28/3/09

Να μην σπέρνουμε το μίσος ανάμεσα στους λαούς, αλλά ΚΑΙ να μην ξεχνάμε, για να μην ξαναπάθουμε τα ίδια και χειρότερα, ίσως.

ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ: Πολύτιμη ἱστορική μαρτυρία
Στήν ἐκπληκτική δουλειά τοῦ «Ἱστορικοῦ καί Λογοτεχνικοῦ Ἀρχείου Καβάλας» (ΙΛΑΚ) καί τοῦ κ. Νικολάου Ρουδομέτωφ εἴχαμε ἀναφερθεῖ καί στό παρελθόν. Πρόκειται γιά μία ἰδιωτική προσπάθεια πού ἔρχεται νά καλύψει τό τεράστιο κενό πού ἀφήνει τό ἀνεπαρκές (ἄν ὄχι καί ἐχθρικό) Δημόσιο. Χωρίς εὐρωπαϊκά προγράμματα, μέ ἐλάχιστες συνεισφορές σέ τυπογραφικές δαπάνες τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί μέ μόνο ἐφόδιο τήν ...προσωπική περιουσία τοῦ προέδρου του, ἐδῶ καί 35 χρόνια τό ΙΛΑΚ παράγεικαί προσφέρει στήν πόλη καί στήν Ἑλλάδα γνώση καί μόρφωση μέσα ἀπό ἐκδόσεις, μεταφράσεις καί συνέδρια διεθνοῦς κύρους.
Ἡ τελευταία παραγωγή τοῦ Ἀρχείου ἀφορᾶ δύο πρώτους τόμους τῶν «Τετραδίων Βουλγαρικῆς Κατοχῆς στήν Ἀνατολική Μακεδονία 1916-18» (θ’ ἀκολουθήσυν κι ἄλλοι τέσσερεις). Πρόκειται γιά τίς καταθέσεις καί τά συμπεράσματα τῆς Διεθνοῦς Διασυμμαχικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία περιόδευσε σέ ὅλη τήν Ἀνατολική Μακεδονία, κατέγραψε θύματα καί ἱστορίες ἐπιζώντων καί συνέταξε ἕνα πόρισμα γιά τά ἐγκλήματα πολέμου τῶν βουλγαρικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων. Ἡ μετάφραση τῶν πρακτικῶν ἀπό τά γαλλικά καί ἡ προσφορά τους στό ἑλληνικό κοινό δέν ἀποσκοπεῖ βεβαίως στήν καλλιέργεια κάποιου μίσους (ὅπως γράφει καί ὁ κ. Ρουδομέτωφ) ἀλλά στήν ἄρση τοῦ σκότους πού κάλυψε τά τραγικά γεγονότα τῆς πρόσφατης ἱστορίας τοῦ τόπου. Ἡ ἀλήθεια δέν μπορεῖ νά ἀποκρύπτεται γιά χάρη οἱασδήποτε ψυχολογικῆς ἀνάγκης ἤ πολιτικῆς σκοπιμότητας!

Ἡ βουλγαρική Κατοχή...
Τά ἐγκλήματα τῶν Βουλγάρων, πού ἦρθαν στήν περιοχή χωρίς κἄν νά πολεμήσουν (λόγῳ τῆς προδοτικῆς στάσης τῶν Ἀνακτόρων), ἦταν τρομακτικά. Τόσο πρίν τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅσο καί μετά ἀπό αὐτήν, ὁ στόχος τους ἦταν ἡ ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Ἀνατολική Μακεδονία καί τή Θράκη καί τόν κυνήγησαν μέ κάθε μέσον: Συλλήψεις, ἐπιτάξεις, ἀγγαρεῖες, βασανιστήρια, ληστεῖες, φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, φόροι, παιδομάζωμα... Τά πάντα, ἀλλά μέ κορυφαῖο μέτρο ἐθνοκάθαρσης τήν ἐπιβολή τοῦ λιμοῦ ἀπό τίς βουλγαρικές Ἀρχές. Χιλιάδες κόσμος πέθανε ἀπό τήν πείνα (εἴχαμε σέ δυό χρόνια ἀπώλειες 50.000 ψυχῶν, τό 1/5 τοῦ πληθυσμοῦ!), καί πολλοί περισσότεροι ἐπέζησαν τρώγοντας χόρτα, σκύλους, γάτες, χελῶνες κτλ. Τή φρίκη καί τόν θάνατο ἔζησαν στά «ντουρντουβάκια» τῆς Βουλγαρίας, οἱ Ἕλληνες πού μεταφέρθηκαν ὡς ἐργάτες σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης σάν τό Κίτσεφ, ἕνα κολαστήριο μπροστά στό ὁποῖο τό Νταχάου ἦταν παραθεριστικό κέντρο. Ἐγκλήματα ἀποτρόπαια πού ὅμως δέν κατάφεραν νά ἐκδιώξουν τόν ἑλληνισμό ἀπό τίς ἑστίες του. Διαβάζεις τίς καταθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Δημοσθένη ἀπό τή Θράκη, τοῦ Λεωνίδα ἀπό τήν Καβάλα, τοῦ παπα-Νικόλα ἀπό τήν Ἐλευθερούπολη, τῆς Χρυσάνθως ἀπό τή Νικήσιανη καί ἀπορεῖς πῶς κατάφερε ἡ ἑλληνική μαγιά, μέ τά συγκινητικά ὀνόματα καί τίς τραγικές ἱστορίες, νά διασωθεῖ μέσα σέ τόσους χαλασμούς. Καί δέν μπορεῖς παρά νά ἀναλογισθεῖς ὅτι σήμερα βρισκόμαστε καί ...κατηγορούμενοι γιά ἐγκλήματα στήν ἱστορία μας ἀπό κείνους πού εἶναι βουτηγμένοι στό ἔγκλημα σάν τόν ποντικό στό λάδι.

