29/1/10

Ελληνικά δεδομένα

34 σχόλια:

 1. Ρατσισμός ακόμα και στην προστασία των τόπων λατρείας! Κατά τα άλλα, σεβαστές όλες οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και όλοι οι τόποι (εκτός αν…μυρίζουν Ελλάδα!) Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι στο εσωτερικό του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων.
  Λίγα λεπτά μετά τις 23:00 χθες το βράδυ, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την σιδερένια πόρτα της εκκλησίας, εισέβαλαν στον Ιερό ναό, επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς και στη συνέχεια διέφυγαν χωρίς να κλέψουν τίποτα.
  Αμέτρητα τα κρούσματα βανδαλισμού και λεηλασιών ,τα τελευταία δυο χρόνια σε ορθόδοξες εκκλησίες . Συντονισμένες ενέργειες αποσιώπησης των γεγονότων από τα ΜΜΕ.
  enimerwsi-gr, olympia.gr
  ΤΡΙΣΣΟΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Μπαίνοντας ὁ εἰκοστὸς αἰώνας στὸ τελευταῖο του τέταρτο (...), αἰσθάνομαι ἄστεγος καὶ περιττὸς. Ὅλα εἶναι κατειλημμένα ὡς καὶ τ’ ἄστρα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ κάθε παιδεία, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Τσέγκις Χάν, καὶ δὲν ἐρωτεύονται οὔτε κατ’ ἰδέαν. Πρωθυπουργοὶ συναλλάσσονται μὲ προσωπιδοφόρους, ποικίλες ὁμάδες καταλαμβάνουν ἀεροπλάνα καὶ συλλαμβάνουν ὁμήρους, ἐνῶ οἱ κολεγιόπαιδες λύνουν ἐκπληκτικὲς ἐξισώσεις μὲ μιὰν εὐκολία ποὺ εἶναι ν’ ἀπορεῖς: σύν, πλήν, διά, ἐπὶ –ἄρα.


  Τὸ μυστικὸ στὴ ζωὴ αὐτή, φαίνεται, δὲν εἶναι ἂν εἶσαι δοῦλος ἢ ὄχι∙ καθόλου. Εἶναι νὰ ὁδηγεῖσαι μὲ συνέπεια σὲ κάποιο «ἄρα» καὶ νὰ’χεις ἕτοιμη τὴν ἀπάντηση.
  Πολὺ ὡραῖα. Μπροστὰ ὅμως σὲ μιὰ φράση ποιητική, γιὰ ποιὸ λόγο αὐτὸ τὸ «ἄρα» στομώνει;


  Τὸ μυαλό μας κάνει μαιάνδρους ἀπίθανους προκειμένου στὸ μέλλον νὰ σταδιοδρομήσει στὰ ἐργαστήρια, στοὺς ἠλεκτρονικοὺς ἐγκεφάλους, ὁπουδήποτε ὀσφραίνεται ὄφελος χειροπιαστό. Προκειμένου ὅμως νὰ καταλήξει σὲ μιὰ συνειδητοποίηση τοῦ εἶναι, παραμένει στὴν πρώτη τοῦ Δημοτικοῦ. Γιατί;».


  Αὐτά ἔγραφε πρὶν τριάντα χρόνια ὁ βραβευμένος μέ Νόμπελ ποιητής μας, Ὀδυσσέας Ἐλύτης, ὁ ὁποῖος μποροῦσε ἀπό τότε νὰ διακρίνει πὼς ἡ παιδεία μας δοκιμάζεται ἀπὸ ἕνα μεγάλο πειρασμό. Τὸν πειρασμό, τοῦ χειροπιαστοῦ ὀφέλους. Μαθαίνω γράμματα σημαίνει στὴν ἐποχή μας, ἐκείνη τὴν ἐπίπονη καὶ ἐπίμονη προσπάθεια ποὺ κάνω, γιὰ νὰ ἀποκατασταθῶ ἐπαγγελματικά, γιὰ νὰ βρῶ μία «καλή δουλειὰ» ποὺ θὰ μοῦ ἀποδίδει «πολλά».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μιὰ τέτοια «τετράγωνη» λογική, εἶναι ἀλήθεια πὼς δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἑδραιωθεῖ σὲ νέους ἀνθρώπους, γιατί ἐκεῖνοι μὲ τὴν φύση τοὺς τὴν νεανική, πιὸ ἐλεύθερα σκέφτονται καὶ πιὸ δύσκολα συμβιβάζονται.


  Ὅμως ἡ ἐποχή μας ἔχει βρεῖ τοὺς τρόπους εἴτε νὰ καταστέλει, εἴτε νὰ ἀπομονώνει τέτοιες νεανικὲς ἀνησυχίες.


  Σ’ αὐτὴ τὴ συγκυρία ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποκτᾶ μία ἰδιαίτερη σημασία. Ἡ Ἐκκλησία στὰ πρόσωπα τῶν τριῶν αὐτῶν ἁγίων Πατέρων της, ἔρχεται νὰ κομίσει μία ἀληθινὰ ἄλλη πρόταση παιδείας, ἡ ὁποία ἔχει σὰν στόχο καὶ σκοπὸ τὴν συνειδητοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου εἶναι.


  Θὰ ἀναρωτηθοῦν ἴσως κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς: Πῶς εἶναι σὲ θέση Τρεῖς Ἱεράρχες ποῦ ἔζησαν αἰῶνες πρίν, νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὸ τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ἐκεῖνοι ὡς ἰερεῖς τὸν Θεὸ ζητοῦσαν καὶ μὲ τὴ θεολογία σχετίζονταν. Τί ξέρουν αὐτοὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο;


  Ναί, τὸν Θεὸ ἀγαποῦσαν καὶ ἐκεῖνον ἀναζητοῦσαν. Μὴν ξεχνᾶτε ὅμως παιδιά μου, πὼς ὁ Θεὸς στὸν ὁποῖο οἱ Ἅγιοί μας ἀφοσιώθηκαν δὲν εἶναι ἔννοια ἀφηρημένη ἀλλὰ πρόσωπο ἀληθινό. Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι μόνο Θεὸς ἀληθινός, ἀλλὰ εἶναι συνάμα καὶ ἄνθρωπος ἀληθινός. Αὐτὸ τὸ πρόσωπο ψηλάφισαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ μὲ τὴν ἐργασία τοὺς αὐτὴ ἔφτασαν σὲ γνωριμία ἀληθινὴ μὲ τὴν φύση τὴν ἀνθρώπινη.
  Ἀκοῦστε τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο πὼς μελετᾶ τὰ ἀνθρώπινα:
  «Ἀφήνω τὰ ἄλλα καὶ βλέπω τὸν ἑαυτό μου καὶ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ κατασκευή.


