28/9/19

Το Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο 2008-2025 για τη Μακεδονία - Διαβάστε για να δείτε τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια

Η «Συμφωνία τών Πρεσπών» δεν απετέλεσε «κεραυνό εν αιθρία» στην Ελλάδα. Τό σύνολο τών δημοσιογράφων (όλων τών συστημικών ΜΜΕ), τού πολιτικού προσωπικού (όλων τών κομμάτων) τής χώρας, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες με «στοιχειώδη» μνήμη, εγνώριζαν εδώ και δέκα (10) χρόνια τούς τρείς (3) βασικούς άξονες τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου για τήν ονοματοδοσία αυτής τής νεοσύστατατης χώρας, ήτοι: (1) όνομα «Republic of Northern Macedonia» ή «Republic of North Macedonia», (2) γλώσσα «Macedonian language» και (3) εθνικότητα «Macedonian nationality».
       Το Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο για την ονοματοδοσία τής πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας (fYROM), πρωτοδιατυπώθηκε εγγράφως και εξ απορρήτων (διαβαθμισθέν ως «confidential») από τήν Αμερικανική Πρεσβεία στα Σκόπια στις 29 Ιουλίου 2008. Μετά όμως από μόλις τρεις (3) μήνες, το Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο έπαυσε να είναι... απόρρητο, αφού διέρρευσε από άγνωστη πηγή και πρωτοδημοσιεύθηκε με πηχυαίους τίτλους στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στις 19 Οκτωβρίου 2008 (Έκθ. 1), και μάλιστα αναδημοσιεύθηκε ως πολύκροτη είδηση σχεδόν σε όλα τα ελληνικά έντυπα ΜΜΕ, και όχι μόνον.

Α΄ Φάση τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου (2008-2019)
Συγκεκριμένα, στο τελευταίο δεκαήμερο τού Ιουλίου 2008, τρεις μήνες μετά τό πρώτο ΟΧΙ τών Καραμανλή και Μπακογιάννη στη Σύνοδο τού ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι (3 Απριλίου 2008), έλαβαν χώρα στα Σκόπια σημαντικές διαβουλεύσεις μεταξύ αξιωματούχων τών Η.Π.Α. και τής fYROM σχετικά με τό θέμα τής ονοματοδοσίας τους.
       Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις τής ικανότατης Αμερικανίδος Πρέσβεως στα
Εκθ. 2. 
Gillian A. Milovanovic, U.S. Ambassador to fYROM (2005-2007),
Condoleezza Rice, U.S. Secretary of State (2005-2008),
Christopher R. Hill, U.S. Assistant Secretary of State (2005-2008) /
first U.S. Ambassador to fYROM (1996-1999).
Σκόπια Gillian AMilovanovic (Έκθ. 2, αριστερά) με τούς πολιτικούς ηγέτες τών Σκοπίων, συνεπικουρουμένης από τόν τότε Υφυπουργό Εξωτερικών τών Η.Π.Α Christopher RHill (Έκθ. 2, δεξιά) που στις 25 και 27 Ιουλίου είχε συναντήσεις επί τούτου στα Σκόπια με τόν (μετριοπαθή) Πρόεδρο τής fYROM Branco Crvenkovski 
και τόν (εθνικιστή) Πρωθυπουργό Nikola Gruevski προσδιορίσθηκαν οριστικά («κλείδωσαν») οι ως άνω τρείς βασικοί πυλώνες ονοματοδοσίας τής fYROM («Northern/North Macedonia», «Macedonian language» και «Macedonian nationality») και διατυπώθηκαν ρητώς στο από 29 Ιουλίου 2008 διαβαθμισμένο τηλέγραμμα τής Αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια προς τήν Ουάσινγκτον (Έκθ. 3).