Καί στόν ρόλο τῆς ὕαινας...
Μία πτυχή τῆς ἱστορίας πού ἀναδύεται ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν παθόντων εἶναι κι αὐτή τῆς ἄθλιας συμπεριφορᾶς τῶν Ἑβραίων συμπολιτῶν τους. Μιά συμπεριφορά πρόστυχης ἐκμετάλλευσης ἀπό κείνους πού διαρκῶς παριστάνουν τά θύματα σέ ὅλες τίς χῶρες καί ὅλες τίς ἐποχές. Τό πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι οἱ ἑβραϊκές κοινότητες τῆς Δράμας καί τῆς Καβάλας ἀπαλλάχτηκαν ἀπό τήν καταναγκαστική ἐργασία ἐξαγοράζοντάς την μέ 200.000 καί 122.000 λέβα ἀντίστοιχα. Τί στάση τήρησαν ὅμως ἀπό τήν πλεονεκτική θέση ὅπου βρέθηκαν ἔναντι τῶν θυμάτων τῆς βουλγαρικῆς βίας;
«Ὁ στρατηγός Μπουρνώφ (...) παραχώρησε σέ μερικούς Ἰσραηλίτες τίς προμήθειες, τίς ὁποῖες κατόπιν συμφωνίας μέ τόν διοικητή τῆς Καβάλας τίς πωλοῦσαν σέ ἐξωφρενικές τιμές».
Στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως στή Soumla: «ὁ Πετρώφ, σέ συμφωνία μέ ἕναν Ἰσραηλίτη ἀπό τήν Καβάλα πού ὀνομαζόταν Ἀμιέλ, ἐπέτρεψε σ’ αὐτόν ν’ ἀνοίξει μία καντίνα πού πουλοῦσε τά εἴδη του σέ μυθώδεις τιμές. Ἀργότερα, ὅταν ἔστελναν τούς ἐργάτες σέ καταναγκαστικά ἔργα, παρατήρησα ὅτι ὁ Ἀμιέλ ὑποδείκνυε στόν λοχαγό τούς αἰχμαλώτους πού μποροῦσαν νά παραμείνουν στό στρατόπεδο γιά τό λόγο ὅτι ἦταν ἀπό οἰκονομικῆς ἄποψης σέ θέση ἀρκετά ἱκανοποιητική».
Ἄλλη μαρτυρία: «Οἱ Τοῦρκοι καί οἱ Ἑβραῖοι ἔβλεπαν μέ εὐνοϊκό μάτι τά ὄργια ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ...».
Ἐπίσης: «Τά τρόφιμα πού ἔφταναν στήν πόλη δίνονταν κατά προτίμηση σέ Τούρκους καί Ἰσραηλίτες».
Ἄλλος: «οἱ Βούλγαροι στρατιῶτες παραβίασαν τήν καπναποθήκη μου, ἀπ’ ὅπου ἐκλεψαν 3.628 ὀκάδες καπνοῦ, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 3.130 βρέθηκαν στήν κατοχή ἑνός Ἰσραηλίτη, τοῦ Ἰούδα Κουέν».
Ἤ: «Τό ἄλευρο αὐτό τό ἀγόραζαν οἱ Ἰσραηλίτες καί τό πουλοῦσαν στόν κόσμο σέ ἐξοντωτικές τιμές (...)
Νά λοιπόν γιατί ὁ κόσμος ὑπέφερε τόσο καί οἱ Ἑβραῖοι ἐκμεταλλεύονταν τήν πείνα καί τίς δυστυχίες καί πουλοῦσαν ἀντικείμενα μεγάλης ἀξίας μέ ἀντάλλαγμα μιά ὀκά ἄλευρο. Γνωρίζω ἕναν Ἑβραῖο, ὁ ὁποῖος (ἄλλοτε) πουλοῦσε οὖζο στούς περαστικούς σέ μιά γωνία τῶν δρόμων τῆς Καβάλας κι ἔγινε τώρα ἑκατομμυριοῦχος χάρη στήν ἄγρια ἐκμετάλλευση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου».
Σᾶς θυμίζει κάτι; Καί μᾶς!
Αντιφωνητής της Θράκης

23 σχόλια:

 1. Για τις "υαινες" ταχουμε πει, τα λεμε, και θα συνεχιζουμε να τα λεμε, οσο παραμενουν υαινες.

  Ειναι χαρακτηριστικο εκεινο πουχε πει καποιος οτι, "αν το Ισραηλ βρισκοταν γεωγραφικα διπλα στην Αργεντινη, οι Αμερικανοι παλι θα πολεμουσαν "τρομοκρατες". Μονο τουτη τη φορα, οι "τρομοκρατες" θατανε Ισπανοφωνοι κι οχι Αραβες".

  "Η ριζα του κακου" βλεπεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τό ότι κάποιοι Εβραίοι συνεργάστηκαν μέ τούς Βουλγάρους, δέν σημαίνει ότι οι Εβραϊκη κοινότητα, με τα επίσημα όργανά της συνεργάστηκε μέ τούς Βουλγάρους.
  Κάποιοι Ελληνες (πχ ο γιατρός Περικλέους στην Καβάλα), συνεργάστηκαν μέ τούς Βούλγαρους κατακτητές στό Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιοι άλλοι Βουλγαρογράφτηκαν.
  Αυτό δέν σημαίνει ότι οι Ελληνες συνεργαστηκαν με τους Βουλγάρους στην Κατοχή, ή ότι οι Ελληνες Βουλγαρογράφτηκαν.
  Πολλοι Ελληνες καπηλεύτηκαν τίς Εβραϊκές περιουσίες στήν Θεσσαλονίκη, μεσούσης της κατοχής, ενώ οι ιδιοκτήτες τους πέθαιναν στούς θαλάμους αερίων.
  Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνες είχαν γραμμή απο την ηγεσία τους γιά κάτι τέτοιο;
  Μπορούμε δηλαδή να συμπεράνουμε οτι οι Ελληνες καταπάτησαν τις Εβραϊκές περιουσίες;
  Αλλη σύγχιση πού γίνεται, είναι η ταύτιση τών Εβραίων μέ τό κράτος τού Ισραήλ.
  Ο Εβραϊκής καταγωγής αξιωματικός τού Ελληνικού Στρατού Μαρδοχαίος Φριζής, πού πέθανε τό 40 γιά την Ελλάδα, ήταν λιγότερο Ελληνας από τόν Παλαιοελλαδίτη Πελοπονήσιο πού επάνδρωσε στην κατοχή τά γερμανοντυμένα Τάγματα ασφαλείας, καί μετα την κατοχή λανσαρίστηκε ως Εθνικόφρονας;
  Καί είχε καμία σχέση μέ τό Ισραήλ πού ιδρύθηκε 8 χρόνια αργότερα;
  Στό σημερινό Ισραήλ, παράλληλα με τούς σωβινιστές μισαλλόδοξους Ισραηλιτες Εβραίους, υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι αντιεθνικιστές Ισραηλίτες Εβραίοι, πού διαδηλώνουν μέ μεγάλο προσωπικό
  κόστος κατά της επίσημης Ισραηλινής Πολιτικής.
  Επίσης υπάρχουν ρατσιστές μή Ισραηλινοί Εβραίοι, όπως καί αντιρατσιστες μή Ισραηλινοί Εβραίοι.
  Αρα, τό πρόβλημα δέν είναι γενικά οι Εβραίοι, αλλά οι μισαλλόδοξοι σωβινιστες Εβραίοι, Ισραηλινοί καί μή
  Οπως καί στην Τουρκία. Τό πρόβλημα είναι οι στενόμυαλοι Εθνικιστές Τούρκοι, καί οχι οι Τούρκοι γενικά.

