8/11/18

Χρόνια Πολλά

3 σχόλια:

 1. Καλές πτήσεις και ασφαλείς !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλές πτήσεις και ασφαλείς !!!
  Χρόνια σας πολλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
  και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων.

  Ἀπολυτίκιον

  Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

  https://www.youtube.com/watch?v=02SKneX9PxU

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.