  Ποιὰ εἶναι τὰ συστατικά μας; Πῶς κινούμαστε; Πῶς τὸ ἀθάνατο ἀναμίχθηκε μὲ τὸ θνητό, Πῶς ρέω πρὸς τὰ κάτω καὶ συγχρόνως φέρομαι πρὸς τὰ ἐπάνω;


  Πῶς ὁ νοῦς καὶ περιορίζεται καὶ συγχρόνως εἶναι ἀπεριόριστος, μένει μέσα μας καὶ συγχρόνως ὅλα τὰ παρακολουθεῖ μὲ τὴν γρήγορη κίνηση καὶ ροή του; Πῶς χρησιμοποιεῖ τὸν λόγο καὶ ἀνακοινώνεται καὶ προχωρεῖ μέσῳ τοῦ ἀέρος καὶ εἰσέρχεται μεταξὺ τῶν πραγμάτων; [...]


  Καὶ ἀκόμη, πρὶν ἀπὸ αὐτά, πῶς γίνεται στὸ ἐργαστήριο τῆς φύσεως ἡ ἀρχικὴ σύλληψη καὶ ὁ πρῶτος σχηματισμός; Καὶ πῶς γίνεται ἡ τελευταία διαμόρφωση καὶ ὁλοκλήρωσή μας; Πῶς ἐπιθυμοῦμε τὴν τροφὴ καὶ πῶς τρεφόμαστε; Πῶς τὸ σῶμα τρέφεται μὲ τροφὲς καὶ ἡ ψυχὴ μὲ λόγο; Πῶς ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι ἡ ἴδια, ἀλλὰ συγχρόνως διαφέρουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στοὺς χαρακτῆρες, ποὺ εἶναι πάρα πολλοὶ μὲ ἀναρίθμητες ἰδιότητες; [...]


  Πολλὰ ἀκόμη θὰ εἶχες νὰ φιλοσοφήσεις γιὰ τὰ ὄργανα καὶ τὰ μέλη τοῦ σώματος καὶ τὴν μεταξὺ τοὺς ἁρμονία..., πολλὰ γιὰ τὴν μνήμη καὶ τὴν ἀνάμνηση, τὸν λογισμὸ καὶ τὸν θυμό, γιὰ τὴν ἐπιθυμία καὶ γενικὰ μὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα διοικεῖται ὁ ἄνθρωπος, ὁ μικρὸς αὐτὸς κόσμος».


  Μὲ αὐτὰ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καταπιάστηκαν στὴν ζωή τους καὶ γι’ αὐτὸ μποροῦν μέχρι σήμερα νὰ μᾶς μιλοῦν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γι’ αὐτὸ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀνανοηματοδοτήσουν τὴν παιδεία μας καὶ νὰ τὴν στρέψουν ἀληθινὰ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο εἶναι, πρὸς τὸ βάθος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, πρὸς τὸν τόπο ἐκεῖ ἐντός μας, ποὺ φυλάσσουμε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.


  Εὐχόμαστε σὲ ὅλους οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες, σάν προστάτες καὶ ἀρωγοί, νὰ σᾶς συνοδεύουν στὸν βηματισμό σας πρὸς τὴν γνώση, καὶ νὰ σᾶς φωτίζουν ψιθυρίζοντας καί ἀποκαλύπτοντάς σας τὶς ἀπαντήσεις, στὰ ἀληθινὰ προβλήματα τῆς ζωῆς.


  Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ


  + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010
  Αυτοί που μας κατηγορούν για δήθεν αντισημιτισμό σε συναγωγές, ας θυμηθούν την δολοφονία του Αγίου Φιλούμενου σε Ελληνικό Πανάγιο προσκύνημα.


  Σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως μέλους της Aγιοταφικής αδελφότητας o π. Φιλούμενος έζησε αθόρυβα και ταπεινά. H ασκητική ζωή και η ακρί­βεια της τήρησης των μοναχικών ιδεωδών ήταν τα κυ­ριότερα χαρακτηριστικά που τον διέκριναν. Έχοντας μυηθεί στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας μας από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, όπου μόναζε στο Σταυροβούνι, φρόντιζε πάντοτε να μη δημιουργεί εντυπώσεις γύρω από το όνομά του. Κύριο και βασικό μέλημά του ήταν να ζει απερίσπαστα, αθόρυβα και τα­πεινά την εν Χριστώ ζωή και να προοδεύει πνευματι­κά. Αυτοί που δεν τον γνώριζαν καλά, έμεναν ανυπο­ψίαστοι από το ορθόδοξό του ήθος και την πνευματι­κή του ζωή. Πολλές φορές μάλιστα έκανε και το σαλό για να κρύβεται από τον κόσμο. Αναφέρεται ανάμεσα στα άλλα πως για οκτώ χρόνια που ασκήτευε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Λύδδης Υμέναιο δεν κάθισαν πο­τέ σε τραπέζι για να φάνε, αλλά έτρωγαν όρθιοι και μέσα σε κατσαρόλα για άσκηση και απλότητα.

  Στο τελευταίο του διακόνημα, στο Φρέαρ του Ια­κώβ, τον επισκέπτονταν τακτικά φανατικοί Εβραίοι, οι όποιοι απαιτούσαν να βγάλει το Σταυρό και τις ει­κόνες από την εκκλησία, αφού το θεωρούσαν προσκύνημα της Ιουδαϊκής θρησκείας. Μάλιστα ένας από αυτούς το επισκεπτόταν καθημερινά και προσευχόταν σ' αυτό.