  Ειλικρινά, αγαπητε Σάββα, αισθάνομαι πολύ άβολα μέ τίς αναρτήσεις πού εκφράζουν αντιεβραϊσμό.
  Ανατριχιάζω όσο σκέπτομαι τί συνέπειες μπορεί να έχει η αντιεβραϊκή υστερία σέ ένα Ελληνόπουλο Εβραϊκής καταγωγής.
  Αλλοίμονο στην χώρα πού κάποιος πρεπει να απολογείται γιά τό αν γεννήθηκε Εβραίος, Τσιγγάνος, Τούρκος, Πομάκος, Αρμένιος κλπ.
  Αλλοίμονο...
  Μέ ποιό ηθικό έρισμα θά τεκμηριώσουμε την αντίθεσή μας μέ τόν ανθελληνισμό τών Νεότουρκων;
  Τελικά σέ τί διαφέρουμε από αυτούς όταν ενοχοποιούμε ολοκληρες εθνότητες, τίς δαιμονοποιούμε καί τίς καθιστούμε αποδιοπομπαίους τράγους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Γιώργο
  Τα όσα αναφέρονται στο κείμενο που αναρτήθηκε, είναι ιστορικές μαρτυρίες ατόμων που υπέστησαν τα όσα υπέστησαν, όταν ήταν σε εξέλιξη σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης.
  Εν όσω ήταν σε εξέλιξη εκείνο το σχέδιο, φαίνεται ότι οι Εβραίοι της περιοχής όχι μόνο δεν διώχτηκαν, αλλά, κάποιοι, επωφελήθηκαν.
  Αν είναι έτσι, μιλάμε για συλλογική συμπεριφορά και όχι για κάποιους Εβραίους που συνεργάστηκαν με εκείνους που εφάρμοζαν με ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης, όπως έκαναν και κάποιοι Έλληνες της περιοχής.
  Αν είναι λοιπόν έτσι, τότε το ζήτημα πρέπει να αναδειχτεί, για να διδαχτούμε και μεις, οι σύγχρονοι Έλληνες, αλλά και οι Βούλγαροι και οι Εβραίοι.
  Γιατί να τα κουκουλώνουμε και να παριστάνουμε ότι όλα έγιναν μέλι γάλα στην ιστορία;
  Αν οι Εβραίοι της περιοχής, κατά κάποιο τρόπο, συνεργάστηκαν με τους Βουλγάρους, τη στιγμή που λάμβανε χώρα η εθνοκάθαρση των Ελλήνων, αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει και τους ίδιους, δημόσια, για να έχουμε αυτό που λέμε εξιλέωση και χτίσιμο καλών σχέσεων και πραγματικής φιλίας ανάμεσα στους λαούς;
  Αυτό που δεν με βρίσκει σύμφωνο με το άρθρο και το πρώτο σχόλιο, είναι το "ύαινες" και η γενίκευση.
  Πρέπει να αναφερόμαστε στο γεγονός και τη συλλογική συμπεριφορά των Εβραίων της Θράκης, τη συγκεκριμένη περίοδο και αυτό ακριβώς κάνουν οι νεκροί μάρτυρες στην έκδοση του ΙΛΑΚ.
  Η στυγνή τρομοκρατία που ασκούν πολλές από τις ανά τον κόσμο εβραϊκές οργανώσεις να μη μας οδηγήσει στην ελεύθερη έκφραση στο κάψιμο των βιβλίων που δεν τους συμφέρουν!

  φιλικά, δίκαια και δημοκρατικά

  Σάββας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα Σάββα,
  Κατάγομαι από την Νικήσιανη. Από όσα ξέρω οι βούλγαροι κατά την κατοχή έκαναν τρομερά εγκλήματα. Επίσης η τακτική τους ηταν να καταστρέφουν ότι μαρτυρούσε την ελληνικότητα των περιοχών όπως πχ τη Μονή Εικοσιφοίνισσας. Από εκεί έχουν κλαπεί κειμήλια τα οποία δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης υπήρχανε τρομερές απαγορεύσεις σε θέματα σίτισης. Μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, κάποιος από τους αξιωματούχους του νομού Καβάλας είχε προτείνει να μην γίνει δεχτή η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ (από όσο ξέρω δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η ένταξη) γιατί η Βουλγαρία ακόμα και τώρα θεωρεί τα εδάφη της Θράκης και της Μακεδονίας ως βουλγαρικά τα οποία είναι κατεχόμενα από την Ελλάδα!!! Μήπως το Ελληνικό κράτος θα έπρεπε να πιέσει την Βουλγαρία να εγκαταλείψει αυτές τις ιδέες; Τώρα για το θέμα τον εβραίων αφού υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια δεν μπορώ να καταλάβω την οργή του προηγούμενου σχολιαστή. Επίσης δεν νομίζω πως θα κατηγορήσει κάποιος έναν εβραίο συμπολίτη του με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Εντάξει, καταλαβαίνω πως οι εβραίοι το παίζουν εδώ και αιώνες τα μόνιμα θύματα, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από την αλήθεια και πρέπει να σταματήσει. Και κάτι άσχετο: ακούγεται τώρα τελευταία ότι οι τούρκοι μας ετοιμάζουν ένα χουνέρι τρομερό. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση; Θα υπάρξει κάποιο άρθρο σου γι' αυτό το θέμα εαν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει;
  Φιλικά,
  ΣΑΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Ελληνόπουλο Εβραϊκής καταγωγής"???
  Τι νεωτερισμός είναι αυτός φίλε μου?
  Στις κατά καιρούς Ελληνικές επαναστάσεις στην Μακεδονία,πρίν την 25η Μαρτίου 1821,π.χ. Νάουσα,μελέτησες να δείς τι συνέβει φίλε μου?
  Οι Τούρκοι είχαν τους Αλβανούς για χωροφύλακες και τους Εβραίους για φοροεισπράκτορες...Ψάξε στην ιστορία και θα το διαπιστώσεις πολλές φορές...
  Εψαξες να δεις πως έκαναν τα χρήματά τους οι Εβραίοι της Θεσ/νίκης???Από παρόμοιες περιπτώσεις όπως αυτή της Καβάλας...
  Μάλιστα φεύγοντας οι Τούρκοι φρόντισαν λίγο πρίν να αγοράσουν σε εξεφτελιστικές τιμές τις μεγάλες περιουσίες τους...
  Το να λέμε την αλήθεια δεν είναι ρατσισμός ή φυλετισμός αγαπητέ μου...
  Είδες πουθενά στην ανάρτηση να γράφει για ευθύνες της Ισραηλινής Κοινότητας?΄Οχι...
  Με την δική σου λογική σε ερωτώ κι εγώ..."Η Ισραηλινή Κοινότητα της Καβάλας δεν τα γνώριζε αυτά?Γιατί δεν έκανε παρέμβαση και δεν καταδίκασε τα μέλη της που κατακλέβανε τους ΄Ελληνες"?
  Αυτό μας έλειπε...Επίσημα η Ισραηλινή Κοινότητα να βγάλει και ανακοίνωση πως κάνει μαύρη αγορά!
  Είδες ποτέ καμία Ισραηλινή Κοινότητα φίλε μου,παγκσομίως να καταγγέλει μέλη της?Εγώ όχι...
  Καπηλεύτηκαν οι ΄Ελληνες Εβραϊκές περιουσίες?Το ότι προηγήθηκε από τους Εβραίους η καπήλευση ολόκληρης της Θεσσαλονίκης,δεν το υπολογίζεις?Αποζημιώθηκαν όλοι ως γνωστόν και στο υπερδιπλάσιο με δικαστικές αποφάσεις...
  Το ίδιο παραμύθι δεκαετίες τώρα με τους θαλάμους αερίων...
  Αφού ήταν ΄Ελληνες πολίτες όπως λές,γιατί να μην μιλάμε για εξόντωση Ελληνων στους θαλάμους αερίων και μιλάμε για Εβραίους???
  Οποτε μας συμφέρει τους λέμε Εβραίους και όποτε μας συμφέρει ΄Ελληνες??Τι λογική είναι αυτή?
  Μιλάμε για τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα αποκλειστικά...
  Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι,Νεότουρκοι κλπ.
  Δικάστηκε ποτέ κανένας Εβραίος στην Ελλάδα για μαύρη αγορά?Ποτέ!Κι όλοι ξέρουμε πως την κάναν κατ΄επάγγελμα, πολλοί από αυτούς...
  Τον αντιεβραϊσμό που τον είδες φίλε μου?
  Μάθαμε τώρα...όποιος μιλάει για κακουργηματικές πράξεις των Εβραίων είναι αντιεβραίος...Καλό παραμύθι..
  Σε πολλά έχουν ξεπεράσει τον Γκέμπελς οι Εβραίοι φίλε μου...

