29/9/17

Δεν κρύβεται και δεν κουκουλώνεται με τίποτα… Η τροπολογία Κοντονή αφορά Συλλόγους «Τουρκικής» και «Μακεδονικής» μειονότητας

ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Του Νίκου Μελέτη
Με …ερμηνευτικές ακροβασίες των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(ΕΣΔΑ), επιχειρεί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ψήφιση της τροπολογίας Κοντονή και από τον κυβερνητικό εταίρο, δημιουργώντας σύγχυση ώστε να συσκοτισθεί η «τούμπα» των ΑΝΕΛ. Οι πληροφορίες περί …συμπλήρωσης της τροπολογίας, με το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ δεν εχει προφανώς καμία σημασία καθως η ΕΣΔΑ εχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την Ελλάδα και ισχύει στο σύνολο της και συνεπώς οι επιφυλάξεις που υπάρχουν στην άσκηση του δικαιώματος «συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι» για λόγους «εθνικής ασφάλειας»(του άρθρου 11) ίσχυαν φυσικά και για την τροπολογία η οποία κατετέθη και με την οποία διαφώνησαν οι ΑΝΕΛ.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεν αφορούν μόνο την Θρακη αλλά και όσους επιχειρούν να συγκροτήσουν Συλλόγους που υποστηρίζουν την ύπαρξη «Μακεδονικής Μειονότητας» στην Ελλαδα και φυσικά ακόμη πιο σημαντικό από την διαδικασία επανάκρισης των υποθέσεων ,είναι το σκεπτικό των αποφάσεων του ΕΔΑΔ που καθιστά εξαιρετικά δυσχερείς τους ελληνικούς χειρισμούς, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις ρυθμίσεις της Λωζάννης ούτε ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τις διακρατικές σχέσεις της χώρας, ενώ έχει απορριφθεί το επιχείρημα επιβουλής για την δημόσια ασφάλεια.
Και παλι όμως πρέπει να επισημανθεί ότι η «μάχη» στην Θράκη πρέπει να δοθεί με εθνική συνολική πολιτική για το μειονοτικό που θα εξουδετερώσει την προώθηση του τουρκισμού από οργανώσεις που προσπαθούν να υποκαταστήσουν την Πολιτεία. Και είναι οργανώσεις που σε άλλες έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους αλλά λειτουργούν κανονικά, και άλλες που δεν έχουν καν ανάγκη να έχουν τον όρο «τουρκικός» στον τίτλο τους για να εκτελέσουν την διατεταγμένη υπηρεσία τους. Στην συζήτηση αυτή όμως πρέπει να εκτεθούν όλα τα στοιχεία που συστηματικά αποκρύβονται:
-Η τροπολογία δεν αφορά όπως λανθασμένα έχει θεωρηθεί μόνο την υπόθεση της «Τουρκικής Ένωσής Ξάνθης» «Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης» και του «Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου» οι οποίες δικαιώθηκαν από το ΕΔΑΔ αλλά αφορά και την «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» που απροκάλυπτα έθετε θέμα προβολής «Μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα. 
-Αν και η κυβέρνηση δηλώνει ότι η τροπολογία απλώς και μόνο αφορά το διαδικαστικό και απέναντι στην πίεση που υπάρχει (καθώς οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ είναι δεσμευτικές) επιχειρείται παράκαμψη της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών , αποκρύπτεται ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο έλαβε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, και το οποίο πλέον αποτελεί νομολογία του Δικαστηρίου.
 -Στην περίπτωση της «ΤΕΞ», το ΕΔΑΔ επισημαίνει ότι βάσει του άρθρου 11 ο καθένας μπορεί να ιδρύει σύλλογο που μπορεί να επιδιώκει εκτός άλλων (κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών κ.λπ.) σκοπών και την προστασία της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, καθώς και την αναζήτηση μιας εθνικής ταυτότητας ή την επιβεβαίωση μιας μειονοτικής συνείδησης.
Σε ό,τι αφορά και την απόφαση διάλυσης ενός Σωματείου το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι "Ακόμα και αν ο σκοπός του σωματείου ήταν η προώθηση της ιδέας ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια εθνική μειονότητα, δεν θα μπορούσε τούτο να απειλήσει μια δημοκρατική κοινωνία, ιδιαίτερα επειδή ουδόλως γίνεται μνεία στο καταστατικό του περί προσφυγής των μελών του στη χρήση βίας ή αντιδημοκρατικών ή αντισυνταγματικών μέσων.
Το ΕΔΑΔ, αν και έλαβε υπόψη τις αιτιολογίες των ελληνικών δικαστηρίων, δεν διαπίστωσε δραστηριότητες του σωματείου κατά τον χρόνο της διάλυσής του που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, την εδαφική ακεραιότητα ή τις δημοκρατικές αξίες. Αντίθετα, διαπίστωσε, ότι οι δραστηριότητές του επιβεβαιώνουν μόνο την εκδήλωση και διατράνωση μιας μειονοτικής συνείδησης. … Καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις πεποιθήσεις του σχετικά με την εθνική του ταυτότητα.»
Κρίθηκε ακόμη ότι ο πρόεδρος ή τα μέλη του σωματείου δεν επικαλέστηκαν ποτέ την προσφυγή στη βία ή την εξέγερση, ή προέβησαν σε άλλη μορφή απόρριψης των δημοκρατικών αρχών, και σε κάθε περίπτωση αν πράγματι το σωματείο ήταν απειλή για την δημόσια τάξη θα έπρεπε να εφαρμοσθεί το άρθρο 138 του Ποινικού Κώδικα (επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας).
