31/10/14

Η Εκκλησία δεν θα τελεί κηδείες και μνημόσυνα σε όσους επιλέξουν αποτέφρωση αντί ταφής

«ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Η Εκκλησία δεν θα τελεί κηδείες και μνημόσυνα σε όσους επιλέξουν αποτέφρωση αντί ταφής
«Αφορισμό» και... μετά θάνατον για όσους επιλέγουν την αποτέφρωση αντί της ταφής, επιλέγει η Εκκλησία της Ελλάδος με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που απεστάλη σε όλες τις Μητροπόλεις. Συγκεκριμένα, η Εκκλησία δεν θα τελεί νεκρώσιμη ακολουθία και μνημόσυνο σε όσους αποδεδειγμένως και οικειοθελώς έχουν δηλώσει την επιθυμία για καύση του σώματός τους.

Πάντως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σπροσθέτει στην εγκύκλιο ότι μπορεί ο κάθε Μητροπολίτης με δική του ευθύνη να τελεί ένα... τρισάγιο.
Αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων: Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τιμή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων ἀνάσταση.

Επίσης: Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους.
Όλη η εγκύκλιος

Πρωτ. 5055
Ἀριθμ. Διεκπ. 2415 Ἀθήνῃσι 29ῃ Ὀκτωβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τό νέο νομοθετικό καθεστώς γιά τήν ἀποτέφρωση νεκρῶν, σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ. Α΄), κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπελήφθη καί τοῦ ζητήματος τούτου καί ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.

Μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 ὁ νομοθέτης δέν λαμβάνει ὑπ' ὄψιν τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ. Ἐάν ὁ θανών δέν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ περί τῆς μετά θάνατον ἐπιθυμίας ταφῆς ἤ ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται νά λάβει χώρα μέ μόνη τή δήλωση τοῦ/τῆς συζύγου ἤ «συντρόφου», μετά τοῦ/τῆς ὁποίου/ας ἔχει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», ἤ τή δήλωση τῶν συγγενῶν πρώτου ἤ δευτέρου βαθμοῦ.

Τοῦτο, κύημα τοῦ συγχρόνου μηδενιστικοῦ τρόπου ζωῆς καί τῆς τάσεως πρός ἀποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχῆς καί ἐκφάνσεως τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ ἐκ προοιμίου καταστρατήγηση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ κεκοιμημένου μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ἔλλειψη σεβασμοῦ καί φροντίδος πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τιμή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων ἀνάσταση.

Κατόπιν τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ἐνημερώσει, στό πλαίσιο τῆς ἀγρύπνου ποιμαντικῆς φροντίδος Της, τό εὐσεβές Αὐτῆς πλήρωμα, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τίς ἀκόλουθες κανονικές συνέπειες τῆς ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματος:

-Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους.

-Πρός ἀποφυγήν οἱασδήποτε θεολογικῆς, κανονικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ σεβασμός τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί ἡ διακρίβωση τῆς οἰκείας βουλήσεως τοῦ κεκοιμημένου καί ὄχι ἡ βούληση ἤ ἡ δήλωση τῶν οἰκείων του.

-Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένως οἰκειοθελῶς ἐδήλωσε τήν ἐπιθυμία περί καύσεως τοῦ σώματός του, δηλώνει τήν αὐτονόμησή του καί ὡς ἐκ τούτου δέν τελεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ αὐτοῦ.

Παρά ταῦτα, ἐπαφίεται στήν ποιμαντική σύνεση καί τήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἡ τέλεση ἁπλῶς Τρισαγίου.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.


† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ
† Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος
† Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

8 σχόλια:


 1. ΔΕΝ πρόκειται φυσικά γιά ἀφορισμό μετά θάνατον. Ὁ ἐπιλέγων τήν καύση του, ἔχει ἄλλη ἀνθιρωπολογία καί ὄχι τήν ὀρθόδοξη χριστανική. Διότι, προϋποθέτει μία τέτοια ἐπιθυμία του, νά καῆ τό σῶμα του, ὅτι θέλει εἴτε νά ἐπιστρέψῃ στό τίποτα (βουδισμός, θρησκευτικός ἀναρχισμός, θρησκευτικός ἀθεϊσμός), εἴτε νά μετατραπῆ (καί "πάλι" μετά ἀπό "μετενσαρκώσεις", ή γιά πρώτη φορά ὡς τέλος ἀτομικῆς ἐξελίξεως) σέ..."ἐνέργεια"-"πνεῦμα" (ἰνδουϊσμός, σαμανισμός, σατανισμός, φιλοσοφισμός).
  Ἀλλά τό θέμα δέν ἀφορᾶ μόνο τί θά κάνῃ ἡ Ἐκκλησία. Ἀφορᾶ καί τό κράτος καί τήν κοινωνία μας: _Σᾶς ἀρέσει νά γνωρίζετε ὅτι εἰσπνέετε καμένη άνθρώπινη σάρκα; _Σᾶς ἐμπνέει ἡ ἰδέα νά καίγονται μαζί πολλοί κάπου; _Στοχεύετε νά ἀποκρύψετε στυγερά ἐγκλήματα χωρίς νά ὑπάρχῃ καμία δυνατότητα πλέον γιά ἰατροδικαστική ἔρευνα; -_ Σᾶς "λέει" τό νά πεθάνετε "καθαροί" καί ἀποστειρωμένοι μιά γιά πάντα, παρά τούς κινδύνους νά πρόκειται γιά τήν δική σας θανάτωση, αὕριο-μεθαύριο, ἀπό κάποια μαφία "κληρονόμων";
  Ἣ καύση τῶν νεκρῶν εἶναι λοιπόν ἄλλη μία "δημιουργική καταστροφή"....
  Δημιουργεῖ εὐκαιρίες γιά κέρδος, ἀπασχόληση, ὀργανωμένο ἔγκλημα, σαπούνι.... καί Κύριος οἶδεν τί ἄλλο.
  Ὅσοι πιστοί ἤ ἄπιστοι ἤ δύσπιστοι, ὅσοι βρωτοί καί ὅσοι "πού δέν τρώγονται" ἀλλά καίγονται, ξαναδιαβάστε τήν άνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Καλά τά λέει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυθαίρετος ο τίτλος περί αφορισμού. Ποιος τον έβαλε; Εκείνοι που θελουν να καούν μετα θάνατο, ας ασπασθούν τον ινδουϊσμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Σας λέει κάτι η εξίσωση E=mc2; Τα

  υπόλοιπα είναι "περί όνου σκιάς".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @ Leonidas Leonidis
  >Αυθαίρετος ο τίτλος περί αφορισμού. Ποιος τον έβαλε; <

  Η ανάρτηση, όπως αναφέρεται στο τέλος της, είναι πιστή αντιγραφή από το άρθρο της Ημερησίας http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113378242

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. " Σας λέει κάτι η εξίσωση E=mc2; ..." : Βεβαίως, κάτι σχετικά μέ τήν λειτουργία τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἀλλά τίποτα πέραν αὐτοῦ.
  Τα δε υπόλοιπα (ὅσα δέν ἀφοροῦν τόν φυσικό κόσμο τοῦτο), δεν είναι "περί όνου σκιάς", ἀλλά περί τῆς αἰώνιας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἤ μή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στα πρακτικά του θέματος, η Εκκλησία πέφτει έξω. Διότι δεν είναι δυνατόν να ξερει ο παπάς που θα παει να ταφεί η αποτεφρωθεί ο νεκρός. Γϊνεται η εξόδιος ακολουθία και μετά...τον πανε για κάψιμο. Κανείς δεν είναι ελέγχει τι κάνει η οικογένεια η οι συγγενέις του νεκρου μετά την εκκλησία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. έχει ξαναγίνει αυτή η συζήτηση και είχα τοποθετηθεί.

  Δεν είναι θέμα ορθοδοξίας, ή καθολικισμού (ο καθένας γράφει ό,τι θέλει). Όπως έγραψα και τότε, δεν υπάρχει δογματικό κώλυμα. Προφανώς, επεκράτησε η ταφή, διότι και ο Χριστός, όπως όλοι οι Εβραίοι, ετάφη. Τίποτε άλλο.

  Η αποτέφρωση γίνεται σε ειδικούς κλιβάνους, οι οποίοι ούτε οσμές αναδίδουν, ούτε καπνό, όπως φοβάται ο Νικηφορίδης. Έχω παραστεί σε αποτεφρώσεις στο εξωτερικό και ξέρω τι λέω.

  Είτε το θέλει η Εκκλησία της Ελλάδος, διότι μόνον αυτή έχει φέρει προς το παρόν αντίρρηση, είτε όχι, η αποτέφρωση θα επικρατήσει για οικονομία χώρου και για λόγους υγιεινής.

  Άλλωστε, αυτό που γράφει ο Stelios Logothetis είναι αληθές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.