  Εχεις να αναφέρεις κάτι με όσα διάβασες στην ανάρτηση?Για τις μαρτυρίες και τα γεγονότα?Τα όσα γράφεις είναι εκτός θέματος...
  Στην ανάρτηση γράφει για κακουργηματικές πράξεις κάποιων Εβραίων στους συμπολίτες τους.Αντιεβραϊσμός θα ήταν εάν υπήρχαν φυλετικές κατηγορίες ανυπόστατες.
  Λές να έβγαλε τα βιβλία η Χαμάς ή η Χεζμπολάχ?
  Νιώθεις άβολα....κι εγώ νιώθω άβολα και μάλιστα πολύ για τους συμπατριώτες μου που τους ήπιαν το αίμα οι Εβραίοι και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι και οι οποιοδήποτε άλλοι...Αυτό το παραβλέπεις και αμέσως μας πήγες στο ΄Αουσβιτς...
  ΄Οσο για τον Φριζή, ελπίζω να γνωρίζεις το παραμύθι της Ισραηλινής Κοινότητος Θεσ/νίκης,που τον παρουσίαζε ως τον πρώτο πεσόντα Αξιωμτικό και έψαχνε Καστοριά,Φλώρινα,Γιάννενα να κάνει αδριάντα του και κατόπιν έγιναν ρεζίλι,όταν αποδείχθηκε πως δεν ήταν ο πρώτος νεκρός...
  Κι αν ήταν δηλαδή θα άλλαζε κάτι?Θα πέρνανε την πρωτιά οι Εβραίοι?
  Τέτοια κάνουν και ο Ελληνικός Λαός είναι αντιεβραίος...
  Κι εσύ σαν Εβραίος μιλάς...αν και δεν είσαι,άσχετα εάν γράφεις καλοπροαίρετα...
  Μην πεί κάποιος πως ένας Εβραίος έκανε κάτι κακό,αμέσως οι φούρνοι,τα αέρια κλπ. δεν μιλάς σε Γερμανούς...εμείς δεν τους βάλαμε στους φούρνους και στα αέρια...Κι αν θέλεις και πιστεύω το ξέρεις,στα σταρτόπεδα αυτά πήγαν και πολλοί ΄Ελληνες...

  Κι εγώ νιώθω άβολα με αυτά που γράφεις...Αμέσως όποιος μιλήσει να τον πούμε αντιεβραίο...
  ΟΧΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΕΒΡΑΙΟΣ...ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΩΣΕΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ...
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ...ΦΤΑΝΕΙ...ΟΠΩς ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΝΕ ΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΙΑΣ...
  ΑΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΠΑΤΖΙΛΙΚΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ...
  ΕΝ ΕΤΗ 2000 ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΩς Ο ΦΡΙΖΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ...ΞΕΦΤΕΛΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΡΙΖΗ ΕΤΣΙ....ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΦΥΣΙΚΑ...Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ...
  ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΓΑΚΙ???ΓΙΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΚΑΤΙ?

  Φίλε μου.-
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ...
  ΛΥΠΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΡΟΠΟΥΣ....
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΘΥΜΙΑ...
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ...
  ΦΙΛΙΚΆ
  ΟΡΦΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ορφέα
  υπάρχουν ελληνόπουλα που είναι εβραίοι το θρήσκευμα και, αν θέλουμε να λεγόμαστε δημοκρατική και πολιτισμένη κοινωνία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν όλους τους πολίτες και τους κατοίκους αυτής της χώρας να ζουν ελεύθερα, δημοκρατικά και χωρίς να είναι αναγκασμένα να απολογούνται για όσα έκαναν ή φέρονται ότι έκαναν οι πρόγονοί τους στο παρελθόν.
  Όσον αφορά αυτά που λές για τη Θεσσαλονίκη, δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να πω τίποτα.
  Θα ήθελα απλά να δηλώσω ότι αυτό που έγινε ειδικά στους εβραίους από το ναζιστικό καθεστώς, θα πρέπει να στέκει πάντα μπροστά μας, ως η έσχατη κατάντια του ανθρώπινου γένους, ως το μεγαλύτερο, ίσως, έγκλημα που έκανε άνθρωπος σε άνθρωπο.
  Τουλάχιστον για μένα, το ολοκαύτωμα των εβραίων στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αυτή τη διάσταση και οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν τη συμπάθειά μου για αυτό το θέμα, ες αεί.
  Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνεται ο συμψηφισμός που οι ίδιοι επιδιώκουν, για να κρύψουν τα εκλήματα που κάνουν κάποιοι ομόφυλοι και ομόθρησκοί εναντίον ή που έκαναν εναντίον κάποιων άλλων λαών στο παρελθόν.
  Η τρομοκρατία των εβραϊκών λόμπι που προσπαθούν να φιμώσουν την ελεύθερη έκφραση των ανθρώπων και ο σιωνισμός, μια από τις πιο σκληρές μορφές ρατσισμού στην αθρωπότητα, δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους.
  Πάντα, το νόμισμα έχει δυο όψεις.

