30/9/19

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα μέτρα για το «μεταναστευτικό πρόβλημα»«Με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων εθνικότητας όσων εισέρχονται στη χώρα, κοινή πεποίθηση είναι ότι πλέον πρόκειται για μεταναστευτικό πρόβλημα και όχι προσφυγικό», τονίστηκε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και το σχέδιο νόμου για την αυστηροποίηση του πλαισίου αίτησης και χορήγησης ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τον συνδυασμό των παρακάτω μέτρων:

Ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων μας, ιδίως με αύξηση των περιπολιών στη θάλασσα. Ήδη την τελευταία εβδομάδα έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και γίνονται καθημερινά επιπλέον 23 περιπολίες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Κατασκευή κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων, για όσους παράνομα εισήλθαν στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο, ή η αίτησή τους απορρίπτεται.
Αύξηση των επιστροφών, από 1.806 στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε 10.000 μέχρι το τέλος του 2020.
Κατάρτιση λίστας «ασφαλούς χώρας», ώστε να επιστρέφονται αμέσως σε αυτή όσοι εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.
Συνέχιση της αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με μεταφορά στην ενδοχώρα.
Διεθνοποίηση του προβλήματος, πέραν της ανάδειξης του θέματος από τον Πρωθυπουργό στην 74η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τέσσερις ενέργειες:
(α) Πρωτοβουλία για τη μεταναστευτική οδό της Ανατολικής Μεσογείου, με σχετικό έγγραφο το οποίο θα παρουσιαστεί από κοινού από Βουλγαρία, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7-8 Οκτωβρίου 2019.

(β) Επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γ. Κουμουτσάκου στην Τουρκία στις 2-3 Οκτωβρίου 2019 για συνομιλίες για το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του κ. Σοϊλού.

(γ) Επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας σε Τουρκία και Ελλάδα εντός της εβδομάδας.

(δ) Ελληνική πρωτοβουλία για συμπερίληψη του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης – 18ης Οκτωβρίου 2019.

Σχετικά με το δεύτερη πτυχή του προβλήματος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και αυστηροποίηση των διαδικασιών αίτησης και χορήγησης ασύλου.

Βασικοί στόχοι είναι:

α) Να διορθωθεί το αδόμητο ελληνικό σύστημα ασύλου, που αδυνατεί λόγω εγγενών σχεδιαστικών σφαλμάτων να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα μέσα στην οποία λειτουργεί, όπως οι αυξημένες ροές και το γεγονός ότι ο Βαλκανικός διάδρομος προς την Ευρώπη παραμένει κλειστός,

β) Να τεθούν κανόνες, σαφείς και συγκεκριμένοι, βάζοντας τέλος στην αναρχία: στους αλλοδαπούς, στις δομές, στις υπηρεσίες, στην διαδικασία εξέτασης,

γ) Να εξαλειφθούν οι συνέπειες μίας ιδεοληπτικής νομοθέτησης που οδήγησε σε έναν απροσδιόριστο αριθμό αλλοδαπών που δεν εντοπίζονται από τις αρχές και κατά συνέπεια δεν επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους, και

δ) Να διαμορφωθεί ένα νέο σύστημα ασύλου, συμπαγές, δομημένο, αυστηρό, δίκαιο, σχεδιασμένο υπό το φως των έκτακτων συνθηκών.

Βασικές αρχές του νομοσχεδίου είναι:

α) Πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, όπως προβλέπει το Ενωσιακό δίκαιο,

β) Απαίτηση οι αιτούντες να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές,

γ) Ένταξη στο σύστημα ασύλου μόνο όσων αιτούντων έχουν προσφυγικό προφίλ και διατήρηση στο σύστημα μόνον όσων εξ αυτών συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους,

δ) Γρήγορη απένταξη από το σύστημα όσων παρελκυστικά υποβάλουν αιτήματα ασύλου.

Στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός τριμήνου.

Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά έναν νόμο περί διεθνούς προστασίας. Σε ένα ενιαίο κείμενο συμπεριλαμβάνονται οι Οδηγίες που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και διέπουν την υποδοχή, τη διαδικασία εξέτασης και την αναγνώριση των αιτούντων.

