13/6/08


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008

Ομιλία του αντιστρατήγου Ιλκέρ Μπάσμπουγ κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, ως αρχηγός του Στρατού Ξηράς της Τουρκίας (29/08/2006)

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα Συνεχίσουν να Θεωρούν ως Κύρια Αποστολή τους και να Έχουν Ενεργό Ρόλο και Ανάμειξη σε Τρία Καίρια Θέματα

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο και ανάμειξη και να υποστηρίζουν τη διαφύλαξη / διατήρηση:

 • του εθνικού κράτους,
 • του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους και
 • του κοσμικού κράτους.

Θα πρέπει δε να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων η γνωστοποίηση των σχετικών προς τα παραπάνω θέματα απόψεων της στρατιωτικής ηγεσίας προς τους αρμόδιους πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους και φορείς, την κατάλληλη στιγμή και μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων, καθώς και η κοινοποίησή τους στην κοινή γνώμη, όταν αυτό απαιτείται.

Αρχή ομιλίας

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που βιώνουμε, η παρουσία της τρομοκρατίας ως η μεγαλύτερη απειλή στον κόσμο, καθώς και η εξαφάνιση των συμμετρικών (σύμμετρων) απειλών και κινδύνων για πολλές χώρες, έχει γίνει αιτία μεγάλων αλλαγών στην έννοια ασφάλειας και στρατηγικής των χωρών.

Πάρα πολλές χώρες έχουν μεταβάλλει το σχεδιασμό ασφαλείας τους από τη στρατηγική έννοια της “άμυνας”, στη στρατηγική σκέψη που σχετίζεται μόνο με το θέμα της “ασφάλειας”. Όσον αφορά δε τη θέση των κρατών σε σχέση με αυτήν καθ’ αυτήν την παγκοσμιοποίηση, η οποία εμπερικλείει και επηρεάζει τα θέματα ασφάλειας που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, όσο απαιτούμενη είναι σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η παρουσία μιας χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, φορείς και διεθνή συστήματα, άλλο τόσο απαιτούμενη είναι και η καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η ίδια η παγκοσμιοποίηση. Για αυτό και η πιο ρεαλιστική οδός που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες είναι ο συνδυασμός της “παγκοσμιοποιημένης σκέψης και της πολιτικής συμπεριφοράς με βάση τα εθνικά συμφέροντα”. Όσον αφορά δε τη χώρα μας, η κατάσταση είναι ακόμη πιο διαφορετική. Η Τουρκία, στο δύσκολο γεωγραφικό χώρο που βρίσκεται, είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη γκάμα συμμετρικών (σύμμετρων), αλλά και ασύμμετρων κινδύνων και απειλών.

Κύριοι ασύμμετροι κίνδυνοι και απειλές

Η διαμελιστική τρομοκρατία-διασπαστικό κίνημα, οι θρησκευτικές οπισθοδρομικές δραστηριότητες και η διεθνής τρομοκρατία είναι οι κύριες ασύμμετρες απειλές που αντιμετωπίζει η Τουρκία.

Συμμετρικοί (σύμμετροι) κίνδυνοι και απειλές που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε μπορεί να είναι η προσπάθεια αλλαγής των υπαρχουσών ισορροπιών στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί με διεθνείς συμφωνίες. Συμμετρικές απειλές μπορούν να θεωρηθούν επίσης αστάθειες και αλλαγές που μπορεί να συμβούν σε γειτονικές χώρες, απειλώντας την ασφάλεια της Τουρκίας.

Ο δύσκολος γεωγραφικός χώρος στον οποίο ζούμε, οι πιθανές ασύμμετρες και συμμετρικές (σύμμετρες) απειλές και κίνδυνοι, αναγκάζουν την Τουρκία να έχει δυνατές ένοπλες δυνάμεις με αποτρεπτική ισχύ. Η αποτρεπτική ισχύς είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της ειρήνης.

Για το λόγο αυτό βασικός μας στόχος θα είναι η συνέχιση της δημιουργίας μιας τέτοιας στρατιωτικής ισχύος, που θα είναι ικανή να απαντήσει ταχύτατα και δυνατά στις απειλές και στους κινδύνους. Πάντα θα επιδιώκεται η αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας του Στρατού Ξηράς και η δημιουργία ευέλικτης δύναμης που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες αδιάκοπα σε κάθε είδους περιβάλλον. Στις σημερινές συνθήκες είναι απαραίτητο τα προγράμματα εκσυγχρονισμού να υλοποιούνται στα επιθυμητά χρονικά περιθώρια. Οι αριθμητικές μειώσεις είναι δυνατές μόνο με την υλοποίηση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού. Στην εποχή μας η σημασία του εξειδικευμένου δυναμικού έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι η βασική ιδιότητα που έκανε τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες στη διάρκεια της ιστορίας, υπήρξαν οι αξιόλογοι αξιωματικοί και διοικητές και οι ηρωικοί, γενναίοι, φιλότιμοι Τούρκοι στρατιώτες, που όμοιοί δεν υπάρχουν σε κανένα στρατό του κόσμου.

Όπως και οι προηγούμενοι αρχηγοί μας έτσι και εμείς, ξεκινώντας από το σημείο ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους ύπαρξης στρατού στη διάρκεια της ειρήνης είναι η εκπαίδευση των αξιωματικών και υπαξιωματικών, θα συνεχίσουμε να έχουμε σε πρώτο πλάνο τη δημιουργία και την εκπαίδευση διοικητών και ηγετών. Γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία αποστολή που να μην μπορεί να εκπληρώσει ο Τούρκος στρατιώτης, εφ’ όσον είναι υπό τις διαταγές και τη διοίκηση αξιόλογων διοικητών.

