27/12/10

Η επέλαση των «στρατηγών»...«Βιομηχανία» παραγωγής στρατηγών - «μαϊμού» και αρχηγών ΓΕΣ είχε στηθεί στο Πεντάγωνο από τους ίδιους τους στρατιωτικούς με αποτέλεσμα να τιναχθούν στον αέρα τα επικουρικά τους ταμεία (ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ), όπου το ετήσιο έλλειμμα αγγίζει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ! 
Οπως αποκαλύπτει το «Εθνος», σήμερα εμφανίζονται 2.150 «αρχηγοί» ΓΕΣ και 610 «αρχηγοί» Αστυνομίας να λαμβάνουν 415 ευρώ μέρισμα από το ΜΤΣ και σχεδόν άλλα τόσα από το ΕΚΟΕΜΣ!
Επίσης και τα δύο παραπάνω επικουρικά ταμεία καταβάλλουν τριμηνιαίο μέρισμα από 350 ευρώ σε 9.050 «αντιστράτηγους», 300 ευρώ σε 7.100 «υποστράτηγους»!
Το 2010, το κάθε επικουρικό ταμείο του Στρατού Ξηράς και της Αστυνομίας κατέβαλε 60 εκατομμύρια ευρώ ως μέρισμα για 18.810 «ανώτατους» η συντριπτική πλειονότητα των οποίων απέκτησαν τους βαθμούς μέσα σε μία νύχτα από τα υπηρεσιακά συμβούλια.
Το «πάρτι» στήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τους νόμους (2838/2000 και 3016/2002) όπου χορηγήθηκαν μισθολογικές προαγωγές στους εν ενεργεία μετόχους και στην εφαρμογή τους και στους συνταξιούχους. Μέχρι το 2000 ο μέτοχος που αποστρατευόταν με τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου έπαιρνε μέρισμα ως ταγματάρχης (231.62 ευρώ). Με τις μισθολογικές προαγωγές σήμερα ο αστυφύλακας παίρνει μέρισμα υποστράτηγου (317 ευρώ)!! Πριν από τις μισθολογικές προαγωγές του 2000 ο αριθμός των μερισματούχων που έπαιρνε μέρισμα αρχηγού ΓΕΣ και Αστυνομίας ήταν 763 άτομα, ενώ σήμερα έχουν φτάσει αισίως τους 2.760!
Η «βιομηχανία» παραγωγής βαθμών λειτουργούσε ανεξέλεγκτα κυρίως την τελευταία πενταετία όπου ξαφνικά, με συνοπτικές διαδικασίες και αποφάσεις-εξπρές απλών υπηρεσιακών συμβουλίων, «ξεφύτρωσαν» 14.000 νέοι «στρατηγοί»!!
Την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στα δύο επικουρικά ταμεία του Στρατού λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος καλείται να διαχειριστεί η παρούσα κυβέρνηση και ειδικότερα ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Αμυνας Π. Μπεγλίτης.
Το διοικητικό συμβούλιο του ΜΤΣ, που ως επί το πλείστον είναι το ίδιο που ευθύνεται για την ανεξέλεγκτη αύξηση των μερισματούχων στην κορυφή της πυραμίδας αυξάνοντας δραματικά και τα έξοδα- έλλειμμα του Ταμείου, την περασμένη βδομάδα απέρριψε την πρόταση για «αναστολή του μερίσματος για το 2011» ή ακόμη και για μείωση 25% του μερίσματος. Απέρριψαν επίσης πρόταση για λήψη μέτρων εξυγίανσης και βιωσιμότητας του Ταμείου όπως:
 • Αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των μετόχων κατά μία μονάδα από 4% σε 5%.
 • Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς.
 • Κατάργηση βοηθήματος θανάτου.
 • Χορήγηση ποσοστού μερίσματος 70% στις ορφανικές οικογένειες.
