31/3/13

Κύπρος: Απομείωση και όχι ακύρωση

Του Κλεόπα Στυλιανού
Προσωρινή(;) αναστολή κουρέματος καταθέσεων. Το Βερολίνο σε νευρική κρίση!!!
ΑΠΟΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ και δεν ακυρώνονται, τελικά, οι μετοχές των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.
Στο Ανώτατο Δικαστήριο η τελική τύχη των μετοχών της Τρ. Κύπρου  - Σε συμφωνία φαίνεται να κατέληξαν, μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, η Τρόικα μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ζητά την παραίτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη και του Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή

Απομειώνονται, δεν ακυρώνονται τελικά, οι μετοχές των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας Κύπρου. Σ’ αυτήν τη συμφωνία φαίνεται να κατέληξαν, μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, η Τρόικα μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκο Δημητριάδη, στην παρουσία των νομικών συμβούλων της Κεντρικής, αλλά και της Αρχιεπισκοπής. Όμως, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, πριν ολοκληρωθεί η ακρόαση της προσφυγής που κατέθεσε η Αρχιεπισκοπή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του Διοικητή και του Υπουργού Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή τους για ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών είναι άκυρη, αφού είναι αντισυνταγματική. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε ενδιάμεσο διάταγμα παγώματος της διαγραφής των μετοχών μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής.

Νέα συνεννόηση με την Τρόικα;

Νομικοί ανέφεραν στη «Σ» ότι πριν αποφασισθεί το ποσοστό της απομείωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αν το δικαστήριο, τόνισαν, αποφανθεί ότι όντως το διάταγμα του Διοικητή και του Υπουργού είναι αντισυνταγματικό και άρα άκυρο, τότε θα πρέπει να γίνει νέα συνεννόηση με την Τρόικα για την τύχη των μετοχών αυτών.
Επισημαίνεται ότι το διάταγμα, που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, προνοούσε τη διαγραφή των μετοχών, που κατέχονται σήμερα, από 105.000 μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, χωρίς καμιά προοπτική ανάκτησής τους, ακόμα και σε περίπτωση που η τράπεζα περάσει σε κερδοφορία… Να σημειωθεί, πάντως, ότι ούτε το Χρηματιστήριο ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε μέχρι αργά χθες το απόγευμα ενημερωθεί για το διάταγμα του Διοικητή και του Υπουργού, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου την ερχόμενη Τρίτη. Κανονικά θα πρέπει και το ΧΑΚ να αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής της Αρχιεπισκοπής, εκτός κι αν θέσει εκτός διαπραγμάτευσης τις υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.