Η διοίκηση των Τούρκων στρατιωτών που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε κάθε επιτυχία, είναι ανεκτίμητη πηγή υπερηφάνειας και τιμής για κάθε διοικητή. Η ζωή του ιδρυτή της δημοκρατίας μας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αναλώθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας μίας χώρας από τις στάχτες μίας αυτοκρατορίας. Και για να προστατέψει αυτή τη χώρα από τις επιθέσεις έπρεπε να δημιουργήσει ένα στρατό και ένα έθνος από ένα λαό καταπιεσμένο, απελπισμένο και φτωχό και στη συνέχεια να εξυψώσει αυτό το έθνος πάνω από το επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού.

Ένας μόνο δρόμος υπάρχει για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων του Μ. Κεμάλ. Ο δρόμος αυτός είναι το Σύστημα Σκέψης Ατατούρκ. Το Σύστημα Σκέψης Ατατούρκ, που είναι μία δυναμική κοσμοθεώρηση η οποία παίρνει σαν βάση την άνοδο σε ανώτερο επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού και αποδέχεται την καθοδήγηση του νου και της επιστήμης για την επίτευξη του στόχου αυτού. Είναι ο απαραίτητος οδηγός μας.

Η ίδρυση της Τουρκίας είναι μία Επανάσταση

Το συνταγματικό σύστημα της Τουρκίας, ιδίως ως προς την εθνική ασφάλεια, στηρίζεται στη βάση εθνικό κράτος, ενιαίο/αδιαίρετο κράτος και κοσμικό κράτος. Η γέννηση και εξέλιξη της Τουρκικής Δημοκρατίας είναι μία επανάσταση. Βασικός στόχος της επανάστασης είναι η δημιουργία ενός έθνους, του Τουρκικού Έθνους.

Η επανάσταση αυτή είναι η μεταβολή από θεοκρατική κοινωνία σε κοσμικό εθνικό κράτος. Η ενότητα έθνους, γλώσσας, πολιτισμού και ιδανικών είναι μία πολιτική και κοινωνική ένωση που αποτελούν πολίτες με κοινό παρονομαστή. Η έννοια αυτή του έθνους δεν είναι συνδεδεμένη σε φυλετικά και θρησκευτικά στοιχεία και δεν πρέπει να συνδέεται. Η έννοια του έθνους δεν είναι ένας παράγοντας που χωρίζει αλλά ενώνει. Το έθνος είναι μία ενότητα. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι ο δρόμος που θα κάνει πιο δυνατό το εθνικό μας κράτος δεν είναι εκείνος στον οποίο δημιουργούνται τεχνητές διαφορές με προβολή των διαφορετικοτήτων, αλλά εκείνος που προβάλλει τους κοινούς παρονομαστές του εθνικού κράτους.

Το βασικό στήριγμα του εθνικού κράτους είναι ο εθνικός πολιτισμός. Και βασικός μας στόχος είναι η άνοδος του εθνικού πολιτισμού στο επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού. Όλες αυτές οι σκέψεις απαρτίζουν τη βασική ιδρυτική φιλοσοφία της τουρκικής δημοκρατίας. Είναι αδύνατη η δημιουργία και διαφύλαξη δομής αδιαίρετου κράτους αν δεν έχει δημιουργηθεί εθνικό κράτος. Το κράτος που από άποψη έθνους και κυριαρχίας, νομοθεσίας, διοίκησης και δικαστικού συστήματος έχει ιδιότητες μοναδικότητας, είναι αδιαίρετο (ενιαίο) κράτος. Το ενιαίο κράτος είναι η εγγύηση της προστασίας της αρχής της ισότητας, της παρεμπόδισης τοπικιστής ρατσιστικής δράσης και της αποτροπής δημιουργίας μειονοτήτων. Η αρχή του εκκοσμικισμού (εκσυγχρονισμού) αποτελεί τη βάση των κύριων ιδιοτήτων της δημοκρατίας μας και της συνταγματικής μας δομής. Ο εκκοσμικισμός, με την ευρεία έννοια, είναι η αποδοχή της κυριαρχίας της επιστήμης και του νου στην κοινωνία. Ο εκκοσμικισμός είναι ο θεμελιώδης λίθος όλων των αξιών που απαρτίζουν την Τουρκική Δημοκρατία. Είναι φυσιολογικό όσοι ενοχλούνται από την ενότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας ως έθνος και κράτος, από το ότι είναι σύγχρονο και κοσμικό κράτος, να αντιτίθενται στη δομή εθνικού κράτους και στη βασική φιλοσοφία ίδρυσης της δημοκρατίας.

Εμείς πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στη βασική φιλοσοφία ίδρυσης της δημοκρατίας που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές και να την προστατεύουμε.


Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι στρατοί άλλων χωρών

Παρατηρούμε ότι και σήμερα, όπως συνέβαινε πάντα, υπάρχουν, ριζοσπαστικά σχέδια που επιδιώκουν την αλλαγή της Τουρκίας, σχέδια που εκπορεύονται από κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Τα κέντρα αυτά βλέπουν ως σημαντικότερο εμπόδιο στα σχέδιά τους τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Προβάλλοντας συνεχώς την άποψη ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις επεμβαίνουν στην πολιτική, επιδιώκουν να περιορίσουν τον τουρκικό στρατό σε καθαρά στρατιωτικά καθήκοντα, ούτως ώστε να μην μπορεί να παρέμβει στις επιθέσεις που γίνονται στα τρία βασικά στοιχεία της συνταγματικής τάξης: το εθνικό κράτος, το ενιαίο / αδιαίρετο κράτος και το κοσμικό κράτος. Τα κέντρα αυτά «πλανώνται πλάνην οικτράν», αφού συγκρίνοντας τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις με στρατούς άλλων χωρών προσπαθούν να βγάλουν διαφορετικά συμπεράσματα. Είτε δεν γνωρίζουν την ιστορία και την πραγματικότητα της τουρκικής κοινωνίας, είτε έχουν αποξενωθεί από αυτήν. Μέρος των χωρών αυτών δεν έχουν δει εχθρική μπότα στα εδάφη τους. Ένα μέρος τους δεν βρίσκεται σε γεωπολιτική θέση που καθιστά αξιοσημείωτα τα σύνορά τους και δεν αναγκάστηκαν ποτέ να τα υπερασπιστούν.

Σε ένα μέρος των χωρών αυτών οι στρατιώτες δεν αναγκάστηκαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Το σημαντικότερο, σε κάποιες από αυτές τα σύνορα δεν χαράχτηκαν με το αίμα του λαού και των στρατιωτών τους. Γι’ αυτό οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα θεωρούν ως μέρος της αποστολής τους και θα συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο και να υποστηρίζουν τη διαφύλαξη-διατήρηση:

 • του εθνικού κράτους,
 • του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους και
 • του κοσμικού κράτους.

Θα πρέπει δε να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων η γνωστοποίηση των σχετικών προς τα παραπάνω θέματα απόψεων της στρατιωτικής ηγεσίας προς τους αρμόδιους πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους και φορείς, την κατάλληλη στιγμή και μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και των νόμων, καθώς και η κοινοποίησή τους στην κοινή γνώμη, όταν αυτό απαιτείται.

Θεωρώ αναγκαίο να εκφράσω τις σκέψεις μου για την διαμελιστική τρομοκρατία και τα διασπαστικά κινήματα που απειλούν την ασφάλεια και τη γαλήνη της χώρας. Η διασπαστική τρομοκρατική οργάνωση θέλει να πετύχει τους σκοπούς της καταφεύγοντας στη βία και την τρομοκρατία. Το διασπαστικό κίνημα για να πετύχει τους στόχους του εκμεταλλεύεται τις ελευθερίες που εξασφαλίζει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στη βάση της διαμελιστικής τρομοκρατίας και του διασπαστικού κινήματος βρίσκεται ο εθνοτικός εθνικισμός. Στόχος τους είναι η κατάργηση του εθνικού κράτους και της δομής του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι επόμενοι στόχοι τους θα προσβλέπουν στο διαμελισμό της χώρας. Ο πρωταρχικός τους στόχος σήμερα είναι το εθνικό κράτος. Οι προσπάθειες τους για αναγνώριση της εθνοτικής τους ταυτότητας και η συνταγματική της κατοχύρωση, οι ισχυρισμοί ότι είναι διαφορετικό έθνος προβάλλοντας την εθνοτική τους ταυτότητα, οι προσπάθειες για αποδυνάμωση του τουρκικού εθνικού πολιτισμού, έχουν στόχο να πλήξουν το εθνικό κράτος. Είναι ολοφάνερο πως ο επόμενος στόχος θα είναι η δομή του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους.

Μερικά σημεία

Επιθυμώ να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά σημεία του αγώνα κατά της αποσχιστικής τρομοκρατίας και των διασπαστικών κινημάτων:

· Η ασφάλεια μίας χώρας είναι πρώτα από όλα είναι δική της ευθύνη. Αλλά η διεθνής και περιφερειακή συνεργασία και υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης και της τρομοκρατίας. Διαφορετικά ο αγώνας θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την αναμενόμενη και κοστίζει μεγαλύτερες απώλειες ζωής και αγαθών.

· Όλοι οι φορείς και οργανισμοί του κράτους και της κοινωνίας που έχουν την ευθύνη και το καθήκον καταπολέμησης της τρομοκρατίας, πρέπει να έχουν κοινή αντίληψη για τους στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης και των διασπαστικών κινήσεων.

· Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βασική προϋπόθεση είναι να κερδηθεί η στήριξη των κατοίκων της περιοχής (που ζουν οι Κούρδοι). Για αυτό είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των τρομοκρατών από τους κατοίκους της περιοχής και η καταπολέμηση να γίνεται στα πλαίσια των νόμων. Βασικές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι και οι νομικές ρυθμίσεις που θα γίνουν στη διάρκεια της προσπάθειας αυτής.

· Βασικός στόχος κατά τη διεξαγωγή του αντιτρομοκρατικού αγώνα απαιτείται να είναι το πέρασμα του μηνύματος ότι η τρομοκρατική οργάνωση και τα διασπαστικά κινήματα δεν έχουν τύχη και δεν πρόκειται να πετύχουν τους σκοπούς τους. Έτσι ώστε να αφανιστούν οι ελπίδες τους. Είναι αδύνατον οι τρομοκρατικές οργανώσεις και διασπαστικές κινήσεις που έχουν χάσει τις ελπίδες τους να μείνουν όρθιες για πολύ καιρό.

Σε κάθε χώρα είναι δυνατόν να υπάρχουν εθνοτικές διαφορές. Αλλά αν σε αυτές επικρατήσει εθνικιστική αντίληψη, τότε εμφανίζεται ο εθνοτικός εθνικισμός. Η καταφυγή και χρησιμοποίηση του εθνοτικού εθνικισμού από τρομοκρατικές οργανώσεις, νόμιμους οργανισμούς ή και από μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι απαράδεκτη.

