31/10/18

Οι «φυλές» των Αλβανών. Ας τις γνωρίσουμε...

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Γκέγκηδες, Μαλισώροι, Μιρδίτες, 
Τόσκηδες, Λιάπηδες και Τσάμηδες
Οι Αλβανοί είναι γείτονές μας, αλλά ουσιαστικά δεν αποδείχθηκαν ποτέ καλοί γείτονες και αυτό το γνωρίζουμε και από την ιστορία, αλλά και από την τρέχουσα φοβερή καθημερινότητα, εξαιτίας της παρουσίας τους στη χώρα μας, που μας κατατυραννεί όλους. 

Κράτος, κατόρθωσαν να γίνουν μόλις το 1912. Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το οιονεί άνοιγμα των συνόρων, πολλές χιλιάδες Αλβανών κατέφυγαν στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητά τους δημιούργησε σειρά προβλημάτων κοινωνικής μορφής (ροπή προς την εγκληματικότητα κ.λπ.) Αυτά βέβαια, δεν αφορούν την ιστορία, αλλά την κοινωνιολογία. 
Αξίζει πάντως να γνωρίζουμε, ποιοι είναι αυτοί οι γείτονες που έχουν αναστατώσει τη χώρας μας ποικιλοτρόπως, αφού πέραν της καθημερινότητάς τους, που συνήθως κινείται στη σφαίρα του ποινικού νόμου ή τις παρυφές του, έχουμε και επίσημες εκδηλώσεις μεγαλοϊδεατισμού, που στρέφονται ευθέως κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.

           Το Αλβανικό Έθνος λοιπόν, χωρίζεται σε ορισμένες «φυλές» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μια. Οι «φυλές» αυτές είναι οι ακόλουθες:


Αλβανός μπέης της Σκόδρας

         * Οι Γ κ έ γ κ η δ ε ς: Ζουν στα βόρεια της χώρας, στην κοιλάδα του ποταμού Δρίνου (Μέλανος και Λευκού), κυρίως στην περιοχή της Σκόδρας. Κατά κανόνα είναι ανοιχτόχρωμοι με γαλανά μάτια. Σκληροί, βίαιοι και φιλοπόλεμοι. Οι Γκέγκηδες είναι ψηλοί και περισσότερο μεγαλόσωμοι από τους Τόσκηδες. Μιλούν την γκεκική διάλεκτο και είναι περισσότερο ατίθασοι και αυθόρμητοι απ` ό,τι οι Τόσκηδες. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Δημιουργούν ισχυρές οικογένειες (πατριές), και δείχνουν απόλυτη υποταγή στον αρχηγό. Ακολουθούν πιστά τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις τους και δεν διστάζουν να έρθουν σε σύγκρουση με το κράτος και το νόμο. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Γκέγκηδες αποτελούσαν τάγματα ατάκτων του τουρκικού στρατού, που τον ακολουθούσαν με στόχο τη λαφυραγωγία.        

