29/10/13

Κύκλος Σεμιναρίων Οι.Ομ.Κω 2013-2014: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου - τα δικαιώματα των μειονοτήτων: μία προσέγγιση του ιστορικού, θεσμικού πλαισίου και η πολιτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη Τουρκία»

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 
Ανακοίνωση  Κύκλου Σεμιναρίων 2013-2014
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στη συνέχεια της περσινής σειράς σεμιναρίων με θέμα:
«Η ιστορία και ο πολιτισμός των Ρωμιών της Πόλης» 
έχει αποφασίσει την οργάνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 σειράς σεμιναρίων στον θεματικό τομέα:
«Τα δικαιώματα του ανθρώπου - τα δικαιώματα των μειονοτήτων: μία προσέγγιση του ιστορικού, θεσμικού πλαισίου και η πολιτική τους εφαρμογή στη σύγχρονη Τουρκία»

Ο κύκλος σεμιναρίων που θα ξεκινήσει την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 θα καλύψει τα θέματα:
1.       Ιστορική Εξέλιξη της προστασίας των μειονοτήτων και διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
2.       Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.       Διεθνή Δικαστήρια.
4.       ΟΗΕ και οι Μειονότητες.
5.       Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα στην Τουρκία.
6.    Η κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην  Τουρκία.
7.    Η έννοια των Επανορθώσεων και Αποκατάστασης προς θύματα μαζικών παραβιάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (nnap@otenet.gr), μέχρι την 10/11/2013, για εκδήλωση ενδιαφέροντος - μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα (στην περίπτωση που είχε σταλεί για  την περσινή σειρά σεμιναρίων δεν χρειάζεται η αποστολή βιογραφικού). Τα σεμινάρια θα μεταδίδονται, όπως και  πέρσι, από το διαδίκτυο προς τους εγγραφέντες. Θα χορηγηθεί ενδεικτικό στις/στους παρακολουθούσες/ντες ανελλιπώς. Θα δοθεί η δυνατότητα εκπόνησης εργασιών. 

1 σχόλιο:

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.