Πολιτιστικές διαφορές

Η Τουρκική Δημοκρατία σέβεται τις πολιτιστικές διαφορές που υπάρχουν στην επικράτειά της. Έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες νομικές και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να διατηρηθεί και να επιβιώσει ο πολιτιστικός πλούτος, υπό τον όρο να παραμείνει ατομικός και να μην βλάπτει τη δομή του εθνικού κράτους. Οι διεργασίες συνεχίζονται. Πέρα από αυτό κανείς δεν μπορεί να περιμένει από την Τουρκία να προχωρήσει στο πολιτικό πεδίο σε ομαδικές ρυθμίσεις προς μία ορισμένη εθνοτική ομάδα πέραν του πολιτιστικού, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δομή του εθνικού και ενιαίου / αδιαίρετου κράτους. Όταν έχουμε τέτοιες αποφασιστικές στάσεις και συμπεριφορές, τότε σβήνουν οι ελπίδες επιτυχίας της τρομοκρατικής οργάνωσης και των διασπαστικών κινήσεων. Ενώ, από την άλλη πλευρά, η αναποφασιστικότητα γίνεται αιτία να συνεχίσουν να υπάρχουν ελπίδες ότι θα πετύχουν τους στόχους τους η τρομοκρατική οργάνωση και οι διασπαστικές κινήσεις.

Η τρομοκρατία και οι διασπαστικές κινήσεις που δρουν στην Τουρκία από το 1984 μέχρι και σήμερα, δεν έχουν γίνει αιτία πόλωσης και διαχωρισμού της ίδιας της τουρκικής κοινωνίας. Αν, όμως, στο όνομα περισσότερης δημοκρατίας, γίνουν προσπάθειες οι ρυθμίσεις και οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων στον πολιτιστικό τομέα να μεταφερθούν στο πολιτικό πεδίο, εάν τα θέματα αυτά μπουν στην επικαιρότητα της Τουρκίας, τότε η χώρα μπορεί να παρασυρθεί στην πόλωση και στον εθνοτικό διαχωρισμό. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια της χώρας.

· Βασικό στοιχείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης είναι η μείωση των τρομοκρατικών ενεργειών στο ελάχιστο επίπεδο, ώστε τελικά να εξουδετερωθεί η ίδια η οργάνωση. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έως ότου εξουδετερώσουν την τρομοκρατική οργάνωση σε όλες τις περιοχές. Οποιεσδήποτε άλλες σκέψεις που επεκτείνονται έξω από το παραπάνω πλαίσιο σημαίνουν υποχώρηση μπροστά στην τρομοκρατία.

· Ένα από τα βασικά καθήκοντα που αναλογούν στο κράτος στον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι να εμποδίζει τη συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Εξετάζεται η δημιουργία του προφίλ όσων συμμετέχουν στην τρομοκρατική οργάνωση ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι που οδηγούν στη συμμετοχή. Στη συνέχεια θεωρείται σημαντική η εφαρμογή προγράμματος που θα περιέχει μέτρα τα οποία θα εξαλείψουν τους λόγους αυτούς. Κάποιες εργασίες επάνω σε αυτό το θέμα έχουν δείξει ότι η σημαντικότερη αιτία, την περίοδο που έγιναν οι έρευνες, ήταν η προπαγάνδα που γινόταν από την οργάνωση. Ο σημαντικός ρόλος της προπαγάνδας στη στρατολόγηση της οργάνωσης δείχνει την ανεπάρκεια των ψυχολογικών επιχειρήσεων που διενεργεί το κράτος στον ίδιο το λαό.

Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στις χώρες που παλεύουν με την τρομοκρατία.

· Επίσης σημαντικό στοιχείο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι και η θέση και στάση των γειτονικών χωρών.

Ιράκ

Όσα διαδραματίζονται στο Ιράκ, το μέλλον του Ιράκ και ιδίως οι εξελίξεις στις βόρειες περιοχές του, επηρεάζουν σημαντικά τον αγώνα της Τουρκίας κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης και της διασπαστικής κίνησης. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάποιες χώρες και ομάδες δεν θα πάρουν δραστικά μέτρα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης ΠΚΚ μέχρι και το τέλος του 2007, ωσότου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του Κιρκούκ, πρέπει να εξελιχθούν τρόποι δράσης που θα τις αναγκάσουν να λάβουν δραστικότερα μέτρα.

· Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σημαντικό καθήκον αναλογεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν την προπαγάνδα δίπλα στη βία ως βασικό όπλο. Για εκείνους δεν είναι σημαντικό αν η προπαγάνδα θα είναι υπέρ ή κατά τους. Αρκεί να έχουν θέση στα μέσα. Το καθήκον που πέφτει στα μέσα είναι να βρουν την ισορροπία μεταξύ της σωστής, έγκαιρης και επαρκούς ενημέρωσης της κοινωνίας για τα γεγονότα και μεταξύ του σημείου που μπορεί να γίνουν όργανο στην προπαγάνδα της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το κράτος μας από την ίδρυση της Δημοκρατίας μας αντιμετώπισε κατά καιρούς εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες και προβλήματα. Αλλά η Τουρκική Δημοκρατία, μαζί με όλους τους φορείς και οργανισμούς του και με όλες της μερίδες της κοινωνίας, είναι σε θέση να νικήσει κάθε δυσκολία. Είναι διαφορετικά πράγματα η γνώση της πραγματικότητας και η εστιασμένη στην επιτυχία αποφασιστική κίνηση, με την αναποφασιστικότητα και την απαισιοδοξία απέναντι στα γεγονότα έτσι όπως θέλει να τα βλέπει μία μερίδα.