       Εκείνο τό υψίστης στημασίας τηλέγραμμα απευθύνετο μεταξύ άλλων προς τις υπηρεσίες 
Εκθ. 3

πληροφοριών τών Η.Π.Α. (CIADIA), τό Γεν. Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων τών Η.Π.Α. (Joint Chiefs of Staff), τό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας τών Η.Π.Α. (National Security Council), τόν Αμερικανό Υπουργό Αμύνης (Secretary of Defence), και τόν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών (Secretary of State). Στο τηλέγραμμα, η μελλοντική λύση τού ονοματολογικού θέματος τής fYROM προσδιορίζετο επί λέξει ως εξής:


 “ Η Πρεσβεία τών Σκοπίων εκτιμά ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα ανοίξει τόν δρόμο για τήν ένταξη στο ΝΑΤΟ και τήν έναρξη τών ενταξιακών συνομιλιών με τήν ΕΕ, η Μακεδονική κυβέρνηση θα αποδεχτεί τελικά τούς ακόλουθους όρους:
— ΌνομαΔημοκρατία τής Βόρειας Μακεδονίας (Republic of Northern Macedoniaή Republic of North Macedonia).
— Πεδίο εφαρμογής: Σε όλους τούς διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στις διμερείς σχέσεις με οποιαδήποτε χώρα δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τό συνταγματικό όνομα. (Παρόλο που δεν τό έχουμε συζητήσει ρητά, πιθανώς οι διεθνείς συμφωνίες θα ακολουθήσουν τό ίδιο μοτίβο, με τίς πολυμερείς να χρησιμοποιούν τό νέο όνομα και τίς διμερείς να έχουν τήνευχέρεια επιλογής.) Η Μακεδονία θα χρησιμοποιεί τό συνταγματικό της όνομα οσάκις αναφέρεται στον εαυτό της, σε διαβατήρια, σε ετικέτες προϊόντων, σε μέσα ενημέρωσης κ.λπ.
— Ταυτότητα: Η γλώσσα (languageκαι η εθνικότητα (nationality) θα αποκαλούνται Μακεδονική (Macedonian), αλλά αυτό θα μπορούσε να διευθετηθεί σιωπηρώς, ίσως σε μεταγενέστερο παράρτημα σε μια απόφαση τού Συμβουλίου Ασφαλείας τών Ηνωμένων Εθνών, ή σε κάποιο άλλο εσωτερικό έγγραφο τού ΟΗΕ που δεν υπόκειται σε ελληνική εξέταση/έγκριση. Σε τελική ανάλυση, η Μακεδονία χρειάζεται διασφαλίσεις ότι η γλώσσα, η εθνικότητα κ.τ.λ. θα συνεχίσουν να αποκαλούνται Μακεδονική (Macedonian) και όχι Βόρεια Μακεδονική (North Macedonian).
Στο πρωτότυπο, στην Αγγλική, τό εν λόγω κείμενο, είναι προσβάσιμο εδώ και έχει επί λέξει ως εξής:
“ Embassy Skopje assesses that in the context of an agreement that clears the way for NATO membership and the start of EU accession talks, the Macedonian government would ultimately accept the following terms:
— Name: Republic of Northern Macedonia (or: Republic of North Macedonia)
— Scope: Ιn all international organizations, plus bilaterally by any country that does not want to use the constitutional name. (Although we have not discussed this explicitly, presumably international agreements would follow the same pattern, with multilateral ones using the new name and bilateral ones having the option.) Macedonia would use its constitutional name in referring to itself, on passports, product labels, in the media, etc.
— Identity: The language and nationality would be called Macedonian, but this could be handled tacitly, perhaps as a subsequent annex to a UNSCR, or in some other internal UN document not subject to Greek review/approval. Bottom line is Macedonia needs assurance that their language, nationality, etc. would continue to be called Macedonian, not North Macedonian.
Μετά από μόλις 3 μήνες, τό εν λόγω κείμενο προκάλεσε πραγματικό σάλο στην Ελλάδα, αφότου δημοσιοποιήθηκε αρχικά ως πρωτοσέλιδο και 5σέλιδο εσωτερικό αφιέρωμα τής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (19 Οκτωβρίου 2008) και στη συνέχεια από τόν υπόλοιπο ελληνικό Τύπο, δηλαδή τό διάβασαν τότε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες αναγνώστες. Οι «αποκαλύψεις τού ΕΘΝΟΥΣ» προκάλεσαν «θύελλα αντιδράσεων από τήν αντιπολίτευση», επερωτήσεις βουλευτών και προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή τών Ελλήνων περί εκείνου τού πολύκροτου δημοσιεύματος και τών πολλαπλών αναδημοσιεύσεών του σχετικά με τό «Στημένο παιγνίδι από ΗΠΑ-Σκόπια». Επομένως,  οι Έλληνες πολίτες που με τόν ένα ή άλλο τρόπο έλαβαν γνώση τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου τότε, τό 2008, είτε ως αναγνώστες εφημερίδων είτε ως ραδιοακροατές είτε ως τηλεθεατές, ανήρχοντο σε εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια.  [Τό πολυσέλιδο δημοσίευμα τής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τής 19ης Οκτωβρίου 2008, στις σελίδες  211-214 τού ως άνω βιβλίου εδώ.]

