29/10/18

H οικονομική διπλωματία ως μέσο για την ανάπτυξη ενός Nation Branding για την Κύπρο

Σταύρος Αγγελίδης*
Οι σύγχρονες τάσεις αλλά και το γρήγορα μεταβαλλόμενο τοπίο λόγω της παγκοσμιοποίησης απαιτούν ταυτόχρονα και σύγχρονες προσεγγίσεις όσον αφορά την διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Θεωρώντας πως η Κύπρος πάντοτε διατηρούσε εξωστρεφή πολιτική σε ότι αφορά τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική της ανάπτυξη, τώρα με τις εξελίξεις και την επαναφορά στην ανάπτυξη, χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε η δημιουργία του λεγόμενου Nation Branding.  Αυτό με απλά λόγια σημαίνει την δόμηση εικόνας και την δημιουργία εθνικής ταυτότητας και χαρακτήρα σε σχέση με το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και το οποίο μέσα από την εξωτερική πολιτική θα πρέπει να προωθηθεί.
Το ΥΠΕΞ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Εμπορίου και σε συνάρτηση  με την εθνική στρατηγική και πολιτική για ανάπτυξη που θέλει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε στοχοθέτηση σε σχέση με τις δράσεις οικονομικής διπλωματίας και τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε.
Θέλω να πιστεύω πως η Κυβέρνηση θα ανοίξει και θα προωθήσει νέους τομείς ανάπτυξης πέραν των παραδοσιακών, και οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από δράσεις οικονομικής διπλωματίας. Είναι ανάγκη ουσιαστικά να γίνει κάτι τέτοιο μιας και η παραμονή σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης δεν συνάδει με ένα σύγχρονο κράτος το οποίο πρέπει να διαχειρίζεται και να μειώνει τα ρίσκα με τον “εμπλουτισμό” του ΑΕΠ του. Οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο στηρίζεται σε δύο η τρεις τομείς μόνο, ελλοχεύει συστημικούς κινδύνους για την οικονομία.

Πέραν του γεγονότος ότι υπήρξαν και καταγράφονται διμερείς συνεργασίες σε διαφόρους τομείς και με διάφορες χώρες θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο σε σχέση την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων ώστε οι διμερείς αυτές συνεργασίες αλλά και άλλες να έχουν απτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ινδίας στην οποία στηρίζαμε πολλά για την εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών για την ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου, και παρά την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη και την προώθηση του θέματος, δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.Είναι πραγματικά κρίμα η ευκαιρία που είχαμε ως Κύπρος να ενδυναμώσουμε την εθνική μας ταυτότητα και να εισαγάγαμε στην οικονομία μας νέους τομείς με επίκεντρο την τεχνολογία και την καινοτομία να εγκαταλειφθούν. Χρειάζεται πιστεύω μια επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων σε σχέση με έργα και δράσεις που θα βάλουν τις βάσεις για επαγγέλματα του μέλλοντος και που αυτά για να αναπτυχθούν χρειάζονται την εισαγωγή τεχνογνωσίας μέσω των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Αντιλαμβανόμενοι βέβαια του γεγονότος πως σαν Κύπρος και λόγω του εθνικού μας προβλήματος μεγάλος χρόνος αναλώνεται σε αυτό, τότε η δημιουργία Υφυπουργείου Εξωτερικών είναι πέραν από αναγκαία. Αυτό θα μπορεί να ασχοληθεί κυρίως με το κομμάτι αυτό της οικονομικής διπλωματίας και την δόμηση διεθνούς εικόνας η οποία θα φέρει στρατηγικές επενδύσεις. Με την έννοια “στρατηγικές” εννοούμε εκείνες τις επενδύσεις που προσθέτουν τεχνογνωσία και όχι μόνο ροή χρημάτων στα ταμεία μας. Αυτό μάλιστα μπορεί να γίνει χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός καθώς το μεγάλο μέρος το αναλαμβάνουν συνήθως οι στρατηγικοί επενδυτές. Με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ή την θέσπιση νέων νομοθεσιών, καθώς και με την δημιουργία κινήτρων μπορούμε να ενισχύσουμε το μοντέλο ανάπτυξης μας κυρίως σε σχέση με την τεχνολογία, γιατί ακριβώς οι επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία είναι συνήθως και κυρίως στρατηγικές από τους κολοσσούς στο τομέα. Αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα των στρατηγικών επενδύσεων σε σχέση με άλλου τύπου επενδύσεις που δεν βοηθούν όμως σε τεχνογνωσία και εξέλιξη ή και στην δημιουργία ακόμα ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους μας επιστήμονες. Το τι χρειάζεται είναι να προσφέρουμε το πλαίσιο και την πλατφόρμα για εύκολες διαδικασίες καθώς και τα κίνητρα αλλά και βέβαια να χτίσουμε την εθνική μας ταυτότητα με την ανάλογη προώθηση.