Και άκουσον άκουσον, αντ΄αυτών ζητούν ρύθμιση του χρέους (50 εκατομμύρια) από την πολιτεία. Γαντζωμένοι στο «Βοήθημα Θανάτου» οι απόστρατοι αντιδρούν σε κάθε σκέψη της κυβέρνησης για κατάργησή του. Σύμφωνα με τον Γ. Κοράκη, πρόεδρο της ΕΑΑΣ που συμμετέχει στο ΔΣ του ΜΤΣ, «Το βοήθημα θανάτου προβλέπεται από συστάσεως του ΜΤΣ πριν από ενάμιση αιώνα. Αλλωστε εμείς λαμβάνουμε μόνο 600 ευρώ ως έξοδα κηδείας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν επίδομα θανάτου και για τις γυναίκες τους».
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Αστοχίες στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Η μη σωστή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση μεγάλου αριθμού ακινήτων που ουσιαστικά υποθήκευσαν το μέλλον του Ταμείου.
Το ΜΤΣ κατέχει κτίρια στην Αττική συνολικής επιφάνειας οικοπέδου 15.285 μ2 με 34 ορόφους και 12 υπόγεια, εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας 82.814 τ.μ. Τα κτίρια αυτά αποδίδουν 11.550.000 ευρώ στα έσοδα του Ταμείου.
Σήμερα την κυβέρνηση απασχολεί σοβαρά η σχέση των εισπραττόμενων ενοικίων από τα κτίρια του ΜΤΣ σε συνάρτηση με την επιφάνειά τους και τη θέση τους. Το μόνο έσοδο που αυξάνεται θεαματικά και από 8.353.995 ευρώ που ήταν το 2008 θα φτάσει στα 26.412.325 ευρώ το 2015 είναι το ακίνητο 60.000 τ.μ. επί των οδών Σταδίου - Βουκουρεστίου - Πανεπιστημίου - Αμερικής (Attica). Παρ' όλα αυτά ερωτηματικά προκύπτουν από την παράταση της μίσθωσης κατά 25 χρόνια και πριν να λήξει η πρώτη. Στο μεταξύ, κτίρια όπως το Σαρόγλειο Μέγαρο στην Ομόνοια με 8 ορόφους και 2 υπόγεια, συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ., παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
Το έλλειμμα του ΜΤΣ
Δυσανάλογες αυξήσεις σε σχέση με τα έσοδα
Στο ΜΤΣ ασφαλίζεται το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, οι εθελοντές, οι ΕΜΘ, οι ΕΠ.ΟΠ. και το μόνιμο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 68% (το υπόλοιπο 32% ασφαλίζεται στο ΜΤΠΥ).
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:
 • τις εισφορές των εργαζομένων (4% επί του βασικού μισθού), οι οποίες καλύπτουν το 40% των απαιτουμένων κατά έτος εξόδων
 • την επιχειρηματική δραστηριότητα (ενοίκια κτιρίων, τόκοι καταθέσεων κ.τ.λ.) που καλύπτουν το 14% των απαιτουμένων κατά έτος εξόδων
 • τους κοινωνικούς πόρους (κρατήσεις από δαπάνες προμηθειών, εργολαβιών κ.τ.λ.), οι οποίοι, ενώ έπρεπε να καλύπτουν το υπόλοιπο 46% καλύπτουν μόνο το 20% λόγω της ελάχιστης συμμετοχής της ΕΛ.ΑΣ. Αυτή είναι μία από τις αιτίες δημιουργίας του αναλογιστικού ελλείμματος.
Ωστόσο, το χρονικό διάστημα 1990-2009 δόθηκαν στο μέρισμα αυξήσεις, πέραν του πληθωρισμού και της εισοδηματικής πολιτικής, χωρίς να υπάρχουν τα ανάλογα έσοδα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο αναλογιστικό έλλειμμα. Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής (Ν 2838/2000 και Ν 3016/2002), πραγματοποιήθηκε δυσανάλογη αύξηση των μερισμάτων στους μερισματούχους, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του Ταμείου.