Ο Άρειος Πάγος με την αιτιολογία της μη δεσμευτικότητας των αποφάσεων του ΕΔΑΔ απέρριψε τον νέο αίτημα της «ΤΕΞ» για επανεγγραφή στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου(παρά το γεγονός ότι το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ ομιλεί για δεσμευτικότητα και το άρθρο 28 του Συντάγματος αναφέρει ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού Δικαίου.
Το ΕΔΑΔ είχε δικαιώσει όμως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επτά Έλληνες πολίτες, των οποίων η αίτηση για την εγγραφή του σωματείου τους με τίτλο «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού», στο καταστατικό του οποίου αναφερόταν ότι τα μέλη του είναι «μακεδονικής» εθνικής καταγωγής και ότι έχουν «μακεδονική εθνική συνείδηση» απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Φλώρινας, απόφαση που επικυρώθηκε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης και τον Άρειο Πάγο..
Αποδεχόμενο παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ το Δικαστήριο επιδίκασε στους προσφεύγοντες το ποσό των 12.000 ευρώ. Και στο σκεπτικό ανέφερε τα εξής:
«…Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι σκοποί του προσφεύγοντος σωματείου, που αναφέρονται, γενικά, στο καταστατικό του, δύσκολα μπορούσαν από μόνοι τους να επιφέρουν παραβίαση της δημόσιας τάξης..» και ότι « ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι ιδρυτές σωματείου, επικαλούνται μειονοτική συνείδηση, το Έγγραφο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την ανθρώπινη διάσταση της ΔΑΣΕ (Κεφάλαιο IV) της 29ης Ιουνίου 1990 και ο Χάρτης του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη της 21ης Νοεμβρίου 1990 – που η Ελλάδα επιπλέον υπέγραψε – τους επιτρέπουν να ιδρύουν σωματεία για να προστατεύσουν την πολιτιστική και πνευματική τους κληρονομιά».
Και σε αυτή την υπόθεση το ΕΔΑΔ έκρινε ότι δεν προέκυψε από τον φάκελο της υπόθεσης ότι οι προσφεύγοντες « έλαβαν κατά την εποχή των πραγματικών περιστατικών πρωτοβουλίες ή πραγματοποίησαν δράσεις ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα..». Το Εφετείο στην απόφαση του είχε παραπέμψει σε δράσεις της περιόδου 1990-1991, από ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη του προσφεύγοντος σωματείου για την προώθηση της ιδέας ύπαρξης «μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλαδα. Ένα λεπτό σημείο ήταν ακόμη ότι στην περίπτωση αυτή τα εθνικά δικαστήρια στηρίχθηκαν στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ για την απόρριψη του αιτήματος της «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού» ,ενώ το άρθρο 12 του Συντάγματος αναφέρει ότι η ίδρυση Σωματείων δεν υπόκειται σε προηγούμενη άδεια.
Τι προβλέπουν τα επίμαχα άρθρα της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»
Άρθρο 11
Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 
1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συναιτερισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του.
2. Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων.
Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους.
Άρθρο 14
Απαγόρευση των διακρίσεων 
Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως. Άρθρο 46 Υποχρεωτική ισχύς και εκτέλεση των αποφάσεων
1. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι.
2. Η οριστική απόφαση του Δικαστηρίου διαβιβάζεται στην Επιτροπή Υπουργών, η οποία εποπτεύει την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης.
3. Εάν η Επιτροπή Υπουργών κρίνει ότι η εποπτεία της εκτέλεσης μιας οριστικής απόφασης εμποδίζεται από ένα πρόβλημα στην ερμηνεία της απόφασης, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί του ερμηνευτικού ζητήματος. Η απόφαση περί παραπομπής απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των εκπροσώπων που έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Επιτροπή.
4. Εάν η Επιτροπή Υπουργών κρίνει ότι ένα Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος αρνείται να συμμορφωθεί με οριστική απόφαση σε υπόθεση στην οποία είναι μέρος, μπορεί, αφού προειδοποιήσει επισήμως το Μέρος αυτό και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των εκπροσώπων που έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Επιτροπή, να παραπέμψει στο Δικαστήριο το ζήτημα εάν το εν λόγω Μέρος έχει παραλείψει να εκπληρώσει την υποχρέωση του δυνάμει της παραγράφου 1. 5.
Εάν το Δικαστήριο διαπιστώσει παραβίαση της παραγράφου 1, παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Υπουργών προκειμένου αυτή να εξετάσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Εάν το Δικαστήριο δεν διαπιστώσει παραβίαση της παραγράφου 1, παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Υπουργών, η οποία κλείνει την εξέταση της υπόθεσης

ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

http://mignatiou.com

15 σχόλια:

 1. Ηταν μαθηματικα βεβαιον οτι θα ερχοτανε τετοιος νομος,μαλιστα θεωρω οτι αργησε.
  Θυμησου ποιοι ηταν οι πρωτοι-πρωτοι νομοι που ψηφησαν : Συμφωνο συμβιωσης,καταργηση φυλακων ασφαλειας με μανδυα την αποσυμφορηση των φυλακων,ηλιοθεραπεια εισβολεων,μετα ασχοληθηκαν με τα θρησκευτικα,τις παρελασεις και την αριστεια,τα αρχαια,αλλαγη φυλου κλπ.
  Εσχατως ανεκαλυψαν οτι η Ελλαδα εχει παντου αρχαια ασχετως αν τα καταργουν στην εκπαιδευση.
  Μαλλον εννουν ως επενδυσεις την παραχωρηση της Θρακης,Μακεδονιας κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Α) Τάχα δέν σεβόμαστε τήν ονομασία τουρκικός... Τό πρόβλημα εἶναι, ὅτι στίς μέν χῶρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης,
  1ον) δέν ἔχουν τέτοιους γείτονες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, πού νά ὑποδαυλίζουν μειονοτικές ἀποσχίσεις καί ἀνιστόρητους ἀλυτρωτισμούς (ἀντίθετα ὅλα τά κράτη συνεργάζονται λίγο ἤ πολύ γιά νά μήν ἐκφρασθοῦν τέτοιες μειονοτικές τάσεις μέ ἔνταση) , καί
  2ον) ἀφίνουν μέν ἐλεύθερη τήν ἵδρυση τῶν σωματείων, με΄βάση τό δόγμα "εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις", ὅπως τόσο εἰδυλιακά τά λέει καί τό ΕΔΑΔ, ἀλλά :
  α) Στήν συνέχεια παρακολουθοῦν ἀστυνομικῶς στενά τίς δραστηριότηες καί τῶν σωματείων αὐτῶν πού συνιστοῦν ἐνδεχόμενο κίνδυνο γιά τήν δημόσια ασφάλεια, καί τῶν μελῶν τους καί μέ διάφορους τρόπους ἐπικλήσεως καί ἐπιβολῆς τῆς νομιμότητας, ἐξουδετερώνουν ὅλους τούς τυχόν κινδύνους γιά τήν δημόσια τάξη καί ἀσφάλεια.
  β) Πάντα μέ ἐπίκληση τῆς δημοκρατικῆς κοινωνίας βέβαια, καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ "εἶσαι ὅ,τι δηλώσῃς", βρίσκουν τίς παραβιάσεις ἀκόμη καί ἄν χρειασθῆ νά βελτιώσουν τό ὑπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.
  γ) Τοῦτο, ἀκόμη, ἰδίως μᾶλλον, καί στόν χῶρο τῆς παιδείας τῶν μειονοτικῶν τους: Ἀπό μικρά παιδιά, τούς ἐμφυσοῦν τίς ἀξίες τῆς πλαιοψηφικῆς ἐθνικῆς τους κοινωνίας, καί τούς μαθαίνουν τήν ἱστορία της.
  δ) Ἔτσι, στό ὄνομα τῆς τυπικῆς νομιμότητας....., φτάνουν στό ἴδιο ἀποτέλεσμα πού ἐμεῖς φτάναμε μέ ἀπαγορεύσεις ὀνομασιῶν, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἀκολουθοῦμε, παραδοσιακά, τόσο λεπτομερῆ ἀστυνόμευση καί νομοθετική ἀκρίβεια.