Ως εκπρόσωποι ενός έθνους του οποίου η ιστορία είναι γεμάτη θριάμβους, είμαστε αναγκασμένοι να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, να είμαστε δυνατοί και να εστιάζουμε μόνο στην επιτυχία.

Ιλκέρ Μπάσμπουγ: Στρατηγός, ομιλία του κατά την παραλαβή των καθηκόντων του στο Στρατό Ξηράς (29/08/2006)

Μετάφραση-απόδοση στα ελληνικά:

IΝΦΟΓΝΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ (www.infognomon.gr)


'Silahlı Kuvvetler üç konuda taraf'

TSK, ulus-devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında taraf olmaya devam edecek. Bu konulara ilişkin görüşlerin, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, uygun ortamlarda ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesi, gerekli hallerde kamuoyuyla paylaşılması görev olarak değerlendirilmeli

Yaşamakta olduğumuz küreselleşme olgusu, terörizmin dünya için en büyük tehdidi oluşturması ve birçok devlet için simetrik tehdit ve risklerin ortadan kalkması, ülkelerin güvenlik konsept ve stratejilerinde büyük

değişimlere neden olmuştur.

Birçok devlet güvenlik konseptlerini 'savunma'yı öngören stratejik düşünceden, sadece 'güvenliğe' dayalı stratejik düşünceye dönüştürmüştür. Güvenlik boyutu da bulunan küreselleşmeye gelince, küreselleşmenin gereği olarak günümüzde uluslararası sistemlerde bulunmak ne kadar zorunlu ise, küreselleşme olgusunun getireceği olumsuz etkilerle baş etmek de o kadar zorunludur. Bu nedenle ülkeler tarafından izlenecek en gerçekçi yol, 'Küresel düşünmek ancak ulusal hareket etmek' olmalıdır. Ancak, Türkiye için durum çok farklıdır. Türkiye, içinde bulunduğu zor coğrafyada, simetrikten asimetriğe doğru uzanan geniş bir risk ve tehdit yelpazesiyle karşı karşıyadır.

Başlıca asimetrik riskler

Bölücü terör/ayrılıkçı hareket, irticai faaliyetler ve uluslararası terörizm Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu başlıca asimetrik risk ve tehditleri oluşturmaktadır.

Uluslararası antlaşmalarla kurulmuş Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki mevcut dengelerin değiştirilmesine ve antlaşmalarla kazanılmış haklarımıza yönelebilecek risk ve tehditlerle komşu ülkelerde oluşabilecek ve Türkiye'nin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek istikrarsızlıklar ve değişiklikler karşılaşabileceğimiz, simetrik risk ve tehditleri oluşturabilir.

Yaşadığımız zor coğrafya, mevcut ve olabilecek asimetrik ve simetrik tehdit ve riskler, Türkiye'nin caydırıcı özelliklere sahip güçlü bir Silahlı Kuvvetler'e sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Barışın korunması için caydırıcı güç hayatidir.

Bu nedenle, tehdit ve risklere karşı süratle ve etkin bir şekilde karşılık verecek bir kuvvet yapısının oluşturulmasına devam edilmesi ana hedefimiz olacaktır. Teknolojik olanaklardan yararlanarak, Kara Kuvvetleri'nin beka kabiliyetinin yükseltilmesi, modüler, esnek, her ortamda kesintisiz görev yapabilecek bir Kuvvetin oluşturulması daima göz önünde bulundurulacaktır. Günümüz koşullarında modernizasyon projelerinin istenilen zaman dilimlerinde hayata geçirilmesi zorunludur. Sayısal azaltmalar ancak modernizasyon projelerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilir. Nitelikli insanın önemi günümüzde daha da artmıştır. Tarih boyunca, TSK'yı emsalleri arasında ayrıcalıklı duruma getiren niteliklerinin başında, sahip olduğu değerli subay ve komuta heyetleriyle dünyanın hiç bir ordusunda rastlanmayacak kahraman, cesur ve fedakâr Türk Askeri, Mehmetçikler olduğu unutulmamalıdır.

Bizden önceki Komutanlarımız gibi, bizler de barışta bir orduya sahip olmanın en önemli nedenlerinden birisinin subay ve astsubaylarının eğitimi olduğu noktasından hareket ederek, özellikle Komutan ve lider eğitimini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki, Türk Askerinin, Mehmetçiğin üstün Komutanların emir ve komutasında başaramayacağı hiçbir görev yoktur.

Her başarının en büyük payının sahibi olan Mehmetçiklere komuta etmek, her Komutan için paha biçilmez bir onur ve gurur kaynağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı, bir imparatorluğun küllerinden bir ülke yaratmak, bir ülkeyi saldırılardan kurtarmak için ezik, çaresiz, yoksul bir halktan hem ulus, hem de ordu yaratmak ve sonra o ulusun çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması çabasıyla geçen bir yaşamdır.

Cumhuriyetin ve devrimlerin korunmasının tek yolu vardır. Bu yol Atatürkçü Düşünce Sistemi'dir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılmasını temel hedef alan, bu hedefe ulaşmak için akıl ve ilmin yol göstericiliğini kabul eden, dinamik bir dünya görüşü olan Atatürkçü Düşünce Sistemi, bizler için vazgeçilmez rehberdir.

Türkiye'nin kuruluşu bir devrim

Türkiye'nin özellikle milli güvenlik açısından Anayasal düzeni, ulus-devlet, üniter devlet ve laik devlet temeline dayanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve gelişimi bir devrimdir. Devrimin ana amacı, bir ulusun, Türk Ulusunun yaratılmasıdır.