  Ο π. Φιλούμενος, πιστός θεματοφύλακας των παραδοσιακών θεσμίων του Παναγίου Τάφου στο χώ­ρο της Παλαιστίνης, εξηγούσε με το ταπεινό και πράο του ύφος πως το Φρέαρ του Ιακώβ ανήκε στους χριστιανούς από πολλούς αιώνες. Θέλοντας μάλιστα να αποφεύγει εντελώς τις προκλήσεις, όταν ο Ε­βραίος αυτός εισερχόταν στην εκκλησία για να προ­σευχηθεί, σταματούσε τις ακολουθίες και τις συνέχιζε αργότερα. Στόχος του Εβραίου αυτού, όπως και των άλλων φανατικών, ήταν να μετατραπεί το Φρέαρ του Ιακώβ σε Ιουδαϊκό προσκύνημα με κάθε τρόπο. Έ­τσι, στις 29 Νοεμβρίου 1979, μέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φιλουμένου, του επιτέ­θηκαν με τσεκούρι και τον δολοφόνησαν, ενώ τελού­σε τον εσπερινό. Στη συνέχεια λεηλάτησαν την εκκλησιά και φεύγοντας έριξαν χειροβομβίδα, ολοκλη­ρώνοντας το βέβηλο έργο τους. Ανακοίνωση της α­στυνομίας έλεγε πως η δολοφονία έγινε με τσεκούρι και χειροβομβίδα «από αγνώστους». Και βέβαια ουδέ­ποτε εξιχνιάστηκε.  Η κηδεία του νεομάρτυρα αρχιμανδρίτη Φιλουμέ­νου του Κυπρίου έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 1979, από το ναό της Αγίας Θέκλας. Τάφηκε στο κοιμητήριο της αγιοταφικής αδελφότητας στην Αγία Σιών μέσα σε συνθήκες βαρύτατου πένθους. Τέσσερα χρόνια αρ­γότερα, κατά την κηδεία θανούντος μέλους της αδελφότητας, ανοίχθηκε ο τάφος του π. Φιλουμένου, για να γίνει ανακομιδή των οστών. Όλοι τότε οι παρευρι­σκόμενοι αντίκρυσαν ένα εξαίρετο και θαυμαστό θέαμα. Το σώμα του νεκρού Αρχιμανδρίτη ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλά λεί­ψανα Αγίων, όπως του αγίου Σπυρίδωνα, του αγίου Ιωάννου του Ρώσσου και άλλων. Ξανακλείσανε τον τάφο μέχρι τα Χριστούγεννα του 1984, οπότε κατά την κηδεία του αρχιεπισκόπου Πέλλης Κλαυδίου α­νοίχθηκε και πάλι. Το σώμα συνέχισε να είναι αναλ­λοίωτο και να ευωδιάζει, ένδειξη ότι ο ταπεινός δούλος του Θεού Φιλούμενος είχε καταταγεί «εν χώρα ζώντων» ως ένας από τους Αγίους Του. Το λείψανο τοποθετήθηκε με κάθε ευλάβεια σε γυάλινη λειψανοθήκη στο βόρειο τμήμα του Αγίου Βήματος στον ιερό ναό της Αγίας Σιών, όπου και γίνεται αντικείμενο προσκύνησης από χιλιάδες πιστούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Μαφία ωχριά μπροστά στο ευφυές και ανθρωποκτόνο σχέδιο τους. Στόχος τους δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλη η ανθρωπότητα. Περιοριζόμενος όμως στα δικά μας, έχω να πω μόνο το εξής, γιατί από αναλύσεις χορτάσαμε:
  ΤΩΡΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ, ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΧΙ!!!.
  Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ, ΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΜΟΝΟ ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ, ΤΩΡΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ.
  ΟΧΙ!!! ΕΙΜΑΙ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να ζητήσουμε από τους W.F.T. να μιλήσουν στο κο. Αποστόλου να γράψει κανένα άρθρο για τους βανδαλισμούς .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μόνον οίκτο και μελαγχολία αισθάνεται κανείς εξετάζοντας κάποιες ανεξήγητες πορείες ανθρώπων που έχουν να προσφέρουν, αποδεδειγμένα με ταλέντο.

  Κάθε Κυριακή η τιβί παίζει τον Ακάλυπτο, που είναι ίσως η καλύτερη και διαχρονικά λαοφιλής ελληνική σειρά. Οι θεατές σχολιάζουν εγκωμιαστικά το άψογο παίξιμο όλων των ηθοποιών που αποτελούν ίσως την τελευταία γενιά καλλιτεχνών που προσφέρουν μαθήματα νέου ελληνικού πολιτισμού, αστικής κουλτούρας, ντόλτσε βίτα αλά ελληνικά. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκωμίων, αλλά και της αγάπης του κοινού πάει στον πρωταγωνιστή Καφετζόπουλο.

  Λίγα χρόνια μετά ακούστηκαν θλιβερές ιστορίες οικογενειακού ζόφου με ναρκωτικά. Κατόπιν τον είδαμε σε περιπεπλεγμένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων σε μεγάλο κανάλι να αδυνατεί να επικοινωνήσει με το κοινό. Το σόου αυτό διακόπηκε ξαφνικά όταν τα έβαλε με τον ...Επίτιμο ! Συγκεκριμμένα η ερώτηση που εκστόμισε είχε κάπως έτσι : Ποιός είναι ο πράκτωρας των βρετανικών υπ' αριθ. τάδε ?
  Κι όταν εισέπραξε την αναμενόμενη σιωπή του τηλεπαίκτη απάντησε μόνος του : Ο Κων/νος Μητσοτάκης !

  Στις εκλογές του 77 ήταν υποψήφιος με το Πασόκ και τώρα με τους οικολόγους πράσινους, πάντοτε ανεπιτυχώς. Εμφανίζονταν μάλιστα στην τιβί, στις τελευταίες εκλογές ως συνοδός του Τρεμόπουλου....

  Από Δήμαρχος μέσ τις καρδιές όλων μας κατέβηκε τα σκοτεινότερα σκαλιά της πολιτικής λες και τού 'χαν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό.
  Κρίμα, ειλικρινά λυπάμαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 3:41 μ.μ.
  3:38 μ.μ.
  Συγχαρητήρια,στούς δύο ἀνώνυμους.
  Τέτοια ἄρθρα εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα, στούς καιρούς πού ζοῦμε!!

  ΕΥ,ΑΓΓΕΛΟΣ

  ΥΓ:Γιά τίς λεηλασίες τῶν ἐκκλησιῶν,ἀλλά καί γιά τό θέμα τῆς Θράκης..ἔχουν γνώση οἱ φύλακες.
  Τουλάχιστον ἐτσι πιστεύω...τί νά πῶ πιά....
  ΚΛΑΗ ΔΥΝΑΜΗ
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
  ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  ΓΡΗΓΟΡΗΤΕ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το 415, στην Αλεξάνδρεια, φανατικοί χριστιανοί με οδηγίες του επισκόπου Κύριλλου, εισβάλουν στην κατοικία της φιλοσόφου και μαθηματικού Υπατίας ,τη σέρνουν στους δρόμους τη γδύνουν κατάσαρκα, τη διαπομπεύουν τη βασανίζουν φρικτά, την κατακρεουργούν και ρίχνουν το πτώμα στην πυρά……Ήταν η πρώτη και μοναδική γυναικά που έλαμψε στην επιστήμη και τη φιλοσοφία. Φορώντας (τον φιλοσοφικών τρίβωνα) περιερχόταν την Αλεξάνδρεια και δίδασκε και ανέλυε σε δημόσιους χώρους , όπως γράφει ο Συνεσιος ο Κυρηναιος ,Αριστοτέλη ,Πλάτωνα και κάθε λογής φιλοσοφικά κείμενα …… Από το βιβλίο . Κυριάκος Σιμοπουλος η λεηλασία και καταστροφή των Ελληνικών Αρχαιοτήτων………….. ρωμαίοι και χριστιανοί αφάνισαν των Ελληνικό Πολιτισμό και ακόμη να ζητήσουν έστω και μια συγνώμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο μεγας βασιλειος δεν ηθελε να αναφερεται ουτε καν η λεξη Ελλην. Ελλην ισον εχθρος ελεγε και παροτρυνε τους πιστους να ακολουθουν πιστα οσα οι μουλαδες τους λεγαν χωρις να νοιαζονται για αυτη τη ζωη αλλα για την αλλη και επισης για τα μεγαλα θεματα να μην ασχολουνται αυτοι γιατι ειναι αμορφωτοι και δεν μπορουν να τα κατανοησουν αλλα να τα αφησουν σ'αυτους που εχουν επαφη με το θεο.Αυτα για να μην μπερδευουμε τα πραγματα γιατι το μονο που φοβιζει και ενοχλει ειναι οι αξιες του Ελληνισμου και τα οσα μας διδαξαν οι Αριστοτελης,Πλατων,Σωκρατης...Λεωνιδας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. "Βλάκα με αποψη"(κατα Ζουραρι,δεν υπάρχει τιποτα χειρότερο στον κόσμο απο εναν βλακα με αποψη)29 Ιανουαρίου 2010 7:57 μ.μ.,τοτε εξήγησε μας γιατί ο Μ.Βασίλειος εγραψε το εργο "Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων", με το οποιο προέτρεπε τους νεους να διαβάζουν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ,ενω ο ιδιος ειχε σπουδασει στην περίφημη ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ; Φαινεται οτι ο Ρασσιας, ο Μαρίνης και οι αλλοι "παγανοπατερες" δεν σας "τα'μαθαν καλα τα γραμματα"!


