20/6/17

Κατεχόμενα: Ποιος είναι πραγματικά ο πληθυσμός των Τουρκοκυπρίων;

Κατερίνα Ηλιάδη
Σας παρουσιάζουμε στοιχεία πληθυσμού των κατεχομένων - Σύγκριση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ελεύθερων περιοχών.
Στα 1881, οι Ελληνοκύπριοι (Χριστιανοί Ορθόδοξοι) αποτελούσαν το 74,9% και οι Τουρκοκύπριοι (Μωαμεθανοί) το 24,4% του πληθυσμού της Κύπρου, σύμφωνα με την πρώτη αξιόπιστη πληθυσμιακή απογραφή του νησιού, που πραγματοποιήθηκε από την τότε βρετανική αποικιακή διοίκηση. Στην τελευταία κοινή απογραφή που έγινε το 1973, οι Ελληνοκύπριοι ανέρχονταν στο 78,9%, οι Τουρκοκύπριοι στο 18,4% και οι άλλες εθνικότητες στο 2,7% του πληθυσμού. Από την τουρκική εισβολή του 1974, η Τουρκία εφαρμόζει πολιτική εποικισμού στο περίπου 37% της Κύπρου που κατέχει παράνομα.
Σύμφωνα με ασφαλείς υπολογισμούς, οι Τούρκοι έποικοι που διαθέτουν «υπηκοότητα» της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου («ΤΔΒΚ») δεν ξεπερνούν τις 60 χιλιάδες. Το 2004, βάσει του ονομαστικού καταλόγου που περιλήφθηκε στο τότε προτεινόμενο σχέδιο λύσης, ήσαν περίπου 41 χιλιάδες [Πηγή: Βασίλης Πρωτοπαπάς, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας του βιβλίου «Εκλογική ιστορία της Κύπρου, Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878 - 1960].

Πληθυσμός ομοσπονδίας
Στο πλαίσιο των συνομιλιών των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκου Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί, συμφωνήθηκε ο πληθυσμός της ομοσπονδιακής Κύπρου, εάν και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία επίλυσης του Κυπριακού και επικυρωθεί από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε δημοψήφισμα για το νέο σχέδιο λύσης του κυπριακού προβλήματος. Κατά τη συμφωνηθείσα σύγκλιση στις διαπραγματεύσεις, ο πληθυσμός της τουρκοκυπριακής πολιτείας θα είναι 220.000 Τουρκοκύπριοι και ο πληθυσμός της ελληνοκυπριακής πολιτείας 802.000 Ελληνοκυπρίοι.

«Statistical Yearbook 2015»
Μελετώντας κανείς τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Έρευνας του παράνομου καθεστώτος των κατεχομένων για το 2015, που δημοσιεύθηκαν τον Γενάρη του 2017 [«Statistical Yearbook», το οποίο εκδίδεται από τη λεγόμενη πρωθυπουργία από το 1976], παρατηρεί τη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού των Τουρκοκυπρίων, που το 1901 ήταν 51.309 και το 2011 286.257. Επιπλέον, με τις ανάλογες προσθαφαιρέσεις και τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων μπορεί να υπολογισθεί ο αριθμός των εποίκων που ζουν στα κατεχόμενα και έχουν λάβει «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους. Σημειώνεται πως, όπως αναφέρεται στο «Statistical Yearbook 2015» των κατεχομένων, μετά την τουρκική εισβολή του 1974 διενεργήθηκε απογραφή πληθυσμού το 1975, ωστόσο τότε υπήρχε ακόμα τουρκικός πληθυσμός στο νότιο τμήμα του νησιού και στα Κόκκινα (Erenkeuy) που δεν είχε αποκτήσει πρόσβαση στην τουρκοκυπριακή διοίκηση του κατεχόμενου τμήματος του νησιού, γι' αυτό και εκείνη η απογραφή δεν καλύπτει αυτό το κομμάτι του τουρκοκυπριακού πληθυσμού και επομένως δεν θεωρήθηκε πλήρης και έγκυρη. Τον Απρίλιο του 1978 επιχειρήθηκε γεωργική απογραφή στα κατεχόμενα, ενώ μια πρώτη γενική απογραφή του πληθυσμού διεξήχθη στις 15 Δεκεμβρίου 1996. Η δεύτερη γενική απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα διενεργήθηκε στις 30 Απριλίου 2006 και μια τρίτη το 2011. Σημειώνεται, επίσης, ότι η καταγραφή των γεννήσεων και των θανάτων είναι υποχρεωτική από τον «νόμο» του ψευδοκράτους.