  Β) Ἀλλά, ἄς μαθαίναν τήν ἱστορια μας οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης ὡς δική τους ἱστορία, τήν Ἑλληνική γλῶσσα ὡς γλῶσσα ἀνὠτερου πολτιμσοῦλ, ἀπό τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη ὡς βαθύτερη, λογικότερη καί προηγηθεῖσα τοῦ μωαμεθανισμοῦ καί τοῦ κατασκευασμένου κορανίου του, κ.ο.κ. Καί τότε, ἄν ἔπαιρναν καί τό ὄνομα "Τουρκικό ..." σέ ἕνα σωματεῖο τουθς, δέν θά ἦταν για νά ἀπεμπολήσουν τήν ἑλληνική τους πολτισμική ταυτότητα. Θά ἦταν γιά νά ἐκπολιτίσουν τούς ἐκτός Ἑλλάδος τούρκους.
  Ἀντίθετα, σήμερα, ἔγιναν τοῦρκοι ἀκόμη καί πομάκοι, λόγῳ των δικῶν μας παραλείψεων καί τῶν διεθνιστικῶν ἰδολογημάτων πού ἐπηρεάζουν μέρος ἀπό ἐμᾶς. Ἔτσι ἀντί νά τούς ἔχουμε ἐνσωματώσει, ὑγιῶς καί ἐλεθέρως τούς περισσοτέρους, πράγμα πού θα αὔξαινε καί τήνδυνατότηα ἐλέγχου τῶν κακόπιστων, εἶναι ἕτοιμοι μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ, καί τήν ὑποστήριξη τῶν ἀερο-ἰδεολόγων μας, νά ἐνεργοῦν συντονισμένα ὡς πράκτορες τῆς Τουρκίας σέ Ἑλληνικό ἔδαφος.
  Γ) Ἀντίστοιχα, στό θέμα τῆς απιδείας καί μέ ἔμφαση στόν κοινό ὀρθόδοξο χριστιανικό παρελθόν μας, ἔπρεπε νά γίνεται, καί μέ ὅσους εὑρίσκονται ἐν Ἑλλάδι σλαβομακεδόνες.
  Δ) Τέτοιες ρεαλιστικές πολιτικές μας, ἐμποδίσθηκαν μέχρι σήμερα, μέ περισσή ἐπιμέλεια, ἀπό τίς ἡγεσίες τῆς Ἑλλάδος καί μέ ἐντολές καί κατευθύνσεις πρός αὐτές, ὑπό τῶν Ἐγγλέζων καί ὑπό τῶν ΗΠΑ, περί τοῦ ἐξ ὁρισμοῦ περιορισμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέσα στούς ναούς ! Ναί ὅπως στίς κουμουνιστιές χῶρες! -μέ μόνη παραλλαγή, ὅτι ἀφινόταν ἐλεύθερο τό φολκλορικό στοιχεῖο τῆς παρουσίας τῶν ἱερέων σέ δημόσιες ἐκδηλώσεις, καί δημόσιος λόγος τῶν ἱρέων ἀλλά καί τῶν ὀρθοδόξων χριστναῶν, πού δέν ἔπρεπε νά θίγῃ κοινωνικά καί πολιτικά θέματα κατά τρόπο προσβολῆς τοῦ δυτικοῦ ὑλιστικοῦ οἰκονομισμοῦ καί τῆς κρατούσης τάξεως (τῆς Ἑλλάδος ὡς ἐν πολλοῖς προτεκτοράτου).
  Ε) Ὁ ἀποκλεισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τήν Παιδεία τῶν Ἑλλήνων (ὁλοένα περισσότερο), καί ἀπό τό κράτος μας γενικώτερα (γραμματική μόνον ἑρμηνεία τῶν νόμων, ἀκόμη καί τῶν ἀντίχριστων σήμερα, μή ἀντιμετώπιση τῶν ὁλοκληρωτικῶν αἱρέσεων τῶν ΗΠΑ, στό ὄνομα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας), ἀπέκλεισε καί τήν πολιτισμική τουλάχιστον ἐνσωμάτωση τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων.
  ΣΤ) Αὐτά πρέπει νά ἀλλάξουν.
  Ζ) Βλέπετε πῶς ἀνέχονται στήν Τουρκία καί τόν ἰσλαμισμό της καί τήν προμήθεια ὅπλων ἀπό τήν Ρωσία. Μόνο ἐμεῖς εἴμαστε οἱ μαλθακοί τῆς ὐποθέσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κ Σωκράτη μας λέτε στο 2α οτι δήθεν οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν τις δραστηριότητες των διαφόρων σωματείων.
   Αν είναι έτσι γιατί γίνεται το ΣΩΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΕΕ από βομβιστικά και η Γαλλία έχει πλέον ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ λογω των τρομοκρατικών συμβάντων.
   Η ΕΕ θα αφήσει ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΜΠΕΡΗ ΣΤΑ άλλοτε πολιτισμένα ΕΘΝΗ -ΚΡΑΤΗ της Ευρώπης.
   Τα εγκληματα του 20 ΑΙΏΝΑ θα είναι τίποτε στην γενοκτονία που ΗΔΗ ζουμε και που θα ακολουθησει στον Αιώνα μας.Αλλωστε ήδη η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ εναντίον της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας έχει ξεσπάσει.Τα παιδιά του 97 των Ελλήνων διδάσκονται την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ αντι για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας.

