31/1/12

Υποβρύχιος αγωγός από το Ισραήλ Δρομολογείται συμφωνία μεταξύ της ΑΗΚ και της ΙCΕ-Το λαμπρό ενεργειακό μέλλον της Κύπρου

ΤΟΥΠΕΤΡΟΥΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
http://www.philenews.com 
Φωτογραφία
Ουπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Ούζι Λαντάου, έδωσε εντολή στην ΙCΕ-κρατική κατά 98% εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ- να προχωρήσει σε τεχνικοοικονομικές μελέτες, επί του σχεδίου που εξήγγειλε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία η ΔΕΗ Quantum Εnergy, για διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, μέσω υποβρυχίου καλωδίου. Ο Ούζι Λαντάου ζήτησε επίσης να ετοιμαστεί πρόταση για μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΙCΕκαι της ΑΗΚ. Οι υπογραφές αναμένεται μάλιστα να πέσουν εντός του 2012.

«Το σχέδιο θα μπορούσε να έχει μια θετική επίδραση στην ισραηλινή οικονομία, σε μια περίοδο που για πρώτη φορά κινούμαστε πέρα από το να είμαστε ένα ενεργειακό νησί και προς το να συνδεθούμε με την Κύπρο και μέσω αυτής με την Ευρώπη», τόνισε με δηλώσεις του ο Ισραηλινός υπουργός. «Πρόκειται για μια ψυχολογική και διπλωματική επιτυχία που θα επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ», σχολίασε επίσης ο ίδιος.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της QΕΝΕRGΥκαι επίτιμο μέλος της Επιτροπής για την Έρευνα του Ιδρύματος του Κατάρ δρα Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, ο στόχος της Κύπρου πρέπει να είναι ο σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου και σχεδιασμός εξασφάλισης των εξαγωγών από τώρα. Ο ίδιος - που βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές με το Υπουργείο Εμπορίου, τη ΡΑΕΚ και άλλους παράγοντες, θεωρεί ότι μόλις διαπιστωθεί και επιχειρησιακά η ποιότητα και η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος στο οικόπεδο «Αφροδίτη», πρέπει να αναζητηθούν και τα πρώτα συμφέροντα μακροχρόνια συμβόλαια διάθεσής του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ενδιαφέροντος, αλλά και την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση του σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο, που θεωρεί απαραίτητη και ενδεικνυόμενη λύση. 
Ο σταθμός υγροποίησης θα δώσει ανεξαρτησία στην Κύπρο για εξαγωγές όπου είναι συμφέρον και ελευθερία από πολιτικές και άλλες εξαρτήσεις που θα έχει ένας αγωγός. Προτείνει όπως αρχικά γίνει μία γραμμή υγροποίησης και εξαγωγών και από τα κέρδη να χρηματοδοτηθεί η δεύτερη ή και τρίτη, με την εξέλιξη των ερευνών σε άλλα κοιτάσματα.
Θεωρεί επίσης ως κατεπείγον ζήτημα, τη σύσταση εταιρείας Πετρελαίων με τεχνοκράτες διεθνούς εμβέλειας. Ο ίδιος δεν κρύβει πως η εταιρεία QΕΝΕRGΥτου Κατάρ στις επαφές της στην Κύπρο έχει προτείνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σταθμό LΝG -έχει ανάλογο ρόλο και στο Κατάρ- αλλά και ενδιαφέρεται για συμβόλαια πώλησης του φυσικού αερίου που μπορεί να γίνουν μόλις επιβεβαιωθούν οι δυνατότητες του κοιτάσματος. Ακόμα, θεωρεί αναγκαία μια συνεργασία με το Ισραήλ για το «Λεβιάθαν», ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές οι ποσότητες.

Το λαμπρό ενεργειακό μέλλον της Κύπρου
Του Τζον Ζ. Τόμιτς
Παρά τις συνεχιζόμενες ιστορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται ότι πνέει θετικός άνεμος, καθώς διανύουμε το 2012, για την Κύπρο. Πράγματι, όπως οι ανεξάρτητοι αναλυτές Wood Μackenzie και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν επιβεβαιώσει, η πρόσφατη ανακάλυψη ενός σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου ανοικτά των ακτών της Κύπρου «μπορεί να εξασφαλίσει μελλοντική προμήθεια φυσικού αερίου, αλλά και να φέρει σημαντικά έσοδα στην πάσχουσα οικονομία της Κύπρου, ειδικότερα εάν μέρος του φυσικού αερίου εξαχθεί».
Λίγες μέρες πριν από την έλευση του νέου χρόνου, η Νoble Εnergyανακοίνωσε με ικανοποίηση τα αποτελέσματα της ερευνητικής της γεώτρησης σε βαθιά νερά στο κυπριακό Οικόπεδο 12 σε βαθιά γεωλογική δομή που μπορεί να περιέχει μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Τcf) καθαρού φυσικού αερίου. Η ανακάλυψη αυτή είναι αναμφίβολα ιστορική.