  φιλικά

  Σάββας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Νάι, Ορφέα, Ελληνες Εβραίοι, όπως λέμε Αμερικανοί Εβραίοι, ή Ρώσσοεβραίοι.
  Γιατί ένας Ελληνας να μπορεί να είναι Αμερικανός πολίτης καί να σκέπτεται σάν αμερικανός πολίτης, καί ένας Εβραίος Ελληνας πολίτης να θεωρείται εξ ορισμού ανθέλληνας;
  Γιατί να θεωρούμε την Ελληνίδα Πομάκα υπαξιωματικό, λιγότερο Ελληνίδα απο τήν Πόντια υπαξιωματικό;
  Ενας Ελληνας πολίτης Εβραϊκής καταγωγής δέν είναι δυνατόν να αγαπά τόν τόπο του;
  Ορφέα, αν θυμάμαι καλά, είσαι Μπάφραλης. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
  Θά ξέρεις, ίσως, ότι τά φιλογερμανικά αντάρτικα σώματα της κεντρικής Μακεδονίας στην κατοχή, κυρίως επανδρωνόταν από Μπάφραλήδες.
  Είναι γνωστοί οι τρείς Παπαδοπουλαίοι οπλαρχηγοί, πού ο ένας μαλιστα έγινε μετακατοχικά και βουλευτης Κοζάνης, αν δεν κάνω λάθος.
  Θά σού άρεσε, αν από παιδί αντιμετωπιζώσουν σάν οιωνει προδότης της Ελλάδας, μόνο καί μόνο γιατί γεννηθηκες από Μπάφραλήδες;
  Θά σού άρεσε, αντί να σέ θεωρούν Ελληνόπουλο, να σέ χαρακτηρίζουν Μπάφραλη, με την έννοια τού ανθέλληνα;
  Καί μην μού πείς για τίς ηρωικες σελίδες τού Μπάφραλίδικου αντάρτικου στον Πόντο, γιατί θα σού απαντήσω πώς καί οι Εβραίοι, ως σύνολο έχουν καλές και κακές στιγμές.
  Στήν ανάρτηση, αγαπητέ Σάββα, αναφέρονται τά ονοματα δύο, αν δεν κάνω λάθος, Εβραίων εμπόρων, συνεργατών τών Βουλγάρων.
  Θά μπορούσαμε να βρούμε εκατό ονόματα Μπαφραλήδων Ποντίων πού συνεργάστηκαν μέ τούς Γερμανούς στην κατοχή.
  Γιατί δέν προκαταλαμβανόμαστε κατά εκατοντάδων Μπαφραλήδων, όσο κατά δύο Εβραίων;
  Ειναι απλό: Γιατί αυτοί είναι Εβραίοι.
  Γιατί τό Εβραίος, έγινε τό σύμβολο τού αποδιοπομπαίου, από παλιά.
  Γιατί, τό σκεφτήκαμε;
  Γιατί σταύρωσαν τόν Χριστό;
  Οχι, βέβαια.
  Γιατί είχαν τό χρήμα. Καί όσοι δέν τό είχαν τούς μισούσαν, διότι προφανώς ήθελαν να τό εχουν αυτοί.
  Αυτό δέν έγινε στην ναζιστική Γερμανία;
  Ορφέα, απο οτι καταλαβα λές οτι καλώς καταπατηθηκαν επι κατοχής οι Εβραϊκες περιουσίες, διότι είχαν αποκτηθεί παράνομα.
  Δέν θα επεκταθώ, αλλά σέ παρακαλώ σκέψου πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το επιχείρημα. Στην ναζιστικη Γερμανία ξέρεις πού οδήγησε..
  Λές επίσης πώς οι Εβραίοι αποζημιώθηκαν. Μόνο αν δείς ποσοι ηταν οι Εβραίοι στην Θεσσαλονίκη πρίν την κατοχή καί ποσοι μετα, θα καταλάβεις πόσοι αποζημιώθηκαν..
  Τέλος, λές πώς μιλώ σάν Εβραίος.
  Ναί, Ορφέα. Οταν στην αγορά θα καίνε Εβραίους, εγώ θα είμαι Εβραίος.
  Οταν καίνε Παλαιστινιους, εγώ θα είμαι Παλαιστίνιος.
  Οταν καίνε Αρμένιους, θα είμαι Αρμένιος,
  καί οταν καίνε Τούρκους, θα είμαι Τούρκους.
  Είδες, δυστυχώς δέν μπορούμε να είμαστε ολοι τόσο καθαροί Ελληνες όσο είσαι εσύ..
  Λές "Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Ελλήνων καί Εβραίων".
  Αν θεωρείς ότι υπάρχουν διαφορές στά DNA, τί να πώ..
  Αν πάλι θεωρείς ότι εξ ορισμου υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές πού καθιστούν τούς Ελληνες καλούς καί τούς Εβραίους κακούς, θα σού πώ ότι αυτή η παραλλαγή ρατσισμού.
  Κανένας Ελληνας δέν γίνεται σωστός άνθρωπος, μόνο καί μόνο γιατί ήταν οι παπούδες του.
  Η εξυπνάδα, η ανθρωπιά καί ο πολιτισμός δέν κληρονομείται απο την γέννα. Κατακτάται από τον καθένα.
  Επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν καλοί Εβραίοι καί καλοί Ελληνες, οπως υπάρχουν εγκληματίες Εβραιοι καί εγκληματιες Ελληνες..
  Ο καθένας κρινεται γι αυτά πού λέει καί κανει, καί είναι υπέυθυνος μόνο για τις δικές του πράξεις και παραλήψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το προβλημα με τους Εβραιους (οχι μονο με τους Ελληνοφωνους) ειναι ΕΝΑ. Ποτε τους δεν εχουν αναρωτηθει το ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ; Αν και εχουν εκδιωχθει απο παμπολλες χωρες στην Ευρωπη, δεν αναρωτιουνται απλουστατα, γιατι ξερουν την απαντηση.
  Οτι και αν τους πεις σου πετανε καταμουτρα λασπη με το ολοκαυτωμα τους και το οτι εισαι αντισημιτης και τελειωσε.
  Εχουμε μυρια-οσα παραδειγματα που οι Λαοι απεχθανονται (λογω των πραξων τους) τους εβραιους, οχι σημερα η χθες, αλλα απο αρχαιοτατων χρονων. (Ας αφησουνε λοιπον αυτες τις σαλτσες περι Ναζι, Φασιστα κλπ).
  Στην Γερμανια του Χιτλερ κανανε οτι ακριβως κανουν σημερα οι Εβραιοι στην Αμερικη. Ειχανε δηλαδη πλησιασει να κυβερνησουν την Γερμανια, την οποια βεβαιως κυβερνουν σημερα. Αν ανασυρουμε εφημεριδες της εποχης θα δουμε οτι η "Ιουδαια" εκηρυξε τον πολεμο στη Γερμανια. Αυτα για τους φουρνους και λοιπα κουραφεξαλα εχουν αποδειχθει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ οτι δεν υπηρχαν, για τους λογους που επικαλουνται οι εβραιοι. Αν ρωτησετε τους τουριστικους οδηγους στα μουσεια/στρατοπεδα συγκεντρωσεων, θα σας πουν οτι οι φουρνοι και οι καμιναδες χτιστηκαν μετα τον πολεμο για τουριστικους λογους. Οι εβραιοι εχουν θεσπισει νομους στην Γερμανια και σε αλλα Ευρωπαϊκα κρατη οτι αν καποιος αμφισβητηση οχι το ολοκαυτωμα τους αλλα τον αριθμο των θυματων παει "σουμπιτος" μεσα. Κανεις δεν τιμωρειται, αν ας πουμε δηλωσει αθεος, αλλα αν αμφισβητηση το ολοκαυτωμα μεσα. Oι Εβραιοι λοιπον διδασκουν και ποτιζουν με μισος, εναντι του υπολοιπου κοσμου τα παιδια τους, δινοντας τους καθημερινως το "γλυφιτζουρι" του ολοκαυτωματος. Οι πλακετες στο Αουσβιτς επισης εχουν αλλαξει αριθμους απο 4 εκκατομυρια θυματα σε 1.5 εκκατομυρια συμπεριλαμβανομενων και αλλων εθνικοτητων (οποτε ο αριθμος των εβραιων θυματων πεφτει πολυ πιο χαμηλα). Ο Διεθνης Ερυθρος Σταυρος τους καταμετρα σε περιπου 300.000 και οχι 6.000.000 οπως ασυστολα ψευδονται αυτοι και οι κατασκοπικες και δυσφημιστικες οργανωσεις τους, ανα την Υφηλειον. (Αλλα βλεπεις τα λεφτα ειναι πολλα, ακομα απομυζουν σαν βδελλες την Γερμανια).
  Την Αμερικη, η οποια κυβερνα τον Κοσμο σημερα, την εχουν πιασει απο τα κερατα οι Εβραιοι πολιτικα, οικονομικα, πολιτιστικα, στρατιωτικα και βαλε, (μεσω AIPAC και NORPAC) και θυσιαζη το αιμα και το χρημα των παιδιων της για να εξαλειψη τους εχθρους του Ισραηλ στην Μεση Ανατολη. Το σημερινο μακελειο στην Μεση Ανατολη μας μιλα απο μονο του. Επισης στην Αμερικη, υπαρχουν σοβαρωτατες ενδειξεις οτι οι εβραιοι του Ισραηλ σε συνεργασια με εβραιους και εβραιοφιλους (κατεχοντες υψηλα ποστα) της Αμερικης αλλα και αλλες μυστικες οργανωσεις ηταν πισω απο την 11 Σεπ 2001. (Ηταν βλεπεις το "πατημα" για το ξεκινημα του μακελειου που γινεται σημερα σε Ιρακ, Αφγανισταν, ο συνεχισμος της γεννοκτονιας στην Παλαιστινη, και τωρα εχουν φαγωθει να επιτεθουν στην Περσια και με ατομικα οπλα μαλιστα). Αλλα δεν βγαινει "κιχ" απο πουθενα γιατι απλουστατα οι εβραιοι της Αμερικης οριζουν ΟΛΑ, (επαναλαμβανω ΟΛΑ) τα ΜΜΕ.
  Ξερουν λοιπον τι κανουν οι Εβραιοι, γιαυτο και δεν αναρωτιουνται το ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ.
  Ξερουν ποιος κουναει τα νηματα γιατι αυτοι βρισκονται παντα πισω απ τις "κουρτινες" στο τελος της "παραστασης".