Το ΜΤΣ παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία πενήντα χρόνια, τα οποία καλύπτονταν με επιχορηγήσεις από το κράτος (1960-1970, 1992) ή με αναπροσαρμογή εισφορών (1977) ή από εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
Παρότι τα προβλήματα ρευστότητας υπήρχαν, διαχρονικά τα Διοικητικά Συμβούλια εισηγούντο αυξήσεις στο μέρισμα, πέραν του πληθωρισμού και της εισοδηματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο αναλογιστικό έλλειμμα.
Η σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι προβληματική 1,40 :1 (2,19:1 ο Στρατός Ξηράς και 0,95:1 η ΕΛ.ΑΣ.) με τάση περαιτέρω επιδείνωσής της μελλοντικά. Το χαρτοφυλάκιο του ΜΤΣ το 2006 ήταν 79.837 ευρώ, ενώ σήμερα έχει συρρικνωθεί στα 12 εκατ. λόγω συγκεκριμένων επιλογών που έγιναν με ευθύνη του Δ.Σ., που σημειωτέον παραμένει το ίδιο μέχρι σήμερα!
Κάθε έτος παράγεται έλλειμμα περίπου 50.000.000 ευρώ.
Οκτώ μέτρα για τη σωτηρία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού επεξεργάζεται η κυβέρνηση:
1. Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ, με την αναλογική συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων των μετόχων και των μερισματούχων.
2. Επανέλεγχο από μηδενική βάση και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του συνόλου των στελεχών που δικαιούνται και απολαμβάνουν μερίσματος και είναι εν ζωή.
3. Αύξηση των κρατήσεων κατά 1% (πάγια δικαιώματα ΜΤΣ και ΒΟΕΑ) των μετόχων του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ.
4. Μείωση του καταβαλλόμενου μερίσματος κατά 25%.
5. Εξετάζεται η σύνδεση του δικαιούμενου μερίσματος με τον κατεχόμενο βαθμό, τα έτη υπηρεσίας και τις εισφορές που είχε καταβάλει ως μέτοχος ο μερισματούχος.
6. Μετεγκατάσταση όλων των στρατιωτικών υπηρεσιών που στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας ΜΤΣ και ενοικίασή τους.
7. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.
8. Οι κοινωνικοί πόροι από τις δαπάνες προμηθειών να απορροφούνται από το υπουργείο Οικονομικών και θα καθιερωθεί εργοδοτική εισφορά που θα εγγυάται την επιχοεήγηση μέρους του μερίσματος.
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Αύξηση των αιτήσεων
Μεγάλη αύξηση υποβολής αιτήσεων για το ΒΕΑ (Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το έλλειμμα του ΜΤΣ.
Σήμερα στο ΜΤΣ είναι ασφαλισμένα 80.217 παιδιά (39.002 του Στρατού και 41.215 της Αστυνομίας). Οι εισφορές των γονέων καλύπτουν το 50% των ΒΕΑ. Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από άλλους πόρους του ΜΤΣ. Το 2008 πληρώθηκε από το ΜΤΣ για ΒΕΑ το ποσόν των 49.100.00. ευρώ, το 2009 63.750.00 ευρώ και το 2010 80.000.000 ευρώ!
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