Bu devrim ümmet toplumundan, laik ulus-devlete dönüşümdür. Ulus, dil, kültür ve ülkü birliği ortak paydaları birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasal ve sosyal bir birliktir. Bu ulus anlayışı ırksal ve dinsel öğelere bağlı değildir, bağlanmaya da çalışılmamalıdır. Ulus kavramı ayrıştıran değil, birleştiren bir olgudur. Ulus bir bütündür. Bu nedenle, ulus devletimizi daha da güçlü kılacak yolun farklılıkları öne çıkararak yapay ayrılıklar yaratmaktan değil, ulus-devletin ortak paydalarını öne çıkaran bir anlayıştan geçtiğine inanmaktayız.

Ulus-devletin temel dayanağı ise ulusal kültürdür. Ulusal kültürün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkartılması ise hedeftir. Bütün bu düşünceler, Cumhuriyetin temel kuruluş felsefesini oluşturmaktadır.

Ulus-devlet oluşturulmadan, üniter devlet yapısının kurulması ve korunması olanaksızdır. Ülke, ulus ve egemenlik unsurları ve yasama, yürütme, yargı erkleri bakımından teklik özelliği gösteren devlet, üniter devlettir. Üniter devlet, eşitlik ilkesinin korunmasının, bölgecilik, ırkçılık yapılmamasının ve azınlık yaratılmamasının garantisidir. Cumhuriyetin temel niteliklerinin ve Anayasal düzenimizin temelini laiklik ilkesi oluşturmaktadır. Laiklik en geniş anlamıyla aklın ve bilimin egemenliğinin kabul edilmesidir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusu ve ülkesiyle bütünlüğünden, laik ve çağdaş bir ülke olmasından rahatsız olanların ulus-devlet yapısına, Cumhuriyetin temel kuruluş felsefesine karşı çıkmaları doğaldır.

Bizler, bizden önceki nesillerin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin temel kuruluş felsefesine duyarlı olmalı, sahip çıkmalıyız.

TSK ve diğer ordular

Her zaman olduğu gibi, Türkiye üzerinde iç ve dış kaynaklı radikal değişim projelerinin bulunduğunu da görmekteyiz. Bu kesimler projelerinin önündeki en önemli engel olarak TSK'yı görüyorlar. TSK'nın siyasete müdahale ettiğini ifade ederek, Silahlı Kuvvetlerin özellikle milli güvenlik açısından, Anayasal düzenin üç temel niteliği olan-ulus devlet, üniter devlet ve laik devlete yapılan saldırılara kayıtsız kalmasını istiyorlar. Bu kesimler büyük bir yanılgı içindedirler. TSK'yı başka ülkelerin ordularıyla karşılaştırarak farklı sonuçlar üretmeye çalışan bu kesimler, Türk toplumunun tarihini de gerçeklerini de bilmeyenler ya da kendilerine yabancılaşmış olanlardır. O ülkelerin bir kısmı topraklarında düşman çizmesi görmemiştir. Bir kısmının jeopolitik konumu dikkate alınacak sınırlar içermez, bir kısmı kendisini koruyacak duruma bile düşmemiştir.

O ülkelerin bir kısmında askerler vatanı korumak zorunda kalmamıştır. Ve en önemlisi, o ülkelerin bir kısmında vatanın sınırları, halkın ve askerin kanıyla çizilmemiştir. TSK, ulus-devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman taraf olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu konulara ilişkin görüş ve önerilerin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, uygun ortamlarda ilgili makam ve kuruluşlara iletilmesi, gerekli hallerde de kamuoyuyla paylaşılması bir görev olarak değerlendirilmelidir.

Ülkenin güvenliğini ve huzurunu tehdit eden, bölücü terör ve ayrılıkçı hareketlere ilişkin düşüncelerimi açıklamayı da bir zorunluluk olarak görmekteyim. Bölücü terör örgütü zora, şiddete ve teröre başvurarak, ayrılıkçı hareket hukuk devletinin ve demokrasinin sağladığı özgürlükleri kullanarak amaçlarına ulaşmak istemektedir. Bölücü terör ve ayrılıkçı hareketin temelinde etnik milliyetçilik yatar. Hedefleri ise ulus-devlet ve üniter devlet yapısının ortadan kaldırılmasıdır. Daha sonraki hedeflerinin de, ülkenin bölünmesine yönelik olacağı unutulmamalıdır. Bugün için öncelikli hedefleri ulus-devlettir. Etnik kimliklerinin tanınması ve Anayasal güvenceye alınması, etnik kimliklerini öne sürerek ayrı bir ulus olduklarını iddia etmeleri, ulusal kültürü zayıflatmaya yönelik çabaları, ulus-devlete zarar vermeye yöneliktir. Daha sonraki hedeflerinin ise üniter devlet yapısının olacağı aşikârdır.

Bazı noktalar

Bölücü terör ve ayrılıkçı hareketlere karşı mücadelenin bazı önemli noktalarına değinmek istiyorum:

 • Her şeyden önce, bir ülkenin güvenliği o ülkenin kendi sorumluluğudur. Ancak, terör örgütü ve terörizmle mücadele için uluslararası ve bölgesel işbirliği ve destek hayatidir. Aksi takdirde mücadele, beklenenden daha uzun sürer, daha fazla can ve mal kaybına neden olur.

 • Mücadele görev ve sorumluluğu bulunan devletin ve toplumun bütün kurum ve kuruluşları, terör örgütü ve ayrılıkçı hareketlerin hedefleri üzerinde ortak anlayışa sahip olmalıdır.