  ΩΩΩΩΩΩ ΔΙΑ!
  ΩΩΩΩΩΩ ΑΦΡΟΔΙΤΑ!

  ΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥ!


  Μίνως.
  Υ.Γ.29 Ιανουαρίου 2010 7:44 μ.μ.,σε λιγο ερχεται και η σειρα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΣΙΓΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΠΟΛΥ ΜΙΣΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΑΙ?Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΥΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ.ΟΤΑΝ Ο ΑΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ,ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΩΝΕ ΟΛΟΥΣ.Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΞΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΜΕ ΣΟΦΙΑ ΜΟΙΡΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΑΝΑΤΩΘΟΥΝ ΑΠ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΑΝ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ.ΑΥΤΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ <> ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ<>.

  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 29 Ιανουαρίου 2010 8:32 μ.μ.
  'ΩΩΩΩΩΩ ΔΙΑ!
  ΩΩΩΩΩΩ ΑΦΡΟΔΙΤΑ!

  ΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥ!' (προσεχε μην πνιγεις)

  Διαβασε μαλ..ακο τα παρακατω link και μαθε πανω απ'ολα να σεβεσαι τους θεους αλλων. Τι ωραια που ηταν το Μεσαιωνα, χριστιανος επινε, χριστιανος κερναγε, αλλα τελειωσαν αυτα. Και που να δεις τι θα παθετε στο μελλον. Εσσeται ημαρ οταν παλι θα ειστε τροφη λεοντων.

  http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=1086 (εργα και ημερες του εγκληματια 'αγιου Αθανασιου')

  http://www.scribd.com/doc/17711031/-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κατεβαστε δωρεαν το τελευταιο βιβλιο της ιστοσελιδας "ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"

  http://www.freeinquiry.gr/prod.php?id=21

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το μήνυμα του βίντεο σαφές και ξεκάθαρο. Τα μισά όμως σχόλια ασχολούνται με τον Μέγα Βασίλειο κλπ. Δείγμα του ότι έχουμε χάσει τη μπάλλα. Ότι και να γίνεται γύρω μας, τελικά βρίσκουμε τον τρόπο ο καθένας μας να είναι στον κόσμο του. Έτσι όμως δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη ποτέ και σε τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Gloria in profundis Satani.
  In profundis Satani Gloria.
  Introibo ad altare dei nostri Satanis.
  Ad Deum qui nunc oppressus resurget et triumphabit.
  Quid velis?
  Ad sacrificiam offerre corpus meum.
  Suscipe, Sancte Pater, hostiam hanc.
  Accipe etiam sanguinem nostrum.
  Laus Satani.
  Amen.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πατριώτης και αριστερός...Χαχαχαχα ωραίο ανέκδοτο.

  Η πατριώτης θα είναι κάποιος ή αριστερός, και τα δυο μαζί δεν γίνεται, αφού οι Αριστεροί δεν αναγνωρίζουν τις έννοιες του Εθνους, Εθνους Κράτους, Πατρίδας, φυλής, και ιστορίας του Εθνους.

  Στο Κίνημα υπάρχουν οι αριστεροί σαν τον Καστανίδη ο οποίος είναι τυπικό παράδειγμα Εθνομηδενιστή και Ελληνομάχου/Ελληνοφάγου και υπάρχουν και οι κεντρώοι όπως πχ Πάγκαλος, Λοβέρδος, Χρυσοχοίδης κτλπ. Αυτοί οι τελευταίοι είναι ότι έχει απομείνει απο το παλαιό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδεολογικά.

  Σας θυμίζω ότι `ο Κεντρο-αριστερός` Καστανίδης είναι απο τα πρωτοπαλίκαρα της κατάργησης του Ελλ Σταυρού απο την Σημαία, της αφαίρεσης του Σταυρού απο το εθνόσημο της Ελλ Δημοκρατίας κτλπ.

  Ετσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Απέλλης πάλι μπέρδεψε τη Βούρτσα με τη Δρούτσα, προφανώς δεν ξέρει και ο ίδιος τι είναι.

  Πυργιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Για να είμαι δίκαιος, οι τελευταίοι αριστεροί και πατριώτες υπήρχαν στην Ρωσία/Σ ¨Ενωση.

  Επειδή έχω απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους που πολέμησαν και έχυσαν αίμα για την πατρίδα τους, όποια και αν είναι αυτή, και ειδικά στους χιλιοβασανισμένους Ρώσους, έγραψα αυτή τη διόρθωση.

  http://www.youtube.com/watch?v=lJncDnmbG0E

  ΤΟ ώς άνω είναι το Polijusko Polje ένα απο τα τραγούδια του Ρωσικού Στρατού. Σας συμβουλέυω όλους να το ακούσετε, η μουσική είναι επική και κάθε φορα που το ακούω ανατριχιάζω.

  Για να θυμηθούμε τα δικά μας, όταν ο ΣΤάλιν έλεγε `SVARNUT` για το Ελληνικό ψευτο-αντάρτικο, οι αριστεροί του ΚΚΕ συνωοτούσαν με τον Τίτο και τον ΣΝΟΦ να πουλήσουνε τη Μακεδονία στους Γιουγκοσλάβους, και με τους Τούρκους για να ιδρύσουνε Τουρκική Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης. Να ποιοί είναι.

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Για να είμαι δίκαιος, οι τελευταίοι αριστεροί και πατριώτες υπήρχαν στην Ρωσία/Σ ¨Ενωση.

  Επειδή έχω απέραντο σεβασμό στους ανθρώπους που πολέμησαν και έχυσαν αίμα για την πατρίδα τους, όποια και αν είναι αυτή, και ειδικά στους χιλιοβασανισμένους Ρώσους, έγραψα αυτή τη διόρθωση.

  http://www.youtube.com/watch?v=lJncDnmbG0E

  ΤΟ ώς άνω είναι το Polijusko Polje ένα απο τα τραγούδια του Ρωσικού Στρατού. Σας συμβουλέυω όλους να το ακούσετε, η μουσική είναι επική και κάθε φορα που το ακούω ανατριχιάζω.

  Για να θυμηθούμε τα δικά μας, όταν ο ΣΤάλιν έλεγε `SVARNUT` για το Ελληνικό ψευτο-αντάρτικο, οι αριστεροί του ΚΚΕ συνωοτούσαν με τον Τίτο και τον ΣΝΟΦ να πουλήσουνε τη Μακεδονία στους Γιουγκοσλάβους, και με τους Τούρκους για να ιδρύσουνε Τουρκική Δημοκρατία της Δυτικής Θράκης. Να ποιοί είναι.