13 σχόλια:

 1. πασοκ και νέα δημοκρατία δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.Και μετά περιμένουμε από την δικαιοσύνη και τον στρατό να λειτουργήσουν όπως πρέπει ωσάν θεσμοί,σκατά στα μούτρα τους,σε όλους τους διεφθαρμένους που δεν καταλαβαίνουν τι εκπροσωπούν και ευτελίζουν τους θεσμούς και φυσικά τα πρόσωπα τους,λιγούρια για 200 euro.stef

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. - Αυτό που δεν βλέπω είναι η απαίτηση γι’ απόδοση των τεράστιων ποινικών ευθυνών κι’ η επιστροφή των υφαρπαγμένων από το άλλοτε κραταιό ταμείο
  -:-
  «Το ποτήρι της αγανάκτησης για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, όλων των βαθμών, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, έχει πλέον ξεχειλίσει, κάτι που εκδηλώνεται με κάθε ευκαιρία, ενώ οι φορείς που τους εκπροσωπούν συντονίζουν πλέον τη δράση τους...»
  http://stratilatis.blogspot.com/2010/11/blog-post_7208.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ούτε φράγκο στο στρατό
  ούτε φράγκο στην ερτ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρά το γεγονός ότι ο Βερύκιος δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, αλλά αντιπαθέστατος, ομολογώ ότι τα αναγραφόμενα θα αντιγραφούν άμεσα, θα εκτυπωθούν και μπουν στο βιβλίο του Αντιστρατήγου κ. Κ. Φράγκου "Αμύνεσθαι περί ... Πάρτης", Εκδόσεις Γκοβόστη.

  Εκεί ο Στρατηγός αναφέρει πως μεταπολιτευτικά ... προήγαγαν έναν σαγματοποιό .... σε στρατηγό!

  Ε ρε τι αλητεία που πλάκωσε παντού μεταπολιτευτικά!

  Επειδή δηλαδή είχαμε μια ... αισχρή χούντα, έπρεπε μεταπολιτευτικά να διαλυθεί το σύμπαν!

  Έχει απόλυτο δίκαιο ο συγγραφέας Κώστας Χατζηαντωνίου που εύχεται ..... στην μεταπολίτευση να πάει στον αγύριστο!

  Ευμένης ο Καρδιανός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχως ομως αυτα καθως και τα αλλα των ΔΕΚΟ για μισθους υπερογκους , γαι 18.5 μισθους κ.α δικαιωνουν τον Παγκαλο οτι "μαζι τα φάγαμε"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΤΕΦΑΝΕ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

  ΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ;

  ΤΑ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ;

  ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ;

  ΕΔΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ, Ή ΕΙΝΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΠΟΙΑ ΦΟΡΑ.
  ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ, ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙ ΜΟΡΙΑ.

  ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΤΟΥ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ.
  ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

  ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΚΑΛΟ ΚΟΡΑΓΙΟ.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιώργο εγώ κρίνω αυτό που διαβάζω,δεν κατάλαβες τι είπα,ότι κάποιοι για 200 euro τον μηνα διαλύουν τους θεσμούς,εδώ δεν τίθεται θέμα αν κάποιος στρατιωτικός ήταν στο πεζικό η στο πυροβολικό ναυτικό η αεροπορία,όμως η ουσία είναι ότι στο τέλος λειτουργούν με γνώμονα την τσέπη τους ενώ βουλιάζουν το ταμείο τους,δεν είμαι στρατιωτικός αλλα συγκρίνω γιατί βλέπω ότι το ίδιο κάνανε τα λαμόγια οι πολιτικάντηδες και διάλυσαν την οικονομία τις χώρας,οπότε ούτε και αυτοί έχουν καμια διαφορα από τους πολιτικούς,δυστυχώς όταν δεν έχουμε τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις οι θεσμοί εκπίπτουν από τον σκοπό τους.όσο για το μέσον αυτό δεν πρόκειται ποτε να σταματήσει.καλή χρονια.stef

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι διορισμοί σε κρατικά κανάλια βουλώνουν στόματα.