       Στις τότε «θυελλώδεις αντιδράσεις» τής αντιπολίτευσης προσετέθησαν μάλιστα και εκείνες τής εκλογικής συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ.: Τότε (2008),  «από τον ΣΥΝ ο Γ. Μπαλάφας τόνισε ότι η αποκάλυψη της προ τριμήνου παρέμβασης των ΗΠΑ, έξω και πάνω από το διαπραγματευτικό πλαίσιο του ΟΗΕ, γεννά πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες τόσο για την πορεία των αναγκαίων διαπραγματεύσεων όσον και για τα γενικότερα σχέδια τών ΗΠΑ στην πολύπαθη περιοχή τών Βαλκανίων». Προφανώς, μετά από δέκα χρόνια (2018), ο μνημονιακώς μεταλλαχθείς ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι του διεπίστωσαν εξαίφνης ότι είχαν κάνει λάθος και δεν υφίστανται πλέον τέτοια «πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες»... [Περί τών αντιδράσεων τής αντιπολίτευσης τότε (2008), ιδέ ολοσέλιδο άρθρο τής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» τής 20ής Οκτωβρίου 2008, στη σελίδα 215 τού ως άνω βιβλίου εδώ.]

Δεύτερο ΟΧΙ των Καραμανλή-Μπακογιάννη (2008)
Εκθ. 4. Παρίσι, 19 Σεπτεμβρίου 2008:
Συνάντηση τής Ελληνίδος ΥΠΕΞ Ντόρας Μακογιάννη (δεξιά)
και τού ομολόγου της τής  fYROM Antonio Milošoski (δεύτερος αριστερά).
Στο μεταξύ όμως, έναν ακριβώς μήνα πριν τήν ως άνω δημοσιοποίησή του, τό Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο είχε ήδη προσκρούσει σε ένα δεύτερο ΟΧΙ τών Καραμανλή-Μπακογιάννη όσον αφορά στη σιωπηρά αποδοχή από τήν Ελλάδα —όπως τό Αμερικανο-Σκοπιανό σχέδιο επέτασσε τότε— τού προσδιορισμού «Macedonian» για τήν γλώσσα/εθνικότητα τών Σκοπιανών: Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, αντί ρητής ή έστω σιωπηράς αποδοχής τού «Macedonian» από τήν Ελλάδα, η Ελληνίδα ΥΠΕΞ Ντόρα Μπακογιάννη, σε επίσημη συνάντησή της στο Παρίσι με τον Σκοπιανό ομόλογό της Antonio Milošoski (Έκθ. 4), αντιπρότεινε τό «Makedonski», εκ μεταγραφής τού «Македонски» στη Λατινική, αμετάφραστο στην Αγγλική, ως προσδιοριστικό τής γλώσσας και εθνικότητας τών Σκοπιανών. Οι Σκοπιανοί όμως απέρριψαν ασυζητητί τήν αντιπρόταση τών Ελλήνων, με συνέπεια οι διαπραγματεύσεις να περιέλθουν τότε σε πλήρες αδιέξοδο.