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Βλακα με αποψη 29 Ιανουαρίου 2010 9:59 μ.μ., ακρως "επικοδομητικά" και λιαν "κατατοπιστικά" αυτα που γραφεις, αλλα δεν σε βλέπω να απαντας στο ερωτημα γιατι ο -κατα τα αλλα-"Ελληνοφαγος" Μ.Βασίλειος, προέτρεπε τους νεους να διαβάζουν αρχαιους Ελληνες συγγραφείς!Αν εσυ δεν μπορεις να απαντήσεις, δεχομαι να απαντήσει για λογαριασμό σου καποιο "πρωτοκλασσατο" στελεχος της "διεθνούς" των Ελληνων εθνικών-νεοπαγανιστών-αρχαιόπληκτων-κεραυνοβολημένων-χαλαζοχτυπημένων,κ.ο.κ, όπως ο "πολύς" Ρασσιάς, ο Βερέττας, ο Μαρίνης, ο Αναστασάκης, η Πέππα, ακόμα-ακόμα και ο, πασχων απο Ναπολεόντειο σύνδρομο, εκδότης του "Δαυλού",κος Λάμπρου ο "μεγαλοπρεπής"!Απαντήστε πρωτα για τον Μ.Βασίλειο και στην συνέχεια θα ασχοληθούμε και με τον Μ.Αθανάσιο!


  Μίνως.
  Υ.Γ.Είδες, παραλίγο να το ξεχάσω!
  ΩΩΩΩΩΩ ΔΙΑ!
  ΩΩΩΩΩΩ ΑΦΡΟΔΙΤΑ!
  ΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥΓΛΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. An aparnithoume tin Arxaia Ellada aparmoumaste tous papoudes mas.An aparnithoume to Vizantio kai ton Christainsmo aparnoumaste tous goneis mas!Pareptinots einai sigkinitiko na fonaskoun kapoioi gia aneksithriskia eno tin idia stigmi apeiloun tous Christianous oti tha tous steiloun sta liontaria akolountas profanos tin grammi tou Rasia o opoios apo tin mia sto ergo tou "uper ton Ellinon nosou" klapsourize gia tin katastrofi tou arxaiou politismou apo tous christanous (aposiopontas ton rolo ton christanon kalogeron stin diafilaksi ton arxaion keimenon) alla`tin idia stigmi sto deutero tomo tou idiou ergou charaktirise ton Theo os autikstiko daimonisko tis fotias! An orismenoi theloun na tous esvontai as sevastoun tous allous protoi!Othanatos tis Ypateias sigoura den einai ena gegonos gia to opoio emeis oi Christainoi prepei na aisthanomaste perifanoi alla apo tin alli oi dodekatheistes exoun KAI autoi aima sta Na thimithoume ton Nerona, ton Dekio kai ton Diokilitiano ktl?Parepintontos itan christianoi autoi pou eksorisan ton Protagora, skotosan ton Sokrati kai katadioksan (kata alles ekdoxes skotosan) ton Pithagora?Zito i Ellada kai i akapileuti Ortodoxia!
  Christos Voulgaris apo Londino

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ILIKRINA APO OSO DIAKRINO TO MINTAZ STO VIDEO POU EFTIAXES INE FOVERO POLA SINTOMA KE GRIGORA PLANA SE SINEDIASMO ME TON IHO OPOU EHIS PROSTHESI GRIGOSI AFIGISI KE EKFRASI DIMIORGOUNE FOBERA SINESTHIMATA APOTELESMATIKO MAS DIHNIS EREUNITI LIGO PARAPANO TOU METRIOU PRAGMATIKA ISE " EPAGELMATIAS " DEN ISE KE TOSO DA ERASITEHNIS ALITHIA ME TI PROGRAMA TO EKANES
  " PREMIER ", " VEGA ", " FINAL CUT ", TORA OSO ANAFORA TO THEME TIS IKONOMIKIS EXARTISIS THA SE PO KAPIA PRAGMATA EPIDID SE AFTA POU PROSTHESES STO VIDEO SE KAPIA THA ME BRIS SIMFONO SE KAPIA OHI .
  OTAN MIA HORA THELI NA EHI MEGALOUS ORHIS EKTOS APO TON SHOLIKON KE AKADIMAIKON IPODOMON POU DIARKOS ANAPTISI KE EXELISI ANA TIN EPIKRATIA TIS HORAS TIS OPOS GIA PARADMIA AS PAROUME TIN elladatsa PARALIA FTIAHNI MONADES PARAGOGIS KE STON 21o DEN MILAME GIA GEORGIKA PROIONTA TIPOU "NTOMATOULAS", "AGKOURAKI", KE "PATATOULAS" MELAME GIA BARIA BIOMIHANIA POU OTAN SE KAPIES HORES PARASKEZANE KONSERBES TO EPOMENO BIMA ITANE NA METAEXELHTI ME TO EPISTIMONIKO PROSOPIKO TO TONIZO SE IPSILIS TEHNOLOGIA SE KOMPIOUTER KE KINITA KE ETSI NA KRATAI TO EPISTIMONIKO PROSOPIKO POU GALOHISE ME IDROTA NA IPIRITI O EPISTIMONAS TIN HORA TOU GIATI TOU EDINE "FAI" NA "FAI" KE ETSI NA TIN NIAZOTENE TIN PATRIDA TOU STIN ellada I ellinares TO TONIZO INE "ROUFIANI", "LOPODITES",
  "KLEFTES" KE AFTO TO TONIZO GIATI OSO TROGANE ME LEFTA POU DEN PARIGAGAN ME AGROTE POU KORAIDEBAN KE POULITES POU EKLEGANE I IDII TOUS POLITIKOUS MESO DIMOKRATIKON DIADIKASION POU SIMENI OTI INE O KTHREFTIS TIS KINONIAS TORA MIN MOU KLEGESE ESI KE I IPOLIPI DEN ISASTE AFIPNISMENI EPIKINDINI ISASTE GIA TIN KINONIA KE TO "BLOG" POU SAS ANEDIXE DIOTI ISASTE SE AFTIN TIN KRISIME KETASTESI O PIO APOSTATHERINTIKOS PARAGONTAS GIA ENA KRATOS AN DEN SOU ARESI KATEBASE DIKISOU PARATAXI STIN BOULI AFIPNISMENE EPISIS MOU DIHNIS TON LAZOPOULO SE ENA IDOTIKO KANALI LES TO "RTL" GRUP NA INE TOSO MALAKAS KE NA EHI BALI ENAN IPNE GIATI INE KE IPNES I THELIS NA SOU THIMISO TO SKANDALO STIN MIKONO ME ROUBA KE PSINAKI KE TON PSIHIATRO NA ME AFIPNISI LIPON GIA NA KLINO " THERMI PARAKLISI STO BLOG POU INE SOBARO KEGKIOZOVIDEO MIN DIMOSEUETE " KE AFTO POU HRIAZETE APO OLOUS INE DOULIA DOULIA DOULIA GIA NA BGI APO TIN KRISI AFTI I HORA GIATI ME TETIA VIDEO THA EHOUME TIPOTA ARILIANA SAN AFTA POU GINANE 21 APRILIOU TOU 1967 DIOTI DEN DINIA APANTISIS KE DEN XERO POU TO PAS ESI KE TO BLOG KE ANDES NA MATHIS AFTO POU TA HRAFI AFTA INE ENA ANERGOS NEOS 26 POU EHI APOLITHI APO TON STRATO STO 19
  POU DEN PIRA ANABOLI STIN ANABOLI KE TON GAMISANE I AXIOMATIKI TOU STRATOU GIATI TON THEOROUNE REMALI DOULIA DOULIA DOULIA DOULIA .............DOULIA.........................DOULIA..................DOULIA..........................KE APO AKRITIKI PERIOHI TIS ELLADAS..........DOULEPSTE OLI NA PATE MPROSTA...KE MIN ISTE ESI PROTA APOLI PSEFTES TOU EAFTOUSAS........................................TELOS................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. \Προς ΠΥΡΓΙΩΤΗ:

  "Πατριώτης και αριστερός...Χαχαχαχα ωραίο ανέκδοτο.

  Η πατριώτης θα είναι κάποιος ή αριστερός, και τα δυο μαζί δεν γίνεται, αφού οι Αριστεροί δεν αναγνωρίζουν τις έννοιες του Εθνους, Εθνους Κράτους, Πατρίδας, φυλής, και ιστορίας του Εθνους.
  Ετσι για να μην ξεχνιόμαστε..... Ο Απέλλης πάλι μπέρδεψε τη Βούρτσα με τη Δρούτσα, προφανώς δεν ξέρει και ο ίδιος τι είναι".

  Αγαπητέ Πυργιώτη, εγώ ξέρω πολύ καλά τι είμαι και δεν σου επιτρέπω να μου κάνεις μαθήματα πατριωτισμού. Κάτι σαν και εσένα συκοφαντούν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και διχάζουν τις πατριωτικές δυνάμεις. Ρίξε κάτω τις ταμπέλες επιτέλους, κοράκι του δήθεν πατριωτισμού και σεσημασμένε προβοκάτορα. Εσύ δεν είσαι, που 2-3εβδομάδες πριν, στην ανάρτηση με τίτλο "Αθάνατη λαϊκή αντίληψη" υπεραμυνόσουν των φίλων σου των Αλβανών και ξεροχ...ες βλέποντας τους κώ...ς των Αλβανίδων σε σκυλομπάρ του Πύργου; Χαβαλέ..έ χαβαλέ..που μιλάς εσύ για πατριωτισμούς και για προδότες αριστερούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Προς Πυργιώτη:

  Και το όνομα προφέρεται Απελλής, Αλβανέ, όχι Απέλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Προς Παργιανούς……

  Ο Ιωαννινων Ιεροθεος και εν χριστο αδελφος.
  Ευγενείς προεστώτες και λοιποί απαξάπαντες κάτοικοι της Πάργας σας εύχομαι και σας ευλογώ πατρικως .
  Ένας καλος και αγρυπνος ποιμην , χρεωστει να προφυλαττη παντοτε τα προβατα του από κρημνους , βραχους και αγρια θηρια ,και τοτε τα κερδιζει και τα χαιρεται ,και εγω λοιπον ως καλος ποιμην των λογικων μου προβατων, χρεωστω να προφυλαττω αυτά παντοτε από πασαν βλαβην και απωλειαν και αλωτε σας εγραψα και προφορικως ,όταν απερασα από την πατριδα σας , ωμιλισα και σας εσυμβουλεσα πνευματικως και πατρικως να τραβηξητε χερι από τους σουλιωτας , να μην τους διδετε καμμιαν βοηθειαν ,ουτε εις τον τοπον σας να τους δεχησθε , επηδει είναι κακουργοι και φερμανλιδες από το δεβλετι,και οποιος δεχεται τοιουτους κακουργους πιπτει και αυτος εις την ιδιαν οργην του υψηλου δεβλετιου , και εις το τελος αφανιζεται από το προσωπον της γης ,σεις όμως η από ανοησιαν σας ,η ισχυρογνωμιαν σας ,η ξενας κακας συμβουλας παρακινουμενοι , δεν εδωσατε ποτε ακροασιν και κλισσιν εις τα πατρικας και σωτηριωδεις δια την πατριδα σας νουθεσιας μου , ακουετε και ακολουθατε , ως μανθανω , τας συμβουλας του Περραιβου , ο οποιος ο οποιος σας απατα , δεν ηξευρετε ότι αυτος με καποιον Ρηγαν θεσσαλον και αλλους μερικους παρομοιους ,λογιωτατους συνεννοημενοι με τους φραντζεζους εσκοπευον να καμνουν επαναστασιν κατά του κραταιοτατου σουλτανου , αλλ’ ο μεγαλοδυναμος θεος τους επεδευσε ,κατά τας πραξεις των με τον θανατον , οπου τους επρεπε, μονος δε ο Περραιβος εσωθη, δια τας ιδικα σας αμαρτιας λοιπον αν θελητε την σωτηριαν και ευτυχιαν σας , τραβατε χερι , ως προειπα , από την φιλιαν των σουλλιωτον και συμβουλας του Περραιβου , και ζητησατε το γρηγοροτερον την χαριν και σκεπην του υψυλοτατου βεζυρη , την οποιαν ελπιζω να την λαβετε επειδη όταν ιδω την μετανοιαν σας ,θελει προσπεσω εις τα γονατα του να τον παρακαλεσω να συγχωρηση τα απερασμενα σαλματα σας , οπου αρνηθηκατε την συμφωνιαν οπου εκαμετε με την υψηλοτητα του , και ειμαι βεβαιος ότι , δεν θα πεσει κατω ο ριτζας μου εάν όμως μεινητε αμετανοητοι ,καθως εως τωρα, τοτε ο θεος μελλει να σας παιδευση δια την παρακοην σας , και το κριμα των φαμελειων σας ας ηνε εις τον λαιμον σας και εις τουτον και εις το αλλον κοσμον , εγω το πνευματικον και πατρικον χρεος το εκαμα οθεν δεν σας μενει πλεον κανενα παραπονον εναντιον μου και υγιαινετε.
  Ιωαννινα 1801 Ιουλίου 5
  ………………………..Συνέχεια η απάντησης των παργιανών……………

