπιθετική). Ικανότητα της Διακλαδικής Δύναμης για αποτελεσματική αντίδραση και δράση, με ενέργειες κατάλληλες και προσαρμόσιμες στις εκάστοτε συνθήκες, σε κάθε εχθρική απειλή ή ενέργεια. Διακλαδικό Ελιγμό (Πλεονέκτημα Ελιγμού).

3,Ικανότητα της Διακλαδικής Δύναμης να αποκτά πλεονέκτημα θέσης με αποφασιστική ταχύτητα και υπέρτερο επιχειρησιακό ρυθμό.

4Αποφασιστική/Αποτελεσματική Εμπλοκή. Ικανότητα ειδικής ομάδας να προκαλεί και να παράγει τα αποτελέσματα που απαιτούνται προς επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και της επιθυμητής τελικής κατάστασης.

5Ολοκληρωμένη Προστασία Δύναμης. Ικανότητα να προστατεύει το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων της.

6Εστιασμένη Διακλαδική Μέριμνα.

Ικανότητα παροχής στη Διακλαδική Δύναμη κατάλληλου προσωπικού, εξοπλισμού και εφοδίων.
Όπως εξηγεί ο κ. Ναλμπάντης, κάθε μια από τις έξι πιο πάνω νέες επιχειρησιακές έννοιες/ιδέες ενσωματώνει την υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού των ειδικών δυνάμεων και τις τεχνολογικές εξελίξεις στη νέα πληροφοριακή-ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με τον Ελλαδίτη ταξίαρχο ε.α. η εφαρμογή αυτών των έξι επιχειρησιακών εννοιών, παρέχουν τη δυνατότητα στο στράτευμα να κυριαρχήσει επί του αντιπάλου σε όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.