31/5/14

Μωάμεθ και προσευχή των μουσουλμάνων

Νέστορας Νικηφορίδης:
ΣΧΟΛΙΟ στην ανάρτηση "Δεκάδες χιλιάδες τυφλωμένοι από τον φανατισμό Τούρκοι μουσουλμάνοι, σύλησαν την Αγία Σοφία".
Αὐτή εἶναι ἡ θέση τῶν μωαμεθανῶν μουσουλμάνων: Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία καί γονατιστοί να προσεύχονται πρός τον Θεό. Ὄχι ὅμως γιά νά μποῦν καί νά τά βεβηλώσουν ὅλα, ὅπως πράττουν οἱ ψευδοπιστοί ἐξ αὐτῶν ἐπί αἰῶνες τώρα. 'Αλλά γιά νά τούς δεχθεί ὁ Θεός νά μποῦν.
Ἤ τοὐλάχιστον, γιά νά μείνουν ἐκεῖ προσευχόμενοι και ἐλπίζοντες στό ἔλεος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀκολουθώντας δηλαδή ἐπί τέλους τόν Μωάμεθ τόν προφήτη τους! Πού τούς διατάζει στήν διαθήκη του (ἁχτιναμέ") , να σέβονται την ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τούς ὀρθοδόξους ἱερεῖς, τούς ὀρθόδοξους μοναχούς καί γενικά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς πού ἔχουν πνευματική ζωή.
Οἱ κορανιστές ἀπολυτοποίησαν τό κοράνιο μέ ἀδιάκριτη ἀποδοχή ὅλων ὅσων παραδιδόταν ὅτι εἶπε, καί δή ὑπό ἐκστατική καταληψία, ὁ Μωάμεθ. Ἄν ὁ Μωάμεθ ἐρωτᾶτο, θά ἔλεγε ὅτι ὁρισμένα ἐκ τοῦ κορανίου εἶναι αὐτά πού ἐννοεῖ, μέ ἄλλα ὅτι συμφωνεῖ καί ὅτι ἄλλα δέν γνωρίζει πόθεν εἶναι. Οὐδέποτε ὁ Μωάμεθ εἶπε νά ἀκολουθοῦν οἱ πιστοί του ΟΛΟ τό κοράνιο, οὔτε τό γράμμα τμημάτων αὐτοῦ. Ἄλλωστε, ἐάν ὁ Μωάμεθ ἤθελε να εἶναι τό κοράνιο (και δή τό γράμμα αυτού) ἀπόλυτη ἀλήθεια, θά τό εἶχε γράψει ὁ ἴδιος ἤ θά τό εἶχε ὑπαγορεύσει καί ὑπογράψει. Ὑπαγόρευσε ὅμως καί ὑπέγραψε μόνο τόν ἀχτιναμέ. Ὁ ὁποῖος βέβαια δεν ἄρεσε οὔτε στούς δυτικούς ψευδο-"χριστιανούς", οὔτε στούς ἄπληστους ἀπίστους ἐκ τῶν ὑποτιθεμένων "μουσουλμάνων".
Μέ ἄλλα λόγια:Ὁ Μωάμεθ ὁδήγησε ἕναν ἀγράμματο καί εἰδωλολατρικό λαό, τούς Ἄραβες, ἔξω ἀπό τόν πρόναο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καί τούς διέταξε νά τήν σέβονται. Τοῦτο, ὑπογράφοντας μέ διαυγή συνείδηση τόν ἀχτιναμέ του, μαζί μέ δεκαοκτώ μάρτυρες πιστούς του.
"Μουσουλμάνοι", δηλαδή ἀληθινά καί πλήρως πιστοί, εἶναι μόνο οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Αὐτό, καί τό ἤξερε, καί τό ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ.
Ὅλα τά ἄλλα εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, τόσο ἀπίστων ψευδο-πιστῶν, ὅσο καί τῶν δυτικῶν τάχα χριστιανῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.