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. το θέμα ήταν να σχολιαστούν οι μπούρδες του δήθεν προοδευτικού του τηλεοπτικού ακαλυπτου,όχι να κάνουμε ιστορική αναδρομη για την αρχαία η την σύγχρονη επικρατούσα θρησκεία στην χωρα μας.θα πω ότι πριν την πτώση τις βασιλεύουσας κωνσταντινούπολης και λίγο πριν την φεράρα οι δυο πρωτοκλασάτοι σύμβουλοι του αυτοκράτορα διατύπωσαν δυο ουσιαστικά γνώμες και φυσικά προσωπικές αντιλήψεις.ο μεν πρώτος Γεννάδιος που έμενε στην σύγρονη ιστορία για την γεννάδιο σχολη η σχολη του γένους που λειτούργησε αν θυμάμαι καλά το σωτήριον χριστιανικόν έτος 1454,η ημερομηνία χρονολογία να πω ημέρας θλίψης για του χριστιανούς είναι το 1453 τώρα ;πως διάολο λειτουργούσε και σε τι καθεστώς από τους ΚΑΚΟΥΣ οθωμανούς μόνον ο θεός το ξέρει,εν πάση περίπτωση για να μην λέει ο ένας το κοντό του και άλλος το μακρύ του ο άλλος σπουδαίος τις περιόδου ήταν ο ΠΛΗΘΩΝ Ο ΓΕΜΙΣΤΟΣ ο οποιος πρότεινε αποδέσμευση των ανατολικών συνόρων τις αχανούς αλλα κυριολεκτικά απειλούμενης από οθωμανούς ανατολικά και από τον πάπα και την παρέα του από την δύση,πρότεινε σύκληση στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο,ουσιαστικά πρότεινε μια σεισάχθεια της αυτοκρατορίας πληθυσμιακά κοινωνικά οικονομικά μα και κάτι που δεν το λέει κανένας ο πληθwν πρότεινε επιστροφή στην αρχαία θρησκεία στην θρησκεία τwν Ελλήνων,φυσικά απορρίφθηκε από την αυλή του αυτοκράτορα που τον επηρέασε στα μέγιστα (φυσικά ήταν και κάποιοι σοβαροί λόγοι όπως δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δεν αλλάζει κάποιος εύκολα θρησκεία και ιδέες) ώστε να πάει στην φεράρα και να φαΐ τα μούτρα του.η αυλή ήταν φυσικά ο γεννάδιος αντι ενωτικός(προς ο πάπας πίσω ο τούρκος τη να διάλεξε εν τελει αυτός ο καλός χριστιανός;)0 Γεννάδιος Σχολάριος ήταν αντίθετος σε οποια σχέση σκέψη στην παραδοσιακή θρησκεία των ελλήνων που ουσιαστικά πολέμησε την οποια ιδέα σαν αυτήν και φυσικά τους φορείς αυτής τις ιδέας δηλαδή αυτούς που θέλανε επαναφορά του συστήματος πάνω στις αρχές του αρχαίου ελληνικού δώδεκα θεϊκού μοντέλου ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ο χριστιανισμός στηρίχθηκε στο πνεύμα και στον λόγο των αρχαίο ειδωλολατρών ελλήνων αλλα επιβλήθηκε διά τις βίας σαν θρησκεία.αν κάποιοι κοροϊδεύουν και λοιδορούν σκεφτείτε λίγο λογικά πως οι αρχαίοι έλληνες εθνικοί έβλεπαν την νέα θρησκεία κατασκεύασμα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ σκεφτείτε και μετά πείτε ότι καλο η κακό θέλετε.κλείνοντας να πω σε κάποιους ότι ο μέγας θεοδόσιος ο ισπανός αλλα πάνω από όλα χριστιανός έγινε μέγας γιατί διέλυσε την ελληνική θρησκεία σκεφτείτε ποια ήταν αυτή και τι διέλυσε και ότι ο γεννάδιος ήταν ο πρώτος πατριάρχης μετά τούρκων κατοχής του ελληνικού χώρου.ψυχραιμία αδέλφια ψυχραιμία.stef

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Οι Έλληνες είναι αρκετά έξυπνοι και από την αρχαιότητα ακόμη με τους φιλοσόφους τους απέρριψαν το δωδεκάθεο. Γιαυτό και ασπάστηκαν την ορθοδοξία.

  Όσο για την ελληνικότητα του δωδεκαθέου κοίτα και εδώ: Μας λέει ο Ηρόδοτος (Ιστορίαι Β’ 4:) «…Δώδεκά τε θεών επωνυμίας έλεγον πρώτους Αιγυπτίους νομίσαι καί Έλληνας παρά σφέων αναλαβείν, βωμούς τε καί αγάλματα καί νηούς θεοίσι απονείμαι σφέας πρώτους καί ζώα εν λίθοισι εγγλύψαι…» Δηλαδή: «Λένε επίσης ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι δημιούργησαν τα ονόματα των δώδεκα θεών τα οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες και ότι ήταν οι πρώτοι που ίδρυσαν βωμούς, αγάλματα και ναούς προς τιμήν των θεών και χάραξαν μορφές πάνω σε πέτρα» . Και στο Ιστορίαι Β’ 58: «Πανηγύρις δέ άρα καί πομπάς καί προσαγωγάς πρώτοι ανθρώπων Αιγύπτιοι εισι οι ποιησάμενοι, καί παρά τούτων Έλληνες μεμαθήκασι. Τεκμήριον δέ μοι τούτου τόδε’ αι μέν γάρ φαίνονται εκ πολλού τεο χρόνου ποιεύμεναι, αι δέ Ελληνικαί νεωστί εποιήθησαν». Δηλαδή: «Επιπλέον, οι Αιγύπτιοι επινόησαν και δίδαξαν στους Έλληνες τις λατρευτικές συγκεντρώσεις, τις λιτανείες και τις λειτουργίες, γεγονός που αποδεικνύεται από την αδιαφιλονίκητη αρχαιότητα τέτοιων τελετών στην Αίγυπτο σε σύγκριση με την Ελλάδα, όπου εισήχθησαν μόλις πρόσφατα» . Και άλλα πολλά λέει ο Ηρόδοτος, πάρτε το βιβλίο του και διαβάστε τα μόνοι σας.

