30/10/10

Η... θαμμένη «έκθεση Καθενιώτη» για το 1940

Η «έκθεση Καθενιώτη» συντάχθηκε ενώ ακόμη ήταν νωπά τα γεγονότα. Τεκμηριώνεται με τα στρατιωτικά ντοκουμέντα της εποχής, που υπήρχαν ακόμη και δεν είχαν «πειραχτεί». Βασίζεται, ακόμη, στις μαρτυρίες-καταθέσεις των διοικητών των μεγάλων μονάδων, οι οποίοι ζούσαν την εποχή εκείνη.

Το βασικό συμπέρασμά της είναι κατηγορηματικό και βασίζεται σε αρχεία: η Ελλάδα δεν ήταν μόνο «απαράσκευος» για τον πόλεμο στρατιωτικά, αλλά η ανώτατη ηγεσία της αποδείχτηκε ανίκανη.

Δεν βρέθηκε έστω μία (!) διαταγή επιθετικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης του πολέμου. Για να την «καρφιτσώσει», όπως έγραφε ο Καθενιώτης, έτσι για δείγμα. Η ηττοπάθεια των ανωτάτων κλιμακίων είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να γίνει έμμονη ιδέα στο Γενικό Επιτελείο (αρχιστράτηγος Αλ. Παπάγος) μια ηρωική αντίσταση. Η ταχεία και ένδοξη κατάρρευση!

Η έκθεση ισοπεδώνει κυριολεκτικά το περίφημο επιτελικό σχέδιο ΙΒ για τον πόλεμο (πήρε τα αρχικά από την αναμενόμενη επίθεση Ιταλίας και Βουλγαρίας) και τις δύο παραλλαγές του (ΙΒα και ΙΒβ), που ακολούθησαν τις παραμονές του πολέμου.

Το γεγονός ότι την 28η Οκτωβρίου 1940 περίπου η μισή ελληνική δύναμη, σε άνδρες και μέσα, βρίσκεται στη Μακεδονία περιμένοντας την επίθεση των Βουλγάρων, δείχνει ότι τα σχέδια για την άμυνα είχαν θέση στο καλάθι των αχρήστων. Ειδικά, όμως, όσα προβλέπονταν, ακόμη κι έτσι για την Ηπειρο, στοιχειοθετούσαν περίπου εθνικό έγκλημα.

«Παρεδίδετο αμαχητί...»
Γράφει ο Καθενιώτης στην επιτομή της έκθεσής του: «Αυτά τα απίστευτα φθέγγεται η έκθεσις του Γενικού Στρατηγείου σχετικώς με το σχέδιο ΙΒ, κατά το οποίον, άνευ πολλών περιφράσεων, η μεν γραμμή μάχης μετεφέρετο εις τινα σημεία 200 χιλ. εντεύθεν των συνόρων, παρεδίδετο δε εις τον εχθρόν αμαχητί ολόκληρος η Ηπειρος και η Δυτική Μακεδονία και έτι περαιτέρω η σύμπτυξις μέχρι Ορθρυος.

Με την ανωτέρω λύσιν το Επιτελείον, αναζητούν την ευνοϊκοτέραν τοποθεσίαν αντιστάσεως, εγκαταλείπει τας υπερόχους ορεινάς γραμμάς της Ηπείρου, της Πίνδου και της Καστοριάς και σκοπεύει να καλυφθή όπισθεν των ποταμίσκων του Αράχθου και του Αλιάκμονος, ως εάν επρόκειτο να καλυφθή όπισθεν του Βόλγα...». Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει η ηττοπάθεια των ανώτατων κλιμακίων, η υπερτίμηση των ιταλικών δυνάμεων και η υποτίμηση των ελληνικών δυνατοτήτων.

Το καθήκον της VIII Μεραρχίας δεν ήταν η υπεράσπιση της Ηπείρου, αλλά η εξασφάλιση διαβάσεων!

Δεν περίμεναν νίκες
Το επιτελείο των Αθηνών τις παραμονές της επίθεσης απευθύνονταν στον μέραρχο Χ. Κατσιμήτρο ως εξής: «Η δύσκολη θέση της Μεραρχίας μας είναι γνωστή. Με την υπάρχουσα αριθμητική υπεροχή του εχθρού, η κυβέρνηση δεν αναμένει νίκες από τη Μεραρχία. Αναμένει, όμως, ότι η Μεραρχία θα περισώσει την τιμήν των όπλων»!

Την ίδια αντίληψη είχε εκφράσει, άλλωστε, ο ίδιος ο Μεταξάς στις 30 Οκτωβρίου, όταν διακήρυσσε ότι «δεν πολεμά διά την νίκην. Πολεμά διά την Δόξαν και την τιμήν»!

Το έπος γράφτηκε παρά τη θέληση του καθεστώτος και σε αντίθεση με τις διαταγές των επιτελών από τα υπόγεια του ξενοδοχείου της Μ. Βρετάνιας. Ηταν η αντιφασιστική αναίρεση κι όχι η επιβεβαίωση του δικτατορικού καθεστώτος...

Διά την τιμήν των όπλων
«... Χρήματα τα πετάμε από τα παράθυρα, διότι 400 ολόκληρα εκατομμύρια διετέθησαν δι αποπεράτωσιν αχρήστων πλέον έργων τα οποία πρόκειται να αμυνθώμεν μόνον διά την τιμήν των όπλων... Δεν θα το συγκρίνομεν με την οχύρωσιν της Ηπείρου όπου ο Κατσιμήτρος και ο Μαυρογιάννης έσκαβαν το χώμα με τα νύχια των διαθέτοντες μόνον δύο εκατομμύρια, ως εάν ταύτα να προήρχοντο από το πρώτον πολεμικόν δάνειον της Ελλάδος, διότι εκείνη η οχύρωσις ανάγεται εις την κατηγορίαν της Ντάπας του Μακρή του Μεσολογγίου».

Ανευ πυροβολικού και πυρομαχικών
«Επιχειρήσεις διεξαγόμεναι άνευ συνδρομής πυροβολικού και πλειστάκις άνευ πυρομαχικών και στρατεύματα ενεργούντα άνευ μεταγωγικών και εφοδιαζόμενα τη βοηθεία ατερμόνων θεωριών γυναικοπαίδων και γερόντων από τους κατοίκους της Πίνδου, αυθορμήτως προσφερθέντων διά να μεταφέρουν εις τους ώμους των τα βόλια και το ψωμί εις τα μαχόμενα παιδιά των, διαφεύγουν των πλαισίων των συντεταγμένων επιχειρήσεων διά να προβιβα- στούν εις την κατηγορίαν των εθνικών αγώνων, παρεμφερών και παρομοίων προς τους παλαιούς αγώνας του 21».