 • Terörle mücadelede bölge halkının desteğinin kazanılması başarının
 • önkoşuludur. Bunun için, terörist ile bölge halkının ayırt edilmesi ve mücadelenin hukuk düzeni içerisinde yürütülmesi zorunludur. Terörle mücadelede alınacak hukuki düzenlemeler de hayatidir.

 • Terör örgütü ve ayrılıkçı hareketlerin amaçladıkları hedefe ulaşma şanslarının bulunmadığı gösterilerek, başarı umutlarının yok edilmesi, yürütülen mücadelenin ana hedefi olmalıdır. Başarı umutlarını kaybeden terör örgütlerinin ve ayrılıkçı hareketlerin uzun süre ayakta kalması mümkün değildir.

Her ülkede etnik farklılıklar olabilir, ancak etnik farklılıklara milliyetçi yaklaşım hâkim olursa, etnik milliyetçilik ortaya çıkar ki, etnik milliyetçiliğin terör örgütü, legal kuruluşlar ya da sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması asla kabul edilemez.

Kültürel farklılıklar

Türkiye Cumhuriyeti kültürel farklılıklara saygılıdır, kültürel alanda/bireysel kalmak ve ulus-devlet yapısına zarar vermemek şartıyla kültürel zenginliklerin yaşaması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir, uygulamalar devam etmektedir. Bunun ötesinde, kimse Türkiye'den belirli bir etnik gruba kültürel alanın dışında ulus-devlet ve üniter devlet yapısını tehlikeye sokacak, siyasal alanda/grupsal düzenlemeler yapmasını bekleyemez. Bu şekilde kararlı tutum ve davranışlar, terör örgütünün, ayrılıkçı hareketlerin başarı umutlarını söndürür. Kararsızlıklar ise bölücü terör örgütünün ve ayrılıkçı hareketlerin umutlarının yaşamasına neden olur.

1984'ten bugüne kadar yaşanan terör ve ayrılıkçı hareketler, Türk toplumunda herhangi bir kutuplaşma ve ayrışmaya neden olmamıştır. Ancak kültürel alandaki düzenlemeler daha fazla demokrasi başlığı altında, siyasal alana doğru götürülmeye çalışılırsa, bu konular Türkiye'nin gündemine sokulursa, ülke kutuplaşmaya ve ayrılaşmaya sürüklenebilir. Bu durum ülke güvenliğiyle yakından ilgilidir.

 • Terör örgütüyle mücadelede esas, terör eylemlerini asgari seviyeye indirerek, terör örgütünü etkisiz hale getirmektir. Güvenlik güçleri, terör örgütünü bütün bölgelerde etkisiz hale getirinceye kadar operasyonları sürdürecek. Bunun dışında öne sürülebilecek ve düşünülebileceklerin anlamı teröre taviz vermektir.

 • Terörizmle mücadelede devlete düşen temel görevlerden biri, terör örgütüne katılımı engellemektir. Devletin terör örgütüne katılımın profilini çıkartması ve bu katılımların nedenlerinin ortaya çıkartılarak, bu nedenleri ortadan kaldıracak önlemleri içeren bir planı uygulamasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar, yapıldıkları dönemde örgüte katılımda en önemli etkenin örgüt tarafından yürütülen propaganda olduğunu göstermektedir. Örgüte katılımda terör örgütünün yaptığı propagandanın önemli rol oynayışı, Devletin yürüttüğü psikolojik harekâtın yetersizliğini göstermektedir.

Terörle mücadele eden ülkelerde bu konu önceliklidir, hayatidir.

 • Terörizmle mücadelede komşu ülkelerin durumu ve tutumları da çok önemlidir.

Irak

Irak'ta yaşananlar ve Irak'ın geleceğinin ve özellikle Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerin Türkiye'nin bölücü terör örgütü ve ayrılıkçı harekete karşı yürüttüğü mücadele üzerinde önemli etkileri var. Bazı ülke ve grupların, Kerkük sorununa bir çözüm bulunmasından önce, 2007 yılı sonuna kadar, PKK terör örgütüne karşı etkin tedbirler almayacakları düşünülerek, onları etkin tedbirler almaya zorlayıcı hareket tarzları geliştirilmelidir.

 • Terörizmle mücadelede medyaya da büyük görev düşmektedir. Terörist örgütler zor ve şiddetin yanında propagandayı da ana silahları olarak kullanmaktadır. Onlar için propagandanın lehinde ve aleyhinde olması çok önemli değil, önemli olan, medyada yer almak. Medyaya düşen görev ise toplumun olaylar hakkında doğru ve zamanında, yeterli seviyede bilgilendirilmesiyle terör örgütünün propagandasına alet olunmaması noktasında dengeyi bulmasıdır.

Cumhuriyetin kurulmasından beri zaman zaman Devletimiz iç ve dış zorluklarla karşı karşıya gelmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, Devletin bütün kurum ve kuruluşları ve toplumun bütün kesimleriyle her türlü zorluğu ve güçlüğü yenebilecek güçtedir. Gerçekleri bilmek ve sadece başarıya odaklı olarak kararlı hareket etmekle bazı kesimlerin görmek istedikleri gibi, olaylar karşısında kararsızlığa ve karamsarlığa kapılmak farklı şeylerdir.

Tarihi zaferlerle dolu bir ulusun temsilcileri olarak, kendimize güvenmek, güçlü olmak ve sadece başarıya odaklanmak zorundayız.

