29/10/11

Μείον €13 εκ. για την άμυνα Εξοπλιστικά προγράμματα, γιοκ!

ΤΟΥΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Φωτογραφία
Κάθε χρόνο και χειρότερα για την Εθνική Φρουρά. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2012 είναι σαφώς ψαλιδισμένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και ετοιμάστηκε μέσα στο πλαίσιο της διακηρυγμένης πολιτικής της Κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή και λιτότητα. Αρκετά κονδύλια που ζήτησε το Υπουργείο Άμυνας μέσω του γενικού διευθυντή, κόπηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών Κίκη Καζαμία.
Ειδικότερα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2012 που καλείται να ψηφίσει η Βουλή, προβλέπει τα ακόλουθα:
1. Διοίκηση: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται κονδύλια, ύψους €6.991.094, από τα οποία θα καλυφθούν, οι ετήσιες απολαβές του υπουργού Άμυνας και των 110 κρατικών λειτουργών καθώς και τα λειτουργικά έξοδα του υπουργείου. Ο προϋπολογισμός του 2012 στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζει αύξηση €100.000 περίπου, σε σύγκριση με το 2011 (€6.893.456).  
 
2. Κυπριακός Στρατός: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται κονδύλια, ύψους €143.320.862 τα οποία θα καλύψουν, την ετήσια μισθοδοσία των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών καθώς επίσης και την καταβολή διαφόρων επιδομάτων, όπως πτητικού, καταδυτικού, κ.λπ. Ο προϋπολογισμός του 2012 στο κεφάλαιο αυτό, είναι αυξημένος κατά €2.244.972 σε σύγκριση με το 2011 (€141.075.890) και οφείλεται, κυρίως, στις ετήσιες προσαυξήσεις και τιμαριθμικές αναπροσαρμογές.
 
3. Εθνική Φρουρά: Στο κεφάλαιο αυτό προβλέπονται δαπάνες, ύψους, €112 εκατ. και σκοπό έχουν να καλύψουν τα συνήθη έξοδα για τη λειτουργία της Ε.Φ., όπως είναι η μισθοδοσία των ΕΠΥ, των οπλιτών και του εργατοτεχνικού προσωπικού, την τροφοδοσία των οπλιτών, τα έξοδα συντήρησης οχημάτων κ.ά. Η προϋπολογισμός του 2012 στο κεφάλαιο αυτό, είναι μειωμένος κατά €2,1 εκατ. σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011 που ήταν €114.181.817.
 
4. Αμυντική θωράκιση: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται πρόνοια για δαπάνες που αφορούν μόνο την συντήρηση των υφιστάμενων εξοπλιστικών προγραμμάτων, καθώς επίσης, δαπάνες για την εκτέλεση έργων που αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έργα τα οποία περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλεπόμενα κονδύλια για το 2012 ανέρχονται στα €92 εκατ. σε σύγκριση με το 2011 τα οποία ήταν €105 εκατ. Υπάρχει δηλαδή, μείωση κατά €13 εκατ. Τα κονδύλια για την αμυντική θωράκιση ανήλθαν το 2010 σε €105.407.599 και το 2009 μόλις στα €83.985.892. 

Αυξημένες δαπάνες για μισθούς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ2012, ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει αφενός αυξημένα κονδύλια όσον αφορά στις δαπάνες για τους μισθούς των στρατιωτικών και αφετέρου, μειωμένα κονδύλια όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες για την αμυντική θωράκιση της Ε.Φ.. Ειδικά το κονδύλι της αμυντικής θωράκισης, που αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι μειωμένο κατά €13 εκατ. σε σύγκριση με πέρυσι και ανέρχεται στα €92 εκατ..
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 28/10/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.