Ειδικότερες ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου για τη διαδικασία αίτησης και χορήγησης ασύλου:

Επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης (ή απόρριψης) της αίτησης ασύλου, με μείωση των βημάτων για την εξέταση των αιτήσεων, κατάργηση του τέταρτου βαθμού κρίσης, και μεταφορά της εκδίκασης των υποθέσεων στα Πρωτοδικεία με ακυρωτικό έλεγχο.
Διατηρούνται οι Επιτροπές Προσφυγών ως δεύτερος βαθμός κρίσης. Η απόφαση αυτή είναι συνέπεια μελέτης των στατιστικών δεδομένων τόσο της Υπηρεσίας Ασύλου, όσο και της Αρχής Προσφυγών και των Δικαστηρίων. Αλλάζουμε την σύνθεση των επιτροπών (δύο δικαστές και ένα μέλος από Ύπατη Αρμοστεία) και προβλέπουμε τρεις δικαστές.
Προβλέπονται μονομελείς και τριμελείς συνθέσεις διότι έχει αποδειχθεί από τα στατιστικά των δικαστηρίων ότι η μονομελής σύνθεση εκδίδει τις αποφάσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι σε περίπτωση που οι αλλοδαποί κατά την υποδοχή δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς τους σε άλλες δομές, τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν την προστασία και παραπέμπονται σε διαδικασίες επιστροφής. Στόχος μας να μην μπουν καθόλου στο σύστημα όσοι εξαρχής ακόμα και πριν την καταγραφή τους δεν συμμορφώνονται.
Μετά την καταγραφή, εφόσον οι αιτούντες τελικά παραμένουν στο σύστημα αλλά δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις μεταφοράς, τότε η αίτηση τους εξετάζεται με ταχύρρυθμη εξέταση εντός 3 ημερών. Και αυτό διότι συνάγεται ότι έχουν υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσουν την απομάκρυνσή τους. Σε κάθε περίπτωση παραβιάζουν το καθήκον συνεργασίας τους και αυτό επιφέρει συνέπειες.
Αλλάζει το καθεστώς κράτησης ώστε να μη χάνονται από την επιτήρηση των αρχών χιλιάδες αλλοδαποί, όπως γινόταν με την προηγούμενη διακυβέρνηση.
Προβλέπεται ρητά ότι η παραβίαση των όρων και κανονισμών λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ως συνέπεια την διακοπή της στέγασης και ουσιαστικά την αποπομπή των αιτούντων από αυτά.
Μεταφέρονται οι ορισμοί της οδηγίας ως προς το τι συνιστά «μέλη οικογένειας» και απαλείφεται ο προηγούμενος ορισμός ο οποίος είχε εντάξει στην έννοια πρόσωπα που δεν προέβλεπε η Οδηγία.
Ευάλωτοι πλέον είναι μόνο όσοι αναφέρονται στην Οδηγία και απαλείφεται το μετατραυματικό στρές ως λόγος ευαλωτότητας ενώ αυστηροποιείται η έννοια της ευαλωτότητας.
Διορθώνεται ο ορισμός για το τι συνιστά τελεσιδικία και ιδίως τι συνιστά μεταγενέστερο αίτημα που δημιούργησε μέχρι σήμερα σωρεία προβλημάτων και παρελκυστικών αιτημάτων.
Θεσπίζονται Κλιμάκια Ταχείας Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου. Τα Κλιμάκια Ταχείας Συνδρομής αμέσως μετά την κατάταξη της αίτησης ενημερώνουν τον αιτούντα για την πιθανή πορεία της υπόθεσής του. Έτσι ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτηση του μπορεί να απορριφθεί πολύ γρήγορα και θα υποχρεωθεί άμεσα σε επιστροφή.
Μπαίνει τάξη στη διαδικασία της προκαταγραφής και της καταγραφής και προβλέπονται πλέον συνέπειες για όσους δεν συμμορφώνονται, ή για όσους δεν συνεργάζονται για να γίνει η καταγραφή τους.
Ρυθμίζεται το ζήτημα των ιατρικών βεβαιώσεων με την πρόβλεψη αυτές να είναι μόνο από δημόσια νοσοκομεία και δημόσιους φορείς. Ενώ παράλληλα εφαρμόζεται η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων στο άσυλο και οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να φέρουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τα ευρήματά τους.
Προβλέπονται ρητές προθεσμίες για την εξέταση των αιτήσεων και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για τη στελέχωση και τη στήριξη των υπηρεσιών μας.
Προτείνεται «Κατάλογος ασφαλών χωρών» καταγωγής και ασφαλών τρίτων χωρών. Μία γενναία πολιτική απόφαση επιβεβλημένη από την πραγματικότητα αλλά και σε συμφωνία με την πρακτική που ακολουθούν εδώ και χρόνια όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Προβλέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των αιτούντων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την Υπηρεσία Ασύλου μέχρι και στα δικαστήρια.
Προβλέπεται πως οι επιδόσεις μπορούν να γίνουν όχι μόνο στους αιτούντες αλλά και στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους που καθίστανται αυτοδικαίως και αντίκλητοι.
Προβλέπεται ότι η διάρκεια του δελτίου αιτούντος άσυλο είναι πλέον εννεάμηνης διάρκειας, προκειμένου να έρχονται πιο τακτικά σε επαφή με τις αρχές και να καθίσταται ακόμα πιο ευχερής ο εντοπισμός τους. Ενώ εξάλλου για πρώτη φορά συνδέεται η διάρκεια των δελτίων με την έκδοση της απόφασης και όχι με την επίδοση όπως συνέβαινε έως σήμερα.
Σταματάει η «μηχανή παραγωγής προσφυγών» που έως σήμερα λειτουργούσε λόγω των κακών νομοθετικών επιλογών. Η προσφυγή στις Επιτροπές προϋποθέτει δικόγραφο με λόγους, και όχι ένα προεντυπωμένο έγγραφο που έως σήμερα χορηγείτο από την ίδια την υπηρεσία στους αιτούντες.