Αυτό το πεδίο φυσικού αερίου όχι μόνο αποτελεί ενδεχομένως τη δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη για περισσότερο από δέκα χρόνια, αλλά οριοθετεί ένα πιο δυνατό και πιο προσοδοφόρο μέλλον για τον κυπριακό λαό, που σήμερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εισαγόμενο πετρέλαιο για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες.

Όμως, αν και υπάρχει πολύς βάσιμος ενθουσιασμός γι’ αυτή τη νέα παγκοσμίου κλάσης ανακάλυψη, υπάρχει πολλή ακόμα συλλογική δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε ότι η ανακάλυψη αυτή θα αναπτυχθεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί την αξία της για όλους - και ειδικότερα για τον κυπριακό λαό.

Πλήθος ρυθμιστικών και εμπορικών παραγόντων, βέβαια, θα καθορίσουν τελικά την παραγωγή φυσικού αερίου από το πεδίο αυτό αλλά και από άλλα πιθανά πεδία φυσικού αερίου στην ίδια περιοχή. Και παρόλο που αυτή η ανακάλυψη είναι αναμφισβήτητα σπουδαία, η ερευνητική γεώτρηση και παραγωγή σε βαθιά νερά είναι ένας απίστευτος αγώνας που προϋποθέτει σημαντικό κεφάλαιο - και χρόνο. Η Νoble Εnergyσκοπεύει να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες γεωτρήσεις αξιολόγησης στο Οικόπεδο 12, με την πρώτη να αρχίζει πιθανότατα το δεύτερο μισό του 2012. Αλλά πολλές από αυτές τις αποφάσεις θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από τη διαθεσιμότητα γεωτρύπανων εξειδικευμένων για βαθιά νερά.

Επίσης, ο καθορισμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής υγροποιημένου αερίου (LΝG), που θα στοχεύει σε διευρυμένη παραγωγή, θα αποτελέσει το κλειδί για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αυτού του πεδίου φυσικού αερίου. Μια τέτοια στρατηγική, θα πρέπει να αναπτυχθεί και να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη των πεδίων φυσικού αερίου και με έργα εξαγωγής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση και ο λαός της Κύπρου θα έχουν τα μέγιστα πλεονεκτήματα.

Η Νoble Εnergyπιστεύει ότι, μέσω του LΝG, οι εξαγωγές φυσικού αερίου μπορούν να γίνονται προς στον καλύτερο αγοραστή, οπουδήποτε στον κόσμο. Οι εξαγωγές LΝG θα ενθαρρύνουν περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή, θα διασφαλίσουν ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα τιμολογείται με ικανοποιητικές τιμές και θα μειώσουν την έκθεση του κυπριακού φυσικού αερίου σε πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γύρω περιοχή. Πραγματικά, παρά το υψηλό κόστος (που υπολογίζεται γύρω στα 8-10 δισ.δολάρια), η κατασκευή ενός τερματικού εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να αποτελεί ευλογία για την οικονομία της περιοχής μακροπρόθεσμα.

Όσο πιο σύντομα λάβει έγκριση ένα έργο LΝG, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει η εκτεταμένη αξιοποίηση φυσικού αερίου. Καινούργια κοιτάσματα φυσικού αερίου που θα βρεθούν σε άλλα οικόπεδα στη θάλασσα της Κύπρου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επεκτάσιμο τερματικό LΝG σε εμπορική βάση. Ένα έργο LΝG θα προωθήσει επιπρόσθετο ανταγωνισμό και έρευνα στην περιοχή παρέχοντας μια βιώσιμη αγορά για τη μελλοντική ανάπτυξη του φυσικού αερίου. Η Νoble Εnergyάνοιξε νέους δρόμους στην ανακάλυψη αυτών των πλούσιων, καθαρών πηγών φυσικών αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και ανυπομονούμε να κτίσουμε πάνω σε αυτή τη θετική εξέλιξη για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι πηγές θα μεταφερθούν ασφαλισμένα και αποτελεσματικά στη διεθνή αγορά - και καλωσορίζουμε τον δυνατό ανταγωνισμό. Γιατί; Γιατί ο αυξανόμενος ανταγωνισμός προσφέρει εξοικονόμηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων και κλιμακωτή επέκταση που βελτιώνει περαιτέρω τη δυνατότητα έρευνας και ανάπτυξης για όλους, συμπεριλαμβανομένου του κυπριακού λαού.

Η Νoble Εnergyείναι ενθουσιασμένη που βρίσκεται σ’ αυτό το αρχικό, θετικό στάδιο στη συνεχόμενη συνεργασία με την κυβέρνηση και τον λαό της Κύπρου. Ανυπομονούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη θετική εξέλιξη, συλλογικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 και στα χρόνια που θα έρθουν. Και για ακόμη μία φορά ευχαριστούμε την κυβέρνηση για τη συνεργασία και τη στήριξη της.
*Ο Τζον Ζ. Τόμιτς είναι ο διευθυντής της Νoble Εnergy, Ιncστην Κύπρο. Η Νoble Εnergy, Ιncείναι μια διεθνής ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με βάση το Χιούστον του Τέξας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.