31/3/16

Βάζουν μπρος τις άδειες για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας» (IGB)

Τράτσα Μάχη  
Ως τα μέσα του 2018 θα δοθεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών
Το σύνολο των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση του «Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας» (IGB) αναμένεται ότι θα έχουν χορηγηθεί ως τα μέσα του 2018.
Η διαδικασία χορήγησης των αδειών για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα (28.3.2016). Όπως αναφέρεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιώργου Σταθάκη, ως το τέλος Σεπτεμβρίου ο φορέας υλοποίησης του ελληνοβουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού οφείλει να υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας (αρμόδια εθνική αρχή) πλήρη φάκελο αιτήσεων για την έκδοση του συνόλου των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.
Η προθεσμία για τη χορήγηση του συνόλου των αδειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενάμιση χρόνο από την ημερομηνία αποδοχής του πλήρους φακέλου των αιτήσεων.

Παράλληλα, ο φορέας υλοποίησης του έργου θα πρέπει ως το τέλος Ιουνίου να καταρτίσει και να υποβάλει στην αρμόδια εθνική αρχή ένα σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χορήγησης των αδειών και την εξασφάλιση έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού, όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την απόφαση, με την αποδοχή, ύστερα από διενέργεια σχετικού ελέγχου, του υποβληθέντος φακέλου παρουσίασης του έργου επιβεβαιώθηκε η ωριμότητα του έργου, προκειμένου να εισέλθει στη διαδιακασία χορήγησης των αδειών.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας) και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (μετρητικοί Σταθμοί, βανοστάσια, κέντρο λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Στάρα Ζαγόρα, συνδέοντας τα δίκτυα φυσικού αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας.

Σχεδιάζεται κατ' αρχάς πρόβλεψη μεταφοράς ποσοτήτων της τάξης των 3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως (με δυνατότητα αύξησης στα 5 δισ. κυβικά μέτρα).

Προβλέπεται η μεταφορά φυσικού αερίου στη Βουλγαρία από διάφορες πηγές, μέσω της Ελλάδος, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα αντίστροφης ροής (reverse flow).

Η μελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία του έργου θα γίνουν από την εταιρεία ICGB AD, η οποία έχει έδρα στη Βουλγαρία, έχει μετόχους την ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ Ποσειδών (συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison) και τη βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian Energy Holding.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει 45 εκατ. προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά το έργο, η κατασκευή του οποίου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 220 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.