  Στον Ελληνοφωνο εβραιο που "ανατριχιαζει" εχω να πω το εξης:
  1) Αφου δεν νοιωθει τοσο ασφαλης στην Ελλαδα εχει ολο το χρονο να παρει τα μπογαλακια του και να μεταναστευση στο αγαπημενο του Ισραηλ. Εκει που ολοι απολαμβανουν ησυχια, ηρεμια, ελευθερια και Δημοκρατια, μεχρι να περασει απο κανα καφενε κανας Παλαιστινιος να τους πει την "καλημερα" του.
  2) Τα παραπονα του που εκφραζει σ' αυτην την ιστοσελιδα, πρεπει να τα εκφραση στο ΚΙΣ του, για την πριν αλλα και σημερινη συμπεριφορα των Εβραιων στους Ελληνες. Αλλα νομιζω αυτοι τωρα τελευταια, οι του ΚΙΣ δηλαδη, ειναι απησχολημενοι να δυσφημιζουν την Ελληνικη Δικαιωσυνη Διεθνως και κατ' επεκτασην την Ελλαδα, http://www.ejpress.org/article/35616 γιατι
  οπως θαλεγε και καποιος "ομοϊδεατης" τους, γιατι τους "ξεραθηκε ο τραχανας".

  Αυτα δια την Ιστορικην Αληθειαν, η οποια ΑΛΗΘΕΙΑ ειναι και ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ τους, γι' αυτο κανουν οτι ειναι δυνατον να την αποκρυψουν απο τον Κοσμο αγοραζοντας τα παντα,

  http://pakalert.wordpress.com/2009/03/16/six-jewish-companies-own-96-of-the-worlds-media/

  ...ως αναφορα την μεταδοσην της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμε 6:29
  Για την ιστορία των Εβραίων και του Ολοκαυτώματος δεν έχω γνώσεις και δεν έχω άποψη. Εχω μόνον την εικόνα των ανθρώπων που ήταν στη σειρά με περιβραχιόνια, σταμπαρισμένοι με αριθμό στο χέρι, σκελετωμένοι και όλα αυτά δεν τα υπέστησαν από άγρια θηρία, από ανθρώπους.
  Επαναλαμβάνω ότι το Ολοκαύτωμα είναι ο έσχατος εκβαρβαρισμός του ανθρώπου.
  Πάντως, τουλάχιστον σε ένα σημείο του σχολίου σου κάνεις λάθος.
  Υπήρχαν πολλοί Εβραίοι που έζησαν σε ελληνικές κοινωνίες, για παράδειγμα η Ρόζα Εσκενάζυ, στη Σμύρνη, που συμπεριφέρονταν πολιτισμικά και κοινωνικά σαν Έλληνες.
  Δεν πρέπει λοιπόν να ισωπεδώνουμε, ούτε υπέρ, ούτε κατά.

  φιλικά

  Σάββας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @vrlpol

  Αγαπητέ μου γιατρέ, δεν γίνεται να είσαι και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα! Απλά κατάλαβε ότι η Ιστορία είναι ιστορία με γεγονότα και μαρτυρίες. Δεν υπήρξε στο άρθρο γενίκευση παρα μόνον για τους εβραίους σε μία πολύ συγκεκριμένη περιοχή και σε συγκεκριμένο χρόνο! Ο τίτλος της ανάρτησης που περιείχε το άρθρο έπρεπε να αποτελέσει τον οδηγό για το τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αναγνώσεις το άρθρο. Θα έλεγα ότι χρησιμοποίησες το παρόν ιστότοπο του αγαπητού μας Σκαλ για να "ξεφορτώσεις" συναισθηματικά. Σέβομαι τις απόψεις σου αλλά νομίζω (ελπίζω να μου αναγνωρίζεις το δικαίωμα της άποψης) ότι ο τρόπος σου ήταν λανθασμένος. Δείχνεις να έχεις γνώσεις για το θέμα αλλά απλά τις πέταξες όλες μαζί για να βγάλεις γενικευμένα συμπεράσματα ώστε να μην βγάζουμε γενικευμένα συμπεράσματα από το άρθρο! Με εκτίμηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πρός ανώνυμο 5.43.
  Δέν είμαι "Ελληνόφωνος Εβραίος", αν καί καθόλου δέν θα με πείραζε ότι καί να είμουν.
  Τυχαίνει να είμαι Πόντιος, αλλά αυτό δέν με φτιάχνει περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπο.