1941-1943: Η σύνταξη του ντοκουμέντου
Η πρώτη δωσίλογη κυβέρνηση Τσολάκογλου (1941-1942) για καιροσκοπικούς λόγους θέλησε να βάλει μια διαχωριστική γραμμή με το προηγούμενο δικτατορικό καθεστώς. Η μία από τις δύο βασικές κατηγορίες κατά του Μεταξά ήταν ο τρόπος διεξαγωγής του αλβανικού πολέμου και η κατάρρευση του μετώπου (η άλλη ήταν τα οικονομικά σκάνδαλα).

Από τις πρώτες ενέργειές της ήταν η σύλληψη μερικών πρώην υπουργών, αλλά και του αρχιστρατήγου κατά τον πόλεμο 1940-41 Αλ. Παπάγου. Προφανώς, σκόπευε να τον δικάσει. Μια καταδίκη του επικεφαλής του στρατού θα δικαίωνε, υποτίθεται, τη συνθηκολόγηση των δωσίλογων στρατιωτικών με τους Γερμανούς (Απρίλιος 1941).

Ετσι, ανέθεσε σε τριμελή επιτροπή ανώτατων αξιωματικών να συντάξει έκθεση και ν αξιολογήσει, με βάση τις επίσημες στρατιωτικές πηγές, τον πόλεμο. Επικεφαλής της επιτροπής ήταν ο απόστρατος αντιστράτηγος Δ. Καθενιώτης.

Η επιτροπή, έχοντας στη διάθεσή της τα στρατιωτικά αρχεία της περιόδου και τις μαρτυρίες των διοικητών των μεγάλων μονάδων, κατέληξε σε πόρισμα προς το τέλος του 1943. Σε 2.000 σελίδες κατέγραψε και έκρινε όλα τα σχετικά με την προπαρασκευή του πολέμου και τη διεξαγωγή των πρώτων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κυκλοφόρησαν και ορισμένα τεύχη της έκθεσης ως «Ιστορικό των πολεμικών επιχειρήσεων 1940-41, συνταχθέντος παρά συμβουλίου αντιστρατήγων, προεδρευομένου υπό του Αντιστρατήγου ε.α. Καθενιώτη Δημητρίου».

Στο μεταξύ, η ιδέα της παραπομπής του Παπάγου είχε εγκαταλειφθεί (ο Τσολάκογλου δεν ήταν πρωθυπουργός) και η έκθεση έμεινε «θαμμένη».

Μετά την απελευθέρωση της χώρας το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξαφάνισε το πόρισμα και φαίνεται ότι «μάζεψε» όσα τεύχη είχαν κυκλοφορήσει. Εφτασε στο σημείο να τη λογοκρίνει απ όλη τη μεταγενέστερη επίσημη στρατιωτική ιστορία. Ουδεμία μνεία της γίνεται!
Τίναζε στον αέρα τις επίσημες θέσεις για τον πόλεμο, αποκαθήλωνε τον μετέπειτα στρατάρχη και πρωθυπουργό Παπάγο, τη στρατιωτική και πολιτική ανώτατη ηγεσία...

Κρίσεις στρατιωτικών για το πόρισμα των αντιστρατήγων
Στ. Σαράφης : (ο στρατηγός του ΕΛΑΣ) «Παρά τη συντηρητικότητα της επιτροπής (των αντιστρατήγων υπό τον Καθενιώτη) φαίνονται τα σφάλματα της κυβέρνησης και του επιτελείου στην προπαρασκευή της επιστράτευσης και τα πρώτα μέτρα για τις επιχειρήσεις στην Αλβανία...».

Τ. Παπαγιαννόπουλος : (βιογράφος του Παπάγου)«Η περιλάλητος έκθεσις Καθενιώτη είναι εν τη κυριολεξία συνονθύλευμα ασυναρτησιών, μικροψύχου κακότητος και αλληλοσυγκρουομένων κρίσεων και επικρίσεων... Ουδέν άλλο έπραξαν παρά να διαστρεβλώνουν βάναυσα την αλήθεια...».

Α. Κοράντης: (στρατιωτικός ιστορικός της περιόδου) «Μάλιστα δεν ηρκέσθησαν εις την επαίσχυντον δραστηριότητα ταύτην κατά την κατοχήν (οι αντιστράτηγοι που συντάξανε την έκθεση και ειδικά ο Καθενιώτης), αλλά και επολλαπλασίασαν τας αθλιότητάς τους μεταπολεμικώς, λιβελογράφοντες αδιάκοπα».

Στα «αζήτητα» και η μεταπολεμική επιτομή Το 1945-46 ο Καθενιώτης, ετοιμοθάνατος, απελπισμένος από την εξαφάνιση της έκθεσης, έγραψε μία επιτομή της σε 180 σελίδες. Κυκλοφόρησε το 1946 με δικά του έξοδα, χωρίς εκδότη και με τον τίτλο «Αι κυριώτεραι φάσεις του πολέμου 1940-41». Δεν βρέθηκε στρατιωτικός να γράψει τον πρόλογο, όπως συνηθιζόταν σ' αυτές τις περιπτώσεις, και τον υπογράφει η γυναίκα του.

Το βιβλίο, πάντως, έστω και σε λίγα αντίτυπα, κακοτυπωμένο και αδιόρθωτο -ο στρατηγός ήθελε να το δει πριν πεθάνει- είδε το φως. Αλλά κι αυτά εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα (δύο γνωστά αντίτυπα βρίσκονται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Βουλής και Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας).

Στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στη χώρα πέρασε απαρατήρητο. Ακόμη και απ όσους στηλίτευαν το καθεστώς Μεταξά για την άοπλη Ελλάδα μπροστά στον πόλεμο. Η αγνόηση συνεχίστηκε και τα αμέσως επόμενα μεταπολεμικά χρόνια. Εκτός από το ασύμβατο της έκθεσης με την επίσημη ιστορία, οι συγγραφείς τους ήταν κατά κάποιον τρόπο «ύποπτοι».

Χρεώνονταν ότι συντάξανε την έκθεση την περίοδο της κατοχής καθ υπόδειξη της δωσίλογης κυβέρνησης. Ετσι, ακόμη και άλλες μη κρατικές πηγές χρησιμοποιούσαν μόνο κάποιες επιγραμματικές φράσεις της. Η έκθεση, όμως, ανεξαρτήτως των ορθών ή όχι εκτιμήσεων που περιέχει, αποτελεί μοναδική και κορυφαία πηγή για τον πόλεμο του 1940-41.

Ολέθριες επιτελικές αντιλήψεις
«Οσον δ αφορά την ανεπάρκειαν της επιστρατεύσεως... Η Ελλάς μαχομένη από τετραμήνου προς μίαν μεγάλην αυτοκρατορίαν, πρόκειται να εμπλακή εις αγώνα και προς δευτέραν πανίσχυρον τοιαύτην και εν τούτοις το Επιτελείον της κατόρθωσεν να την έχη επιστρατευμένην κατά το ήμισυ και μόνον...

