31/7/12

Πίσω από το τεράστιο κινεζικό firewallMichael Anti (Zhao Jing), a key figure in China's new journalism, explores the growing power of the Chinese internet.


Michael Anti (aka Jing Zhao) has been blogging from China for 12 years. Despite the control the central government has over the Internet -- "All the servers are in Beijing" -- he says that hundreds of millions of microbloggers are in fact creating the first national public sphere in the country's history, and shifting the balance of power in unexpected ways.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.