          * Οι Μ α λ ι σ ώ ρ ο ι: Είναι ορεσίβιοι Γκέγκηδες που κατοικούν στην περιοχή των Αλβανικών Άλπεων προς τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και είναι χριστιανοί (ορθόδοξοι ή καθολικοί) ή μουσουλμάνοι.
          * Οι Μ ι ρ δ ί τ ε ς: Αυτοί ζουν στην κοιλάδα του ποταμού Μάτι και είναι κατά κανόνα καθολικοί.  Αποτελούν παρακλάδι των Γκέγκηδων και θεωρούνται ως οι πιο πολιτισμένοι Αλβανοί.
          * Οι Τ ό σ κ η δ ε ς: Απαντώνται στην Κεντρική και Νότια Αλβανία και είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί ορθόδοξοι. Τα ήθη και τα έθιμά τους είναι όμοια με τα ελληνικά. Είναι σχετικά κοντοί, μιλούν την τοσκική διάλεκτο της αλβανικής γλώσσας, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως η επίσημη γλώσσα της Αλβανίας, είναι λιγότερο εκδηλωτικοί, ενώ οι περισσότεροι απ` αυτούς ασχολούνται με την πολιτική, τις επιστήμες και τα γράμματα. Οι Τόσκηδες θεωρούν τους Γκέγκηδες ως τραχείς, πρωτόγονους, ασυμβίβαστους και ευέξαπτους, που δεν δέχονται εύκολα τους καταναγκασμούς και τις συνθήκες έλλειψης ελευθερίας.
          * Οι Λ ι ά π η δ ε ς: Είναι μουσουλμάνοι, που κατοικούν στην περιοχή της Μουζακιάς, μεταξύ των εκβολών των ποταμών Σκούμπι και Σεμένη. Ο Σεμένης ή Σεμάν, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Αλβανίας.  Ο Σκούμπι ή Γενούσος με μήκος 100 χλμ. περίπου πηγάζει από τα νότια Κανδανούια, δυτικά του Πόγραδετς. Οι Λιάπηδες διακρίνονται για την αγριότητα, την πανουργία και την θρασύτητά τους. Αυτά τα γνωρίσματα, οι ίδιοι τα θεωρούν ως ενδεικτικά της γενναιότητας τους. Λιάπης ήταν ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων (από το Τεπελένι) και ο βεζίρης του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄ ο Φερίτ πασάς Βλιώρας (από τον Αυλώνα). Η περιοχή τους ονομάζεται Λιαπουριά.


*Τσάμηδες υποστηρικτές του Ιταλικού φασισμού

          * Οι Τ σ ά μ η δ ε ς: Είναι μουσουλμάνοι που κατοικούν σήμερα στη Νότια Αλβανία. Η περιοχή τους ονομάζονταν Τσαμουριά. Η ονομασία «Τσαμουριά» προέρχεται από την παραφθορά του ονόματος του ποταμού Θύαμις… Θυαμουριά… Τσαμουριά.


Γενικώς...

          Οι Βόρειοι Αλβανοί διαφέρουν χαρακτηριστικά από τους Νότιους Αλβανούς.  Οι Γκέγκηδες, οι Μαλισώροι και οι Μιρδίτες πιστεύεται ότι είναι απόγονοι των Ιλλυριών.  Αντίθετα οι Τόσκηδες, οι Λιάπηδες και οι Τσάμηδες, θεωρούνται απόγονοι Ελλήνων, με εμφανή τα σημεία της επιμειξίας τους με τους Γκέγκηδες.  Στους Τόσκηδες, υπερέχουν τα ελληνικά χαρακτηριστικά, ενώ στους Λιάπηδες και τους Τσάμηδες υπερέχουν τα γκέγκικα χαρακτηριστικά.  Στη διαμόρφωση όλων των παραπάνω αλβανικών φυλών σημαντική επίδραση είχε και η επιμειξία των παλαιών Αλβανών με διάφορα ξένα φύλα ρωμαϊκά, βενετικά, σερβικά και τουρκικά.
          Στις νότιες επαρχίες της Αλβανίας, στην περιοχή που είναι ευρύτερα γνωστή ως Βόρεια Ήπειρος, κατοικούν αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί, με γνήσια ελληνική καταγωγή και συνείδηση. Η Βόρεια Ήπειρος απελευθερώθηκε από τους Έλληνες δύο φορές μέσα στον 20ο αιώνα (το 1912 και το 1940) αλλά τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων απέδωσαν την Βόρεια Ήπειρο στην Αλβανία.