Υπέρ τους 1.500.000 εφέδρους σήπονται και μαραζώνουν στα σπίτια των, διερωτώμενοι εις ποίαν άραγε ατιμωτικήν πράξιν να υπέπεσον διά να είναι άξιοι τοιαύτης περιφρονήσεως. Με τοιαύτας ολεθρίας επιτελικάς αντιλήψεις κατορθώσαμεν...».

1882-1947: Ο αντιστράτηγος Δ. Καθενιώτης
Ο αντιστράτηγος Δημήτριος Καθενιώτης (1882-1947) γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Νεαρός ακόμη, μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή Ευελπίδων, συμμετείχε στα στρατιωτικοπολιτικά δρώμενα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Στρατιωτικού Συνδέσμου και έπαιξε διακριτό ρόλο στο στρατιωτικό κίνημα του 1909.

Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, ενώ κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο θήτευσε στο Γενικό Στρατηγείο, αναλαμβάνοντας διάφορες αποστολές, κυρίως ως σύνδεσμος. Την εποχή του εθνικού διχασμού είχε άμεση ανάμειξη ως αντιβασιλικός και αναμείχθηκε στις βενιζελικές κινήσεις.

Αναφέρεται μάλιστα και ως επικεφαλής των «στασιαστών» που θέλησαν, τότε, «να καταλάβουν» τα Γιάννενα. Ως συνταγματάρχης το 1919-1920 διετέλεσε στρατιωτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου στην περιοχή του Πόντου. Τότε συνέταξε και πόρισμα σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές για την ανακήρυξη ανεξάρτητου ποντιακού κράτους.

Αργότερα, ως υποστράτηγος, τοποθετήθηκε στρατιωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι, έγινε διοικητής της 11ης Μεραρχίας Στρατού, διοικητής της Σχολής Πολέμου (1926), υπαρχηγός και μετά αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αποτάχθηκε το 1935, μαζί με άλλους αντιβασιλικούς αξιωματικούς, για τη συμμετοχή του στο γνωστό βενιζελικό κίνημα.

Κατά τον πόλεμο του 1940-41 ήταν ένας από εκείνους τους ανώτατους αξιωματικούς στους οποίους το καθεστώς Μεταξά αρνήθηκε να επαναφέρει στο στράτευμα. Μετά την απελευθέρωση ήταν μέλος των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για τις κρίσεις των αξιωματικών του στρατού. Αναδείχτηκε, δηλαδή, σε μία κρίσιμη θέση για τα γεγονότα της εποχής.

Ανεξαρτήτως της σκοπιμότητας των κουίσλιγκ, ο Καθενιώτης είχε όλες τις προϋποθέσεις να συντάξει ένα τέτοιο στρατιωτικό πόρισμα. Αλλωστε, είχε επιπλέον και τις ανάλογες θεωρητικές γνώσεις.

Το 1939 είχε συγγράψει στρατιωτική μελέτη για την άμυνα («Η σύγχρονος οχύρωσις εις την άμυνα των κρατών»), ενώ νωρίτερα (1926) άλλη μελέτη του είχε αντικείμενο τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας («Η μείωσις της θητείας εν τη Γαλλία και παρ ημίν»).
Τ. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
katsimar@yahoo.gr

33 σχόλια:

 1. Το αποτέλεσμα μετράει:
  Μεταξάς - Μουσολίνι: 1-0, ακόμα και με την απαράδεκτη διαιτησία του δοσίλογου Καθενιώτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπέρ τους 1.500.000 εφέδρους σήπονται και μαραζώνουν στα σπίτια των.

  Καλά, εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα είχε τότε πληθυσμό 7, 5 εκατομμυρίων, εξ ων το έν δεύτερον ήσαν άρρενες, σημαίνει ότι το 40% του άρρενος πληθυσμού της χώρας μπορούσαν να επιστρατευθούν. Εάν δε αφαιρέσουμε τους ανηλίκους και τους άνω των 50 ετών, τότε το ποσοστό αυτό καθίσταται πολύ μεγαλύτερο. Δεν μου φαίνεται να είχε τέτοιες δυνατότητες τότε η Ελλάς.

  Κωνσταντίνος εκ Κύπρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Augofetas γιατί δοσίλογος;
  Μάλλον θα πρέπει να ανατρέξεις στον Θουκυδίδη για το τι σημαίνει Ιστορία.

  Δέν είναι όλα ποδόσφαιρο.Ισως δεν ξέρεις τι σημαίνει ιστορική μνήμη για έναν Λαό.


  Κωνσταντίνος εκ Κύπρου λέγει μεγάλες αλήθειες η Εκθεση αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν είχαμε εκείνη τη μηχανή που θα ανέλυε τα συναισθήματα και τις πιο βαθιές σκέψεις των πρωταγωνιστών της ιστορίας, δεν θα δυσκολευόμασταν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι ήταν "προδότες" το λιγότερο.
  Ο Καθενιώτης, την ώρα που οι Έλληνες ζητιάνευαν ένα κομμάτι ψωμί, καθόταν δυο χρόνια, από το 41 μέχρι το 43, και σκάλιζε τα αρχεία, για να μας πει τι; Μήπως στο πόρισμα του κάνει λόγο και για τα ορθογραφικά λάθη των επιτελών στις διαταγές που εξέδιδαν;
  Το άρθρο μοιάζει να βγήκε από τον Ιό της Ελευθεροτυπίας, γιατί αφήνει την ίδια γεύση. Δηλητήριο για ότι μας κάνει υπερήφανους. Ψέμα και ο Μεταξάς; Placebo τονωτικό και αυτός για τη λίγη εθνική υπερηφάνεια που μας έμεινε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Augofetas
  οτι κατάλαβες αυτό και είναι.

  Απο εκεί και πέρα είσαι ανάξιος να λοιδωρείς εναντίον ενός τέτοιου προσώπου.

  Εχεις το απόλυτο δικαίωμα να διαφωνήσεις όμως έχεις και την υποχρέωση να σεβαστείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Καθενιώτης ήταν μέλος της Βενιζελικής φατρίας και σφοδρός αντίπαλος της φιλομοναρχικής φατρίας.
  Δεν υπάρχει περίπτωση η κρίση του να είναι αντικειμενική, την στιγμή μάλιστα που το 1935 εκδιώχθηκε με εξευτελιστικό τρόπο απο τους φιλομοναρχικούς μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος των Βενιζελικών.
  Ισχύει και το αντίθετο φυσικά.
  Ο εθνικός διχασμός δεν θυμάμαι να ευνόησε τον λαό. Μόνο λίγα μέλη απο κάθε φατρία όταν είχε το πάνω χέρι.
  Είναι στην φύση του ανθρώπου τελικά η αντιπαλότητα. Υπήρχε πάντα και όπως φαίνεται δεν θα μας εγκαταλήψει ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Παραπέμπω στο εξαντλητικό για τα θέματα αυτά βιβλίο: Αντώνιος Κοραντής, «Αλέξανδρος Παπάγος και ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-41», Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1995.

