28/11/11

Εφιάλτης των επιχειρήσεων οι συναλλαγές στο εξωτερικό

«ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ διαστάσεις» προσλαμβάνει πλέον το ζήτημα της ρευστότητας των εγχώριων εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς οι ελληνικές τράπεζες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις εμπορικές συναλλαγές τους στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν επιχειρηματικοί φορείς, εδώ και λίγες εβδομάδες, απαιτείται μετρητό κάλυμμα 200% προκειμένου οι ξένες τράπεζες να προσθέσουν την επιβεβαίωσή τους επί ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή που εκδίδονται από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ή να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές με βάση αντεγγυητικές επιστολές, που εκδίδουν οι ελληνικές τράπεζες.

Το 100% του μετρητού καλύμματος θα παραμένει δεσμευμένο στην αλλοδαπή ανταποκρίτρια τράπεζα και το υπόλοιπο 100% θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή της υποχρέωσης.
Η εξέλιξη αυτή πλήττει ευθέως τη δραστηριότητα των μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες και αντιμετωπίζουν, εδώ και αρκετό καιρό, το οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας στο εσωτερικό, αλλά και την καθίζηση της ζήτησης λόγω της οικονομικής ύφεσης.
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου είναι τρομοκρατημένοι από τη διαπίστωση ότι παγιώνεται το καθεστώς των συναλλαγών με μετρητά αντί εγγυητικών επιστολών τραπεζών (που δεν γίνονται αποδεκτές στο εξωτερικό) με τους προμηθευτές στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις εντεινόμενες ανησυχίες για περαιτέρω ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, οι διεθνείς τράπεζες ανέστειλαν τις πιστωτικές γραμμές που τηρούσαν με τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών και εργασιών Treasury.
Σε όσες περιπτώσεις ζητείται από τις αλλοδαπές τράπεζες να προσθέσουν την επιβεβαίωσή τους επί ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή που εκδίδονται από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ή να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές με βάση αντεγγυητικές επιστολές έκδοσης ελληνικών τραπεζών, απαιτείται η δέσμευση ισόποσου μετρητού καλύμματος σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, το οποίο θα αποδεσμεύεται μόνο μετά την οριστική πληρωμή ή λήξη της ενέγγυας πίστωσης/πίστωσης σε αναμονή ή μετά την επιστροφή στα γκισέ της αλλοδαπής τράπεζας της εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε.

«Φρένο» και από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων
Στην απόρριψη των εγγυητικών επιστολών που εκδίδουν οι ελληνικές τράπεζες το τελευταίο εξάμηνο ήρθε να προστεθεί, τις τελευταίες εβδομάδες (υπό τον φόβο ελληνικού χρεοστασίου), το πάγωμα κάθε είδους εξασφάλισης από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, οι οποίοι, μέχρι σήμερα, εγγυώνταν για τις συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο γερμανικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων Euler-Hermes όσο και ο αντίστοιχος γαλλικός COFACE έκοψαν τις πιστώσεις όχι μόνο προς την Ελλάδα, αλλά και προς την Ισπανία και την Πορτογαλία, θεωρώντας τες χώρες υψηλού κινδύνου.
Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί αυτοί αρνούνται να ασφαλίσουν όσες εταιρίες θέλουν να συνάψουν συμφωνίες με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω χώρες, προκειμένου να αποφύγουν να αναλάβουν αυτές τον εμπορικό κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας ή υπερημερίας. Η επιφυλακτικότητα των ξένων έχει επηρεάσει τις συναλλαγές τους ακόμη και με εξαιρετικά υγιείς και φερέγγυες ελληνικές εταιρίες, με τις οποίες διατηρούσαν μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν προχωρήσει σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε κάποια ισχυρή χώρα του ευρωπαϊκού Bορρά. Eτσι, οι προμηθευτές τους θα βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από μεγάλη τράπεζα του εξωτερικού και όχι από την Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους προμηθευτές τους και διευκολύνει τις συναλλαγές τους. Εξίσου σημαντικό είναι το πρόβλημα για τις σχετικά καινούργιες εταιρίες, οι οποίες επιδιώκουν να κλείσουν συμφωνίες με νέους πελάτες.
Εκεί, οι ξένοι απορρίπτουν τις εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών, κάνοντας τη σύναψη συμφωνίας εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Oπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η παραπάνω εξέλιξη δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ξένοι δεν εμπιστεύονται τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και πολλοί από αυτούς θεωρούν πως με τον τρόπο αυτό προεξοφλούν τη χρεοκοπία της. Το σίγουρο είναι ότι έτσι αυξάνουν τα προβλήματα στην αγορά και επιτείνεται η οικονομική δυσπραγία σε ορισμένους κλάδους που εξαρτώνται από τις εισαγωγές.
Κ. Παπαγρηγόρης

EXPRESS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.