Η περίπτωση των Τσάμηδων

          Οι Τσάμηδες, αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, ζούσαν συγκεντρωμένοι κυρίως στη Θεσπρωτία και ιδιαίτερα στις περιφέρειες Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Φιλιατών και Παραμυθιάς. Όταν άρχισε ο πόλεμος του 1940 ήταν περίπου 23- 24.000 άτομα.
          Στη διάρκεια της Κατοχής συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς αρχικά και τους Γερμανούς στο τέλος, διαπράττοντας σωρεία εγκλημάτων εις βάρος των Ελλήνων.  Μάλιστα, με διάταγμα της Ιταλικής φασιστικής  κυβέρνησης διορίστηκαν οι αδελφοί Νουρή Ντίνο και Ναζάρ Ντίνο από την Παραμυθιά, ο μεν πρώτος ύπατος αρμοστής Θεσπρωτίας, ο δε δεύτερος συνταγματάρχης της «Μιλίτσια», δηλαδή της Πολιτοφυλακής. Αργότερα, με έγκριση των Ιταλών, δημιούργησαν την οργάνωση «Κσίλι Νασιονάλ Σκιπετάρ» (Εθνική Αλβανική Επιτροπή), ένα είδος τοπικής κυβερνήσεως, που για λόγους συντομίας λεγόταν «Ξίλια» (K.S.I.L.I.A) . Η οργάνωση αυτή δημιούργησε 14 τάγματα που έκαναν φοβερά εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής. Ειδικότερα οι ηγέτες των Τσάμηδων, μπέηδες μεγαλοτσιφλικάδες από την εποχή της Τουρκοκρατίας, συνεργάστηκαν με τις κατοχικές αρχές και συμμετείχαν σε διώξεις, καταστροφές, και μαζικές εκτελέσεις. Γνωστότερη είναι η εκτέλεση 49 προκρίτων της Παραμυθιάς, τον Σεπτέμβριο 1943, που έκαναν οι Γερμανοί με υπόδειξη των Τσάμηδων.
*Τσάμηδες παρουσιάζουν όπλα σε Γερμανό αξιωματικό.


          Οι Τσάμηδες εκδιώχθηκαν τελικά στην Αλβανία από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ, του Ναπολέοντα Ζέρβα. Οι αντάρτες του ΕΔΕΣ, που κυριαρχούσαν στην περιοχή της Ηπείρου, προέβησαν σε βίαια αντίποινα, τα οποία κορυφώθηκαν με τη μαζική εκδίωξη των Τσάμηδων στην Αλβανία, τον Σεπτέμβριο του 1944.
          Στα ιταλικά αρχεία, διασώζεται ένα υπόμνημα του Τουρκαλβανού Τσάμη, Ντίνο προς τον Μπενίτο Μουσολίνι (που τον προσφωνεί AL CAVALIERE) με το οποίο επικαλείται την βοήθεια των Ιταλών, εκδηλώνοντας την αφοσίωση των Τσάμηδων προς την Ιταλία.
          «Όλοι οι Έλληνες- έγραφε μεταξύ άλλων ο Ντίνο Μπέης- είναι οπλισμένοι, και μέρα με τη μέρα περιμένουν την πολυπόθητη άφιξη των Άγγλων, απευθύνοντας μας συχνά απειλητικά υπονοούμενα. Οι Τσαμουριώτες εν τω μεταξύ μου έχουν συχνά απευθύνει την ερώτηση: «Η Ιταλία πολέμησε την Ελλάδα για την Τσαμουριά, γιατί τώρα δεν υπολογίζει την πίστη μας και μας αφήνει στο έλεος των κοινών μας εχθρών;».
          Και κατέληγε:
         «Αυτός ο κόσμος οπλισμένος δυνατός και γενναιόδωρος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη γη του, και να πεθάνει για την αφοσίωσή του στην Ιταλία».                                                                             
            Το υπόμνημα αυτό έχει ημερομηνία,  26 Φεβρουαρίου 1943.
          Οι Τσάμηδες και σήμερα, διεκδικούν την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την απόδοση των περιουσιών τους.

Πηγή

Η παρούσα ανάρτηση πρωτοδημοσιεύτηκε στο παρόν ιστολογίου στις 8 Δεκεμβρίου 2012

16 σχόλια:

 1. Αξιόλογη προσπάθεια αυτό το κείμενό σου αλλά απαιτείται να εννοήσης κ α ι εσύ πως δ ε ν υφίσταται 'στην ιστορία ''α λ β α ν ι κ ό ε θ ν ο κ ρ ά τ ο ς''(η αυτοπροσδιοριζόμενη και ως...''Αλβανία''/''Shqipëria''...!).Η εθνογένεσή των υπήρξε ένα περίπλοκο,λεπτό επιστημονικό ζήτημα,που και αποδεικνύει πόσο σωβινιστές ήταν και εξακολουθούν να είναι,πρωτόγονοι και πρωτογονικοί,χωρίς συγκροτημένη εθνική/εθνοτική παιδεία,συνείδηση,ταυτότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://ls.balkan.uowm.gr/documents/B7.pdf

  http://www.newsnow.gr/article/225128/illyrioi--i-sxesi-tous-me-tous-simerinous-alvanous-kai-pou-synorevan-me-ta-ipeirotika-ellinika--fyla.html

  http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDFofIssues/7759.pdf

  http://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2012/06/%CE%97-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9B%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf

  http://feidias.noc.uoi.gr/userfiles/file/articles/Synedrio_Rethymno_gr.pdf

  http://borioipirotika.blogspot.gr/2011/07/blog-post_02.html

  http://borioipirotika.blogspot.gr/2011/11/blog-post_4409.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ωφέλιμα κατά πάντα όσα 'γράφθηκαν ανωτέρω αλλά δε μας απεικονίζουν και στοιχειοθετούν,αδυνατούν να μας τεκμηριώσουν με ακραιφνώς επιστημονικό τρόπο και τόσο για το σήμερα όσο και για αυτήν την αλήθεια και την πραγματικότητα αυτού του (παρα'ι'στορικού-σωβινιστικού) κρατιδίου του Αίμου όσα 'γράφθηκαν άνωθι.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΘΛΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΛΑΚΕΣ! ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΠΙ Τ Ε Λ Ο Υ Σ!ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ(ΚΑΙ...ΚΑΠΟΥ..)!Θ Ε Ο Υ ΤΟ Δ Ω Ρ Ο Ν!(Κ Α Ι),ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ,Μ Η...Α Δ Ω Ρ Ο Ν..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. We can easily write,here,presume,just like it is shown from above,that,after Hoxha’s pseudo-state,Epirus(Nova and Vetus)was divided into different pieces between two main races(‘tribes’to be quite precise..)concentrated of this country,G(h)egs and Tosks,for l e x(a worldwide type of regional unstable-unstabilizing governance in order to reproduce hate to their neighbo(u)rs and to reform a total centralised mechanism of oppression’s wonder and glory)and presence towards an auto-fullfilled anti-history(unconsciousness of post-modernity)by satisfying their very own,personified interest.Finally and first of all,we deeply belong to the desert..!Priests themselves are a holy damage for huge cities like Athens D.C.They are just hiding the Sun(really an’ fully incommon here).