  Ο Αντώνιος Κοραντής, κορυφαίος Έλλην διπλωμάτης και ιστορικός της περιόδου του μεσοπολέμου και του 1940-45, απαντά με συντριπτικά στοιχεία στις συκοφαντίες αρχικώς της κατοχικής κυβερνήσεως Τσολάκογλου και μετέπειτα διαφόρων αριστερών ψευδοϊστορικών κατά του Αρχιστρατήγου του ΟΧΙ Αλεξάνδρου Παπάγου.

  Εδώ δυο γενικά λόγια μόνο (οι πηγές, στρατιωτικά έγγραφα κ.λπ., στο βιβλίο) για την περιβόητη «έκθεση Καθηνιώτη».

  Σελίς 308. «Δέκα ημέρες μετά την είσοδο των Γερμανών εις Αθήνας, ο Παπάγος ετέθη από την κυβέρνησι των κουίσλιγκ εις περιορισμό κατ' οίκον (7-5-1941), την δε 15ην Μαΐου 1941 εξεδόθη νομοθετικό διάταγμα καθ' ό «τον τέως Αρχιστράτηγο και τους υφυπουργούς των τριών Πολεμικών υπουργείων βαρύνει η κατηγορία ότι «δεν εμπόδισαν την κήρυξη του πολέμου κατά του Άξονος (ποιός κήρυξε τον πόλεμο; ) τον οποίον άλλωστε και χείριστα οργάνωσαν.» [!!!] Εις αυτό το νομοθετικό διάταγμα αναφέρεται ότι «εις τους ενόχους κατά την κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου επιβάλλονται ποιναί, εν αις και του θανάτου». Δηλαδή η εκτέλεσις του Αρχιστρατήγου είχε προαποφασιστεί.»

  Και τώρα το ζουμί - γράφει ο Κοραντής:

  «Διά να εδραιωθεί η κατηγορία, η ψευτοκυβέρνηση του Τσολάκογλου ανέθεσε εις επιτροπήν Ανωτάτων Αξιωματικών (Συμβούλιο Αντιστρατήγων) υπό την προεδρία του αποστράτου Αντιστρατήγου Δημητρίου Καθηνιώτη, να εξετάσει τα σφάλματα της υπευθύνου ηγεσίας του Στρατού (σημείωση-επεξήγηση: Μόνον τρεις αξιωματικοί βρέθηκαν να υπογράψουν το άθλιο κείμενο· τα ονόματά τους: Δημήτριος Καθηνιώτης, Γεώργιος Παναγιωτάκος, Γεώργιος Μαυροσκότης). Εις την πραγματικότητα, το Συμβούλιο τούτο των τριών Αντιστρατήγων συνεκροτήθη με στόχον την παραπομπή εις δίκην- παρωδία του Αρχιστρατήγου της νίκης και των συνεργατών του - ως υπευθύνων ποίας ήττης; Το άκρως λυπηρόν είναι ότι ευρέθησαν Έλληνες αξιωματικοί, υπό το καθεστώς κουίσλιγκ και υπό την σκιάν της γερμανικής σημαίας εις την Ακρόπολιν, να δεχθούν να συμμετάσχουν εις την επιτροπή και να προετοιμάσουν τις διαδικασίες εκτελέσεως του Αρχιστρατήγου. [...] Μάλιστα δεν ηρκέσθησαν εις την επαίσχυντον δραστηριότηταν ταύτην κατά την κατοχήν, αλλά και επολλαπλασίασαν τας αθλιότητάς τους μεταπολεμικώς, λιβελογραφούντες αδιάκοπα.»

  Τάκης Παπαγιαννόπουλος (εις το βιβλίο του «Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, 1987) (επιτελικός αξιωματικός στην Αλβανία, αντάρτης του Ψαρού και αιχμάλωτος του ΕΛΑΣ, βασανισθείς σκληρά): «Η περιλάλητος «έκθεσις Καθηνιώτη» είναι εν τη κυριολεξία συνοθύλευμα αυναρτησιών, μικροψύχου κακότητος και αλληλοσυγκρουόμενων κρίσεων και επικρίσεων. [...] Ουδέν άλλο έπραξαν παρά να διαστρεβλώσουν βάναυσα την αλήθεια.»

  Κοραντής: «Ομολογούμεν ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσωμεν τα αισθήματα αγανακτήσεως εθνικής κατά την ανάγνωση του «Ιστορικού των πολεμικών επιχειρήσεων 1940-41, συνταχθέντος παρά συμβουλίου αντιστρατήγων, προεδρευομένου υπό του Αντιστρατήγου ε.α. Καθηνιώτη Δημητρίου, Δεκέμβριος 1943».

  »Μετά ένα μήνα περίπου, η κυβέρνησις- ανδρείκελο Γ. Τσολάκογλου, πιθανότατα κατόπιν εντολής των Γερμανών πατρώνων της, ή και ωριμότερον σκεφθείσα, εγκατέλειψε την ιδέα παραπομπής εις δίκην και ανέστειλε την δίωξη, χωρίς καμμία εξήγηση.» [Φαντάζομαι ότι κι αυτοί οι Γερμανοί θα είπαν, μάς πρήξατε, αφού δεν έχετε στοιχεία εναντίον του Παπάγου και των υπουργών του Μεταξά, αφήστε μας ήσυχους.]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ακόμα και εάν από τον άρρενα πληθυσμό των 3.500.000, οι από 20 έως 50 ετών είναι 1.800.000 άτομα, πράγματι το νούμερο που αναφέρει ο Καθενιώτης (1.500.000 που "σάπιζαν") δεν βγαίνει παρά μόνο εάν πούμε ότι για να γίνει το έπος της Πίνδου, ήσαν αρκετοί 300.000 Έλληνες.

  θα μου πεις, στις Θερμοπύλες ήσαν μόνο 300 (σκέτο χωρίς μηδενικά) !!!

  Σαν πηγή, η έκθεση είναι κι αυτή πολύ χρήσιμη.
  Κι ας γράφτηκε εν μέσω της Ναζιστικής Κατοχής όπου το εν θερμώ κλίμα θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την κρίση του συντάκτη της.

  Καυκάσιε, πολύ θα ήθελα να δω κάτι σχετικό με όσα είχε πει στην άλλη του έκθεση ο Καθενιώτης, για δημιουργία ανεξάρτητου Ποντιακού κράτους...