       Προς μεγάλη απογοήτευση τής τότε ΥΠΕΞ τών Η.Π.Α. Condoleezza Rice (Έκθ. 2, κέντρο), που ματαίως ήλπιζε και πάσχιζε τότε (2008) να επιλύσει «οριστικά» τό ονοματολογικό θέμα τής fYROM, προκειμένου αυτό το νεόκοπο κράτος να προσκληθεί να συμμετάσχει στην ευρωατλανική συμμαχία (ΝΑΤΟ) επί Προεδρίας George WBush, τά αλλεπάλληλα ΟΧΙ τών Καραμανλή-Μπακογιάννη τό 2008 ματαίωσαν τότε τό Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο για τήν ταμπακιέρα τής Ελληνο-Σκοπιανής διαφοράς, ήτοι για τήν διεθνή «εκχώρηση» τής λέξεως  «Macedonian» στους κατ' ουσίαν βουλγαροφώνουςΣλαβογενείς Σκοπιανούς με συναίνεση (ρητή ή σιωπηρά) τής Ελλάδος προς (παραπλανητικό) προσδιορισμό τής γλώσσας (language), ταυτότητας (identity) και εθνικότητάς τους (nationality).

Ιώβεια υπομονή των ΗΠΑ (2008-2019)
Έκτοτε οι Η.Π.Α. χρειάσθηκαν να περιμένουν μία δεκαετία και τρείς Αμερικανικές Προεδρίες για να εφαρμόσουν επί τέλους τό Αμερικανο-Σκοπιανό σχέδιο. Τό «πλήρωμα τού χρόνου» επήλθε όταν ανήλθαν στη μεν εξουσία τής Ελλάδος οι «αριστεροί διεθνιστές» (2015), στη δε εξουσία τής fYROM ο «διαλλακτικός» Zoran Zaev (2017), ενώ στο μεταξύ ο φερόμενος ως αδιάλλακτος «εθνικιστής» πρώην πρωθυπουργός τής χώρας Nikola  Gruevski είχε εξουδετερωθεί πολιτικά (2016-2017).

       Σε εκείνο τό πλαίσιο, που είχε πλέον καταστεί ευνοϊκό για τίς Αμερικανικές επιδιώξεις

Eκθ. 5. Washington, 18 Οκτωβρίου 2017:Ιστορική συνάντηση τού Αντιπρέδρου τών Η.Π.Α. 
Mike Pence
με τήν ηγεσία τής ελληνικής κυβερνώσας παράταξης
περί τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου.
στα Βαλκάνια και τήν Ν.Α. Ευρώπη, οι Η.Π.Α. επανεκκίνησαν τήν διαδικασία εφαρμογής τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου στις 18 Οκτωβρίου 2017, με τήν κομβικής σημασίας συνάντηση τών Ελλήνων κυβερνώντων με τόν Αμερικανό Αντιπρόεδρο Mike Pence στην Ουάσινγκτον (Έκθ. 5), όπου ετέθη αρμοδίως ενώπιόν τους τό ονοματολογικό θέμα τής fYROM ως ζήτημα κορυφαίας προτεραιότητος για τίς Η.Π.Α. Οι τότε Έλληνες κυβερνώντες («ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ») ανταπεκρίθησαν με ενθουσιώδη προθυμία στα κελεύσματα τών Αμερικανών και εφήρμοσαν τό (επικαιροποιημένο) Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο πλήρως (ή και με τό παραπάνω) και μάλιστα αμέσως, εντός μηνών.
      Ως αποτέλεσμα τής παρεμβάσεως τών Η.Π.Α. και τής προθυμίας τών Ελλήνων κυβερνώντων τό 2017-2019, οι μεν Σκοπιανοί πήραν όλα τά μεγάλα και σπουδαία τά «Macedonian language» και «Macedonian nationality» (2018), δικά τους εξ ολοκλήρου πλέον από τόν Φεβρουάριο 2019 οι δε Έλληνες έμειναν με κάποιους «αστερίσκους» στο χέρι, ή και κάποιες πρόσκαιρες «κυβερνητικέςδιακοινώσεις», «διευκρινιστικές δηλώσεις» και «συνταγματικές τροπολογίες» τών Σκοπιανών στο... άλλο χέρι.