   Διαγραφή
 3. Oι αποδομητές εν ΔΡΆΣΕΙ.
  ΧΟΥΝΤΑ ΜΕ ΚΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΒΟΥΛΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κα Κουμη
   Δεν αποδομουν την χωρα.
   Οικοδομουν οικιες για να καταφυγουν σε αλλη χωρα...μια και ζυγωσε ...η ωρα...

   Διαγραφή
  2. Κ.Μακεδωνα ...αγαπητοι φιλοι...δεν θα συμβαλουμε ολοι εδω στα Ριχτερ του σεισμου..?? Αλοιμονο αν οχι...

   Διαγραφή
  3. Αγαπητοι φιλοι
   Χρωσταμε ολοι μια σαρωτικη ΕΚΠΛΗΞΗ...στους δημοσκοπους..στα καναλια..στα κομματα..στσ θινκ τανκς του εξωτερικου..στις Πρεσβειες...στους τουρκους...στους Σκοπιανους... στους κλεφτες των ονειρων μας...στους Γερμανους.. και σ ολους τους συνεργατες τους εδω... στα περιεργα οντσ που ροκανισαν το μελλον των πσιδιων μας... που στελνουν οικογενειες Ελληνων στο παγκακι...οπου ναναι...
   Αν δεν κανουμε ολοι μαζι μια θανασιμη εκπληξη..τωρα...Ετσι...για το γαμωτο..για να μην πουν μαλακα εναν εναν απο μας αυτοι ολοι...
   Αν δεν το κανουμε να ..πεσουν ανασκελα ολοι....Ουτε ενας απο μας δεν θα αξιζει φραγκο...δεν θα αξιζει ουτε ενσ δακρυ...των προγονων μας..
   ..των πατεραδων μσς...των μητερων μας....Δεν ειναι δυνστον να δεχτειτε οτι μας επιασε κοροιδα ολους ενας Φλωρος σαν τον Τσιπρα..σαν τον Σαμαρα...σαν τον Γιωργακη...σαν τον Κωστακη...Σαν την μισορηξια τον Σιμιτη...Δεν σας κανω καμμια υποδειξη πολιτικη..δεν εκπροσωπω κανεναν.. Εκπροσωπω την ντροπη που νιωθει ο καθενας μας..που ειναι εθνικη αναγκη να γινει ..περιφανεια.. Αν περα απο τα λογια ..εχετε ενα τρυφερο δακρυ για την πατριδα μας...αφηστε το να κυλησει...και καντε την εκπληξη οπως νομιζετε καλυτερα...Ολα τα αλλα λογια ειναι της στιγμης..