İlker Başbuğ: Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralırken yaptığı konuşma (29/08/2006)

1 σχόλιο:

 1. "Το διασπαστικό κίνημα για να πετύχει τους στόχους του εκμεταλλεύεται τις ελευθερίες που εξασφαλίζει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στη βάση της διαμελιστικής τρομοκρατίας και του διασπαστικού κινήματος βρίσκεται ο εθνοτικός εθνικισμός. Στόχος τους είναι η κατάργηση του εθνικού κράτους και της δομής του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι επόμενοι στόχοι τους θα προσβλέπουν στο διαμελισμό της χώρας. Ο πρωταρχικός τους στόχος σήμερα είναι το εθνικό κράτος. Οι προσπάθειες τους για αναγνώριση της εθνοτικής τους ταυτότητας και η συνταγματική της κατοχύρωση, οι ισχυρισμοί ότι είναι διαφορετικό έθνος προβάλλοντας την εθνοτική τους ταυτότητα, οι προσπάθειες για αποδυνάμωση του τουρκικού εθνικού πολιτισμού, έχουν στόχο να πλήξουν το εθνικό κράτος. Είναι ολοφάνερο πως ο επόμενος στόχος θα είναι η δομή του ενιαίου / αδιαίρετου κράτους."


  Ο στρατηγός απεύχεται μετά βδελυγμίας νά συμβεί στήν Τουρκία αυτό πού η Τουρκία προσπαθεί νά κάνει στήν Ελλάδα. Δηλαδή, πάση θυσία νά εμφυσηθεί ο Τουρκικός σωβινισμός στούς μουσουλμάνους Ελληνες πολίτες, έτσι ωστε νά νοιώθουν ξένο σώμα στην χώρα. Δύο μέτρα καί δύο σταθμά στρατηγέ μου;Ετσι φιλοδοξείτε νά πορευθείτε στήν παγκοσμιοποιμένη ανθρωπότητα; Νομίζετε ότι δέν σάς βλέπουν; Οσο γιά τις θεωρητικές ταχυδακτυλουργίες περί εθνοτικού εθνικισμού τών Κούρδων,διερωτάται κανείς γιατί οι Κούρδοι νά είναι υποχρεωμένοι νά ανέχονται τήν φασιστική Κεμαλική καταπίεση τού Τουρκικού "εθνοτικού εθνικισμού¨ πού τώρα θυμάται τίς πολιτιστικές διαφορές, όταν γιά χρόνια δέν επέτρεπε στόν Κουρδικό λαό ούτε τήν γλώσσα του νά μιλάει..Η Ιστορία κάποτε αιτεί τά εαυτής στρατηγέ μου..
  Οι θεωρητικοί σαλταδορισμοί σας στρατηγέ μου, έχουν πέραση μόνο στά μεταλλαγμένα κεμαλικά μυαλά πού έχουν σκοτώσει μέσα τους κάθε ίχνος αμφιβολίας καί αναζήτησης. Η επιστήμη την οποία επικαλείσθε έχει σάν βασική αρχή το νά ειναι επιδεκτική στην κριτική. Η διαψευσιμότητα είναι βασική αρχή κάθε επιστημονικης θεωρίας. Αυτή όμως προΰποθέτει δημοκρατία καί διάλογο, καί όχι την απειλή της φυσικής εξόντωσης από φανατισμένες ορδές, πού επικρέμαται πάνω από καθε διαφωνούσα κεφαλή στήν χώρα σας..Εχετε πολλά ψωμιά να φατε ακόμα στρατηγέ μου γιά νά καταλάβετε τι σημαίνει δυτικός ορθολογισμός καί δημοκρατία...Αν προσπαθείτε νά κρατήσετε ενωμένη τήν Τουρκία μέ τά Κεμαλικά θεωρητικά φληναφήματα περί ενιαίου Τουρκικού έθνους, αργά η γρήγορα τό έχετε χάσει τό παιχνίδι. Στήν ουσία, μέ αυτή την απαρχαιωμένη μυωπική θεώρησή σας εργάσεστε γιά τόν μελλοντικό διαμελισμό τής χώρας σας.. Ϊσως, ο μόνος δρόμος γιά νά παραμείνει μακροπρόθεσμα ενωμένη η Τουρκία είναι η αναγνώριση τής πολυεθνικής της φύσης,η αποδοχή επιτέλους ως ισότιμου τού διαφορετικού, τό διαζύγιο μέ την φανατισμένη μισαλλοδοξία, η συγγνώμη γιά τα εγκλήματα πού διαπράχθηκαν,η δημοκρατία καί η ανάπτυξη..Λέω ίσως γιατί εκεί πού τα έχετε φέρει τά πράγματα, μέ 12.000.000 Κούρδους νά έχουν διαρρήξει αμετάκλητα κάθε ψυχικό δεσμό μέ την Τουρκία, είναι αρκετά δύσκολα τά πράγματα..Δύσκολος δρόμος γιά την δικτατορική σας διαπαιδαγώγηση, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Ο δρόμος τού πολιτισμού καί της πραγματικής Δημοκρατίας.Καί δυστυχώς η κατάσταση δέν αναστρέφεται μέ ψυχολογικές μελέτες..(σκέπτομαι πώς όσους ψυχολόγους καί άν φέρνατε στόν Ευκλείδη, στόν Ιστύλ αγά, στόν Κοτζά Αναστάς,στόν καπτάν Βαγγέλη, καί στόν Βασίλ αγά, μάλλον δέν θά τούς πείθατε νά κάτσουν νά τούς σφάξετε, στρατηγέ μου...). Μέ κάθε ευχή νά σάς φωτήσει ο θεός σας νά μήν συνεχίζετε νά χύνετε τό αίμα τών παιδιών τής Τουρκίας καί τού Κουρδιστάν, μέ την εγκληματική πολιτική σας, γιά πολύ ακόμα, Πολυχρονίδης Γιώργος. 3ης γενεάς θύμα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.