  τζιμης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Να σεβαστεί κάποιος τον Αντγο Καθενιώτη και την ιστορία του.Αλλά και ο ίδιος έπρεπε να σεβαστεί τον τον εαυτό του και την υστεροφημία του.Αλήθεια Αξιότιμε Καυκάσιε μπορείς να μας πεις πόση δύναμη, τι μέσα και τι δυνατότητες γενικά είχε ο ΕΣ το 1935;(έτος αποχωρήσεως του Καθενιώτη από την Αρχηγία του ΓΕΣ).
  Και όταν μιλάμε για 1.500.000 εκατομμύρια εφέδρους μάλλον θα έπρεπε να είμαστε πιό σοβαροί.
  Είναι σαν να αναφερόμαστε στην τεράστια Σοβιετική Ένωση.Δηλαδή οι 750.000 που μπόρεσε να κινητοποιήσει ο Μεταξάς με τις μύριες-όσες δυσκολίες ήταν λίγοι;
  Ας δοκιμάσουμε να κινητοποιήσουμε σήμερα τόσους εφέδρουε και δείτε πως θα πέσει το γέλιο(ή μάλλον το κλάμα) της αρκούδας!
  Πιστεύω απόλυτα αυτό που γράφει ο Παναγιώτης Γ.Βατικίωτης (στην πιό αντικειμενική κατά την ταπεινή μου γνώμη πολιτική βιογραφία του Ιωάννη Μεταξά) στο έργο του "Μια πολιτική βιογραφία του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, Φιλολαϊκή Απολυταρχία στην Ελλάδα, 1936-1941" Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ,Αθήνα 2005 στη σελ.37:"Περιττεύει να πω ότι κανένας βιογράφος ή προσωπογράφος. συμπεριλαμβανομένου του γράφοντος, δεν είναι αμερόληπτος.Τόσο το κοινωνικό πλαίσιο όσο και το συναισθηματικό στοιχείο είναι παράγοντες που τον επηρεάζουν.Ακόμη και οι περιβόητες γραπτές πηγές, που τις επικαλείται και τις διαδίδει κανείς σαν αποδείξεις,δεν είναι πάντα έγκυρες ή αξιόπιστες."
  Τα προσωπικά λοιπόν κίνητρα, ανθρώπινα και κατανοητά μέχρι ενός σημείου, επηρεάζουν την κρίση μας.Και είναι εύκολο να ασκείς κριτική εκ του μακρόθεν και εκ των υστέρων.
  Η Ιστορία πάντως έγραψε πως όταν η Ελλάδα έχει άξια πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εν ομονοία,αναδεικνύονται οι εκπληκτικές ικανότητες και θαυμάσιες αρετές που έχει αυτός ο υπέροχος λαός.
  Και η ιστορία συνέδεσε το ΟΧΙ με τον Ιωάννη Μεταξά όχι μόνο γιατί το είπε αλλά κυρίως γιατί προετοίμασε το ΕΘΝΟΣ για την μεγάλη τούτη στιγμή και αυτό δεν αλλάζει όσο και αν δεν αρέσει σε μερικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γιατί το κείμενο Καθηνιώτη είναι άθλιο;

  Μήπως επειδή το επιβεβαίωσαν οι "άθλιοι" Αξιωματικοί Κατσιμήτρος και Δαβάκης;

  Στο ζουμί ποιά η γραμμή άμυνας που είχε οριοθετήσει η Ελλάδα και ποιός παρέβη την διαταγή και έσωσε την πατρίδα;

  Ποιός στο στρατηγικό του σχεδιασμό μιλούσε για Θεσσαλονίκη και ξεχνούσε τα Γιάννενα;

  Στοιχεία εναντίον του Μεταξά δεν χρειάζονταν ο Πεσμαζόγλου ετοιμαζόνταν για διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς κατ'εντολήν Μεταξά

  Καλλίμαχε ο διάβολος κρύβεται στα ψιλά γράμματα

  Ανέτρεξε λοιπόν Παπάγος και Τουρκική μειονότητα Θράκης

  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΣΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΑΥΚΑΣΙΕ,
  όλα τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτό, οι προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες δεν μετράνε.
  Ο ερευνητής (ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ) ΔΕΝ είχε τη δυνατότητα της αντικειμενικής εκτίμησης, γι'αυτό και το πόρισμά του δεν είχε την εκτίμηση κανενός μέχρι σήμερα, πως εσύ το βρίσκεις ενδιαφέρον ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, θεωρώ ότι με την κριτική σκέψη που διαθέτεις μπορείς να αποφεύγεις τέτοιες πατάτες.

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Στην ουσία δε όσα παρέθεσες δεν είναι σε αντίφαση με το άρθρο και με τα όσα κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί.

  Αντίθετα η γενικολογία και η αοριστία ενισχύει ότι κάτι πάει να κρυφτεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πληροφορείστε μας, πόσες φορές ο αρχιστράτηγος της Νίκης επισκέφτηκε το μέτωπο τόσο στην Αλβανία όσο και στον εμφύλιο; Πείτε μας... ποιος έκανε το νόμο για την υποχρεωτική ονομασία των μουσουλμανικών σωματείων σε τουρκικά το 1952(νομίζω);
  Στο χειροφίλημα όμως πρώτος ο συχωρεμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Tα πολλα λογια ειναι φτωχεια,παιδες.Οποιος εχει ψαξει καπως αποστασιοποιημενα τις διαταγες προς τον Κατσιμητρο,δεν χρειαζεται να σπαζοκεφαλιαζει,το Γενικο Στρατηγειο εξεδιδε διαταγες ακκορντεον,φιλολογικης περισσοτερο αξιας,ωστε να ειναι καλυμμενο οποιαδηποτε τροπη και αν επαιρναν οι επιχειρησεις.Η πρωτοβουλια Κατσιμητρου για αμυνα μεχρις εσχατων εσωσε τον αγωνα,και εδωσε τον πολυτιμο εκεινο χρονο,αλλα και ασφαλεια,για να προχωρησει η επιστρατευση και η κινητοποιηση.Εξ αλλου,οι χειρισμοι του Παπαγου προ της αναμενομενης Γερμανικης εισβολης καυτηριασθηκαν και απο τους Αγγλους,εκτος των οποιων Ελληνων,ενω οι διαταγες του κατα την διαρκεια της Γερμανικης εισβολης ειναι κλασσικες διαταγες περι ''τιμης των οπλων'',ενω οποτε οι μεραρχοι επαιρναν πρωτοβουλιες,στεκοταν κατι παραπανω απο αξιοπρεπως απεναντι στους Γερμανους,και μαλιστα με μεραρχιες υπο διαλυση,βλεπε μαχες Κλεισουρας Κοζανης,Πισοδεριου-Φωτεινης,την Ταξιαρχια Νεστου που συνεχισε τον αγωνα τρεις εβδομαδες μετα την συνθηκολογηση του Τμηματος Στρατιας Ανατολικης Μακεδονιας(TΣΑΜ),και μια εβδομαδα μετα την συνθηκολογηση του Τσολακογλου,περνωντας απο την Θρακη στην Θασο,απο εκει στην Λημνο οπου αντιμετωπισαν και Γερμανικη αποβαση,και ορισμενοι απο τους ανδρες της εφτασαν και στην Λεσβο αρνουμενοι να παραδωθουν-ενας απο αυτους και ο παππους μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ...θεωρώ ότι με την κριτική σκέψη που διαθέτεις μπορείς να αποφεύγεις τέτοιες πατάτες.