  250.000 € είναι πολλά τα φράγκα Χάρη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μην τσιμπάτε. Δείτε το δάσος. Κακή η διαχείρηση των πόρων του ΜΤΣ επι σειρά ετών, το έχουμε παραδεχτεί όλοι οι νουν έχοντες. Όμως, η δημοσίευση αυτού του ρεπορτάζ απο τον γνωστό κ. Βερύκιο τι στόχο έχει; Να προφυλάξει το ''κράτος'' απο το να διορθώσει τις δικές του τεράστιες ευθύνες για την κατάντια του ΜΤΣ (Πώληση Γενικής Τράπεζας, διασπάθιση της ακίνητης περιουσίας του, αντισιακοί κανονικοί και μαιμού, κλπ) Η δικαιολογία είναι απλή: το έγραψαν και οι εφημερίδες. Συνεπώς μην περιμένετε λύση στο πρόβλημα, αυτό είναι το μήνυμα του ρεπορτάζ του κ. Βερύκιου. (Θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε ποίοι δίδουν στοιχεία στον κ. Βερύκιο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Λίγοι ΄Ελληνες μπορούσαν να προβλέψουν στίς αρχές τού 1912 πώς μέσα σέ δέκα χρόνια θά διπλασιάζονταν ή έκταση καί ο πληθυσμός τής χώρας τους.Οι καρποί τής νίκης στούς Βαλκανικούς Πολέμους καί στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θά έπρεπε νά είναι γλυκείς,ωστόσο η πικρή γεύση πού άφησε τελικά η Μικρασιατική Καταστροφή δηλητηρίασε καί τήν προηγούμενη.Ο πολιτικός κόσμος είχε διασπαστεί από τόν Εθνικό Διχασμό μεταξύ βασιλοφρόνων καί δημοκρατικών,φαινόμενο πού εντάθηκε μέ τήν Εκτέλεση τών ΄Εξι τόν Νοέμβριο τού 1922.Οι περισσότεροι π ο λ ι τ ι κ ο ί θά περνούσαν τήν επομένη εικοσαετία συζητώντας γιά συνταγματικά ζητήματα καί αγνοώντας τά ουσιαστικά θέματα.Μαζί τους συνδέονταν στενά,εν μέρει ως
  π ά τ ρ ω ν ε ς κι εν μέρει ως
  π ε λ ά τ ε ς,ομάδες
  α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν τού στρατού ξηράς καί τού ναυτικού πού επίσης διαιρέθηκαν από τόν Εθνικό Διχασμό.Ενώ,όμως,τά δύο στρατόπεδα αναλώνονταν σέ διελκυνστίνδες γία τήν π ο λ ι τ ι κ ή
  ε ξ ο υ σ ί α,τά μείζονα κοινωνικά καί ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά προβλήματα απαιτούσαν περισσότερη ΠΡΟΣΟΧΗ".(mark Mazower "Η Ελλάδα καί η Οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου)

  ΄Οπως βλέπουμε καί οι στρατιωτικοί έχουν το μερίδιο ευθύνης πού τούς αναλογεί!
  Αντί νά είναι μιά γροθιά ενωμένοι γιά το καλό της ΠΑΤΡΙΔΟΣ,λειτουργούν ως άνθρωποι τών Πολιτικών.Κανείς ,ελάχιστες οι εξαιρέσεις,δέν διάβασε γιά τόν μεγάλο ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ{ΝΙΚΗΤΑΡΑ} τόν μεγάλο "καταδρομέα"τόν συγχρονο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ!...Τό αίμα που έχυσαν οι πολεμιστές ΕΛΛΗΝΕΣ,ΣΤΑ ΡΟΥΠΕΛ!,νά τιμήσουν.Καί ως γενναίοι,μέ μιά φωνή νά είναι κοντά στον Ελληνα Πολίτη!
  ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τα στοχεία που παρέχει ο Κος. Βερύκιος είναι κάπως μπερδεμένα (κάπου ανακατεύει και τις χιλιάδες € με τα εκατομμύρια). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΜΤΣ στερείται ατόμων με τα απαραίτητα προσόντα για χρηματοπιστωτικές επενδύσεις και διασφάλιση κεφαλαίων και είμαι σίγουρος ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στερούνται τέτοιων προσόντων ή γνώσεων (ανάλογη εμπειρία με τα δημόσια ταμεία που αγόρασαν σε υπέρογκες τιμές τα περιβόητα Ελληνικά ομόλογα του ίδιου του ΥΕΘΑ). Είναι γνωστό ότι το ΜΤΣ έπαθε ζημιές στην αγοραπωλησία μετοχών μίας τράπεζας η οποία αργότερα έγινε θυγατρική μίας αντίστοιχης Γαλλικής.