  ΤΡΙΣΣΟΝ
  Aνάρτηση από φίλο του ιστολογίου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Συνέχεια από προηγούμενο
  Απαντησις
  Πανιερωτατε μητροπολιτα υικως σας προσκυνουμεν .
  Την σεβαστην επιστολην σας ελαβομεν ,ηθελαμεν βεβαια παραδεχθη τας συμβουλας σας , εάν αυται ησαν συμφωνοι με τας περιστασεις και συμφεροντα της πατριδος μας ορθη τω οντι, και καταλληλος η παραβολη του ποιμενος , την οποιαν μας προτεινετε , αλλ’όταν ο ποιμην πασχη, κατά δυστυχιαν, από οφθαλμιαν , και βραδυποδιαν, πως δυναται τοτε , πανιερωτατε , να προφυλαξη τα προβατα του από κακοτοπιας ,και αγρια θηρια ? μας συμβουλευετε να μη δεχωμεθα , ουτε βοηθωμεν τους σουλλιωτας κακουργους οντας ως λεγετε, και αποκεκηρυγμενους του δουβλετιου ημεις συμμαχιαν τινα, η εταιριαν μυστικην η φανεραν μ’αυτους δεν εχομεν , διο τους δεχομεθα εις την πατριδα μας όχι ως κακουργους ,και φερμανλιδας , αλλ΄ως υπερμαχους της πατριδος των, και φορολογουμενους υπηκοους του σουλτανου ,προς τους οποιους πωλουντες τα προιοντα του τοπου μας ωφελουμεθα. το αυτό συστημα διατηρουμεν εκπαλαι και ηδη με τους λοιπους του οθωμανικου κρατους τουρκους ,και χριστιανους διοτι δεν δυναμεθα αλλως να ποριζωμεθα τα προς το ζην αναγκαια .
  Και ημας αδικειτε , πανιερωτατε και τον περραιβον συκοφαντειτε λεγοντες, ότι ακολουθουμεν αυτου , και ουχι της πανιεροτητητος σας τας συμβουλας .βεβαιωθητε,ότι και ημεις παντες γνωριζομεν της πατριδος τα συμφεροντα, και ο περραιβος τα αυτά αισθηματα τρεφει οθεν ουτ’αυτος ημας απατα,ουτε ημεις παρ’αυτου πλανωμεθα .Τον κατακρινετε προς τουτοις ,διοτι συνεπραξε μετα του αοιδιμου ρηγα , και αλλων ως λεγετε , λογιωτατων ομογενων κατά του σουλτανου . η κατακρισις αυτή υπαρχει, νομιζομεν ,αντιχριστος ,διοτι οποταν ο ιδιος ιησους χριστος μας διδασκει τρανωτατα , λεγων .(μαχου υπερ πιστεως και πατριδος )Τι αρα φιλοχριστος ,και φιλοπατρις τολμα επειτα να καταδικαση τον ρηγα ,και των συνεταιρων αυτου τας πραξεις ?Ουτε της παρουσης εποχης , ουτε της ιδικης μας δυναμεως εργον εινε, πανιερωτατε, να διακρινωμεν τα εμβριθη αυτων αισ θηματα , επ’ αλλων ευνοικων περιστασεων του εθνους μας ,η αμεροληπτος ιστορια μελει βεβαια να εξιχνιαση και ευκρινηση τας πραξεις αυτων και τα αποτελεσματα . Οπαδοι λοιπον οντες και ημεις παντοτε, και εκτελεσται του προμνησθεντος θειου ρητου , σας απαλλαττομεν εις το εξης πανιερωτατε ,από την προς τον υψηλοτατον βεζυρη, ως μας υποσχεσθε ,μεσιτειαν και ικεσιαν σας υπερ ημων ,διοτι αρκει εις ημας η σκεπη και η ευνοια του υψηλου και κραταιου δουβλετιου , την οποιαν σεβομενοι, και διατηρουντες χρεωστικως , δεομενοι προς τουτοις του υψιστου υπερ της μακροβιοτητος και ευημεριας της μεγαλειοτητος του δεν αμφιβαλλομεν , ότι θα σκεπει και διατηρει ημας παντοτε ως πιστους υπηκοους , και ευπειθη τεκνα του .Ευγνωμονουντες εν τοσουτο πανιερωτατε δια τας πνευματικας , και πατρικας προς ημας συμβουλας σας , υποσημειουμεθα με βαθυτατον σεβας 1801 Ιουλιου 10 ………και όποιος κατάλαβε κατάλαβε….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Δωδεκαθεϊστές : άλλη μια επινόηση των ξένων με σκοπό τον διχασμό των σύγχρονων Ελλήνων.Χτυπούν την χριστιανική πίστη και την Εκκλησία μας που είναι ο μεγάλος ενοποιητικός παράγων του λαού μας.Άλλωστε αυτό διέταξε κι ο Κίσσινγκερ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αγαπητε ΤΡΙΣΣΟΝ και που να διαβασει ο "βλακας με αποψη" τους "βιους φιλοσοφων" του Διογένη Λαέρτιου, για να δει την συμπεριφορα του "παπαδαριού" της εποχής(τοτε το ελεγαν "ιερατείο")προς τους αρχαιους Ελληνες φιλοσόφους!Ελάχιστοι απο αυτούς ποθαναν απο φυσικά αιτια.Οι περισσοτεροι "πηγαν" απο "φασγανον" ή απο κώνιο!Οσοι βεβαια απο αυτους δεν ποθαναν στην εξορία!Βλεπεις ο λεβεντης δεν ειναι εις θεσιν να ξεχωρήσει την Ορθοδοξία απο τους λειτουργους της.Ειναι σαν να λεμε οτι για μια λαθος διαγνωση ενος γιατρου, εμεις θα πρεπει να βριζουμε την επιστήμη της ιατρικής!Αλλα δεν ειναι ο μόνος απο αυτους που σκεφτεται μ'αυτον τον τροπο!ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΚΑΤΑ ΕΙΝΑΙ!Το ξερω, διοτι τους "εφαγα στην μαπα" πριν απο 11 χρόνια!


  Μίνως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. μήπως ξέχασες να πεις ότι οι αιγύπτιοι είπαν: ότι εσείς οι έλληνες ξεχνάτε γρήγορα ακόμα και την ιστορία σας.stef

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ο χριστιανισμος βεβαίως ειναι επινοησησις των ελληνων βεβαιως βεβαιώς και ουχί των ξένων. α ναιξεχασα ειναι επινόησις του θεού αχ τρομερό
  σαλομ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. "λεγεται" οτι οι αιγυπτιοι εδωσαν στους ελληνες τους θεους τους. αυτα ειναι εικασιες. το θέμα ειναι οτι η νοοτροπια των αρχαίων θρησκειών ειναι σχετικα η ιδια ολοι επηρεαζονταν (οπως οι ρωμαιοι απο τους ελληνες) αλλα χωρις να αλλοιώνεται η εθνικη τους νοοτροπια (οι καρχηδονιοι ηταν πιο κοντά στους ελληνες αν και σημιτες παρα με τους ιουδαίους). Ο Χριστιανισμος ομως ειναι τελείως διαφορετικης κοσμοθεωρησης (ο θεος ειναι εκτος του συμπαντος οχι μεσα)
  Ετσι οι αβρααμικες θρησκείες δεν δεχονται καμια παρεκλιση ενω οι αρχαιες δεν μιλαγαν για ¨αληθινο θεο" που υπαγορεύει την κατάργηση των αλλων για αυτο και υπηρχε θρησκευτικος πλουραλισμος (οπως κατα την εκστρατεία του μ. αλεκου)
  το θεμα λοιπον δεν ειναι εαν οι ελληνες πηραν μια ξενοφερτη θρησκεια αλλα εαν αυτη η θρησκεια τους αλλαξε τα φωτα (Για να τους τα δωσει λιγο δυσκολο)

  Χιουτεκούτλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. σιγα μην οι ελληνες "ασπαστηκαν" τον χριστιανισμο θα ηταν πολυ βλακες και απατριδες για να το κανουν αυτο. εαν δεν επεφτε πελεκυς χριστιανικης αγαπης δεν επροκειτο να γινει κατι τετιο. οι μανιατες και οι κρητικοι 12θεϊστές αμυνοντουσαν μεχρι τον 8 αιωνα μεχρι να τους κατασφαξουν οι βυζαντινοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.