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΕ μια δεμένη υπόθεση δεν είναι πατάτα. Διαβασε καλα τις αναρτήσεις και θα δείς πως δένουν πολλά.

  Επίσης ποτέ δεν μίλησα για αντικειμενικότητα.Πάντα μιλάω για ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 12:29 θεωρώ τον Μεταξά έναν άθλιο φασίστα δικτάτορα, ιδεολογικά συγγενής με το φασιστικό καθεστώς της Γερμανίας της οποίας δύο υπουργοί και όχι τυχαίοι είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εξήγαγε τότε το μεγαλύτερο μέρος σιδηρομεταλεύμματος στην Γερμανία.

  Εναν άθλιο φασίστα δικτάτορα που βασιζονταν στην Αγγλία , με την βοήθεια της και την ευλογία της επέβαλε την δικτατορία του 36.

  Ομως είχε το θάρρος να πεί στα Γαλλικά στους Ιταλούς οτι δεν παραδίδει ελληνικά εδάφη, όπως είχε το θάρρος το ίδιο να πράξει και με τους Γερμανούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΑΥΚΑΣΙΕ
  Η μεγάλη αλήθεια στο θέμα μας είναι μία, οι ΠΑΠΑΓΟΣ-ΜΕΤΑΞΑΣ στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν οι ΗΓΕΤΕΣ του έθνους μας, ενώ ο ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ ένας μικρόψυχος ανθρωπάκος που η έρευνά του πήγε στα σκουπίδια,τα οποία όσο και να ψάξεις μόνο βρωμιές θα βρίσκεις.
  Και κάτι ακόμα, με το σχέδιο ενεργείας στη νικηφόρα μάχη του ΣΚΡΑ διαφώνησε ένας, ο τότε Άνχης (ΠΒ) ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ, που προέβλεψε ότι θα είναι καταστροφικό!
  Ο ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ, υπηρετώντας συνήθως σε θέσεις συμβούλου, εκπροσώπου κλπ, μόνο κομπλεξισμό εκφράζει για τους πραγματικούς μαχητές δυστυχώς.
  Αφησέτον λοιπόν εκεί που τον κατέταξε η ιστορία στούς ασήμαντους και μην ψάχνεις τα ψιλά γράμματα, είναι όπως και τα χοντρά!!!