  Μία από τις λύσεις που προτείνει ο Κος. Βερύκιος - αναχώρηση στρατιωτικών υπηρεσιών που στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας ΜΤΣ ώστε αυτά να ενοικιασθούν με εμπορικά ενοίκια - μπορεί να είναι τελείως ανέφικτη. (1) Το κόστος στέγασης των στρατιωτικών υπηρεσιών περνά στο κράτος, δηλαδή τα ενοίκια θα πρέπει να πληρωθούν σε κάποιους άλλους εκτός κι άν αυτές οι υπηρεσίες καταλήξουν σε κάποιο υπάρχον στρατόπεδο. (2) Άν τα εν λόγω κτίρια ιδιοκτησίας ΜΤΣ είναι κληροδοτήματα με συγκεκριμένο σκοπό στέγασης στρατιωτικών υπηρεσιών, υπάρχει και νομικό κώλυμα δεδομένου ότι δεν μπορεί να παραβιασθεί ο σκοπός του κληροδοτήματος ελαφρά καρδία και χωρίς τις απαραίτητες νομικές κινήσεις.

  Ας κοιτάξουμε όμως και στην απέναντι όχθη. Το ΜΤΣ ποτέ δεν φιλοδόξησε να γίνει ιδιοκτήτης ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ και ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα μέσα στην Ελληνική επικράτεια όπως έκαναν οι απέναντι γείτονες. Τέτοιες ενέργειες θέλουν φιλοδοξία, πολιτική ώθηση και ΔΟΥΛΕΙΑ. Δεν γίνονται με το συνταξιοδοτικό τσιγαράκι, καφεδάκι, κι εφημεριδούλα και το σκεπτικό ότι για όλα μου τα χρωστά ή φταίει το κράτος.

  Λάμπρος Ε.Π.-εν Η.Π.Α. μετανάστης
  27-12-2010, τοπική ώρα 12:00 - ώρα Ελλάδος 19:00

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχουν οι οικονομικές διαβαθμήσεις ανάλογα τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας.
  Οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία είναι ανάλογες των αποδοχών.
  Με λίγα λόγια έχουν καταβληθεί κανονικά οι εισφορές.
  Τώρα αν τα ταμεία είναι ελλειμματικά μήπως φταίει κάτι άλλο?
  Απ' ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι μερισματούχοι και οι εν ενεργεία που καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.
  Είναι ψευδές ότι ο Αστυφύλακας λαμβάνει μέρισμα υποστρατήγου και εάν ελάμβανε θα είχε καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές.
  Η αλήθεια είναι ότι το μέρισμα είναι ανάλογο με τις προ διετίας αποδοχές, που είχε ο αποστρατευόμενος και όχι με τις τρέχουσες.
  Αυτοί που ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα τα παραπάνω τα γνωρίζουν, γιατί το παρουσίασαν έτσι, ρωτήστε τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Φίλε Συμπατριώτη Λάμπρο Ε.Π.-εν Η.Π.Α. μετανάστη,

  Σου εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλό 2011 με Υγεία, Χαρά και Ευτυχία.

  Οι ευχές έρχονται από κάποιον που ναι μεν δεν σε γνωρίζει, έχει βρεθεί όμως κι' αυτός τέτοιες μέρες στα ξένα, και σε καταλαβαίνει.

  Ευμένης ο Καρδιανός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.