Η οικονομική διπλωματία παίζει σοβαρότατο και σημαντικό ρόλο στην δημιουργία Nation Branding αλλά και στην προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων αφού ουσιαστικά θα δομήσει την διεθνή μας εικόνα και θα τοποθετήσει στοχευμένα στο παγκόσμιο χάρτη το νέο αναπτυξιακό μας μοντέλο μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες τόσο σε επίπεδο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και Πρεσβειών μέσω της εμπορικής διπλωματίας. Είναι σημαντικό το Nation Branding να μην συγχέεται με την Διπλωματία της Μικροοικονομίας που συνήθως ακολουθείτε από τις εμπορικές αποστολές για την προώθηση των επιχειρήσεων αλλά ούτε και με την προώθηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA). Ενώ είναι γεγονός πως αυτά προωθούν την εικόνα μας προς το εξωτερικό (και όχι μόνο) είναι επίσης γεγονός πως τέτοιες δράσεις δεν μπορούν να είναι μέρος της εργασίας ούτε μέρος των δυνατοτήτων ενός urbi et orbi Διπλομάτη ή Διπλωμάτη καριέρας τέλος πάντων.
Η οικονομική διπλωματία μέσω της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να έχει διαφορετικό και πιο ευρύ ρόλο που να εστιάζεται σε τρεις πυλώνες: α) τις διαπραγματεύσεις για στρατηγικές συνεργασίες προς την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την επιστημονική έρευνα, β) την δόμηση εικόνας για απόκτηση στρατηγικού συγκριτικού πλεονεκτήματος και γ) την διεθνοποίηση των Κυπριακών επιχειρήσεων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο διεθνές περιβάλλον.

Όπως διαφαίνεται η Κύπρος περνά σε μια νέα εποχή η οποία θα καθοριστεί και με μια εν μέρη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σε σχέση με τα ενεργειακά κοιτάσματα και την εκμετάλλευση τους, αλλά παράλληλα και της “ρύθμισης” του Κυπριακού προβλήματος που θεωρώ είναι αλληλένδετο με τις εξελίξεις στο ενεργειακό (δυστυχώς ή ευτυχώς ανάλογα που θα καταλήξουμε).  Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί και θα απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και νέες ενέργειες που θα χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και ευρηματικότητα και όχι απλά από δράσεις ρουτίνας. Η οργάνωση δράσεων οικονομικής διπλωματίας με στόχο την ανάπτυξη εθνικής ταυτότητας (nation branding) θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες ισχυροποίησης της παρουσίας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και στον Ευρωπαϊκό χάρτη. Σημαντικότερο δε και ουσιαστικότερο θα έλεγα, είναι αυτή η εικόνα να υποστηρίζεται από τις κατάλληλες ενέργειες και την υποδομή. Η φήμη δηλαδή που θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσω της ανάπτυξης ενός nation branding και της διεθνοποίησης της Κυπριακής οικονομίας να είναι φήμη στην βάση της ουσίας και όχι της εικόνας γιατί περί αυτού πρόκειται στο τέλος της μέρας.

Πρέπει να θυμόμαστε πως ο στόχος είναι η δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας με γνώμονα τον πολίτη, τις καθημερινές του ανάγκες και την ποιότητα της ζωής του και όχι αυτή καθ αυτήν την εικόνα που θέλουμε να χτίσουμε. Το nation branding μέσω της οικονομικής διπλωματίας είναι ένα εκ των εργαλείων για να το πετύχουμε αυτό.

 * MA International Policy & Diplomacy.
Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.