30/12/12

49 χρόνια πρίν... 29.ΧΙΙ.1963

Επιλογή: Μιχαλης Ν. Κατσιγερας
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΙΣ: Αι χθεσιναί πληροφορίαι εκ Λευκωσίας αναφέρουν, ότι η κατάστασις εξακολουθεί να παραμένη λίαν τεταμένη. Τουρκικά πολεμικά εθεάθησαν, διά δευτέραν ημέραν, πλέοντα εις απόστασιν 10 μιλίων από των βορείων ακτών της νήσου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι εγκαθίστων πολυβολεία και ανήγειρον οδοφράγματα εις τας συνοικίας των, τμήματα δε της τουρκικής δυνάμεως Κύπρου κατελάμβανον θέσεις μάχης εις την περιοχήν του προαστίου Τράχωνα. Νέαι συμπλοκαί δεν εσημειώθησαν, πάντως, και βρετανικά στρατεύματα περιεπόλουν εις τας οδούς της Λευκωσίας. Η επικοινωνία μεταξύ της Λευκωσίας και της Κερυνείας έχει διακοπή. Η σύζυγος Βρετανού στρατιώτου ετραυματίσθη διά σφαίρας υπό Τουρκοκυπρίων εις την συνοικίαν Νεαπόλεως. Επίσης βρετανική περίπολος εβλήθη εις την πύλην της Κερυνείας.

DE FACTO ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΙΣ: Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, κατά την συνάντησίν του μετά του αφιχθέντος εκτάκτως εις Κύπρον Βρετανού υπουργού Αμύνης κ. Ντ. Σάντυς, εξέφρασε τας ζωηράς ανησυχίας του διότι ο διαχωρισμός των ελληνοκυπριακών από τας τουρκοκυπριακάς συνοικίας, κατά την διάρκειαν των προσφάτων αιματηρών γεγονότων δημιουργεί θέμα διχοτομήσεως των Δήμων. Και υπεγράμμισε τους κινδύνους εκ της προκλητικής στάσεως των Τουρκοκυπρίων, που ενισχύονται από την Αγκυραν.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ: Θεσσαλονίκη, 28.- Οι Τούρκοι ενίσχυσαν από διημέρου τας δυνάμεις προκαλύψεως κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου του Εβρου. [...] Τηλεγραφήματα εκ Νέας Ορεστιάδος αναφέρουν ότι τα τουρκικά φυλάκια κατά μήκος της μεθορίου ενισχύθησαν το τελευταίον 48ωρον σημαντικώς. Δύναμις λόχου Τούρκων στρατιωτών και χωροφυλάκων ενίσχυσαν την φρουράν της μικράς νήσου Ουζούν Κιουπρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.