   Διαγραφή
 4. Η αλλαγή φύλου ειναι ορθός νομος ! Αφορά το πολυ 100-150 άτομα που βιολογικά γεννήθηκαν ως ενα φύλο και εγκεφαλικό ειναι αλλο.Πληρως αναγνωρισμένη ασθένεια η οντότητα στην ιατρική ! Ενα παράδοξο της φύσης , ενα λάθος στο εκατομμύριο του βιολογικού μας προγράμματος.Έπρεπε επιτέλους αναγνωρίσει και το κράτος ! Είχαμε αυτοκτονίες , είχαμε Μπόουλινγκ σε αυτά τα δύσμοιρα πλάσματα που τους έτυχε ο κλήρος αυτής της βιοχημικής αστοχίας η οποία στο μέλλον ισως διορθώνεται βιολογικά οπότε η νομική επιστήμη ξεπερνάται απο την τεχνολογία ! Η ενωση της Θράκης ειναι αλλο ! Εκει έχουμε η συνθήκη της Λωζανης που υπερισχύει των εθνικών νόμων Ελλαδος και Τουρκίας και καθε ψήφιση τέτοιου νόμου ειναι νομικό λάθος που ισως επισύρει και ακύρωση σε διεθνή δικαστήρια.Ως άτομο καθε άτομο μπορεί να αισθάνεται Φινλανδός ,Τούρκους ,Εσκιμώος , αυτο δεν ενδιαφέρει το κράτος και δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει ως τέτοιο ειδικώς οταν τυχούσα αναγνώριση επιδράσει κατα της ίδιας της κρατικής οντότητος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλαγή φύλου στα 15.?Μας δουλεύετε?Η μεγαλύτερη γενοκτονία ....

   Διαγραφή
  2. Το 15 το διέρευσε η ίδια η κυβέρνηση ωστε να φανεί οτι δηθεν ακολούθησε μια μέση οδό.Στην πραγματικότητα αυτός ο νόμος προκαλεί τεκτονικές αλλαγές στο ίδιο το ανθρωπολογικό πρότυπο που οι άφρονες της εποχής ούτε καν υποψιάζονται

   Διαγραφή
  3. Κ.Μακεδωνα
   Οι τεκτονικοι σεισμοι..ριχνουν σπιτια..παλατια...ακομη και ονειρα θερινης νυχτας...Νομιζετε οτι η φυση ειναι ..πονοψυχη..?? Η αριστερο-δεξια μαιμου..θαβει...τον εαυτο της τωρα...σε θολωτο ταφο....Θα την βρουν οι αρχαιολογοι του μελλοντος...Ρωτηστε τι απεγιναν οι δεινοσαυροι..απο τεκτονικο κυμμα...

   Διαγραφή
  4. @ Όλα για όλα

   >καθε ψήφιση τέτοιου νόμου ειναι νομικό λάθος που ισως επισύρει και ακύρωση σε διεθνή δικαστήρια<

   Το έχουν ήδη κερδίσει στο ΕΔΑΔ.

   Διαγραφή
 5. τα σκουπίδια νομοθετούν σκουπίδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ολο αυτο το εκανε.....το κοντονη....το κοντο-ννοει....το κοντο-μνι..η....το κοντο-πλι.....?? ( η μεταφραση..γινεται σε διαλεκτο.. θεσσαλικη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν πειραζει ρε παιδιά αφου έστειλε αεροπλάνα να παρελάσουν στην Κύπρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.