  Λές:

  "Στον Ελληνοφωνο εβραιο που "ανατριχιαζει" εχω να πω το εξης:
  1) Αφου δεν νοιωθει τοσο ασφαλης στην Ελλαδα εχει ολο το χρονο να παρει τα μπογαλακια του και να μεταναστευση στο αγαπημενο του Ισραηλ."

  Θά τό ξαναπώ: Υπάρχουν ρατσιστές Εβραίοι, όπως καί ρατσιστές Ελληνες.
  Αυτοί όλοι, έχουν τό ίδιο ψυχολογικό υπόστρωμα: Ανασφαλείς, αναγορεύουν τήν Εθνική τους ταυτότητα ως τόν ομφαλό της γής, πιστεύουν ότι είναι ο περιούσιος λαός, αναμασούν στερεότυπα καί νομιμοποιούν για τον εαυτό τους αγελαίες καί αγενείς συμπεριφορές τού τύπου "πάρ τα μπογαλάκια σου κλπ"

  Καί για να σού μιλήσω στήν γλώσσα σου:
  Εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη συγγένεια με τούς ρατσιστές Εβραίους, από ότι φαντάζεσαι.
  Τό Ισραήλ, ως ρατσιστικό κράτος, θα ταίριαζε περισσότερο σέ σένα, παρά σέ μένα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σαββα,
  Σε παρακαλω υπεδειξε μου, ποιο ειναι το "ενα τουλαχιστον" σημειο του σχολιου μου που "κανω λαθος".
  Κι αν ειναι ετσι πραγματικα (οτι κανω δηλ. λαθος) θα επανορθωσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ποντιος ε;
  Τοτε ανακαλω και απευθυνομαι στον, ολιγον τι "αποπροσανατολισμενο" απ' τους εβραιους, Ποντιο. Μηπως τεινης και προς τα "αριστερα";

  Αν νομιζεις οτι η τακτικη του ....γλυψιματος των εβραιων θα βοηθηση στην αναγνωρηση της γενοκτονιας των Ποντιων εισαι μακρυα νυχτωμενος. Αυτοι δεν εχουν μπεσα. Ειναι αποδεδειγμενο Ιστορικα μεσα απ τους αιωνες. Ρωτα και τους Αρμενηδες. Κοιτα τριγυρω σου τι γινεται και ανοιξε τα ματια σου και τ' αυτια σου δεκατεσσερα. Ψαξε μονος σου και θα βρεις την αληθεια.
  Υπαρχει μια λεξη στο Αγγλικο λεξιλογιο που ο Κοσμος την χρησιμοποιει πολλακις για χαρακτηρες σαν κι αυτους. Η λεξις ειναι"Perfidious" με συνωνυμες εννοιες, treacherous, betraying, deceitful, deceptive, double-crossing, double-dealing, faithless, false, insidious, misleading, recreant, shifty, slick, snake in the grass, traitorous, two-faced, two-timing, undependable, unfaithful, unloyal, unreliable, untrustworthy.
  Διαλεξε και παρε. Αυτο εχω να σου πω φιλτατε Ποντιε, και μην γινεσαι αφελης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Kε Σάββα όπως θα καταλάβατε βάλατε βαθιά το μαχαίρι με την παράθεση σας αυτή και βρήκε κόκαλο. Θεωρώ ότι έχετε ένα ιστολόγιο με συνέπεια και συνέχεια στις δημοσιεύσεις σας. Είναι μια συνέχεια για μένα της ανάλυσης που κάνατε για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας διαχρονικά. Ξεχνούν οι αγαπητοί αναγνώστες άραγε το κόστος που πλήρωσε ο Ελληνισμός για την προστασία που πρόσφεραν οι Ελληνες στους Εβραίους κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ?
  Το εβραικό κράτος το ξέχασε, κάποιοι πολίτες του η μέλη του έθνους τους όχι. Μα είναι κάποιοι και όχι η πλειοψηφία.
  Φυσικά και κάθε δημοκρατικός άνθρωπος είναι αντίθετος με την εκκαθάριση των Εβραίων με την μορφή του ολοκαυτώματος από τους Γερμανούς αλλά και με την μορφή της Γκρίζα ζώνης της Βαρσοβίας από Αγγλους , Αμερικανούς και Ρώσους.
  Φυσικά και κάθε δημοκρατικός άνθρωπος είναι αντίθετος με την γενοκτονία επι του Παλαιστινιακού λαού, που οι Εβραίοι συστηματικά και διαχρονικά εφαρμόζουν.
  Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι Εβραίοι είτε σαν Ισραήλ είτε σαν λόμπυ στην επιθυμία τους και προσπάθεια τους να επιτύχουν τους σκοπούς τους έχουν διαγράψει την λέξη ηθική.
  Σε σχέση με την Ελλάδα , ο ρόλος τους στην εισβολή των Τούρκων και την κατοχή της Κύπρου ήταν σημαντικός.
  Σημαντικές οι παρεμβάσεις τους παρασκηνιακές ή όχι σε όλη την περίοδο του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.
  Θυμάται κανείς γιατί αποπέμφθηκε ο Κος ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Γιατί ο Κος «ΖΟΥΓΚΛΑ» έβγαλε ρεπορτάζ για τον Κο Χρυσανθακόπουλο του ΠΑΣΟΚ?
  Πολύ καλά πράξατε Κε. Σάββα ΛΑΟΣ χωρίς μνήμη και χωρίς την πραγματική γνώση της Ιστορίας οτυ επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ορφέα διολισθαίνεις σε μονοπάτια που δεν ξέρεις που μπορεί να σε βγάλουν.
  Άκου και έναν άνθρωπο που έσυρεν πολλά.

  Σε ό,τι με αφορά, δηλώνω αλληλέγγυος με τους Εβραίους που υπήρξαν θέματα των Ναζί και αλληλέγγυος με κάθε λαό που διώκεται.
  Η ένστασή μου έγκειται στην τρομοκρατία που ασκείται όταν κάποιος γράφει ή λέει κάτι εναντίον των Εβραίων. Την κατάσταση αυτή τη θεωρώ εξ ίσου επικίνδυνη με ρατσιστικές επιθέσεις που δέχονται οι Εβραίοι, όπως εξ ίσου επικίνδυνο θεωρώ τον σιωνισμό, που έχει χαρακτηριστεί ρατσισμός από τον ΟΗΕ.
  Όσον αφορά το πλούτισαν εις βάρος μας, αυτό δεν θα πρέπει να το λέει ένας Έλληνας, που επί τρεις χιλιάδες χρόνια είναι "ανοικτός" και εκτεθεεμένος σε τέτοιου είδους επιθέσεις, αφού μονίμως μεταφέρει πλούτο από άλλους τόπους στην Ελλάδα, άρα, "πλουτίζει εις βάρος άλλων", σύμφωνα με τη λογική σου Ορφέα.
  Κάτι τέτοια έλεγαν οι Τούρκοι και έκαναν τις εθνοκαθάρσεις εις βάρος μας σε Πόντο, Κωνταντινούπολη κλπ.
  Τώρα, όσον αφορά τη στάση των Μπαφραλήδων στη ναζιστική και τη βουλγαρική κατοχή, νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολα προσεγγίσιμο θέμα της ενώτερης ελληνικής ιστορίας και αυτό γιατί, καπεταναίοι που έτρωγαν σφαίρες από τους Τούρκους επί μια δεκαετία, μέγιστοι ήρωες του Πόντου, όπως ο Κισά Μπατζάκ, ο Μιχάλ αγάς, κ.ά., επαναλαμβάνω, μέγιστοι ήρωες του Πόντου, με αποδεδειγμένο πατριωτισμό και εντιμότητα, φόρεσαν γερμανική στολή και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς.
  Αυτά τα ζητήματα είναι σοβαρά και θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε ανάλογα.
  Αν θέλετε να συνεχίσετε, κάντε το.
  Επειδή έχω λάβει συνεντέυξεις από μερικούς τέτοιους καπεταναίους, τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σας λέω ότι το θέμα είναι δύσκολο και δεν βγαίνει άκρη.