Β΄ Φάση τού Αμερικανο-Σκοπιανού Σχεδίου (2019-2025)
(τί μας έχουν για μετά...)
Επικαλούμενο σχετικό σχόλιο τού Προέδρου τής fYROM Branco Crvenkovski, τό Αμερικανο-Σκοπιανό Σχέδιο εμπεριέχει ειδική ρητή αναφορά σε μελλοντική, ελεύθερη ή και ανεξέλεγκτη «κάθοδο» τών επιλεγομένων «Αιγαιατών Μακεδόνων» («Aegean Macedonians») στην Ελλάδα μετά τήν επίλυση τού θέματος τής ονοματοδοσίας τής fYROM (2018-2019) —κάθοδο που θα είναι φυσική, περιουσιακή, νομική και πολιτισμική, ήτοι μαζική και σαρωτική για τήν βόρεια Ελλάδα και ειδικά για τήν (ελληνική) Μακεδονία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τόν Crvenkovski και τό κείμενο τού εν λόγω τηλεγράμματος (παρ. «15») τής Αμερικανικής πρεσβείας στα Σκόπια:

...τό θέμα τών αποζημιώσεων για τούς Αιγαιάτες Μακεδόνες και τό θέμα τών παρενοχλήσεών τους στα Ελληνικά σύνορα και τής άρνησης εισόδου στην Ελλάδα για αυτούς τούς ανθρώπους, θα λυθούν μόνον όταν λυθεί τό θέμα τής ονομασίας και η Μακεδονία εισέλθει στην Ε.Ε. Διότι τότε οι ελληνικές κατεργαριές [sic] θα αντίκεινται προς τό δίκαιο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τής οποίας μέρος θα αποτελεί η Μακεδονία. 
(...the issue of compensation for Aegean Macedonians and the issue of harassment at the Greek border and denial of entry for these people will only be solved when the name issue is solved and Macedonia is in the EU. Because then Greek shenanigans will be contrary to EU law of which Macedonia is a part.)
Οι περαιτέρω επιπτώσεις (μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες) τής επικειμένης πλέον «καθόδου» τών «Αιγαιατών Μακεδόνων» στην (ελληνική) Μακεδονία κατά τήν επομένη δεκαετία καθόν χρόνο οι Έλληνες θα επιδίδονται (αμέριμνοι, πρόσχαροι ή και αδιάφοροι) σε γιορτές και πανηγύρια για τήν Διακοσιετηρίδα τους παραλείπονται στο παρόν (συνοπτικό-υπενθυμιστικό) άρθρο, ως ευκόλως (ευλόγως ή ευφαντάστως) εννούμενες.