(στοιχεία για Τ/κ)
Γραφική παράσταση που δείχνει την αύξηση του πληθυσμού των κατεχομένων από το 1901 μέχρι το 2011 (στοιχεία του ψευδοκράτους).

1901 - 2011
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του παράνομου καθεστώτος των κατεχομένων, τον Μάρτιο (31/3) του 1901, ο πληθυσμός των Τουρκοκυπρίων ήταν 51.309, τον Απρίλιο (2/4) του 1911 56.428 (αύξηση 5.119), τον Απρίλιο (24/4) του 1921 61.339 (αύξηση 4,911), τον Απρίλιο (27/4) του 1931 64.245 (αύξηση 2,906), τον Νοέμβριο (10/11) του 1946 80.548 (αύξηση 16.303), τον Δεκέμβριο (11/12) του 1960 104.942 (αύξηση 23.772), τον Απρίλιο του 1978 146.740 (αύξηση 41.798), τον Δεκέμβριο (15/12) του 1996 200.587 (αύξηση 53.847), τον Απρίλιο (30/4) του 2006 256.644 (αύξηση 56.057) και τον Δεκέμβριο (4/12) του 2011 286.257 (αύξηση 29.613) (150.483 άνδρες, 135.774 γυναίκες).

Γεννήσεις/Θάνατοι
Σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις για τα έτη 2011-2015, τα στοιχεία των κατεχομένων δίνουν τους εξής αριθμούς: Το 2011 καταγράφονται 3.830 γεννήσεις, το 2012 3.798, το 2013 3.724, το 2014 3.759 και το 2015 3.797. Για την ίδια περίοδο (2011-2015) καταγράφονται το 2011 1.040 θάνατοι, το 2012 1.094, το 2013 1.074, το 2014 1.109 και το 2015 1.165 θάνατοι.

Ελεύθερες περιοχές
Η «Δημογραφική Έκθεση 2015» της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφει τον πληθυσμό στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου να υπολογίζεται σε 848.000 στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 847.000 τον προηγούμενο χρόνο, να σημειώνει δηλαδή αύξηση 0,2%. Ο αριθμός των γεννήσεων το 2015 ήταν 9.170 σε σύγκριση με 9.258 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα, υπολογίστηκε σε 1,32 το 2015 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού. Ο αριθμός των θανάτων το 2015 ήταν 5.859 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,9 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους.

(στοιχεία για Τ/κ)
Κατανομή πληθυσμού κατά ηλικία, σύμφωνα με τις απογραφές πληθυσμού 1978, 1996, 2006, 2011 και τα δημογραφικά στοιχεία 2012, 2013, 2014 και 2015 (στοιχεία ψευδοκράτους).

(στοιχεία Κυπριακής Δημοκρατίας)
Η πρώτη απογραφή πληθυσμού στην Κύπρο διενεργήθηκε το 1881 και κατέγραψε συνολικό πληθυσμό 186.173 ατόμων. Μέχρι το 1931 διεξάγονταν απογραφές κάθε 10 χρόνια. Μετά, λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η επόμενη απογραφή έγινε το 1946 και στη συνέχεια το 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησε η απογραφή του 1973 και στη συνέχεια διενεργήθηκε η απογραφή του 1976 λόγω των ραγδαίων μεταβολών που επέφερε η τουρκική εισβολή. Η επόμενη απογραφή διενεργήθηκε το 1982 και ακολούθησαν οι απογραφές του 1992 και 2001, με την τελευταία να καταγράφει πληθυσμό 703.529 ατόμων στην ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή. Σημειώνεται ότι οι απογραφές μετά το 1974 αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Η «Δημογραφική Έκθεση 2015» της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφει τον πληθυσμό στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου να υπολογίζεται σε 848.000 στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 847.000 τον προηγούμενο χρόνο [Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας].
 kateliadi@politis-news.com
Πολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.