  φιλικά

  Σάββας

  υ.γ. Ορφέα, να αγναντεύεις τη θάλασα του Θερμαίκού και να ηρεμείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ego aporo kai thelo na mou apantisi o vripol. giati i ovreoi tis thesalonikis edosan 800.000 lires stous tous tourkous gia na min afisoun tous ellines na mpoun stin thesaloniki. kai tis periousies tous i ovreoi pos tis apoktisan stin thesaloniki. afou eirthane kinigimenoi apo tin ispania. oso gia sena savva rotises tous katsapliades pou apokalis kapetanaious. giati den erixan oute mia sfaira otan ypoxorousan i germanoi kai ti ekanan ton oplismo pou tous paredosan i germanoi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Είπαμε
  δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα, όχι γιατί το φοβάμαι, αλλά γιατί είναι περιπεπλεγμένο και δεν είναι δυνατόν να καταλήξεις κάπου.
  Αυτό που έχω να πω ότι η περίπτωση της συνεργασίας των ανθρώπων αυτών, δεν έχει να κάνει με βόλεμα. Δηλαδή, δεν το έκαναν για να βολευτούν.
  Ήταν μια πολιτική επιλογή και φυσικά κρίνονται γι' αυτή τους την επιλογή.

  φιλικά
  Σάββας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. re savva gia pia epilogi milas. autoi i katsapliades to mono pou eixan ston nou tous. eitan pws tha apraxnan tin exousia. kai potes den polemisan ton kataxtiti kata metopo. opos ekane o zervas kai i aloi pragmatikoi patriotes.kai o pragmatikos tous skopos eitan na paradasoun tin makedonia stous servovoulgarous. kai tin iphro ston xotza. kai ta nisia me thrakh stous tourkous.kai min xexnas oti autoi i eamovoulgaroi eftiasan tin snof kai tin nof kai sinergazontan me tous germanovoulgarous. alla simera lete oti i tagmatasfalites eitan i prodotes . e oxi lathos an den eitan i tagmatasfalites simera. tha eimastan mia proin sovietia kai ta sinora mas tha eitan os tin lamia kai mporei pio kato.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμε
  πρώτον υπάρχει μια παρανόηση.
  Αναφέρθηκα στους καπεταναίους του Πόντου, που κατά τη διάρκεια της κατοχής συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς.
  Τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν υπηρετούσας ως υπολοχαγός στις Σέρρες, επισκέφθηκα μερικούς καπεταναίους με λαμπρή ιστορία στο αντάρτικο του Πόντου και έκανα κάποιες συνεντεύξεις.
  Επειδή δεν μπορύσα να διανοηθώ πώς ένας καπετάνιος που έζησε δέκα χρόνια στα βουνά του Πόντου, πολεμώντας τους Τούρκους, κατά τη διάρκεια της Κατοχής συνεργάστηκε με τους κατακτητές της χώρας μας.
  Αυτό το θέμα είναι δύσκολο και σ' αυτό δεν θα ήθελα να αναφερθώ.
  Όσο για τους χαρακτηρισμούς που κάνεις για τους καπεταναίους του ΕΛΑΣ και του Δ.Σ. δεν με βρίσκουν σύμφωνο και επί πλέον ρίχνουν νερό στο μύλο του διχασμού.
  Είπαμε, χρειαζόμαστε εθνικό πατριωτικό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα.
  Σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να συμπαραταχθούν όλοι, από την άκρα αριστερά, μέχρι την άκρα δεξιά.
  Να μην διχάζουμε το λαό.
  Κάποιοι ακολουθούν διχαστικές πρακτικές γιατί μόνο από τέτοιες μπορούν να υπάρχουν.
  Ανώνυμε 1:35, έσβησα το σχόλιό σου γιατί είναι υβριστικό. Είναι από τις ελάχιστες φορές που το κάνω, αλλά αυτό επιβάλλεται από την ευ΄θυνη που έχω απέναντι στη συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών και από τη δεοντολογία.
  φιλικά

  Σάββας Καλεντερίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. τι δεν μπορεις ταχα μου να καταλαβεις σαβα?
  μαθε λοιπον οτι οι μεγαλυτεροι και χειροτεροι κατακτητες για την πατριδα μας ηταν οι εαμοβουλγαροι του εαμ ελας οι ψυχοπαθεις δολοφονοι τυπου αρουλη βελουχιωτη οι σφαγεις του ελληνικου λαου,που θελαν να μας φτιαξουν ενα σοβιετικο παραδεισο,μεχρι τον ολυμπο φυσικα,γιατι μακεδονια θρακη και ηπειρος θα διδονταν στους σλαβους συντροφους τους οι οποιοι τους δουλευαν και τους χρησιμοποιουσαν.
  εν συνεχεια ιεραρχωντας τους εχθρους ηταν οι βουλγαροι κατακτητες,μετα οι τουρκαλβανοι κατακτητες,μετα οι ιταλοι και τελευταιοι οι γερμανοι.
  αρα ειναι απολυτως φυσιολογικο ο ελληνικος λαος να επιλεξει τους συμμαχους του για να χτυπησει τον υπαριθμο ενα θανασιμο εχθρο της πατριδας μας,που ηταν οι εαμοβουλγαροι κατακτητες.
  απλα πραματα και ξεκαθαρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Σάβα υπακούοντας στην προτροπής σου το σταματάω εδώ,με βαθιά λύπη μου φυσικά,καθώς "ξύθηκαν πληγές"...
  Πές στον φίλο μου τον vripol να μην λέει τέτοια σε μπάφραλη,γιατί υπάρχει και το ρημάδι το DNA και άντε να το συγκρατήσεις μετά...
  Τον θεωρώ και φίλο μου...
  Εσύ κι αυτός με κάνατε να βράζω στο ζουμί μου...΄Αντε να ηρεμήσω τώρα...
  Ορφεας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.