Οι φανατισμένοι κάθε κοπής και διαλογής είναι βάρβαροι,βαρβαρικοί λαοί και (ως) τέτοιοι δέον ν’αναγνωρίζωνται και ανακρίνωνται,αντιμετωπίζωνται και καταγράφωνται,λογίζωνται και αποσχηματίζοντ’(ενιαίως μισαλλόδοξοι και διαστροφικοί/διεστραμμέν’ανδράρια).Αφιερωμένο,’δωρισμένο,’χαρισμένο ‘στη Φαρμάκη Όλγα.Ούτως ή άλλως,το περιθώριον της Ελλάδος δεν υπολογίζεται αλλά ούτε και υποτάσσεται.Ουδείς ενδιαφέρεται και μηδείς προμηνύει.Η μοναχικότης κυριαρχεί και προδιαθέτει,προδικάζει.Ό,τι το άγνωστον ενώπιον και του οποίου η ευθύνη απουσιάζει και το συμφέρον παροπλίζεται και αφοπλίζει,εκδιώκει και τους ελαχίστους αλλά και ικανωτέρους μεταξύ (των) Ελλήνων.Περιλειπόμενοι και απολειπόμεν’υποκρινόμεθα σφόδρα(πως ούτε ακοή ούτε όρασις μας εναπομένει..).Η πραγματικότης διαφέρει της κινδυνολογίας και διεκτραγωδήσεως και η τελευταία της συναισθηματολογίας και ποιητικολογίας.Μερικά πράγματα δεν κοστίζουν,είναι παντελώς ακοστολόγητα αλλά και που δεν προσέχονται ιδιαιτέρως(αδιαφορία η αφανεστάτη).Τον ηρωισμό οφείλουμε να τον αναζητήσουμε,ν’αναζητηθή ‘στους αισωπείους μύθους.Οι ανυποψίαστοι συνταξιδιώτες είναι και η προσφορώτερη και η πλέον συμφέρουσα διέξοδος και πηγή ψυχικής ευφορίας και ανατάσεως(ανασυντάξεως και αναδιατάξεως).Οι Αφρο-Αθηναίοι των σποράδην χωρίων μιας ανεξόδου αγαπολογίας,όπως και απλήστου εικοτολογίας.Η διδασκαλία τελειώνει και,συνάμα,ο άνθρωπος,άνθρωπός της.Ο κρίνων κρίνεται.Η δειλία υπάρχει και ‘στις καλύτερες οικογένειες.Ο κόσμος είναι πονηρός,υποκριτικός,μισαλλόδοξος.Ἑλλάς ένα πρωτοκοσμικό χωρίον.Οι Έλληνες(=νεοέλληνες)είναι ανύπαρκτοι,άψυχ’,άβουλα όντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. However,science is completely irrelevant to any sort of politics or,so on,to be fair,towards these dreamful ethics of a nation whatever and wherever is installed forming its people(a conscious population with common and different interests)through decades and seasons.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μερικά ωφέλιμα στοιχεία μελέτης του Αλβανικού Εθνικού Ζητήματος που ταλανίζει τον Αίμο εδώ και περίπου δυο αιώνες που αξίζει να προβληματίσουν προς τους ενδιαφερομένους(και των δυο πλευρών):