Πιέσεις Τρόικας προς Αρχιεπίσκοπο

Στο μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ζητά την παραίτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη και του Υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή, για το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κύπρου. Σε αντάλλαγμα, αναφέρει, θ’ αποσύρει το προσωρινό διάταγμα που αφορά στις μετοχές της Αρχιεπισκοπής στην Τράπεζα Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι ο ίδιος καθηκόντως έδρασε, προστατεύοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρου του κυπριακού Ελληνισμού, αφού όπως υποστήριξε, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η όλη διαδικασία στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς προγραμματισμό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, πλήττει τα συμφέροντα των Κυπρίων πολιτών. Θεωρεί δε ότι οι Δημητριάδης και Σαρρής έχουν σοβαρές ευθύνες για το «σημερινό χάλι της οικονομίας», κατά την έκφρασή του.
Ο Μακαριότατος είπε, επίσης, ότι με το που έγινε γνωστή η υπόθεση με το διάταγμα, δέχθηκε πιέσεις από την Τρόικα, με την απειλή ότι οι δύο μεγάλες τράπεζες θα κλείσουν σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί το αρχικό πλάνο. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι η Εκκλησία κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις επί χάρτου, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, που έχουν ανάγκη για τροφή και νερό, ενώ τόνισε ότι θα δώσει και οικονομική στήριξη στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη.
Απαγορεύεται το «κούρεμα»
Στο μεταξύ, τα Δικηγορικά Γραφεία Ιωαννίδης Δημητρίου και Στέλιος Αμερικάνος ανακοίνωσαν ότι κατόπιν μονομερούς αίτησής τους, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε χθες προσωρινό δικαστικό διάταγμα το οποίο απαγορεύει στους Εναγόμενους (Τράπεζα Κύπρου, Κεντρική Τράπεζα και Ντίνο Χριστοφίδη, ειδικό διαχειριστή της Τράπεζας Κύπρου), να προβούν σε «κούρεμα» καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ή τον συμψηφισμό των καταθέσεων.
Απόδοση δίκαιης αποζημίωσης
ΟΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ, σύμφωνα με το προσωρινό διάταγμα, απαγορεύεται να προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση ή να λάβουν οιοδήποτε άλλο μέτρο από το οποίο θα προκύπτει ή και θα συνεπάγεται μείωση ή και εξάλειψη ή και οιασδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση επί του οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών των Εναγόντων στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς την απόδοση δίκαιης αποζημίωσης ή και χωρίς να προηγηθεί ο καθορισμός εύλογης αποζημίωσης από αρμόδιο Δικαστήριο, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στη παρούσα αγωγή ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
Επίσης, οι Εναγόμενοι απαγορεύεται να προβούν σε οποιαδήποτε μείωση ή και εξάλειψη ή και μεταφορά ή και μεταβίβαση του οιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών που διατηρεί η Ενάγουσα στην Τράπεζα Κύπρου, εκτός εάν αυτή είναι αποτέλεσμα εξάσκησης ή και εφαρμογής της υποχρέωσης συμψηφισμού με βάση τον περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 και κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού ή και τους όρους της συμφωνίας δανείου μεταξύ των Εναγόντων και της εναγόμενης Τράπεζας Κύπρου, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου στην παρούσα αγωγή ή νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου.
Ουσιαστικά, απαγορεύεται το «κούρεμα» καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ή τον συμψηφισμό των καταθέσεων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος και του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. Το διάταγμα είναι προσωρινό και έχει εκδοθεί αφού το Δικαστήριο αποδέχθηκε ότι υπάρχει καλή βάση αγωγής και πιθανότητα επιτυχίας και οι Εναγόμενοι έχουν δικαίωμα να εμφανισθούν και να υποβάλουν ένσταση μέχρι τις 2 Απριλίου 2013.
Ο δικηγόρος Στέλιος Αμερικάνος, μιλώντας στο «Σίγμα», είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει πρόθεση να κουρέψει τις καταθέσεις των πελατών της, αλλά ταυτόχρονα να εξακολουθούν να χρωστούν το συνολικό ποσό των δανείων. «Αυτό σταμάτησε να γίνεται με διάταγμα του Δικαστηρίου, το οποίο στρέφεται ενάντια στην Τράπεζα Κύπρου, στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και στον προσωρινό εκκαθαριστή, ο οποίος έχει διοριστεί», είπε ο κ. Αμερικάνος. Και τόνισε: «Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει πρόθεση να κουρέψει τις καταθέσεις των πολιτών και να μη μειώσει τα δάνειά τους. Αυτό απαγορεύεται με διαταγή του Δικαστηρίου».
Το κούρεμα έγινε με δόλιο τρόπο…

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον νομικό Σίμο Αγγελίδη, το κούρεμα έγινε με δόλιο τρόπο, αφού όπως αποδεικνύεται, ήταν γνωστή η πρόθεση. Με δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε όπως αποζημιώνει κάθε πιθανό θύμα των δόλιων πρακτικών, σε σχέση με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, εντούτοις, αυτήν τη στιγμή η Δημοκρατία οδηγείται στην καταστροφή, αφού δεν έχει χρήματα να αποζημιώσει κάθε παραπονούμενο. Όπως δήλωσε στο «Σίγμα» ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, «η Κυπριακή Δημοκρατία, ουσιαστικά, με τη συμφωνία που υπέγραψε για το κούρεμα, οδηγείται στην καταστροφή, αφού δεν έχει χρήματα να αποζημιώσει κάθε παραπονούμενο που υπέστη ζημιά από τη συμφωνία του Γιούρογκρουπ με την Κύπρο».
Στην ουσία, επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης, μία από τις παραγράφους της συμφωνίας, αναφέρει ότι η Κύπρος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει κάθε άτομο που έχει πάθει ζημιά λόγω δόλιας πρακτικής. «Δόλια είναι και η συμφωνία με το κούρεμα καθώς όπως αποδεικνύουν και οι επιστολές που έχουν αποκαλυφθεί, γνώριζαν ότι θα γίνει κούρεμα και αυτό σημαίνει δόλος», υποστήριξε. «Θα έπρεπε να επιμένουμε να υπάρξει απόφαση του Γιούρογκρουπ. Ο Πρόεδρος αποφάσισε τον τρόπο που θα εφαρμόσει τις αποφάσεις στην Κύπρο, γι’ αυτό και προέκυψαν τα νομοσχέδια, όμως με το να περάσουν τα νομοσχέδια, αντί να υπάρχει ανάληψη ευθύνης από την Ε.Ε. για κάθε απόφαση που θα είναι εκτός Συντάγματος, στην προκειμένη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνουμε εμείς», εξήγησε ο κ. Αγγελίδης.

η σημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.