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί προσαρμοσμένο απόσπασμα (σσ. 35-47)
από τό βιβλίο με τίτλο
δωρεάν προσβάσιμο (freely readable/downloadable) εδώ.
Πηγή: Θέματα Ελληνικής Ιστορίας

18 σχόλια:

 1. Εμεις κλεινουμε τ΄αυτια μας σε αυτα και ετοιμαζομαστε να δωσουμε τη βαση της Αλεξανδρουπολεως στους συμμαχους μας. Αλλωστε ειναι θεμα χρονου να αποκοπει το βορειο τμημα της χωρας που αλλωστε δεν προεβλέπετο να ανηκει στο νεοελληνικο προτεκτορατο με τη συνθηκη ιδρυσεως του. Και βεβαια θα γιορτασουμε με φανφαρες τα 200 χρονια μας! Φυγαμε απο το Σουλτανο και περασαμε στη δικαιοδοσια της Αγγλιας. Αξιζει να το γιορτασουμε αφου μας ποδοπατουν και οι δυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aμα σας τα λέμε εμείς μας λέτε πράκτορες της ΜΙΤ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με τέτοιους συμμάχους, τι σου φταίνε οι οχτροί;
  Καλά, κανείς δεν θυμάται τα επί χρόνια πήγαινε- έλα, από την Κομοτινή στην Φλώρινα, του Αμερικανού προξένου στην Θεσσαλονίκη, τις "επαφές του" με τις "μειονότητες" και τις ετήσιες εκθέσεις του Σταίητ Ντηπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα; Κανείς δεν μυρίστηκε ποτέ τι μαγειρευόυαν εδώ και χρόνια;
  Και τώρα με την στρατηγική αναβάθμιση να δεις.
  Αντίο Θράκη. Αντίο Κρήτη, που την πάνε για Πορτορίκο, Αϊτή, Χογκ Κογκ. Οκινάβα -όπου δεν σταματούν ποτέ οι άκαρπες μαζικές διαδηλώσεις για να τους ξεφορτωθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. " Με συμμαχους τις πολεις χαλασσν
   Μας αναψαν φωτιες στα χωρια
   Για να φτιαξουμε τα οσα γκρεμισαν
   Ας κοιταξουμε τωρα μπροστα .."

   Διαγραφή
 4. Πολλη μοιρολατρεια στο κειμενο...αλλα και στον κοσμο.
  Κατι σαν το ...Πεπρωμενο ...
  Πολυ θρησκευτικη μοιρολατρεια...και μοιρολοι φουλ...Τι να κανουμε τα ...κακομοιρα μωρακια ...?? Οι Αμερικανοι γραφουν το μελλον καλυτερα απ τον Θεο. .που δεν χρειαζεται πια...
  Σνιφ....σνιφ...ενα τειχος δακρυων...
  Δεν ειμαστε καθολου καλα απο χρονια...καθολου καλα...
  Που ειναι η μαμα μας να γυρισουμε στην κοιλια της ??? Σνιφ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και μετά κοιμηθήκαμε ... και ήρθε η 1η φορά αριστερά με τήν δίκαιη διαπραγμάτευση της και υπέγραψε ΠΕΡΗΦΑΝΑ κια αυτολεξεί τό σχέδιο τών Σκοπιανών ...

  Εσείς που υποστηρίζατε Τσίπρα και 1η φορά αριστερά κλπ κάντε τήν αυτοκριτική σας τώρα..

  Γιατί αφελείς μου αναγνώστες (βλ Αστέριος Τοξότης) οι διεθνείς σχέσεις δέν γίνονται με παπαριές ΠΧ ¨εμείς θα παίζουμε τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν" ούτε 'Με τήν Τουρκία θα το ρισκάρουμε". Οι 'σύμμαχοι' υπολογίζουν περισσότερο το όποια Σκόπια απο τήν παραπαίουσα Ελλάδα ... διερωτηθηκατε ποτέ γιατί άραγε ????

  Οταν κάνεις μία ΜΑΛΑΚΙΑ στίς διεθνείς σχέσεις όμως τήν πληρώνεις εσαεί ... και εμείς τήν κάναμε την κουτσουλιά μας με την 1η φορά αριστερά ...