  http://anamorfosis.net/blog/?p=9833
  http://invenio.lib.auth.gr/record/113900/files/CHATZIS.pdf
  http://www.stratigiki.net/magazine/item/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
  http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/a/1/metadata-141-0000156.tkl
  http://www.hlhr.gr/images/site/1023/756_ALBANOI_ORTHODOXOI_KAI_ELLHNES%20_THS_ALBANIAS.pdf
  http://www.kar.org.gr/wp-content/uploads/2012/06/%CE%97-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9B%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
  http://ethnologic.blogspot.gr/2014/05/blog-post_17.html
  http://historyreport.gr/index.php/%CE%95%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8C-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9/518-%CE%9F-%CE%92e28099-%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
  http://www.mnimon.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/47/38.pdf
  http://krasodad.blogspot.gr/2011/05/blog-post_1918.html
  http://katoepiskopi.blogspot.gr/2010/10/blog-post_11.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://greekgenetics.blogspot.gr/2010/03/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Aς αρχίσουμε με τον σπουδαιότερο γεωγράφο της αρχαιότητας, τον Στράβωνα (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρεια γεωγραφική που κατοικούσαν. Αντιγράφω το αρχαίο κείμενο. Γεωγραφικά, 1.11.12 ΙΑ: «Το ενδέκατον άρχεται μεν της Ασίας, του Τανάιδος από των αρκτικών μερών άνωθεν αρχομένου διαιρείν την Ευρώπην της Ασίας. Περιέχει δε το βιβλίον και το παρακείμενα έθνη ταις αρχαίς αυτού προς τη ανατολή και μεσημβρία, ή και Ασία εστίν. Έστι δε τηδε έθνη βάρβαρα τα τω βιβλίω εγκείμενα όσα παροικεί το Καυκάσιον όρος, εν οις Αμαζόνες τε και Μασσαγέται, Σκύθαι και Αλβανοί και Ίβηρες, Βακτριανοί, Κάσπιοι, Μήδοι, Πέρσαι, Αρμενίαι δύο έως της Μεσοποταμίας. Έχει δε και Τρωγλοδύτας και Ηνιόχους ούτω λεγόμενα έθνη, και Σκηπτούχους, Σοάνας, Ασσυρίους, Πολυφάγους, Ναβιανούς, Σιρακούς, Ταπύρους. Επεμνήσθη δε Ιάσσονος και Μηδείας και ων έκτισαν πόλεων. Έτι δε Ξέρξου και Μιθιδράτου και Αλεξάνδρου του Φιλίππου» Γεωγραφικά, 1.11.5.9-18: «εκ δε των άρκτων τω Ωκεανώ μέχρι του στόματος της Κασπίας θαλάττης. Έωθεν δε αυτή ταύτη τη θαλάττη μέχρι των μεθορίων της Αλβανίας και της Αρμενίας, καθ΄α ο Κύρος και ο Αράξης εκδιδούσι ποταμοί, ρέοντες ο μεν δια της Αρμενίας Κύρος δε δια της Ιβηρίας και της Αλβανίας. Εκ νότου δε τη από της εκβολής του Κύρου μέχρι της Κολχίδος, όσον τρισχιλίων ούση σταδίων από θαλάττης επί θάλατταν, δι’ Αλβανών και Ιβήρων, ώστε ισθμού λόγον έχειν.» Και σε άλλο σημείο των Γεωγραφικών του αναφερόμενος στην Αρμενία, γείτονα της Αλβανίας, αναφέρει: «Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη, πολλά δέ οροπέδια, έν οις ουδ αμπελος φύεται ραδίως. Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέαως, οι δέ και σφόδρα εύδαίμονες.. Καθάπερ τό Άραξηνόν πεδίον, δι ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ας πάμε τώρα στον Αρριανό (95 -180 μ.Χ. ) που συνέγραψε την ιστορία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επειδή έζησε πολλά χρόνια μετά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βασίστηκε στις λεγόμενες βασίλειες εφημερίδες που τηρούσε ο Μ. Αλέξανδρος κατά την διάρκεια της εκστρατείας, και εκεί σε αυτές, καταγράφονταν όλα τα γεγονότα της κάθε ημέρας. Αυτές τις κατείχε ο Πτολεμαίος ο Λάγου, βασιλεύς του βασιλείου της Αιγύπτου και ετεροθαλής αδελφός του Αλεξάνδρου καθώς και συμμαθητής του με δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Ο Πτολεμαίος, ίδρυσε την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, και στο τέλος της ζωής του, αηδιασμένος από τις πάρα πολλές ιστορίες – μυθιστορήματα που έγραφαν διάφοροι ιστορικοί, ενώ αυτός είχε ζήση την εκστρατεία μαζί με τον Αλέξανδρο, κάθισε και έγραψε ο ίδιος την ιστορία, αφού κατείχε και τις εφημερίδες, και σε αυτή την εξιστόρηση βασίστηκε ο Αρριανός και συνέγραψε την ιστορία του. Ας δούμε λοιπόν τις αναφορές του στους Αλβανούς μέσα στην ιστορία του.