8 σχόλια:

 1. ΣΥΡΙΖΑ 2 τα μέτρα ! Κανεις δεν ασχολείται με το ρποβλημα οτι η ΕΕ θελει τους μετανάστες στην Ελλαδα για να σωσει τον ... ευρωπαϊκό τρόπο ζωης.Η Ελλας ειναι μέλος της ΕΕ αλλά δεν θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος.Θεωρειται η ουδέτερα ζώνη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.Ολα τα αλλά που λςγονταν και επι Συριζα και τωρα ειναι απλα και μονο για να μη δουμε την αλήθεια.Θα συνεχιστεί το φαινόμενο.Εχει συμφωνηθεί η ΡΟΗ μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας.Με πολυ μικρό κόστος οι Γερμανό Γάλλοι παρκάρουν τους πρόσφυγες που δημιουργούν αυτοί και οι Αμερικανοί για να φτιάξουν τη νεα Ασία στην Ελλαδα.Μεσα σε αυτο το πλαίσιο οι Τούρκοι κάνουν τη διακίνηση ακι οι ΜΚΟ την διευκόλυνση,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1)Australian immigration detention facilities

  Australian immigration detention facilities comprise a number of different facilities throughout Australia (including one on the Australian territory of Christmas Island).[1] They are currently used to detain people who are under Australia's policy of mandatory immigration detention. Asylum seekers detected in boats in Australian waters have been detained in facilities on the offshore islands of Nauru and Manus Island, previously under the now defunct Pacific Solution and (since 2013 and as of March 2019) under Operation Sovereign Borders.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_immigration_detention_facilities

  2)Η Ελλάδα έχοντας τις δυνατότητες και τα μέσα, μπορεί κάλλιστα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας στην μεταναστευτική πολιτική.

  3)Ερωτήσεις:
  Γιατί η Ελλάδα δεν ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας?
  Γιατί όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις εγκαθιστούν μαζικά μουσουλμάνους σε όλη την ενδοχώρα?
  Γιατί Μ.Κ.Ο. και Ευρωπαϊκά κονδύλια βοηθούν τον εποικισμό και την ισλαμοποίηση της Ελλάδος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί κ. Φώτη, η Ελλάδα δεν είναι ούτε σοβαρό κράτος και ούτε έχει και δεξιά. Η "δεξιά" στην Ελλάδα, είναι το "κόμμα του μεσαίου χώρου" (ΝΔ) και το κόμμα του πωλητή επιστολών του Ιησού. Ποιος να φωνάξει για να φοβηθεί η ΝΔ; Αφού δεν υπάρχει δεξιά...

   Τα ελληνικά κόμματα, βλέπουν το θέμα ως λύση του δημογραφικού, όπως οι Γερμανοί το βλέπουν ως λύση της ανάγκης εργατικού δυναμικού. Με τη διαφορά, πως οι Γερμανοί έχουν βρει έξυπνους τρόπους, ώστε όταν κορυφώνεται η λαική οργή, να μπορούν να κλείνουν τη στρόφιγγα και να την ξανανοίγουν αργότερα. Αν μη τι άλλο, από φόβο του AfD και των αντιδράσεων των χριστιανοδημοκρατών του CDU.

