29/10/18

Ασφαλιστικη Καλυψη Της Επιτροπης Κεφαλαιαγορας Με Αναδρομικη Ισχυ Απο Το 2005 !

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ασφαλιστική κάλυψη, έναντι τρίτων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου και δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για δώδεκα (12) μήνες (12.12.2018 έως 11.12.2019)»

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Υπόψη κου Βιλμέζη Γεωργίου Αρ. Προκήρυξης: 3825/22.10.2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 08/11/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.

Το όριο της ευθύνης, κατά ανώτατο ποσό, για το σύνολο των ζημιών, για όλους τους Ασφαλισμένους, για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης) να είναι δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€15.000.000,00) ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά, για όλη την περίοδο ασφάλισης.

10. Η κάλυψη να έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2005. Η κάλυψη να αφορά σε απαιτήσεις που εγείρονται και στηρίζονται σε άδικες πράξεις που έλαβαν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2005.

11. Να προσφέρεται κάλυψη για απαιτήσεις για ηθική βλάβη με όριο ευθύνης τα δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€15.000.000,00).

12. Να προσφέρεται κάλυψη για εργατικές απαιτήσεις.

13. Να προβλέπεται τουλάχιστον δεκαετής πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης (10 έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έλαβε χώρα η άδικη πράξη).

14. Να προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου και δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. αναφορικά με καταλογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με όριο ευθύνης το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000,00). Η κάλυψη αυτή να παρέχεται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Για τη συνέχεια Lobbystas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.