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Θα αντιπαρέλθω τη μικρότητα των "συναδέλφων" του Παπάγου κατά την κηδεία του (επιτέλους ο στρατάρχης ήκουσε πυροβολισμούς εκ του σύνεγγυς)
  Η αντικειμενικότητα στην ιστορία και όχι στην "ιστορία" είναι η μη ωραιοποίηση κατά τις προτιμήσεις μας των γεγονότων.
  Ο Παπάγος αν και τελείως ακατάλληλος για τον λόγο που επελέγη σαν αρχιστράτηγος, εν τούτοις επελέγη γιατί βρισκόταν στην κλίκα των ανακτόρων μέσα σε κλίμα νεποτισμού και φαβοριτισμού χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια.
  Το ότι δεν εξεδόθη καμιά διαταγή επιθετική από μτο επιτελείο αυτό και εξακριβωμένο και βέβαιο είναι.
  Την λεγόμενη τιμή των όπλων ΤΗΝ ΕΣΩΣΑΝ οι τοπικοί διοικητές ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ με προεξάρχοντα τον ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟ και τους άλλους.
  Οσο για τα υπόλοιπα λεχθέντα ...Ε όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Φασισταριό του κερατά ήταν ο Μεταξάς. Και φαίνεται απο αυτην την έκθεση Καθενιώτη τι ήταν αυτός και οι ομοιοί του.Απομυθοποιούνται τα λαμόγια. Πως μπορεί κάποιος, που με τις ενεργειές του συμμετείχε εμμεσα στην εξολόθρευση του Ελληνικού πλυθησμού της Μ.Ασίας απαγορεύοντας τους να έρθουν στην Ελλάδα,αφήνοντας στους στο έλεος των σφαγέων, δρώντας ουσιαστικά ως κεμαλιστης-φασίστας, να είναι πατριωτης;Πόσοι πρόσφυγες πέθαναν στην Ελλάδα, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Μεταξά;
  Οι φασίστες στην Ελλάδα δεν τιμωρήθηκαν ποτέ,δεν δικάστικαν, δεν πλήρωσαν για τα εγκλήματα τους απέναντι στο Ελληνικό έθνος.Απεναντίας συνέχισαν να κυβερνουν και να παραδίδουν την εξουσία στα παιδιά τους και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.Και στα δύο μεγάλα κόμματα, υπάρχουν απόγονοι τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. "Στ. Σαράφης : (ο στρατηγός του ΕΛΑΣ) «Παρά τη συντηρητικότητα της επιτροπής ..."
  Τι σικ έκφραση για ένα στρατηγό του ΕΛΑΣ, δεν νομίζετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Kaukasios είπε ... 31 Οκτωβρίου 2010 7:44 π.μ."
  Ότι έγραψες είναι ένα άρτιο προπαγανδιστικό σχόλιο, συναγωνιζόμενο με τα καλύτερα της ΕΣΣΔ.
  Γράφεις "δύο υπουργοί και όχι τυχαίοι είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα", ε καί; Γιατί δεν αναφέρεις όλους τους ξένους υπουργούς που επισκέφτηκαν την Ελλάδα εκείνη την περίοδο;
  Γράφεις "Μια Ελλάδα που εξήγαγε τότε το μεγαλύτερο μέρος σιδηρομεταλεύμματος στην Γερμανία.", ε και; Που έπρεπε να το εξάγει; Ποιός είχε βιομηχανία τότε; Να το κρατούσε ο Μεταξάς να φτιάχνει κομπολόγια (βαριά για βαρύμαγκες);
  Γράφεις "να πεί στα Γαλλικά", ε και; Υπονοείς ότι έπρεπε να το πει στα Ελληνικά ε; Δυστυχώς ο Γκράτσι δεν ήταν από την Καλαβρία και η γλώσσα των διπλωματών ήταν η Γαλλική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καυκάσιε,
  Το λάθος με την μουσουλμανική της Θράκης δεν το έκανε μόνο ο Παπάγος.Προηγήθηκαν και μερικοί άλλοι.
  Παραθέτω όπως έχει:
  "Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στους μουσουλμάνους.Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε η Δημοκρατική Ένωση Τούρκων Ελλάδας(Μιλίκ Ντιμοκράτ Μπιρλίκ) και διοργανώθηκε το Μάρτιο του 1948 "συνέδριο της τουρκικής μειονότητας της Θράκης", στο οποίο παραβρέθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης ως υπουργός της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης.Εκδόθηκαν μάλιστα οι εφημερίδες Σαβάς(Πόλεμος) και Γενί Ισίκ(Νέο Φως).Οι εφημερίδες έδιναν έμφαση στον τουρκικό χαρακτήρα της μειονότητας και υποστήριζαν τον κεμαλισμό,προφανώς ως πιο φιλική προς το ΚΚΕ ιδεολογική τάση.Στα χωριά λειτούργησαν δημοτικά σχολεία στην τουρκική γλώσσα και οργανώθηκαν φροντιστήρια για την εκπαίδευση μουσουλμάνων δασκάλων με την ευθύνη του ΚΚΕ.Μοιράστηκαν λοιπόν αλαφαβητάρια της τουρκικής γλώσσας σε λατινική γραφή, που είχαν τυπωθεί στη Βουλγαρία.Η λαϊκή εξουσία ανέλάβε, μεταξύ άλλων, το χτίσιμο τζαμιών, ίσως μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα που Ο ΔΣΕ ενδιαφέρθηκε για την οικοδομηση θρησκευτικών οικημάτων."(Από το βιβλίο του Νίκου Μαραντζίδη:Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, 1946-1949,Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,Αθήνα 2010, σελ.179)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΕΛΩΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ!!!
  ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ;;;
  ΔΙΟΤΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΕΝΑ "ΟΧΙ" ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΕΒΑΛΕ Η ΠΑΝΑΘΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΖΗΜΙΩΣΕ ΜΕ 1.000.000 ΝΕΚΡΟΎΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΊΕΣ -ΜΑΣ ΔΙΕΛΥΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΕΝΑ ΕΜΦΥΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΗΓΕ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
  ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΥΝΟΟΥΣΑΝ ΤΟ 1939-40 ΜΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΣ ,ΚΑΛΛΙΣΤΑ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ,ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ)ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΝ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΡΑΪΧ ,ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ.
  ΙΣΩΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΚΑυκάσιε, αν αυτο που αναρτησες ηταν να πλήξεις τους μεγαλους ηγετες Μεταξά και Παπαγο, εκανες μεγαλο λαθος. Ο κυριος Καθενιώτης, ενω ο Παπαγος βρισκόταν μαζί με άλλους 4 στρατηγούς του στα Στρατοπεδα συγκεντρωσεως στη Γερμανία, μαζί με άλλους εγραφε αυτές τις αηδίες στη διαρκεια της γερμανικής κατοχης στο γραφειο του Τσολάκογλου και συνωμοτουσαν εναντίον τους.
  Ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας ναι μηπως ξεχνάς οτι και ο Πλαστηρας και ο Βενιζέλος ηθελαν να κανουν δικτατορία πριν αυτόν; Δεν ήταν θαυμαστες του Μουσολίνι; Ξεχνατε τη σταση του Πλαστηρα που ωρυόταν γιατι τα βαλαμε με τους Ιταλους και τους Γερμανούς; Ο Παπαγος με τις δύο νίκες του ( Ιταλία και εμφύλιο) πήρε τα σωβρακα των λεγόμενων "δημοκρατικών" στρατηγών στους οποίους ανήκε και ο ΚαθενΙωτης. Σταματείστε να ασχολείστε με τις αθλιότητες (μαλακίες) του Καθενιώτη και των άλλων βλακών που δήθεν οι εντολές ηταν να ρίξουμε δυο ντουφεκιές και μετα θ' αφησουμε τους Ιταλούς να περασουν. Τα λενε οι άκαπνοι που ζηλευουν τη δόξα των τιμημενων Παπαγου και Μεταξά. Μα τέτοια κακότητα; τέτοια μιζέρια; Τότε πώς έγινε το ΟΧΙ μωρέ; Μόνο του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Σε σχέση με την αναφορά του Καθενιώτη για 1.5 εκατομμύριο εφέδρων.
  Η επιστράτευση ενός στρατού περιορίζεται όπως είναι εύκολα κατανοητό από το υλικό (όχι επιστρατεύσεως) που διαθέτει.
  Ο Καθενιώτης όταν ήταν ΑΓΕΣ το 1934 έκανε σχέδιο επιστράτευσης που προέβλεπε την πλήρη αξιοποίηση του υλικού. Ο Στρατός θα έφθανε τους 600.000 αλλά για να γίνει αυτό εφικτό προέβλεπε την αξιοποίηση όλων των παλαιών όπλικών συστημάτων. Δηλαδή θα χρησιμοποιούντο τα Γκρα, τα Μάουζερ ως οπλισμός μονάδων α' γραμμής και τα πεδινά πυροβόλα 75mm των προβαλκανικών πολέμων. Φυσικά καταλαβαίνουμε τι μαχητική αξία θα είχαν.
  Άρα δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 1,5 εκατομμύριο εφέδρων.
  Ούτως ή άλλως, ο στρατός που κινητοποίησε ο Μεταξάς ήταν ο μεγαλύτερος στην ιστορία του ελληνικού έθνους.
  Πάντως μην ξεχνάμε ότι έως το 1936 από υλικό επιμελητείας και επιστράτευσης ο ΕΣ ήταν για τα κλάμματα. Άλλο λοιπόν ο σχεδιασμός κι άλλο η υλοποίηση.
  Κι ο Καραμανλής έκανε μεταξύ 2005-2010 ΕΜΠΑΕ ύψους 20 δισ ευρώ και δεν υλοποίησε τίποτα. Τουλάχιστον είναι αναμφίβολο ότι επί Μεταξά έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει καλύτερο. Τώρα αν επιζητούμε την τελειότητα.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Οι άγγλοι μοναρχικοί προκάλεσαν (ύστερα από 500 χρόνια αλληλοσφαγών τους και γενοκτονιών σε όλη τη Γη...), ΚΑΙ τους 2 παγκόσμιους πολέμους. Εκβιάζοντας με το παρελθόν του, έσπρωξαν τον ανισόρροπο Χίτλερ να καταστρέψει την Ευρώπη, ώστε να την κυριέψουν εύκολα (και αυτός ΔΕΝ αιχμαλώτισε τα 300.000 ξαδέρφια του στην Δουνκέρκη, ΔΕ βοήθησε τον Ρόμελ, ΔΕΝ κατέλαβε τη Μάλτα...), και έβαλαν μάλιστα τον δουλοπρεπή Μεταξά το 1937 να σφάξει ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ κατσίκια, ώστε, στέλοντας τα δέρματα στους ναζί για άρβυλα, να διαλύσουν και την ΙΕΡΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ των Ελλήνων, που τους είχε σώσει ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ φορές, και που τώρα την ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ όλοι οι “ειδικοί”...
  Αλλά οι άγγλοι ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΗΚΑΝ τόσο από τους ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ Έλληνες, όσο και από τους άλλους καραδοκούντες δολαριανούς ξαδέρφους στους (που παγίδευσαν τον Χίτλερ και τον έφεραν στα Βαλκάνια για να φθαρεί πιο πολύ η Ευρώπη, αφού εξόπλιζαν και τον άλλο ομοϊδεάτη τους κανίβαλο Στάλιν), με τελικό αποτέλεσμα να παραδώσουν τη συνταγή της αυτοκαταστροφής και τις αποικίες τους στο Μανχάταν, που τώρα ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ γιατί μένει, επιτέλους, ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ μέσα σε ΑΥΤΗ τη δεκαετία!
  Έχει ο καιρός γυρίσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΚΑΥΚΑΣΙΕ ΑΣ ΕΙΧΑΜΕ 300 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΣΕΙΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ PUN.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ἐὰν κρίνη κανεὶς ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἡγεσία τοῦ τόπου, πολιτικὴ καὶ στρατιωτική, ἔχω βάσιμες ὑποψίες, ὅτι ἡ ἔκθεσις τοῦ Καθηνιώτη μᾶλλον εἶναι ἀλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ρὲ παιδιά, ἔχετε ξεχάσει τὸν μύθο τῆς ἐξημερώσεως τοῦ θηρίου;
  Δὲν εἶναι ἐλαφρῶς προδοτικός;
  Τί ἔχει πάθει ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα στὴν Τουρκία τὸ ξεχνᾶμε;