   Στην Ελλάδα, ποιον να φοβηθεί η ΝΔ; Τον κ. Βελόπουλο; Ακούσατε κανέναν από τους λαλίστατους υπουργούς ΝΔ να κατακεραυνώνει τώρα το κόμμα του, όπως κατακεραύνωνε το ΣΥΡΙΖΑ;

   Ο αρχηγός του κόμματος που στην Ελλάδα είναι το 98% της "δεξιάς", δήλωνε όταν πήρε την αρχηγεία:

   «Σε αυτήν την παράταξη χωράει και ο παραδοσιακός κεντρώος, χωράει και ο μετριοπαθής φιλελεύθερος κεντρώος, χωράει και κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερός και ο οποίος είναι απολύτως απηυδισμένος με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και αναζητεί μία πολιτική διέξοδο ή διεύρυνση»

   https://www.naftemporiki.gr/story/1145427/kur-mitsotakis-o-enfia-prepei-na-meiothei-30-entos-duo-eton

   Κάπως έτσι στη ΝΔ βρέθηκαν υποψήφιοι Τατσόπουλοι, Καιρίδηδες, ποταμίσιοι, κλπ.

   Ε, τι περιμένετε να γίνει στη χώρα που η "δεξιά" προσπαθεί να βρει "κεντραριστερούς"; Να γίνει το θαύμα;

   Διαγραφή
  2. Δημοσιογραφος απο την Λεσβο ανεφερε χθες οτι βρεθηκε σε δυο ΜΚΟ εκει αναμεσα στα μελη τους κι ακουσε με τα ιδια του τα αυτια τα εξης :" Σε 15 λεπτα θα φανουν 7 βαρκες με τοσους επανω.Παρτε θεση στην ταδε ακτη ..ερχονται"...
   Ξερουν τα παντα απ την Τουρκια ...πριν ωρες. Ειναι θεατρο ολο.Στημενο.Σκοπιμα ολα. Μην πω και τα υπουργικα συμβουλια που δικτατορικα ανευ ερωτησης λαου και τοπικων κοινωνιων διασπειρουν τον ολεθρο στην χωρα...αντι να βαλουν καραβια αμεσης επιστροφης στην Τουρκια.Ουτε καν το επιχειρησαν μια φορα.

   Διαγραφή
 3. Από όλα τα παραπάνω, διακηρήξεις και επιτροπές, έχει καταλάβει κάποιος ποιο είναι το δια ταύτα;
  Έχουν καταλάβει άραγε οι συντάκτες των παραπάνω σχεδίων, ποια είναι η απαίτηση του ελληνικού λαού;
  Τρακατρούκες και λουκουμόσκονες δεν κάνουν δουλειά πλέον κύριοι.

  Μιλάμε για τα παιδιά μας και τη χώρα που θα τους παραδώσουμε.
  Δεν μας ενδιαφέρει μια χώρα μπάχαλο, ούτε η διαχείριση που προσπαθείτε να κάνετε για να σουλουπώσετε το μπάχαλο.

  Θέλουμε τη χώρα μας πίσω.
  Μπορείτε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρωτατε τους ψευτες ?? Τι περιμενετε να πουν ?? Οτι δεν μπορουν ?? Κι αυτο δεν θαναι ψεμμα ???

   Διαγραφή
 4. Πηγαν σε ξενοδοχεια τους Ελληνες φτωχους που ψαχνουν τα σκουπιδια ?? Τους εδωσαν φαι.κι επιδοματα ?? Βαλαν πουλμαν να τους πανε στους ...Δελφους ?? Σε λιγο και στην ...Ολυμπια.!!! Και στην Ακροπολη...και στην Επιδαυρο...και στην Βεργινα...και στο Διον..και θα ανοιξουν και τον ταφο στην Αμφιπολη...και τα τσαντιρια διπλα στον Λεωνιδα στις θερμοπυλες..κι εχουν χωρο και οι περιβολοι του ανακτορου του Μινωα...Παντου σκοινια με απλωμενα βρακια για στεγνωμα..απο αγαλμα σε αγαλμα. Θα πεθανουμε ολοι μεσα στην απολυτη γελοιοτητα ολων των αιωνων...Τοσο χαμηλα φτασαμε για πενταρες ..Σαν πορνες ατιμες...
  Ας ξεσηκωθουμε γιατι τοση ντροπη δεν αντεχεται για καιρο..Διασυρουν εναν λαο μεγαλο..Που θα παει αυτο ??? Που ?? Ποιο χερι αορατο κρατα χερια Ελληνικα στις τσεπες ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τον Εθνικο υμνο τον θυμαται κανεις ?? Τι λεει ?? Η για πλακα τον εχουμε ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.