  Βιβλίο 3 παρ. 8: «…Είχαν έρθει να βοηθήσουν τον Δαρείο οι Ινδοί που γειτονεύουν με τους Βακτρίους, οι Βάκτριοι και οι Σογδιανοί. Αρχηγός όλων αυτών ήταν ο Βήσσος, ο σατράπης της Βακτριανής. Μαζί τους ήταν και οι Σάκες – σκυθική φυλή από τους Σκύθες που κατοικούσαν στην Ασία – που δεν ήταν υπήκοοι του Βήσσου αλλά είχαν συμμαχία με τον Δαρείο. Αρχηγός τους ήταν ο Μαυάκης και ήταν έφιπποι τοξότες. Ο σατράπης της Αραχωσίας Βαρσαέτης ήταν διοικητής των Αραχωτών και των επονομαζόμενων ορεσίβιων Ινδών. Ήταν ακόμη εκεί ο Σατιβαρζάνης, ο σατράπης των Αρείων, με τους υπηκόους του. Ακόμη, ο Φραταφέρνης με τους Παρθυαίους, τους Υρκανίους και τους Τοπείρους, όλους ιππείς. Ο Ατροπάτης με τους Μήδους. Μαζί με τους Μήδους είχαν παραταχθεί Καδούσιοι, Αλβανοί και Σακεσίνες. ….»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Βιβλίο 3 παρα. 11 : Η μάχη των Γαυγαμήλων και η κατάλυση της Περσικής Αυτοκρατορίας.
  Ο Δαρείος λοιπόν παρέταξε την στρατιά του μ’ αυτόν τον τρόπο, αν και ο Αριστόβουλος μας λέει ότι ένα έγγραφο που περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο παρατάχθηκαν οι Πέρσες κατασχέθηκε. ( ο Αριστόβουλος ήταν επίσης ένας άλλος ιστορικός της εκστρατείας, και όπου διαφωνούν Αριστόβουλος και Πτολεμαίος, ο Αρριανός υιοθετεί αυτό που λέει ο Πτολεμαίος με την παρατήρηση πως «καθότι βασιλεύς έλεγε την αλήθεια»!!) Στην αριστερή παράταξη βρίσκονταν οι Βάκτριοι ιππείς, οι Δάες και οι Αραχωτοί . Ακολουθούσαν οι Πέρσες, πεζοί και ιππείς ανακατεμένοι, μετά τους Πέρσες οι Σούσιοι και μετά οι Καδούσιοι. Αυτή ήταν η παράταξη από τα’αριστερά μέχρι την μέση όλης της φάλαγγας. Στην δεξιά πτέρυγα βρίσκονταν τα στρατεύματα από την Κοίλη Συρία και την Μεσοποταμία, μετά οι Μήδοι, κατόπιν Παρθυαίοι και Σάκες, κατόπιν Τόπειροι και Υαρκάνιοι, κατόπιν Αλβανοί και Σακεσίνες, μέχρι το μέσον όλης της παράταξης. Στη μέση τώρα, όπου βρισκόταν ο βασιλιάς Δαρείος, είχαν τοποθετηθεί οι συγγενείς του βασιλιά, οι μηλοφόροι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κάρες, που επονομάζονταν «ξεριζωμένοι», και οι Μάρδοι τοξότες. ….»
  Τα στοιχεία λοιπόν αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Οι Αλβανοί δεν είναι ευρωπαϊκή φυλή αλλά ασιατική. Εξ άλλου οι Ιλλυριοί είχαν αφιχθεί στα βόρεια Βαλκάνια και στις ακτές της Αδριατικής λίγο μετά το 1300 π.Χ. και μετά 1000 χρόνια τους υπέταξε ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος και τους πήρε μαζί του στην εκστρατεία. Επίσης, ζούσαν κατά νομάδες και είχαν βουκολική ζωή, δεν είχαν γραπτή γλώσσα και ήταν αδύναμος λαός που εύκολα οι πολυπληθέστεροι Σλάβοι τους αφομοίωσαν μετά τον 8ο αιώνα μ.Χ.. Όταν λοιπόν οι Αλβανοί διασκορπίστηκαν στον Βαλκανικό χώρο,το 1100 -1200 μ.Χ., εθνότητα Ιλλυρική δεν υπήρχε. Αυτό άλλωστε ισχυρίζεται και η βουλγαρική θεωρία περί «Πανιλλυρισμού» σ’ όλα τα Βαλκάνια και φυσικά στον ελλαδικό χώρο που είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς και ευτυχώς όταν πλάθεις μύθους, αντίθετα προς τα ιστορικά και πραγματικά γεγονότα, σε περιμένουν αναπόφευκτα οι αντιφάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσον αφορά τους Αλβανούς του Καυκάσου δεν έχουν καμία σχέση με τους Αλβανούς των Βαλκανίων. Παραπέμπω και σχετικό λινκ:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albania