  Καμμιὰ φορὰ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἀρεστὴ καὶ τὴν ξεχνᾶμε, ἀλλὰ ἕλα ποῦ ξαναμπαίνει ἀπὸ τὸ παράθυρο, βλέπε τί γράφω παραπάνω περὶ ἡγεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Κωνσταντίνος εκ Κύπρου
  30 Οκτωβρίου 2010 8:55 μ.μ.

  Υπάρχει ένας χονδρικός υπολογισμός, ο οποίος λέει ότι, στην έσχατη των περιπτώσεων, επιστρατεύσιμο είναι το 10% του πληθυσμού μίας χώρας. Λέω δε "χονδρικός", διότι αυτό εξαρτάται από την σύνθεση του πληθυσμού και βέβαια από τις δυνατότητες εξοπλισμού, αν και οι τελευταίες δεν έχουν να κάνουν με το "επιστρατεύσιμο". Συνεπώς, αν η Ελλάδα τότε είχε 7.500.000 κατοίκους, το μάξιμουμ που θα μπορούσε να καλέσει υπό τα όπλα ήταν 750.000.-

  @ Καλλίμαχο

  Με καλύπτεις πλήρως. Ότι έγινε το '40 έγινε, διότι είχαμε άξιους ηγέτες. Τον αείμνηστο Παπάγο, το έστειλαν αργότερα στο Dachau. Να μην το ξεχνούμε κι αυτό. όπως βλέπεις, οι Έλληνες διατηρούμε τα πατροπαράδοτα χούγια μας. Ουδέποτε τιμούμε τους Ήρωές μας. Πλατείες και οδοί παίρνουν το όνομα ανθρωπαρίων, που ούτε η μάνα τους δεν τους ξέρει, αμοραλιστών πολιτικών, που χαντάκωσαν την χώρα με τον λαϊκισμό των, όχι όμως του Ιωάννου Μεταξά ή του βασιλέως Γεωργίου Β', λες και αυτοί δεν υπήρξαν στην Ιστορία της Ελλάδος.

  Μια ζωή κακομοίρηδες, μικρόψυχοι, ελεεινοί. Η κατάντια μας τα λέει όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. -Κατερρευσε ο μύθος οτι δεν μπορούσε να προμηθευτεί όπλα απο το εξωτερικό απο την στιγμή που έκανε εξαγωγές

  -Κατερρευσε ο μύθος της πολεμικής προετοιμασίας.Περιγράφονται οι ελλείψεις σε στοιχειώδη είδη

  -Κατερρευσε ο μύθος του σχεδιασμού καθως η άρνηση Δαβάκη και Κατσιμήτρου προκάλεσε την παγίδευση της Ιταλικής Επίθεσης αντι του περιπάτου που εξασφάλιζαν τα Σχέδια Αμυνας.

  -Κατέρρευσε ο μύθος του Παπάγου καθώς περίμενε στροφή της Επίθεσης στην Θεσσαλονίκη αγνοώντας τα Γιάννενα, επίσης δεν πάτησε στο Μέτωπο.

  -Κατερρευσε ο Μύθος των Πατριωτών καθώς ο Μεταξάς τους κρατούσε στην Αθήνα Στρατηγούς

  -Κατερρευσε ο μύθος καθώς ήταν σε διαπραγματευσεις με την Γερμανια, αλλά η Αγγλική διπλωματία ανέτρεψε τα δεδομένα

  Κωνσταντίνε ο κακομοίρης ελεεινός,μικρόψυχος στα αφιερώνει και κοίτα την Πράσινη Γραμμή φυσική συνέπεια πολλών είναι.

  Δ.Σ.Ε. Ορθώς και επεσήμανες την στάση του εναντι της Μεινότητας μόνο που άλλο Εμφύλιος και Αλλο η θέση που είχε ο Παπάγος να ξερούμε τι συγκρίνουμε.Μην ξεχνάς ότι κατέγραψε την στάση του στο θέμα των Τσάμηδων

  Ευχαριστώ όλους για την συμβολή σας δεν θα επανέλθω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ενα ανθρωπακι με πολιτικες πεποιθησεις σημερινου ΣΥΝ ητο ο Καθηνιωτης.Απορω πως και δεν κατηγορηθηκε μεταπολεμικως για εσχατη προδοσια.Βεβαια,τη γλυτωσαν πολυ χειροτεροι.Οσον αφορα πολλες διαπιστωσεις και αληθειες που αναφερει,αυτο δεν αλλαζει τιποτα.Αλλωστε και η χειροτερη προπαγανδα, η ψεμμα,η απατη εμπεριεχει και πολλες αληθειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Όταν ήμουνα στο δημοτικό, ο δάσκαλος μας είχε πει μια ιστορία (δυστυχώς δεν θυμάμαι πρόσωπα ή τοποθεσία):

  Την αρχαία εποχή, σε κάποιο νησί υπήρχε ένας έγκριτος και αξιοσέβαστος πολίτης που όλοι τον υπολήπτονταν και τον θαύμαζαν για την ορθή του γνώμη. Μια μέρα κάποιος τελείως άσημος τον σκότωσε. Όταν τον πήγαν στο δικαστήριο, οι δικαστές τον ρώτησαν:
  "Γιατί σκότωσες αυτό τον καλό άνθρωπο που δεν πείραξε ποτέ κανέναν;"
  και αυτός απάντησε:
  "Για να γίνω διάσημος και να μείνει και το δικό μου όνομα στην ιστορία σαν αυτός που σκότωσε τον..."

  Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει τη χειρότερη για την περίσταση ποινή στο φονιά: Για όλο το υπόλοιπο της ζωής του κανείς να μη τον αποκαλέσει ή να αναφέρει ποτέ το όνομά του, έτσι ώστε όχι μόνο να μη γίνει διάσημος αλλά και να λησμονηθεί η ύπαρξή του ενόσω ακόμα ζούσε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.