  Αλλωστε οι κομμουνιστές πάντα ονειρεύτηκαν να ξεπληρώσουν με την Μακεδονία τούς συντρόφους τους συμμορίτες οπότε οι σκοπιανοί και ΗΠΑ μύρισαν ψητό ... πού το είχε στο φούρνο το ΚΚΕ με ρωσία εδώ και 80 χρόνια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να ευχαριστήσω δύο μέλη, που τα είπαν όλα. Τον Δημήτρη Κ. και τον Κοσμά τον Αιτωλό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ειδικα τον Κοσμα.Εμενα χ....με.
  Παιρνεις μια ιδεα τι θα πει ...ρευματικη αρθριτιδα αριστερου ημισφαιριου εγκεφαλου..Γερνεις παντα στο βαδισμα αντιστροφα...κουτσα κουτσα πας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημητράκη χρησιμοποίησε και κανα επιχείρημα πού-και-πού. Γιατί οι ύβρεις σου ταλαντεύονται ξεκρεμαστες πάνω από το αέρινό κεφάλι σου και μετά πέφτουν ορμητικά και τίς λούζεσαι με τίς υγείες σου ...

   Διαγραφή
  2. Εύθυμα ... Καλά Δημητράκη μή χτυπιέσαι σε ευχαριστησε ο Chris δέν σέ είπε και καμπούρη ... ΛΟΛ ..

   Διαγραφή
  3. Κανεις δεν σε εβρισε Κοσμα.Μια αρρωστεια δεν ειναι υβρις.Ειναι βλαβη δτα ολοκληρωμενα κυκλωματα.Τι επεξεργασια να περιμενεις ?? Τα επιχειρηματα θελουν επεξεργσσια.Εσυ εισαι ενας.αλγοριθμος που οταν γινεται προσθεδη βγαζει παντα το 1+1=31...Θαχεις δει πολλα εργα ινδιανων μικρος.

   Διαγραφή
  4. Σου αφιερωνω το πιο πανω στοιχακι απ το ποιημα που λες συνηθως ..απ την συλλογη " τα υπερατλαντικα"...

   Διαγραφή
 8. Και για αυτό μιλάμε για προδότες και προδοσία που επιβάλλεται να πληρώσουν και για αυτό επιβάλλεται η ανατροπή της προδοσίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Chris ... Ευχαριστούμε για τά καλά σου λόγια ..Να είσαι καλά
  Στό μέλλον Chris να ευχαριστείς μόνο τον Δημητράκη μας γιατί διαφορετικά με θυμώνει και αρχίζει το υβρεολόγιο του,
  Θαρρεί ο λεβέντης μας ότι εγώ φταίω που μας ευχαριστείς ... ΛΟΛ λές να ζηλεύει??? ΛΟΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασφαλως ζηλευω ..αφου αν ειχα το μυαλο σου θα χωρταινα υπνο..

   Διαγραφή
 10. Ενα μεγάλο ευχαριστώ είπα ρε παιδιά, δεν είπα πλακωθείτε ελεύθερα. Τέλος πάντων, ακόμη κι έτσι γελάμε και λίγο.
  Τα κόζια πέφτουν στο τραπέζι κάθε μέρα. Αυτό που ήταν χθές, δεν υπάρχει σήμερα. Αυτά που γινόταν επί Μπούς και Ομπάμα, σήμερα κατ' τουλάχιστον έχουν ανατραπεί. Λίγο σοβαρότητα στις κουβέντες μαζί τους και όλα θα βρούν το δρόμο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτος ηταν και ο στοχος Κρις.Λιγο γελιο στην καταχνια.Ετσι κι αλλιως τι αλλο θα γινοταν με τον Κοσμα.?? Ταχει τροπαιο τα Αγγλικα του.Τα περιφερει σαν λοφιο. Αναβαθμιζεται νομιζει σαν τα Φ-16...Νομιζει οκ ?? Δεν μαλωσαμε ..Απλα του θυμισα τι κανουν τα νομισματα του.Δεν μασανε ολες οι κατσικες ταραμα .

   Διαγραφή
  2. Chris & Jim: It's all fun and games ... No worries, both be well!

   Διαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.