   Η ανωτέρω περιγραφή της παράταξης των Περσών προφανέστατα αναφέρεται στους Αλβανούς του Καυκάσου και όχι στους Βαλκάνιους.

   Διαγραφή
  2. Ποια ειναι η προελευση της λεξης ?? Αρχη σοφιας η εννοια των λεξεων...Ετσι οπως παμε θα βρουμε και Κινεζους στην Αλασκα...

   Διαγραφή
  3. Οι ιστορικες ερευνες ανοικουν στις επιστημες..Καθε φορα που υπαρχουν προηλημματα ..αντι να τα δουμε καταφατσα...και να τα αντιμετωπισουμε σε χρονο παροντα...κανουμε μια ατελειωτη ερευνα ιστοριας ...αποποιουμενοι την δραση...μεσω αρχαιολογιας και αστυνομικων ερευνων....Κατι δεν παει καλα....Θυμιζει ..λουφα....Καθε φορα που οι ισχυροι μας ανοιγουν ενα θεμα...αντι να δουμε ποιος και γιατι το ανοιγει...πιανουμε το δολωμα...και το αναλυουμε ιστορικα...λες και θα παψει ο ισχυρος την κακη του προθεση αν λυσουμε τις αποριες του η τις δικες μας.. Αντε τις λυσαμε....Εεε και ?? Θα αλλαξει σταση ?? Οχι.......Εε λοιπον...ειμαστε κοροιδα απο κουνια..η ..λουφαδωροι...Διοτι τιποτε δεν απαντα σε κρισιμα της ουσιας θεματα...Τι στο διαβολο συμμαχοι ειμαστε μαζι του.! ?? Οπως και στο αλλο...την Τουρκια...που ειμαστε υποτιθεται συμμαχοι στο ΝΑΤΟ....και κινδυνευουμε απ αυτην εκατο φορες πιο πολυ..απ τον κυριο εχθρο της συμμαχιας την Ρωσια !!! Εδω μας δουλευουν ψιλο γαζι...κι αντι να πιασουμε τον δημιουργο του παραμυθιου...." ελα εδω...μας δουλευεις "...καβουμε την παλαβη και λεμε ιστοριες .Εεε και ..αν τις λεμε ?? Δεν λεω να μην δουμε την ιστορια..Οκ...να την δουμε.Το θεμα ειναι οτι κι αν την δουμε ..τιποτε δεν θα αλλαξει στο προβλημμα ..εκτος απ την περιεργεια μας.Η λυνουμε επωφελως το θεμα...αν εχουμε δυναμη...χωρις να αδικησουμε κανεναν...αλλα ουτε εμεις να αδικηθουμε ...η ας καθησουμε να κοιταμε τους χαλασμους...που θα πυκνωνουν....οση ωρα ερευνουμε εκτος στοχου.Τα Αλβανικα φυλα οκ...ειναι αυτα...ετσι...αλλιως..αλλα εδω εχουμε αλλο θεμα.Ισχυρους συμμαχους που ειναι απο πισω...απ αυτα...και χρησιμους ηλιθιους τους Αλβανους του Ραμα.Τους σημερινους...οχι τους χθες.Αυτο η λυνεται δικαια ειρηνικα μια κι εξω...η πολεμικα μια κι εξω.Τωρα...Πριν τους εξοπλισουν οι ...συμμαχοι !!Διοτι θα τους εξοπλησουν οσο εμεις περι αλλων τυρβαζουμε...Κι αν τους εξοπλησουν..δεν θα μετραμε θρασσος μονο...αλλα και νεκρους πολλους....Η θα λυθει ολο ειρηνικα αλλα να λυθει...η ...αμεσα το λυνουμε αλλιως.Πριν αλλεκτωρ φωνησαι τρις....Ενεργοποιουμε ολες τις συνθηκες...κανουμε ξεκαθαρο τι θα γινει αν δεν παει ειρηνικα...φωναζουμε τον Ραμα..ελα εδω αμεσως....αυτο κι αυτο ..διαλλεξε...και τελος..Τερμα οι πτησεις...τερμα αυτο...τερμα το αλλο...μας κουρασες !Εχουμε δυο προθεσεις.....μια καλη ..αυτην....και μια κακη αυτην....Διαλλεξε τωρα.Οχι αυριο....Καπως ετσι....

   Διαγραφή
 13. Για την ιστορία παραπέμπω στο έργο του Κου Σαράντου Καργάκου "ΑΛΒΑΝΟΙ, ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ, ΈΛΛΗΝΕΣ"
  http://www.sarantoskargakos.gr/content/αλβανοί-αρβανίτες-έλληνες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.